منو
 صفحه های تصادفی
در طواف مسجد الحرام
منکو قاآن
کاربرد بیوتکنولوژی در اصلاح دام
دوری از تجملات
نظریات صلح جویانه
دودمان سوم پادشاهی
اژدهای کومودو
ابن ملجم
فواید شناخت آیات سوره مکی و مدنی
ژنهای شوک حرارتی و فاکتور سیگمای مخصوص
 کاربر Online
1459 کاربر online
تاریخچه ی: فتوسنتز

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-47Lines: 1-56
 
 
 ||فتوسنتز (photosynthesis) از نظر لغوی به معنای تولید با استفاده از ((نور خورشید)) است. فتوسنتز شامل دو دسته واکنش است که هردو در ((کلروپلاست|کلروپلاستها)) صورت می‌گیرند. طی فتوسنتز انرژی و ((آب)) و ((اکسیژن)) تولید می‌شود.|| ||فتوسنتز (photosynthesis) از نظر لغوی به معنای تولید با استفاده از ((نور خورشید)) است. فتوسنتز شامل دو دسته واکنش است که هردو در ((کلروپلاست|کلروپلاستها)) صورت می‌گیرند. طی فتوسنتز انرژی و ((آب)) و ((اکسیژن)) تولید می‌شود.||
 !دید کلی !دید کلی
 زندگی در روی ((کره زمین)) به انرژی حاصل از خورشید وابسته است. فتوسنتز تنها فرایند مهم بیولوژیکی است که می‌تواند از این انرژی استفاده کند. علاوه بر این بخش عمده‌ای از منابع انرژی در این سیاره ناشی از فعالیتهای فتوسنتزی انجام شده در این زمان یا در زمانهای گذشته می‌باشد. فعال‌ترین بافت فتوسنتزی گیاهان عالی ((مرفولوژی برگ|مزوفیل برگ)) است. سلولهای مزوفیل دارای تعداد زیادی کلروپلاست هستند که حاوی رنگدانه‌های سبز ویژه‌ای به نام ((کلروفیل)) برای جذب نور می‌باشند.

در فتوسنتز انرژی خورشیدی برای اکسیداسیون آب ، آزاد کردن اکسیژن و نیز احیا کردن ((دی‌اکسید کربن)) به ترکیبات آلی و در نهایت ((کربوهیدرات|قند)) بکار می‌رود. این مجموعه از کارها را ((واکنشهای نوری فتوسنتز)) می‌نامند. محصولات نهایی واکنشهای نوری برای ساخت مواد قندی مورد استفاده قرار می‌گیرد که به مرحله ساخت قندها ((واکنشهای تاریکی فتوسنتز)) گفته می‌شود. محل انجام واکنشهای نوری و تاریکی در داخل کلروپلاست متفاوت است.
 زندگی در روی ((کره زمین)) به انرژی حاصل از خورشید وابسته است. فتوسنتز تنها فرایند مهم بیولوژیکی است که می‌تواند از این انرژی استفاده کند. علاوه بر این بخش عمده‌ای از منابع انرژی در این سیاره ناشی از فعالیتهای فتوسنتزی انجام شده در این زمان یا در زمانهای گذشته می‌باشد. فعال‌ترین بافت فتوسنتزی گیاهان عالی ((مرفولوژی برگ|مزوفیل برگ)) است. سلولهای مزوفیل دارای تعداد زیادی کلروپلاست هستند که حاوی رنگدانه‌های سبز ویژه‌ای به نام ((کلروفیل)) برای جذب نور می‌باشند.

در فتوسنتز انرژی خورشیدی برای اکسیداسیون آب ، آزاد کردن اکسیژن و نیز احیا کردن ((دی‌اکسید کربن)) به ترکیبات آلی و در نهایت ((کربوهیدرات|قند)) بکار می‌رود. این مجموعه از کارها را ((واکنشهای نوری فتوسنتز)) می‌نامند. محصولات نهایی واکنشهای نوری برای ساخت مواد قندی مورد استفاده قرار می‌گیرد که به مرحله ساخت قندها ((واکنشهای تاریکی فتوسنتز)) گفته می‌شود. محل انجام واکنشهای نوری و تاریکی در داخل کلروپلاست متفاوت است.
 

 

 
 
 
 
  
 {picture=phothosynthesis.1.gif} {picture=phothosynthesis.1.gif}
  
 
 
 
 
 !رنگدانه‌های فتوسنتزی !رنگدانه‌های فتوسنتزی
 انرژی نور خورشید ابتدا بوسیله ((رنگدانه‌های نوری گیاهان)) جذب می‌شود. همه رنگدانه‌هایی که در فتوسنتز فعالیت دارند در کلروپلاست یافت می‌شوند. کلروفیلها و ((باکترو کلروفیلها)) که در بعضی از ((باکتری|باکتریها)) یافت می‌شوند رنگدانه‌های رایج موجودات فتوسنتز کننده هستند. البته همه موجودات فتوسنتز کننده دارای مخلوطی از بیش از یک رنگدانه هستند که هر کدام عمل خاصی را انجام می‌دهند. از دیگر رنگدانه‌ها می‌توان به ((کاروتنوئیدها)) و ((گرانتوفیل)) اشاره کرد. انرژی نور خورشید ابتدا بوسیله ((رنگدانه‌های نوری گیاهان)) جذب می‌شود. همه رنگدانه‌هایی که در فتوسنتز فعالیت دارند در کلروپلاست یافت می‌شوند. کلروفیلها و ((باکترو کلروفیلها)) که در بعضی از ((باکتری|باکتریها)) یافت می‌شوند رنگدانه‌های رایج موجودات فتوسنتز کننده هستند. البته همه موجودات فتوسنتز کننده دارای مخلوطی از بیش از یک رنگدانه هستند که هر کدام عمل خاصی را انجام می‌دهند. از دیگر رنگدانه‌ها می‌توان به ((کاروتنوئیدها)) و ((گرانتوفیل)) اشاره کرد.
 !کلروپلاست محلی است که در آن فتوسنتز صورت می‌گیرد !کلروپلاست محلی است که در آن فتوسنتز صورت می‌گیرد
 برجسته‌ترین خصوصیت ساختمانی کلروپلاست ، سیستم فشرده غشاهای درونی است که به ((کلروپلاست|تیلاکوئید)) معروف است. کل کلروفیل در این سیستم غشایی که محل واکنش نوری فتوسنتز است قرار گرفته است. واکنشهای احیای کربن یا واکنشهای تاریکی در استروما (ناحیه‌ای از کلروپلاست که بیرون تیلاکوئید قرار گرفته است) صورت می‌گیرند. تیلاکوئیدها خیلی نزدیک به یکدیگر قرار دارند که به __تیغه‌های گرانا__ موسومند. برجسته‌ترین خصوصیت ساختمانی کلروپلاست ، سیستم فشرده غشاهای درونی است که به ((کلروپلاست|تیلاکوئید)) معروف است. کل کلروفیل در این سیستم غشایی که محل واکنش نوری فتوسنتز است قرار گرفته است. واکنشهای احیای کربن یا واکنشهای تاریکی در استروما (ناحیه‌ای از کلروپلاست که بیرون تیلاکوئید قرار گرفته است) صورت می‌گیرند. تیلاکوئیدها خیلی نزدیک به یکدیگر قرار دارند که به __تیغه‌های گرانا__ موسومند.
 !مکانیزم جذب نور در گیرنده‌های نوری !مکانیزم جذب نور در گیرنده‌های نوری
 موجودات فتوسنتز کننده دارای دو مرکز نوری متفاوت هستند که پشت سر هم آرایش یافته‌اند و سیستمهای نوری 1 و 2 نامیده می‌شوند. سیستمهای گیرنده در رده‌های مختلف موجودات فتوسنتز کننده تفاوت قابل ملاحظه‌ای دارند. در صورتی که مراکز واکنش حتی در موجوداتی که نسبتا اختلاف دارند یکسان است. مکانیزمی که از آن طریق انرژی تحریک کننده از کلروفیل به مرکز واکنش می‌رسد، اخیرا به صورت __انتقال رزونانس__ از آن یاد شده است. در این فرایند ((فوتون|فوتونها)) به سادگی از یک مولکول کلروفیل دفع و توسط مولکول دیگر جذب نمی‌شوند. بیشتر انرژی تحریک کننده از طریق فرایند غیر تشعشعی از یک مولکول به مولکول دیگر منتقل می‌شود.

یک مثال مناسب برای درک فرایند انتقال رزونانس ، انتقال انرژی بین دو رشته سیم تنظیم شده (کوک) است. اگر یکی از رشته‌ها ضربه بخورد و درست نزدیک دیگری قرار گیرد رشته تنظیم شده دیگر مقداری انرژی از اولی دریافت نموده و شروع به ارتعاش می‌کند. کار آیی انتقال انرژی بین دو رشته تنظیم شده به فاصله آنها از یکدیگر ، جهت‌گیری نسبی آنها و نیز ((فرکانس|تواترهای ارتعاشی)) بستگی دارد که مشابه انتقال انرژی در ترکیبات گیرنده است.
 موجودات فتوسنتز کننده دارای دو مرکز نوری متفاوت هستند که پشت سر هم آرایش یافته‌اند و سیستمهای نوری 1 و 2 نامیده می‌شوند. سیستمهای گیرنده در رده‌های مختلف موجودات فتوسنتز کننده تفاوت قابل ملاحظه‌ای دارند. در صورتی که مراکز واکنش حتی در موجوداتی که نسبتا اختلاف دارند یکسان است. مکانیزمی که از آن طریق انرژی تحریک کننده از کلروفیل به مرکز واکنش می‌رسد، اخیرا به صورت __انتقال رزونانس__ از آن یاد شده است. در این فرایند ((فوتون|فوتونها)) به سادگی از یک مولکول کلروفیل دفع و توسط مولکول دیگر جذب نمی‌شوند. بیشتر انرژی تحریک کننده از طریق فرایند غیر تشعشعی از یک مولکول به مولکول دیگر منتقل می‌شود.

یک مثال مناسب برای درک فرایند انتقال رزونانس ، انتقال انرژی بین دو رشته سیم تنظیم شده (کوک) است. اگر یکی از رشته‌ها ضربه بخورد و درست نزدیک دیگری قرار گیرد رشته تنظیم شده دیگر مقداری انرژی از اولی دریافت نموده و شروع به ارتعاش می‌کند. کار آیی انتقال انرژی بین دو رشته تنظیم شده به فاصله آنها از یکدیگر ، جهت‌گیری نسبی آنها و نیز ((فرکانس|تواترهای ارتعاشی)) بستگی دارد که مشابه انتقال انرژی در ترکیبات گیرنده است.
 

 

 
 
 
 
  
 {picture=photo.3.jpg} {picture=photo.3.jpg}
  
 
 
 
 
 !واکنشهای نوری فتوسنتز !واکنشهای نوری فتوسنتز
 موجودات فتوسنتز کننده از طریق اکسید کردن ((آب)) به مولکول ((اکسیژن)) و احیای ((نیکوتین آمید آدنین دی نوکلئوتید فسفات)) ،‌ الکترون را به صورت غیر چرخه‌ای منتقل می‌کنند. بخشی از انرژی فوتون از طریق اختلاف PH و اختلاف پتانسیل الکتریکی در دو طرف غشای فتوسنتزی به صورت انرژی پتانسیل شیمیایی (((آدنوزین تری فسفات))) ذخیره می‌شود. این ترکیبات پر انرژی انرژی لازم برای احیای کربن در واکنشهای تاریکی فتوسنتز را تامین می‌کنند. موجودات فتوسنتز کننده از طریق اکسید کردن ((آب)) به مولکول ((اکسیژن)) و احیای ((نیکوتین آمید آدنین دی نوکلئوتید فسفات)) ،‌ الکترون را به صورت غیر چرخه‌ای منتقل می‌کنند. بخشی از انرژی فوتون از طریق اختلاف PH و اختلاف پتانسیل الکتریکی در دو طرف غشای فتوسنتزی به صورت انرژی پتانسیل شیمیایی (((آدنوزین تری فسفات))) ذخیره می‌شود. این ترکیبات پر انرژی انرژی لازم برای احیای کربن در واکنشهای تاریکی فتوسنتز را تامین می‌کنند.
 !واکنشهای تاریکی فتوسنتز !واکنشهای تاریکی فتوسنتز
 واکنشهایی که باعث احیای ((دی‌اکسید کربن)) به ((کربوهیدرات)) می‌شوند موجب مصرف نیکوتین آمید آدنین دی نوکلئوتید فسفات و آدنوزین تری فسفات می‌گردند. این واکنشها به واکنشهای تاریکی فتوسنتز معروف هستند زیرا مستقیما به نور نیاز ندارند. مکانیزم انجام این واکنشها در گروههای مختلف گیاهی متفاوت است و میزان بازده حاصل هم متفاوت خواهد بود. واکنشهایی که باعث احیای ((دی‌اکسید کربن)) به ((کربوهیدرات)) می‌شوند موجب مصرف نیکوتین آمید آدنین دی نوکلئوتید فسفات و آدنوزین تری فسفات می‌گردند. این واکنشها به واکنشهای تاریکی فتوسنتز معروف هستند زیرا مستقیما به نور نیاز ندارند. مکانیزم انجام این واکنشها در گروههای مختلف گیاهی متفاوت است و میزان بازده حاصل هم متفاوت خواهد بود.
 !چشم انداز !چشم انداز
 اخیرا در مجامع بین‌المللی بحثهایی راجع به اعتبار پیشگوییهای مربوط به اثر جنگ هسته‌ای بر بیوسفر به میان آمده است. برخی مطالعات پیشگویی می‌کنند که جنگهای هسته‌ای ابرهای عظیمی از گردو غبار را بوجود می‌آورند که قادرند ماهها جلوی تابش خورشید را بگیرند که به این پدیده __زمستان هسته‌ای__ گفته می‌شود. آنچه مسلم است در غیاب خورشید پوششهای طبیعی و گیاهان زراعی از بین خواهند رفت و از هم پاشیدگی زنجیره غذایی نتایج مصیبت باری را به دنبال خواهد داشت. __این موارد بر این واقعیت تاکید دارند که فتوسنتز بدون وجود نور ممکن نیست و فرایند فتوسنتز رمز وجود حیات بر روی کره زمین است.__ اخیرا در مجامع بین‌المللی بحثهایی راجع به اعتبار پیشگوییهای مربوط به اثر جنگ هسته‌ای بر بیوسفر به میان آمده است. برخی مطالعات پیشگویی می‌کنند که جنگهای هسته‌ای ابرهای عظیمی از گردو غبار را بوجود می‌آورند که قادرند ماهها جلوی تابش خورشید را بگیرند که به این پدیده __زمستان هسته‌ای__ گفته می‌شود. آنچه مسلم است در غیاب خورشید پوششهای طبیعی و گیاهان زراعی از بین خواهند رفت و از هم پاشیدگی زنجیره غذایی نتایج مصیبت باری را به دنبال خواهد داشت. __این موارد بر این واقعیت تاکید دارند که فتوسنتز بدون وجود نور ممکن نیست و فرایند فتوسنتز رمز وجود حیات بر روی کره زمین است.__
 +!شناخت محیط رشد:فتوسنتز
 +در فرآیند فتوسنتز اندامک(Organell) کلروپلاست که کلروفیل است، انرژی نورانی را گرفته و با کمک آن، ملکول آب را می شکند و تولید انرژی شیمیایی می کند، همین کار انرژی است که در تثبیت گاز انیدرید کربنیک و ساخته شدن قندهای ساده به کار می رود. چنانچه از تعریف پیدا است نور در این عمل، نقش اصلی را به عهده دارد، ولی قسمت اعظم نوری که به گیاه می تابد در عمل فتوسنتز به کار گرفته نمی شود و تنها حدود یک درصد آن صرف این کار می گردد و بقیه مقداری بازتاب و مقداری هم صرف گرم نمودن برگ می شود که به فرآیند فتوسنتز سرعت می بخشد. عمل فتوسنتز تا حدود 1200 فوت کندل رابطه مستقیمی با شدت نور دارد ولی از آنجا که بویژه در گیاهانی که شاخساره متراکم دارند تنها معدودی از برگ ها در معرض تابش مستقیم آفتاب هستند و بقیه برگها در سایه سایر برگها واقع می شوند، بنابراین نور باید با شدتی بسیار بیش از مقدار لازم به برگها بتابد تا تمام برگها بتوانند از مقدار لازم نور برخوردار شوند. گیاهان مختلف برای عمل فتوسنتز به شدت نورهای گوناگونی نیاز دارند و بر طبق این نیاز گیاهان را می توان به چهار دسته زیر تقسیم کرد :
 +1- گیاهان سایه دوست(Shade plants) (مثل سرخس و فیکوس).
 +2- گیاهان آفتاب دوست (plants Sun)(مثل داودی و گل سرخ).
 +3- گیاهان سایه – آفتاب دوست (Partial shade plants)(مثل بگونیا، سیکلامن، حسن یوسف).
 +4- گیاهان غیر حساس (Light intensity intensitive)(مثل ماگنولیا).
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((آدنوزین تری فسفات)) *((آدنوزین تری فسفات))
 *((آنزیم)) *((آنزیم))
 *((اکسیژن)) *((اکسیژن))
 *((انرژی شیمیایی)) *((انرژی شیمیایی))
 *((تجزیه نوری آب)) *((تجزیه نوری آب))
 *((دی‌اکسید کربن))  *((دی‌اکسید کربن))
 *((کربوهیدرات)) *((کربوهیدرات))
 *((کلروپلاست)) *((کلروپلاست))
 *((کلروفیل)) *((کلروفیل))
 *((گیاهان)) *((گیاهان))
 *((متابولیسم)) *((متابولیسم))
 *((نور خورشید)) *((نور خورشید))
 *((واکنشهای تاریکی فتوسنتز)) *((واکنشهای تاریکی فتوسنتز))
 *((واکنشهای نوری فتوسنتز)) *((واکنشهای نوری فتوسنتز))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 13 شهریور 1385 [15:57 ]   5   شیدا_هوشنگی2      جاری 
 سه شنبه 22 شهریور 1384 [10:26 ]   3   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 آذر 1383 [16:22 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 03 آذر 1383 [09:30 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..