منو
 کاربر Online
997 کاربر online
Lines: 1-25Lines: 1-27
-از فرقه های مختلفی بعد از ((حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله|رسول خدا صلی لله علیه وآله وسلم ))در بین ملمین ظهور و بروز کردند، تنها و تنها ((شعه|شیعه وازده امامی ))است که امامان آنها به کلیه علوم و معارف الهی واقف و عالمند و نمونه های علمی ه از آن انوار پاک ر تاریخ به ثبت رسیده، نه تنها به زبان شیعیان است که ((اهل سنت|اهل تسنّن ))و حتی افراد غیر مسلمان هم بر آن اعتراف دارند. ما در مباحث مختلف زندگی امام باقر علیه السلام به جنبه های علمی آن حضرت اشاره کرده ایم و اینک به چند روایت دیگر می پردازیم: +د روای در برهی ستردگی علم امام باقر علیه السلام:
-1- ((حبابه والبیه|حبابه والبیه ))که زن بسیار بزرگوار و معروفی است، می گوید: « مردی را در فاصله درِ ((بیت الله الحرام - کعبه، خانه خدا|کعبه ))و ((حجرالاسود|حجرالاسود ))دیدم که بر بلندی نشسته بود و دست به دعا داشت. مردم برای سؤال بسوی او هجوم آوردند و از مشکلات خود از هر دری پرسیدند، ن زوا را دیدم که از آنجا خارج نشد، مگر یکه هزار مسأله فوا داد. وقتی که خواست حرکت کند، ندا کننده ای فریاد زد: « آگاه باشید ای همان نور واضح درخشان و نسیم خوشبو و حق پویاست. او محمد بن علی الباقر، پرچم علم و گوینده از روی فهم و درایت است.» +1- ((حبابه والبیه|حبابه والبیه )) می گوید:« مردی را در فاصله در ِ ((بیت الله الحرام - کعبه، خانه خدا|کعبه )) و ((حجرالاسود|حجرالاسود )) دیدم که بر بلندی نشسته و دست به دعا برداشته بود. پس از مدتی مردم او را شناختند، برای سؤال به سوی او هجوم آوردند و از مشکلات خود از هر دری پرسیدند. ز مسجدالرام خارج نشد مگر وقی خ هزار مسأله ا داد. وقتی که خواست حرکت کند، ندا کنندهای فریاد زد:« آگاه باشید که ا همان نور درخشان و نسیم خوشبو و حق پویاست. او محمد بن علی الباقر، پرچم علم و گویندهای فهیم و بادرایت است.»
-2- امام باقر علیه السلام به دو نفر از اصحاب خود فرمود: « به شرق بروید،به غرب بروید اگر عالم را زیر و رو کنید، هیچ علم صحیحی پیدا نمی کنید، مگر اینکه ریشه در خانه ما ((اهل بیت، عترت، آل رسول، قربی|اهل بیت ))دارد اهل بیتی که ((جبرئیل|جبرئیل ))به آنها نازل شده.» +2- روزی امام باقر علیه السلام به دو نفر از اصحاب خود فرمود:« اگر به شرق و غرب بروید، اگر عالم را زیر و رو کنید، هیچ علمی پیدا نمیکنید مگر اینکه ریشه در خانه ما ((اهل بیت، عترت، آل رسول، قربی|اهل بیت )) دارد اهل بیتی که ((جبرئیل|جبرئیل ))به آنها نازل شده است
-3 - ((محمد بن مسلم ثقفی|محمد بن مسلم ))می گوید: « امام باقر علیه السلام فرمود: « اگر گمان می کنید که ما شما را نمی بینیم و سخنان شما را نمی شنویم، یا بد گمای رده اید. ه در این صورت ما بر سایر مردم فضلی نخواهیم داشت.» عرض کردم اگر ممکن است به من چیزی نشان دهید که به آن برای دیگران استدلال کنم حضرت فرمود: « در راه که می آمدید به ((ربذه ))که رسیدید میان تو و کسی که همراهت بود، بحثی در گرفت و او تو را به محبت و معرفت ما سرزنش کرد!
>>گفتم: « آری، به خدا قسم همین طور بود! آیا شما ما را می دیدید؟!»
+3 - ((محمد بن مسلم ثقفی|محمد بن مسلم ))میگوید: />امام باقر علیه السلام فرمود:«اگر گمان میکنید که ما شما را نمی‌‌بینیم و سخنان شما را نمی شنویم، اتباید. را ه در این صورت ما بر سایر مردم فضیلتی نخواهیم داشت.» عرض کردم اگر ممکن است به من چیزی نشان دهید که با آن برای دیگران استدلال کنم />فرمود:« در راه که می آمدید، وقتی به ((ربذه )) رسیدید، میان تو و همسفرت، بحثی در گرفت و او تو را برای محبت و معرفت به ما سرزنش کرد!»
گفتم:« آری، به خدا قسم همین طور بود! آیا شما ما را می دیدید؟!»
امام فرمود:«با اطلاع و قدرت خداوند تعالی. من ساحر یا غیبگو یا دیوانه نیستم، بلکه اینها از علم نبوت است. ما از آینده هم خبر داریم.»
پرسیدم:« چه کسی به شما خبر می دهد؟»
فرمود:« گاهی حقایق به قلب ما وارد می‌شود و گاهی در گوش ما گفته می شود. در عین حال ما خادمانی از ((جن کیست؟|جن )) در اختیار داریم که مؤمن و شیعه اند و از شما مطیع تر.
»
-حت مود : «به اطاع درت داوند تعالی ات. من سار یا یگ یا یاه یم که ای عم نبو است م ا ینه هم ر داری

رسیدم: « چ کسی ه ما خبر میه؟» حضرت فمود: « گای م ه قلب م ی رسد گای ر گ ما گه می و. در عی حال ا خادمانی از ((ن کیت؟|ج ))در ختیا داریم که آنها ممن و یه ا و شما مطیع تر
+4 - محم ن لم می‌گوید: « ر والی داتم، ا امام ر عیه الا ی‌کم ا انی ک جمو سی ا دی ا شیدم؛ س ز مام باقر، ((حضرت ما ادق ی ام|ام دق علی السام )) نیز د انده هزا دی یم.»
-4 - محمد بن مسلم میگوید: « هیچ مطلبی در قلب من خطور نکرد مگر آنکه از امام باقر علیه السلام پرسش کردم تا ایکه ز آ وجود بار سی هار دیث شنیدم و نیز از ((حضرت امم جعفر صادق علی الل|ام ادق لیه لسلا ))شانزده ر دی رسیدم.» +5- امام باقر علیه السلام می ود: « ر ه ری شما گفتم دلیش را ای ا رایا از ن ین کم.»
-5- امام باقر علیه السلام می فرمود: « من هر چه برای شما گفتم ،دلیل آنرا از کتاب خدا بخواهید تا برایتان بیان کنم.»

6- امام باقر علیه السلام فرمود: « خداوند علمی دارد که جز او نمی داند و علمی دارد که ملائکه و مقرّبین و ((تعداد پیامبران الهی|انبیاء ))مرسلین آنرا می دانند و ما آن علم ا می ایم.»
+6- امام باقر علیه السلام فرمود:« خداوند علمی دارد که جز او نمی داند و علمی دارد که ملائکه و مقرّبین و ((تعداد پیامبران الهی|انبیاء )) آن را می دانند؛ و ما نیز به آن علم ایم.»
 منابع:  منابع:
-
بحار الانوار، ج 46، ص 259 و 335 و 255 و 328.
>>بحار الانوار، ج 26، ص، باب 12.
+بحار الانوار، ج 46، ص 259 و 335 و 255 و 328.
بحار الانوار، ج 26، ص، باب 12.
 مراجعه شود به: مراجعه شود به:
-
((کار اخا حضرت باقرعلیه السلام))
+
((رتار یکوی اا باقر علیه السلام))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 11 اردیبهشت 1384 [07:24 ]   3   امیرمهدی حقیقت      جاری 
 یکشنبه 14 فروردین 1384 [09:49 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 12 مهر 1383 [12:35 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..