منو
 کاربر Online
1220 کاربر online
تاریخچه ی: علوم طبیعی

تفاوت با نگارش: 5

Lines: 1-31Lines: 1-31
 
 
 
 
-{img src=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/show_image.php?id=23189} +{img src=img/daneshnameh_up/b/b2/earthandmolecule2.jpg}
 
 
-||__علوم طبیعی__ نمودهای فیزیکی و غیر انسانی جهان را مطالعه می‌کند. بعنوان یک گروه ، از یک طرف ، علوم طبیعی از ((علوم اجتماعی)) متمایز می‌باشند و از ((هنر)) و ((بشریت)) از طرف دیگر. علوم طبیعی بصورت کلی تلاش دارد تا کارکرد چهان را بجای فرآیندهای ماورای طبیعی ، ترجیحا از طریق فرآیندهای طبیعی توصیف نمایند.|| +||__علوم طبیعی__ نمودهای فیزیکی و غیر انسانی جهان را مطالعه می‌کند. بعنوان یک گروه ، از یک طرف ، علوم طبیعی از ((علوم اجتماعی)) متمایز می‌باشند و از ((هنر)) و بشریت از طرف دیگر. علوم طبیعی بصورت کلی تلاش دارد تا کارکرد چهان را بجای فرآیندهای ماورای طبیعی ، ترجیحا از طریق فرآیندهای طبیعی توصیف نمایند.||
 !اصطلاح علم طبیعی !اصطلاح علم طبیعی
 اصطلاح __علم طبیعی__ همچنین برای فرق گذاردن بین __~~green:علم~~__ بعنوان یک نظم پیرو __~~green:روش علمی~~__ و __~~brown:علم~~__ بعنوان یک __~~brown:زمینه از دانش~~__ بطور کلی، بکار برده می‌شود؛ مانند __علم کامپیوتر__ یا حتی __علم الهیات__. اصطلاح __علم طبیعی__ همچنین برای فرق گذاردن بین __~~green:علم~~__ بعنوان یک نظم پیرو __~~green:روش علمی~~__ و __~~brown:علم~~__ بعنوان یک __~~brown:زمینه از دانش~~__ بطور کلی، بکار برده می‌شود؛ مانند __علم کامپیوتر__ یا حتی __علم الهیات__.
 !تعاریف متفاوت !تعاریف متفاوت
 در بعضی مفاهیم ، علوم طبیعی متفاوت تعریف شده‌اند، گاهی به نام __علوم زیستی__ ، درگیر با __فرآیندهای زیستی__ نامیده می‌شوند و از علوم فیزیکی متمایز می‌شوند ( درگیر با قوانین فیزیکی و شیمیایی اساسی جهان ). در بعضی مفاهیم ، علوم طبیعی متفاوت تعریف شده‌اند، گاهی به نام __علوم زیستی__ ، درگیر با __فرآیندهای زیستی__ نامیده می‌شوند و از علوم فیزیکی متمایز می‌شوند ( درگیر با قوانین فیزیکی و شیمیایی اساسی جهان ).
 !علوم طبیعی !علوم طبیعی
-*((علم کشاورزی)) +*((کشاورزی))
 *((نجوم)) *((نجوم))
 *((زیست شناسی)) *((زیست شناسی))
 *((شیمی)) *((شیمی))
-*((علم زمین)) +*((زمین شناسی))
 *((محیط زیست)) *((محیط زیست))
 *((فیزیک)) *((فیزیک))
 
 
-{img src=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/show_image.php?id=23190} +{img src=img/daneshnameh_up/0/0d/image0012.jpg}
 
 
 !علوم کاربردی و مهندسی !علوم کاربردی و مهندسی
-*((علم کشاورزی)) +*((کشاورزی|علم کشاورزی))
 *((علم خاک)) *((علم خاک))
 *((مهندسی برق)) *((مهندسی برق))
 !همچنین ببینید !همچنین ببینید
 *فهرست رشته های دانشگاهی *فهرست رشته های دانشگاهی
 !ارتباطات خارجی !ارتباطات خارجی
 * [http://hrst.mit.edu/|TheHistory|of Recent Science and Technology] * [http://hrst.mit.edu/|TheHistory|of Recent Science and Technology]
 *[http://www.scibooks.org/ Reviews of Books About Natural Science] *[http://www.scibooks.org/ Reviews of Books About Natural Science]
 این سایت شامل بیش از 50 دوره از کتابهای منتشر شده درباره علم طبیعت ، بعلاوه مقالات انتخابی از عنوانهای بروز در علم طبیعت می‌باشد. این سایت شامل بیش از 50 دوره از کتابهای منتشر شده درباره علم طبیعت ، بعلاوه مقالات انتخابی از عنوانهای بروز در علم طبیعت می‌باشد.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 22 مهر 1385 [17:59 ]   6   فیروزه نجفی      جاری 
 شنبه 22 مهر 1385 [17:57 ]   5   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 17 بهمن 1383 [07:06 ]   4   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [12:42 ]   3   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [11:16 ]   2   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 26 فروردین 1383 [13:48 ]   1   خسرو      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..