منو
 صفحه های تصادفی
حفره‌های سطح ماه
بازالت فلدسپاتوئیدی
پنی‌سیلین
کندی
پنیر خامه ای
رکن الدین ابو طاهر
نگه داری گراف
بوسیدن فرزند
سبک استریم لاینینگ
سالاد مرغ و کرفس
 کاربر Online
862 کاربر online
تاریخچه ی: سفینه فضایی

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-53Lines: 1-72
-V{maketoc}
! نگاه اجمالی
کار بر روی یک سفینه فضایی از کجا شروع می‌شود؟ این کار از تعیین وظایفی که یک سفینه باید انجام دهد آغاز می‌گردد. دامنه این وظایف، حجم و مشخصات وسایل علمی لازم برای نصب در آن را مشخص می‌کند. نوع مموریت و این که بطور مثال سفینه ، به سوی ((سیاره‌|سیاره‌های)) دیگر پرواز می‌کند یا در ((مدرا زمین)) خواهد ماند، فاصله مدار آن نسبت به زمین چقدر است، آیا بعد از پایان کار ، بر اثر برخورد با ((اتمسفر|جو زمین)) خواهد سوخت یا به زمین بر می‌گردد و سوالهایی ریزتر ، در طراحی ناو نقش دارد. آلات و ادوات علمی و تجهیزات فنی ، بار مفید هر سفینه فضایی را تشکیل می‌دهند. نصب آلات و ادوات علمی به این اهداف بستگی دارد.

همچنین نوع برنامه پیش بینی شده و مدت پرواز در گوناگونی و شکل تجهیزات نصب شده موثر است به طور مثال در نوع منابع ((انرژی)) تثیر دارد، این که ((باتر‌ سفینه فضایی|باتریهای ذخیره انرژی)) در داخل آن باید نصب شود یا ((باتری خورشیدی|باترهای خورشیدی)) که در بیرون ناو قرار می‌گیرند. توام کردن سبکی و استحکام نیز از نقاطی است که باید طراحان و سازندگان سفینه‌های فضائی به آن توجه داشته باشند. مصالح لازم برای ساختن سفینه فضائی بر اساس شرایط موجود در فضا انتخاب می‌شوند. دستگاهها و تجهیزاتی که باید در ناوهای کیهانی نصب شوند، در مرحله تولید باید براساس مشخصات ویژه تهیه ، و بعد از تهیه نیز ، از نظر قدرت استحکام ، ((رسانش گرمایی|قابلیت انتقال حرارت)) ، ظرفیت و ((مقاومت مکانیکی|مقاومت)) در مقابل زنگ زدگی و فرسایش مورد آزمایشهای سخت قرار گیرد.
! نقشه ((طراحی سفینه فضایی|طراحی سفینه))
*هنگام پرواز ، اداره و هدایت ((سفینه فضایی بدون سرنشین)) با کمک ادواتی که در داخل دستگاه نصب شده و مخابره فرمان از زمین به وسیله ((امواج رادیوئی)) انجام می‌گیرد، طبیعی است تعداد فرمانهائی که از(( زمین)) مخابره می‌شوند نمی‌توانند گسترده باشند‌، به همین دلیل طراحان ، این فرامین را طوری تقسیم می کنند که مداخله فوری در کار شبکه‌ها و سیستمها و دستگاههای اصلی ممکن باشد. />
*آنچه که مربوط به وظایف تجهیزات علمی و شبکه‌ها و سیستمهای داخلی سفینه‌های فضائی است، در طرح فنی پیش بینی می‌شود که در آن هدف آزمایش ، مختصات مدار ، تعیین دقیق خط سیر ، مدت کار فعال ، محل استقرار دستگاههای علمی و میزان مصرف انرژی ، ((نیروی گرانشی|وزن)) و اندازه آنها و غیره با حداکثر دقت نشان داده می‌شود. />
*میسر ساختن ، بررسی و آزمایش دستگاه فضائی شامل چند دوره یا مرحله است. ابتدا ماکت سفینه به طور کامل تهیه می‌شود و در آن تکنولوژی ساختمان اجزا و تجهیزات مختلف مورد بررسی قرار گرفته ، درجه استحکام لازم برای دستگاههائی نظیر شبکه‌های ((باتری خورشیدی)) و چارچوبهای اصلی دستگاهها تعیین می‌گردد.

همزمان با این کار ، طراح در نظر می گیرد که چگونه دستگاهها در جای مناسب‌تر قرار گیرند تا هنگام آزمایش و کار ، بتواند تمام آنها را به بهترین شکل کنترل کند.
+!نگاه اجمالی
کار بر روی یک سفینه فضایی از کجا شروع می‌شود؟ این کار از تعیین وظایفی که یک سفینه باید انجام دهد آغاز می‌گردد. دامنه این وظایف ، حجم و مشخصات وسایل علمی لازم برای نصب در آن را مشخص می‌کند. نوع مموریت و این که بطور مثال سفینه ، بسوی ((سیاره‌|سیاره‌های)) دیگر پرواز می‌کند یا در ((مدرا زمین)) خواهد ماند، فاصله مدار آن نسبت به زمین چقدر است، آیا بعد از پایان کار ، بر اثر برخورد با ((اتمسفر|جو زمین)) خواهد سوخت یا به زمین بر می‌گردد و سوالهایی ریزتر ، در طراحی ناو نقش دارد. آلات و ادوات علمی و تجهیزات فنی ، بار مفید هر سفینه فضایی را تشکیل می‌دهند. نصب آلات و ادوات علمی به این اهداف بستگی دارد. />


>
{picture=kavoshgar_hoygens.JPG}


>
همچنین نوع برنامه پیش بینی شده و مدت پرواز در گوناگونی و شکل تجهیزات نصب شده مؤثر است، بطور مثال در نوع منابع انرژی تثیر دارد، اینکه باتریهای ذخیره انرژی در داخل آن باید نصب شود یا ((باتری خورشیدی|باتریهای خورشیدی)) که در بیرون ناو قرار می‌گیرند. توام کردن سبکی و استحکام نیز از نقاطی است که باید طراحان و سازندگان سفینه‌های فضائی به آن توجه داشته باشند. مصالح لازم برای ساختن سفینه فضایی بر اساس شرایط موجود در فضا انتخاب می‌شوند.

دستگاهها و تجهیزاتی که باید در ناوهای کیهانی نصب شوند، در مرحله تولید باید بر اساس مشخصات ویژه تهیه و بعد از تهیه نیز ، از نظر قدرت استحکام ، ((رسانش گرمایی|قابلیت انتقال حرارت)) ، ظرفیت و مقاومت در مقابل زنگ زدگی و فرسایش مورد آزمایشهای سخت قرار گیرد.
! نقشه طراحی سفینه
*هنگام پرواز ، اداره و هدایت سفینه فضایی بدون سرنشین با کمک ادواتی که در داخل دستگاه نصب شده و مخابره فرمان از زمین بوسیله ((موج رادیویی|امواج رادیوئی)) انجام می‌گیرد، طبیعی است تعداد فرمانهایی که از زمین مخابره می‌شوند نمی‌توانند گسترده باشند‌، به همین دلیل طراحان ، این فرامین را طوری تقسیم میکنند که مداخله فوری در کار شبکه‌ها و سیستمها و دستگاههای اصلی ممکن باشد.>>
*آنچه که مربوط به وظایف تجهیزات علمی و شبکه‌ها و سیستمهای داخلی سفینه‌های فضایی است، در طرح فنی پیش بینی می‌شود که در آن هدف آزمایش ، مختصات مدار ، تعیین دقیق خط سیر ، مدت کار فعال ، محل استقرار دستگاههای علمی و میزان مصرف انرژی ، ((نیروی گرانشی|وزن)) و اندازه آنها و غیره با حداکثر دقت نشان داده می‌شود.>>
*میسر ساختن ، بررسی و آزمایش دستگاه فضایی شامل چند دوره یا مرحله است. ابتدا ماکت سفینه بطور کامل تهیه می‌شود و در آن تکنولوژی ساختمان اجزا و تجهیزات مختلف مورد بررسی قرار گرفته ، درجه استحکام لازم برای دستگاههایی نظیر شبکه‌های باتری خورشیدی و چارچوبهای اصلی دستگاهها تعیین می‌گردد. همزمان با این کار ، طراح در نظر میگیرد که چگونه دستگاهها در جای مناسب‌تر قرار گیرند تا هنگام آزمایش و کار ، بتواند تمام آنها را به بهترین شکل کنترل کند.
>


>

{img src=img/daneshnameh_up/7/75/mahnavard.jpg}
 !طراحی عملی سفینه  !طراحی عملی سفینه
-*از نقطه نظر مکانیزم کار‌ ، ((فضا)) با آن چه ما در زمین داریم به کلی غیرعادی است و شرایط متفاوتی بر آن حاکم است. در آنجا ((خلا|خلا کامل)) ، ((بی‌وزنی)) ، درجه حرارت فوق العاده متغیر و انواع ((تابش|تشعشعات)) وجود دارد. />در جریان یک ((پرواز فضائی)) ، اجزا و قطعاتی از ((ناو کیهانی)) که در مقابل ((خورشید)) قرار می‌گیرند بیش از 100 درجه سانتیگراد حرارت می‌بیند ، همین قطعات وقتی در بخش ((سایه)) زمین در حرکتند، سرمایی را باید تحمل کنند که شدت آن تا 150 درجه زیر صفر می‌رسد. />
*جدار خارجی ناوهای کیهانی در فضا دائما سائیده و در نتیجه خاصیت ضد تشعشعی لایه‌های رویی سفینه فضائی به طور محسوسی کم شده ، در نتیجه جریان ((رسانش گرمایی|انتقال حرارت)) بین بخشهای مختلف ناو نیز دچار اختلال می‌شود و همه اینها در تعادل ناو کیهانی تثیر منفی دارد. این در حالی است که وجود حرارت متعادل ، شرط اصلی استحکام و دوام و ثبات کار در دستگاههای داخلی سفینه بشمار می‌رود و این امر قبل از هرچیز در کار ((سیستم رادیو الکترونیکی)) که وظایف مهمی از جمله جلوگیری از ایجاد ((نوسان)) فوق العاده زیاد درجه حرارت را برعهده دارد تثیر منفی می‌گذارد. تمین حرارت متعادل برای ((سفینه سرنشیندار|سفینه‌های سرنشیندار))و ایستگاههای مداری اهمیت حیاتی دارد. />
*در شرایط ((خلا)) اجسام به سرعت فرسوده و سائیده می‌شوند. به همین علت باید از قبل مشخص شود که سفینه فضائی در موقع پرواز چه وضعی خواهد داشت. برای این کار باید در زمین شرایطی مشابه فضا ایجاد کرد و تثیر آن را بر مدل ناو کیهانی و کار دستگاههای آن بطور همه جانیه بررسی نمود. همچنین تثیر پدیده‌هایی مانند ((ارتعاش|ارتعاشها)) و ((فشار)) شدید هنگام پرتاب به ((فضا)) و یا حرارتی که سفینه به هنگام بازگشت و ورود به قشر فشرده جو زمین باید تحمل کند ، بطور مصنوعی آزمایش می‌شود و در محفظه‌های مخصوص درجه استحکام ساختمان سفینه فضائی و حداکثر ((فشار)) مجاز در طول و عرض ، بر جدار و اسکلت دستگاهها و قدرت کار هر یک از عناصر به طور جداگانه هنگام ارتعاشهای شدید مورد بررسی قرار می‌گیرد. />
*در آزمایشگاههای مخصوص که می‌توانند شرایطی مشابه خلا را ایجاد کنند مکانیسمهای مختلف از جمله باز شدن ((آنتن|آنتنها)) و باترهای خورشیدی و ساختمان دریچه‌ها و دستگاههای اتصال بررسی می‌شوند. />در جریان آزمایش سیستمهای تنظیم حرارت ، وسایل و ادوات حساس تحت حرارت و سرمای شدید قرار می‌گیرند و چگونگی کار و عکس العملشان کنترل می‌شود.
+*از نقطه نظر مکانیزم کار‌ ، ((فضا)) با آن چه ما در زمین داریم به کلی غیرعادی است و شرایط متفاوتی بر آن حاکم است. در آنجا ((خلا|خلا کامل)) ، ((بی‌وزنی فضایی|بی‌وزنی)) ، درجه حرارت فوق العاده متغیر و انواع تشعشعات وجود دارد. در جریان یک پرواز فضایی ، اجزا و قطعاتی از ((ناو کیهانی)) که در مقابل خورشید قرار می‌گیرند بیش از 100 درجه سانتیگراد حرارت می‌بیند ، همین قطعات وقتی در بخش سایه زمین در حرکتند، سرمایی را باید تحمل کنند که شدت آن تا 150 درجه زیر صفر می‌رسد.>>
*جدار خارجی ناوهای کیهانی در فضا دائما سائیده و در نتیجه خاصیت ضد تشعشعی لایه‌های رویی سفینه فضایی بطور محسوسی کم شده ، در نتیجه جریان ((رسانش گرمایی|انتقال حرارت)) بین بخشهای مختلف ناو نیز دچار اختلال می‌شود و همه اینها در تعادل ناو کیهانی تثیر منفی دارد. این در حالی است که وجود حرارت متعادل ، شرط اصلی استحکام و دوام و ثبات کار در دستگاههای داخلی سفینه بشمار می‌رود و این امر قبل از هرچیز در کار سیستم رادیو الکترونیکی که وظایف مهمی از جمله جلوگیری از ایجاد نوسان فوق العاده زیاد درجه حرارت را بر عهده دارد تثیر منفی می‌گذارد. تمین حرارت متعادل برای سفینه‌های سرنشیندار و ایستگاههای مداری اهمیت حیاتی دارد.>>
*در شرایط خلا اجسام به سرعت فرسوده و سائیده می‌شوند. به همین علت باید از قبل مشخص شود که سفینه فضایی در موقع پرواز چه وضعی خواهد داشت. برای این کار باید در زمین شرایطی مشابه فضا ایجاد کرد و تثیر آن را بر مدل ناو کیهانی و کار دستگاههای آن بطور همه جانیه بررسی نمود. همچنین تثیر پدیده‌هایی مانند ((ارتعاش|ارتعاشها)) و ((فشار)) شدید هنگام پرتاب به فضا و یا حرارتی که سفینه به هنگام بازگشت و ورود به قشر فشرده جو زمین باید تحمل کند، بطور مصنوعی آزمایش می‌شود و در محفظه‌های مخصوص درجه استحکام ساختمان سفینه فضایی و حداکثر فشار مجاز در طول و عرض ، بر جدار و اسکلت دستگاهها و قدرت کار هر یک از عناصر بطور جداگانه هنگام ارتعاشهای شدید مورد بررسی قرار می‌گیرد.>>
*در آزمایشگاههای مخصوص که می‌توانند شرایطی مشابه خلا را ایجاد کنند مکانیسمهای مختلف از جمله باز شدن ((آنتن|آنتنها)) و باتریهای خورشیدی و ساختمان دریچه‌ها و دستگاههای اتصال بررسی می‌شوند. در جریان آزمایش سیستمهای تنظیم حرارت ، وسایل و ادوات حساس تحت حرارت و سرمای شدید قرار می‌گیرند و چگونگی کار و عکس العملشان کنترل می‌شود. />


{picture=shuttle_mir_thumb.JPG}
~~green:ایستگاه فضایی میر~~ !کنترل خودکار سفینه !کنترل خودکار سفینه
-*دستگاههای نصب شده در سفینه فضایی باید در مدت زمانی که برای اجرای مموریت در نظر گرفته شده ، به طور عادی به کار خود ادامه دهند. برای کسب اطمینان نسبت به کار دستگاهها ، آزمایشهای تکمیلی صورت می‌گیرد که مدت این آزمایش به مراتب بیش از مدت پیش بینی شده است. اتفاق افتاده است که بنا به دلایلی مدت پرواز افزایش یافته و لازم بوده که دستگاهها بیش از آنچه پیش بینی شده‌ بود کار کنند، لذا در طراحی و ساخت تجهیزات به این نکته نیز توجه می‌شود. />
*بعد از اتمام این آزمونها ، آن دستگاهها و وسایلی که تمام مراحل آزمایش را گذرانده‌اند و به کار آنها هیچ ایرادی وارد نیست، وارد مرحله بعد می‌شوند. />
*مرحله بعدی ، آزمایش الکتریکی دستگاهها در حال کار جمعی است. هدف از این آزمایشها بررسی ارتباط متقابل دستگاهها با یکدیگر است. در این مرحله ، شبکه‌ها و بخشهای جداگانه دستگاه فضائی روی سکوهای متحرک و شاسهای ویژه قرار داده می‌شوند. بدین وسیله امکان دسترسی بلامانع به تمام دستگاهها و تعیین نواقص فنی دستگاهها یا تعویض آنها فراهم می‌گردد. شبکه‌ها و بخشهای مختلف با کابلهای مخصوص بهم وصل می‌شوند. />
*آزمایش مختلط اجزای مختلف دستگاه فضائی مهمترین مرحله آزمایش در کارخانه به حساب می‌آید. در جریان آزمایشهای پی‌در‌پی ، عملیاتی انجام می‌شود که نشان دهنده کار دستگاهها و ارتباط متقابل بخشهای مختلف سفینه فضایی در لحظه پرتاب ، مرحله پرواز ، رسیدن به مدار و جداشدن ((موشک)) از آن ، همچنین پرواز مستقل در مدار مورد بررسی دقیق قرار می‌گیرد. />
*مرکز برنامه ریزی خودکار پرواز ، به طور منظم به قسمتهای مختلف دستگاهها و تابلوی هدایت کننده فرمان می‌دهد. همچنین چگونگی اجرای کار به صورت رادیوئی به ((موشک)) می‌رسد و مسایل مربوط به سیستمهای سفینه فضایی هنگام جدا شدن موشک حامل از دستگاه بررسی می‌شود.
!((هدایت کامپیوتری سفینه فضایی|نقش رایانه در هدایت سفینه))
رایانه در حقیقت تمام مرحله پرواز و کار هریک از دستگاهها را در حین ((پرواز فضایی)) می‌بیند. در اینجا شدت حساسیت سیستمها نسبت به فرمانهای مخابره شده مشخص می‌گردد. از روی صفحه ((دستگاه اندازه گیری تله متریک)) در زمین ، مختصات اولیه دستگاه ها کنترل می‌شود ، کیفیت کار دستگاههای خودکار گیرنده با روش ضبط و مخابره مجدد اطلاعات مورد ارزیابی قرار می‌گیرد ، قدرت دستگاههای فرستنده و مدت دوره‌های ارتباط تعیین می‌شود. البته تا موقعی که تمام دستگاه فضائی در عمل آزمایش نشود کنترل ادامه خواهد یافت.
+*دستگاههای نصب شده در سفینه فضایی باید در مدت زمانی که برای اجرای مموریت در نظر گرفته شده ، بطور عادی بکار خود ادامه دهند. برای کسب اطمینان نسبت به کار دستگاهها ، آزمایشهای تکمیلی صورت می‌گیرد که مدت این آزمایش به مراتب بیش از مدت پیش بینی شده است. اتفاق افتاده است که بنا به دلایلی مدت پرواز افزایش یافته و لازم بوده که دستگاهها بیش از آنچه پیش بینی شده‌ بود کار کنند، لذا در طراحی و ساخت تجهیزات به این نکته نیز توجه می‌شود.>>
*بعد از اتمام این آزمونها ، آن دستگاهها و وسایلی که تمام مراحل آزمایش را گذرانده‌اند و بکار آنها هیچ ایرادی وارد نیست، وارد مرحله بعد می‌شوند.>>
*مرحله بعدی ، آزمایش الکتریکی دستگاهها در حال کار جمعی است. هدف از این آزمایشها بررسی ارتباط متقابل دستگاهها با یکدیگر است. در این مرحله ، شبکه‌ها و بخشهای جداگانه دستگاه فضایی روی سکوهای متحرک و شاسیهای ویژه قرار داده می‌شوند. بدین وسیله امکان دسترسی بلامانع به تمام دستگاهها و تعیین نواقص فنی دستگاهها یا تعویض آنها فراهم می‌گردد. شبکه‌ها و بخشهای مختلف با کابلهای مخصوص بهم وصل می‌شوند.>>
*آزمایش مختلط اجزای مختلف دستگاه فضایی مهمترین مرحله آزمایش در کارخانه به حساب می‌آید. در جریان آزمایشهای پی‌ در ‌پی ، عملیاتی انجام می‌شود که نشان دهنده کار دستگاهها و ارتباط متقابل بخشهای مختلف سفینه فضایی در لحظه پرتاب ، مرحله پرواز ، رسیدن به مدار و جداشدن ((موشک)) از آن ، همچنین پرواز مستقل در مدار مورد بررسی دقیق قرار می‌گیرد.>>
*مرکز برنامه ریزی خودکار پرواز ، بطور منظم به قسمتهای مختلف دستگاهها و تابلوی هدایت کننده فرمان می‌دهد. همچنین چگونگی اجرای کار به صورت رادیویی به موشک می‌رسد و مسائل مربوط به سیستمهای سفینه فضایی هنگام جدا شدن موشک حامل از دستگاه بررسی می‌شود.
!نقش رایانه در هدایت سفینه
رایانه در حقیقت تمام مرحله پرواز و کار هریک از دستگاهها را در حین پرواز فضایی می‌بیند. در اینجا شدت حساسیت سیستمها نسبت به فرمانهای مخابره شده مشخص می‌گردد. از روی صفحه دستگاه اندازه گیری تله متریک در زمین ، مختصات اولیه دستگاهها کنترل می‌شود، کیفیت کار دستگاههای خودکار گیرنده با روش ضبط و مخابره مجدد اطلاعات مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، قدرت دستگاههای فرستنده و مدت دوره‌های ارتباط تعیین می‌شود. البته تا موقعی که تمام دستگاه فضایی در عمل آزمایش نشود کنترل ادامه خواهد یافت.
 !مونتاژ قطعات سفینه !مونتاژ قطعات سفینه
-*بعد از پایان آزمایشها ، دستگاهها را به بخش بسته کاری (مونتاژ) می‌فرستند. مونتاژ سفینه مستلزم دقت و توجه فوق‌العاده است. تنها یک حرکت نادرست انگشتها ، یک اشتباه کوچک در یکی از صدها سیستم اتصالی ممکن است برنامه را عقیم بگذارد یا جان ((فضانوردان)) را به خطر اندازد. بسته کاری براساس جدولی منظم صورت می‌گیرد. تقسیم ساختمان ناو کیهانی به بخشها و شبکه‌ها جداگانه امکان می‌دهد که کارهای بسته کاری به موازات هم و بطور مستمر انجام شود در نتیجه جریان بسته کاری ، شکل تسلسل پیدا می‌کند و کارها در جبهه‌ای وسیع صورت می‌گیرد. />
*برای تمین کار عادی دستگاهها در داخل سفینه فضایی ، باید ((دما|درجه حرارت)) و ((فشار)) معینی وجود داشته باشد. به همین دلیل در جریان بسته کاری به ((عایق بندی)) جدار خارجی دستگاهها توجه خاصی می‌شود. برای این کار ، داخل دستگاه را با ((گاز|گاز رقیق)) و فراری پر می‌کنند تا اگر منفذی وجود داشته باشد دستگاههای حساس به این گاز که در محیط کار وجود دارد، آن منفذ را نشان دهند. بعد از آن که کاملا اطمینان حاصل شد که در جدار خارجی دستگاه هیچ منفذی نیست، گاز را تخلیه می‌کنند. همزمان با این کار اسکلت دستگاههای علمی نصب می‌شود. />
*آزمایشهای توم دستگاهائی که در خود سفینه فضایی نصب شده‌اند با یک دوره بررسی دقیق در کارخانه به پایان می‌رسد. این آزمایشها بطور کلی ، تکرار برنامه کنترل قبلی است. با این تفاوت که حال دیگر نمی‌توان بسیاری از دستگاهها را بدون واسطه به ادوات ((اندازه گیری)) ، کنترل و وصل کرد. به همین دلیل کار سیستمهای دستگاه فضایی در این مرحله آزمایش به وسیله ((دستگاه‌ تله متر یک|دستگاه‌های تله متر یک)) مورد بررسی قرار می‌گیرد. />
*پس از پایان آزمایشهای الکترونیکی ، منابع ((انرژی برق)) که مربوط به سفینه فضایی نیستند از دستگاه فضایی جدا و ناو به همراه باترهای اصلی و یا ((باتر خورشیدی|باتریهای خورشیدی)) خود ، در محفظه مخصوصی قرار داده می‌شود و به پایگاه پرتاب حمل می‌گردد. در ((پایگاه فضائی)) ، ناو کیهانی را از محفظه خارج می‌کنند و برای بازرسی تجهیزات و نصب اجزاء تکمیلی آن را روی سکوی ویژه قرار می‌دهند. شبکه‌ای از کابل ها و تجهیزات مخصوص کنترل و آزمایش برای بازرسی نهایی کار دستگاههای داخلی سفینه فضایی به آن وصل می‌شوند و کار عادی دستگاه ها مورد بررسی قرار می گیرد.
!نفسها در سینه حبس می‌شود!
در نهایت ، سفینه فضایی به ((موشک)) بالابرنده متصل شده ، به پایگاه پرتاب حمل شده و آخرین تدارکات انجام می گیرد. موشک بالابرنده روی ((سکوی پرتاب)) قرار دارد. ارتباط بین دستگاههای داخلی دستگاه فضایی و مرکز هدایت در زمین به وسیله شبکه‌های مخصوص برقرار است. توسط این شبکه ، سیستمهای مختلف از جمله وسایل مخصوص بررسی ((دما|درجه حرارت)) و فشار هوا در داخل سفینه فضایی اداره می‌شوند. کارهای مقدماتی برای ((پرتاب سفینه فضایی)) طبق جدول دقیق ، پی در پی اجرا می‌شوند. /> />سیستمهای داخلی سفینه فضایی درست در لحظه پرتاب به کار می‌افتند و در این لحظه است که انتقال انرژی برق از منابع زمینی به سفینه فضایی پایان می‌یابد. سرانجام لحظه موعود ، لحظه‌ای که گروه زیادی از ((دانشمندان)) کارشناسان ، مهندسان و کارگران سازندگان به خاطر آن مدت طولانی زحمت کشیده‌اند فرا می‌رسد. فرمان پرتاب صادر و ناو کیهانی جدید رهسپار فضا می‌شود.
! همچنین بینی
*((آماده‌سلزی کیهان نوردان))
*((نخستین فضانوردان))
*((سفینه فضایی ندون سرنشس
ن))
+*بعد از پایان آزمایشها ، دستگاهها را به بخش بسته کاری (مونتاژ) می‌فرستند. مونتاژ سفینه مستلزم دقت و توجه فوق‌العاده است. تنها یک حرکت نادرست انگشتها ، یک اشتباه کوچک در یکی از صدها سیستم اتصالی ممکن است برنامه را عقیم بگذارد یا جان ((نخستین فضانوردان|فضانوردان)) را به خطر اندازد. بسته کاری بر اساس جدولی منظم صورت می‌گیرد. تقسیم ساختمان ناو کیهانی به بخشها و شبکه‌ها جداگانه امکان می‌دهد که کارهای بسته کاری به موازات هم و بطور مستمر انجام شود. در نتیجه جریان بسته کاری ، شکل تسلسل پیدا می‌کند و کارها در جبهه‌ای وسیع صورت می‌گیرد.>>
*برای تمین کار عادی دستگاهها در داخل سفینه فضایی ، باید ((دما|درجه حرارت)) و فشار معینی وجود داشته باشد. به همین دلیل در جریان بسته کاری به عایق بندی جدار خارجی دستگاهها توجه خاصی می‌شود. برای این کار ، داخل دستگاه را با گاز رقیق و فراری پر می‌کنند تا اگر منفذی وجود داشته باشد دستگاههای حساس به این گاز که در محیط کار وجود دارد، آن منفذ را نشان دهند. بعد از آن که کاملا اطمینان حاصل شد که در جدار خارجی دستگاه هیچ منفذی نیست، گاز را تخلیه می‌کنند. همزمان با این کار اسکلت دستگاههای علمی نصب می‌شود.>>
*آزمایشهای توم دستگاههایی که در خود سفینه فضایی نصب شده‌اند با یک دوره بررسی دقیق در کارخانه به پایان می‌رسد. این آزمایشها بطور کلی ، تکرار برنامه کنترل قبلی است. با این تفاوت که حال دیگر نمی‌توان بسیاری از دستگاهها را بدون واسطه به ادوات اندازه گیری ، کنترل و وصل کرد. به همین دلیل کار سیستمهای دستگاه فضایی در این مرحله آزمایش بوسیله دستگاه‌های تله متریک مورد بررسی قرار می‌گیرد.>>
*پس از پایان آزمایشهای الکترونیکی ، منابع ((انرژی برق)) که مربوط به سفینه فضایی نیستند از دستگاه فضایی جدا و ناو به همراه باتریهای اصلی و یا باتریهای خورشیدی خود ، در محفظه مخصوصی قرار داده می‌شود و به پایگاه پرتاب حمل می‌گردد. در ((پایگاه فضایی)) ، ناو کیهانی را از محفظه خارج می‌کنند و برای بازرسی تجهیزات و نصب اجزاء تکمیلی آن را روی سکوی ویژه قرار می‌دهند. شبکه‌ای از کابلها و تجهیزات مخصوص کنترل و آزمایش برای بازرسی نهایی کار دستگاههای داخلی سفینه فضایی به آن وصل می‌شوند و کار عادی دستگاهها مورد بررسی قرار میگیرد.
!نفسها در سینه حبس می‌شود
در نهایت ، سفینه فضایی به موشک بالابرنده متصل شده ، به پایگاه پرتاب حمل شده و آخرین تدارکات انجام میگیرد. موشک بالا برنده روی سکوی پرتاب قرار دارد. ارتباط بین دستگاههای داخلی دستگاه فضایی و مرکز هدایت در زمین بوسیله شبکه‌های مخصوص برقرار است. توسط این شبکه ، سیستمهای مختلف از جمله وسایل مخصوص بررسی درجه حرارت و فشار هوا در داخل سفینه فضایی اداره می‌شوند. کارهای مقدماتی برای پرتاب سفینه فضایی طبق جدول دقیق ، پی در پی اجرا می‌شوند.

سیستمهای داخلی سفینه فضایی درست در لحظه پرتاب بکار می‌افتند و در این لحظه است که انتقال انرژی برق از منابع زمینی به سفینه فضایی پایان می‌یابد. سرانجام لحظه موعود ، لحظه‌ای که گروه زیادی از دانشمندان کارشناسان ، مهندسان و کارگران سازندگان بخاطر آن مدت طولانی زحمت کشیده‌اند فرا می‌رسد. فرمان پرتاب صادر و ناو کیهانی جدید رهسپار فضا می‌شود.
!مباحث مرتبط ب عنون
*((آماده ‌سازی کیهان نوردان))
 *((پایگاه فضایی)) *((پایگاه فضایی))
 +*((سفینه فضایی بدون سرنشین))
 +*((شاتل فضایی))
 +*((زندگی فضانوردان))
 +*((نخستین فضانوردان))
 *((موشک)) *((موشک))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 31 فروردین 1385 [13:32 ]   9   مجید آقاپور      جاری 
 پنج شنبه 31 فروردین 1385 [13:26 ]   8   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [09:56 ]   7   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 02 دی 1383 [06:00 ]   6   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 01 دی 1383 [17:02 ]   5   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 14 آبان 1383 [13:30 ]   4   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 14 آبان 1383 [13:26 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 13 آبان 1383 [17:38 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 03 آبان 1383 [09:11 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..