منو
 کاربر Online
761 کاربر online
تاریخچه ی: سرعت نور

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-50Lines: 1-51
 V{maketoc} V{maketoc}
 ! مقدار سرعت نور:  ! مقدار سرعت نور:
 ((نور)) بیشترین سرعت خود رادر ((خلا)) دارد که حدودا300000 کیلومتر بر ثانیه می باشد مقدار ((سرعت نور در محیط مادی)) غیر خلا کمتر ازمقدارش در ((خلا)) است. ((نور)) بیشترین سرعت خود رادر ((خلا)) دارد که حدودا300000 کیلومتر بر ثانیه می باشد مقدار ((سرعت نور در محیط مادی)) غیر خلا کمتر ازمقدارش در ((خلا)) است.
 با حل ((معادلات ماکسول)) و رسیدن به معادله بنیادی ((موج)) مقدار سرعت نور بر حسب گذردهی الکتریکی خلا وتراوایی مغناطیسی خلا بر طبق زابطه سرعت امواج الکترومغناطیسی ماکسول داده می شود. با حل ((معادلات ماکسول)) و رسیدن به معادله بنیادی ((موج)) مقدار سرعت نور بر حسب گذردهی الکتریکی خلا وتراوایی مغناطیسی خلا بر طبق زابطه سرعت امواج الکترومغناطیسی ماکسول داده می شود.
 ! اندازه گیری سرعت نور:  ! اندازه گیری سرعت نور:
 یکی از دقیقترین اندازه گیری های الکتریکی کمیت ((گذردهی الکتریکی)) در (( تراوایی مغناطیسی)) است که در ((مؤسسه ملی استاندارد ها)) در آمریکاه بوسیله ((رزا)) (Roza) و ((درسی))(Dorsey) انجام شد. یکی از دقیقترین اندازه گیری های الکتریکی کمیت ((گذردهی الکتریکی)) در (( تراوایی مغناطیسی)) است که در ((مؤسسه ملی استاندارد ها)) در آمریکاه بوسیله ((رزا)) (Roza) و ((درسی))(Dorsey) انجام شد.
 ! نحوه اندازه گیری سرعت نور توسط رزا(Roza):  ! نحوه اندازه گیری سرعت نور توسط رزا(Roza):
 ایشان ((ظرفیت خازن|ظرفیت خازنی)) را که ابعاد فیزیکی آن دقیقا معلوم بود را از طریق محاسبه یافت. این ظرفیت در ((یکای الکتریسیته)) بدست آمد سپس با استفاده از ((پل و تستون)) ، ظرفیت همان ((خازن)) را در یکای ((الکترو مغناطیس)) یافت نسبت این دو مقدارظرفیت در ((یکای SI)) بصورت حاصلضرب گذردهی الکتریکی در تراوایی مغناطیسی داده شد نتیجه این اندازه گیری بسیار دقیق بود. ایشان ((ظرفیت خازن|ظرفیت خازنی)) را که ابعاد فیزیکی آن دقیقا معلوم بود را از طریق محاسبه یافت. این ظرفیت در ((یکای الکتریسیته)) بدست آمد سپس با استفاده از ((پل و تستون)) ، ظرفیت همان ((خازن)) را در یکای ((الکترو مغناطیس)) یافت نسبت این دو مقدارظرفیت در ((یکای SI)) بصورت حاصلضرب گذردهی الکتریکی در تراوایی مغناطیسی داده شد نتیجه این اندازه گیری بسیار دقیق بود.
 ! تاریخ اولین اندازه گیری سرعت نور:  ! تاریخ اولین اندازه گیری سرعت نور:
 ((رومر))(Romer) اولین کسی بود که در سال 1676 با مطالعه ((خسوف|گرفتگی ماه)) های ((بر جیس)) سرعت نور را اندازه گرفت پژوهشگران متعددی بطور مستقیم  ((رومر))(Romer) اولین کسی بود که در سال 1676 با مطالعه ((خسوف|گرفتگی ماه)) های ((بر جیس)) سرعت نور را اندازه گرفت پژوهشگران متعددی بطور مستقیم
-سرعت ((انتشار)) نور را اندازه گرفته اند.نتایج این اندازه گیری ها با دخالت خطای آزمایش جواب واحدی را دنبال می کنند . +سرعت ((انتشار نور|انتشار)) نور را اندازه گرفته اند.نتایج این اندازه گیری ها با دخالت خطای آزمایش جواب واحدی را دنبال می کنند .
 اینکه نور یک نوع آشفتگی الکترو مغناطیسی است غیر قابل انکاراست دقیق ترین اندازه گیری سرعت نور که آنرا با حرف اختصاری C در خلا نشان می دهند با استفاده از ((لیزر)) (Laser)بوده که در سال 1972 بوسیله ((اوانسون))(Evanson) و همکارن او در مؤسسه ملی استاندارد انجام شده و نتیجه آن چنین است: __(29979245692 متر بر ثانیه)__
 اینکه نور یک نوع آشفتگی الکترو مغناطیسی است غیر قابل انکاراست دقیق ترین اندازه گیری سرعت نور که آنرا با حرف اختصاری C در خلا نشان می دهند با استفاده از ((لیزر)) (Laser)بوده که در سال 1972 بوسیله ((اوانسون))(Evanson) و همکارن او در مؤسسه ملی استاندارد انجام شده و نتیجه آن چنین است: __(29979245692 متر بر ثانیه)__
 بحث کلی بسیار خوبی در مقاله "سرعت نور" نوشته بر گسترند در دایره المعارف فیزیک موجوداست.

 بحث کلی بسیار خوبی در مقاله "سرعت نور" نوشته بر گسترند در دایره المعارف فیزیک موجوداست.

 جهت دستیابی به اطلاعات بیشتر به مرجع زیر رجوع شود:

 جهت دستیابی به اطلاعات بیشتر به مرجع زیر رجوع شود:

 Bescancon,R.M,ed,The Encyclopedia of physicsNew York:Reinhold 1966 Bescancon,R.M,ed,The Encyclopedia of physicsNew York:Reinhold 1966
 اندازه گیری سرعت نور به روش های مختلف در زمانهای متفاوت در جدول زیر آمده است.

 اندازه گیری سرعت نور به روش های مختلف در زمانهای متفاوت در جدول زیر آمده است.

 تاریخ----------------آزمایش کننده----------------روش ---------------------نتیجه(km/s)

 تاریخ----------------آزمایش کننده----------------روش ---------------------نتیجه(km/s)

 1849---------------((فیزو)) (Fizeau)-----------------((چرخ دندانه دار))--------------- (5000) 31300

 1849---------------((فیزو)) (Fizeau)-----------------((چرخ دندانه دار))--------------- (5000) 31300

 1880---------------((مایکلسون)) (Micelson)----------((آینه چرخان))-------------------(200) 299910

 1880---------------((مایکلسون)) (Micelson)----------((آینه چرخان))-------------------(200) 299910

 1923 --------------((مرسیه)) (Mercier) ------------((موج رادیویی))-----------------(30) 299782

 1923 --------------((مرسیه)) (Mercier) ------------((موج رادیویی))-----------------(30) 299782

 1952 ---------------((فروم)) (Froom) ---------------((تداخل سنج میکروموجی))---------(0.7) 29979.6

 1952 ---------------((فروم)) (Froom) ---------------((تداخل سنج میکروموجی))---------(0.7) 29979.6

 1907 --------------((رزا)) و ((درسی)) (.R.& D)---------((نسبت یکاهای الکتریکی))--------(10) 299784

(اعداد داخل پرانتز در نتیجه ، میزان خطای اندازه گیری را نشان می دهد.)
 1907 --------------((رزا)) و ((درسی)) (.R.& D)---------((نسبت یکاهای الکتریکی))--------(10) 299784

(اعداد داخل پرانتز در نتیجه ، میزان خطای اندازه گیری را نشان می دهد.)
 ! مباحث مرتبط با سرعت نور:  ! مباحث مرتبط با سرعت نور:
 *((نور)) *((نور))
 *((سرعت نور در محیط مادی)) *((سرعت نور در محیط مادی))
 *((سیر مستقیم الخط نور))  *((سیر مستقیم الخط نور))
 *((آزمایش فیزو در اندازه گیری سرعت نور)) *((آزمایش فیزو در اندازه گیری سرعت نور))
 *((آزمایش مایکلسون در اندازه گیری سرعت نور)) *((آزمایش مایکلسون در اندازه گیری سرعت نور))
 *((محیط های همگن)) *((محیط های همگن))
 *((الکترو مغناطیس)) *((الکترو مغناطیس))
 *((سایه)) ، ((چشمه های نوری)) *((سایه)) ، ((چشمه های نوری))
 *((گذردهی الکتریکی)) *((گذردهی الکتریکی))
 *(( تراوایی مغناطیسی)) *(( تراوایی مغناطیسی))
 *((جسم نورانی)) *((جسم نورانی))
 *((نشر)) ، ((جذب)) *((نشر)) ، ((جذب))
 *((آشکار سازها ی نوری))  *((آشکار سازها ی نوری))
 *((معادلات ماکسول)) *((معادلات ماکسول))
 *((نور لیزر)) *((نور لیزر))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 18 بهمن 1383 [10:58 ]   2   نفیسه ناجی      جاری 
 چهارشنبه 06 آبان 1383 [10:29 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..