منو
 کاربر Online
882 کاربر online
تاریخچه ی: سرامیک

نگارش: 1

دید کلی

از زمانی که انسان غارنشینی را به قصد یافتن مکان زیست بهتر,پشت سر گذاشت ,با مصالح ساختمانی سر وکار پیدا کرده بود. بدیهی است که این مواد از نوع موجود درطبیعت بود.مانند پوست برای بنا کردن خیمه و یا گِل وسنگ برای تهیة مسکن دائمی.بعدها بشر آموخت که ازقطعات چوب و تخته و میخ و پیچ برای استحکام بنا استفاده کند وموادی مانند آهک,ساروج و سیمان را برای اتصال محکم تر قطعات سنگ و یا چوب به یکدیگر به کاربگیرد.ولی خاک رُس مهمترین مادة اولیه تهیة بسیاری از مصالح ساختمانی است. خاک رُس به صورت ناخالص در تهیة کوزه, گلدان هاى گِلی,ظروف سفالی,اشیاء و لوله هاى سفالی,سرامیک,سیمان و به صورت خالص,در تهیة ظروف چینی و... مصرف می شود.

تعریف:

از نظرواژه: سرامیک به کلیة جامدات غیر آلی و غیر فلزی گفته می شود.
از نظر ساختار شیمیایی:کلیة موادی که از مخلوط خاک رس با ماسه و فلد سپاردر دمای بالا بدست می آیند و توسط تودة شیشه مانندی انسجام یافته و بسیار سخت و غیر قابل حل در حلال ها و تقریباً گذارناپذیر می باشند,سرامیک نامیده می شوند.

نقش اجزای سه گانه در سرامیک:

 • خاک رس:موجب نرمی و انعطاف و تشکیل ذرات بلوری سرامیک می شود.
 • ماسه:قابلیت چین خوردن پس از خشک و گرم شدن و تشکیل ذرات بلوری سرامیک را کاهش می دهد.
 • فلد سپار:در کاهش دادن دمای پخت و تشکیل تودة شیشه اى و چسبانندة ذرات بلوری سرامیک مؤثر است.

خواص سرامیک ها:

خواص سرامیک ها بسته به نوع و درجة خلوص هر یک از اجزای اصلی,موادافزودنی,لعاب,زمان حرارت دادن,مواد اکسنده, وکاهنده هاى موجود درمحیط, تغییرمی کند.درقرن حاضر صنعت سرامیک سازی توسعه و تنوع شگرفی یافته و اهمیت و کاربردهای آن مسعت پیدا کرده است.

سرامیک های ویژه:

 • مقره های برق: که عایق های خوبی برای گرما و برق اند ودر آنها از Alo,Zroاستفاده می شود.
 • سرامیک های مغناطیسی: که در آنها ازاکسیدهای آهن استفاده می شود.مهمترین کاربرد آنها درتهیة عنصرهای حافظه درکامپیوتر است.
 • سرامیک های شیشه اى:وقتی شیشة معمولی پس از تهیه در دمای بالایی قرارگیرد تعداد قابل توجهی از ذرات بلور در آن نشکیل می شود و خاصیت شکنندگی آن کم می شود و بر خلاف شیشه های معمولی دیگر, ایجاد یا پیدایش شکاف کوچک در آنهاساری نمی باشد.یعنی این شکاف ها خود به خود پیشرفت نمی کنند.از این نوع سرامیک ها برای تهیة ظروف آشپزخانه یا ظروفی که برای حرارت دادن لازم باشند,استفاده می شود که آن را اصطلاحاً پیروسرام می نامند.

لعابها:

لعابها طیف وسیعی از ترکیبهای آلی و معدنی را در بر می گیرند.لعاب ربوط به سرامیک معمولاً مخلوط شیشه مانندی متشکل از کوارتز,فلد سپار,و اکسید سرب(Pbo ) است .این اجزای را پس از آسیاب شدن و نرم کردن به صورت خمیری رقیق درمیآورند.آنگاه وسیله سرامیکی مورد نظر را در این خمیرغوطه ور کرده,وپس از سرد وخشک شدن,آن را درکوره تا دمای معین حرارت می دهند.

انواع لعابها:

لعاب بی رنگ:این نوع لعاب که برای پوشش سطح چینی های بدلی ظریف بکار می رود,بی رنگ و شفاف است از مخلوط کلسیم و سیلیس و خاک چینی سفید تهیه می شود.
 • لعاب رنگی:برای رنگ آبی از اکسید مس(CUO),برای رنگ زرداز اکسید آهن(Feo ) و برای رنگ سبز از اکسید کروم(cr o ) برای رنگ زرد از کرومات سرب وبرای رنگ ارغوانی از ارغوانی کاسیون استفاده می شود.
 • لعاب کدر:این نوع لعاب که برای پوشش چپنی های بدلی معمولی بکار می روندو از مخاـوط Sno وPbo,Sio,Pbo, ,نمک و کربنات سدیم تهیه میشود که آن را پس ازذوب کردن,سردکردن, وپودرکردن, در آب به صورت حمام شیردرمی آورند وشیئی لعاب دادنی را در آن غوطه ورمی کنند. نقاشی و حکاکی روی چینی لعابدار:
پس ازلعاب دادن روی چینی,روی آن مطا لب موردنظر را می نویسند و یا طرح موردنظررا نقاشی می کنند و دوباره روی آن را لعاب داده ویکبار دیگر حرارت می دهند.در این صورت وسیله موردنظر پرارزش تر ونوشته وطرح روی آن بادوام تر می شود.

ظروف لعابی:

ظروف لعابی درواقع,نوعی ظروف آهنی اند که سطح آنها را به منظور جلوگیری از زنگ زدن,ازلعاب می پوشانند.البته این نوع ظروف را نباید زیادگرم یا سرد ویا پرتاب کرد ویا اینکه تحت ضربه قرارداد,زیرا لعاب سطح آنها ترک برداشته ومی ریزد.

انواع چینی:

چینی ها در واقع ازانواع سرامیک محسوب میشوند.و به دو دستة چینیهای اصل یا سخت وچینیهای بدلی تقسیم می شوند.
 • چینی های اصل:
  • چینی ظرف:که می توان آن را نوعی شیشة کدردانست.مانند ظرف چینی معروف به سور.از ویژگیهای این نوع چینی آن است که لعاب رنگی را به خودمیگیرد.
  • چینی سیلیسی:این نوع چینی که به چینی لیموژمعروف است,درکشورهای فرانسه,ژاپن,وچین تهیه میشود.مواد اولیة آن خاک چینی سفید,شن سفید و فلد سپاراست.
  • چینی آلومینیم دار:این نوع چینی به نام چینی ساکس و بایو درفرانسه تهیه میشود ودارای Alo, ,Sio,Cao است.
 • چینی های بدلی:خمیراین نوع چینیها ترکیبی حد واسط ازخمیرسفال وخمیر چینیهای ظریف است.درنتیجه سختی آنها ازچینیهای اصل کمتر است ازاین رو حتماً باید آنهارا باید با لعاب پوشانند. این نوع چینیها خود به دو دسته تقسیم می شوند:
  • بدل چینیهای معمولی که خمیرآنها رنگی است وازاین رو,با لعاب کدرپوشانیده می شود.
  • بدل چینی ظریف که خمیرآنها مانند خمیرچینی بی رنگ است اما برخلاف چینی در مقابل نور شفاف نیست.معمولاًسطح این نوع چینی ها را ازلعاب بی رنگ ورنی ـ مانند و شفاف می پوشانند تا ظاهری مانند چینی اصل پیداکنند.

مباحث مرتبط با عنوان

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 08 دی 1383 [05:59 ]   2   حسین خادم      جاری 
 سه شنبه 24 آذر 1383 [06:51 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..