منو
 کاربر Online
1319 کاربر online
تاریخچه ی: ستارگان دور قطبی شمالی

در هر عرض جغرافیایی برخی از ستارگان طلوع و غروب می کنند دیگران که ستارگان دور قطبی نامیده می شوند همواره بالای افق هستند ستارگان دور قطبی را به شرط آنکه شرایط جوی اجازه دهد هر شب سال می توان دید اگر دخالت ((خورشید)) که نور روشن آن تشخیص نور ضعیف ستارگان را غیر ممکن می سازد نبود در طول روز نیز قابل مشاهده بودند.

!عرض جغرافیایی و ستارگان دور قطبی شمالی

شماره ستارگان دور قطبی شمالی با عرض جغرافیایی تغییر می کند و با دوری از استوا افزایش می یابد برای ناظری در 20 درجه شمالی ستارگان دب اکبر)) هم دور قطبی نیستند طلوع و غروب می کنند و مدتی زیر افق می مانند اما برای ناظری در 40 درجه شمالی ستارگان دب اکبر همه دور قطبی هستند.

!قطبهای سماوی

نام ستاره قطبی از این واقعیت اخذ شده است که چون محور زمین را ادامه دهیم. آسمان را در نقطه ای بسیار نزدیک به این ستاره قطع می کند این ادامه محور ((زمین)) را محور عالم می نامند.
محور عالم به فرض از بالا و پایین الی غیر النهایه ادامه دارد . بالا در اینجا به معنی فراتر از ((قطب شمال)) زمین و پایین به معنی آن سوی ((قطب جنوب)) زمین است. محور زمین صرفاً جزوء کوچکی از محور عالم است. نقاطی را که در آن محور عالم آسمان را می شکافد به ترتیب قطب شمال سماوی و قطب جنوب سماوی نامند.

!معدل النهار

نقاطی بر کره سماوی که در نیمه راه قطبهای شمال و جنوب سماوی جای گرفته اند معدل النهار (استوای سماوی) را تشکیل می دهند معدل النهار دایره ایست فرضی به شعاع بی نهایت که در همان صفحه استوای زمین قرار گرفته است. این هر دو دایره مرکز واحدی دارند راه دیگری برای تجسم معدل النهار آنست که تصور کنیم شعاع استوای زمین پیوسته افزایش یابد تا آنکه این دایره بر سطح داخلی کره آسمان منطبق گردد.

!صورت فلکی تنین (اژدها)

به لاتین اژدها راdraco می گویند این صورت فلکی نسبتاً طویل و پر پیچ و خم است- قسمتی از آن بین ((دب اکبر)) و ((دب اصغر)) قرار دارد و بقیه به دور دب اصغر می پیچد. و به مجموعه ای از چهار ستاره منتهی می شود این چهار ستاره سر اژدها را مشخص می کند.
پنج هزار سال پیش ذیخ یا آلفا- تنین ستاره قطبی بود. زیرا که قطب شمال سماوی در نزدیکی آن جای داشت در آن زمان ذیخ تنها ستاره ساکن آسمان به نظر می آمد و ستارگان دیگر همگی دوایری را به دور آن می پیمودند. ذیخ مورد احترام مصریان بود.
در حال حاضر قطب شمال سماوی در نزدیکی ستاره قطبی است .
قطب شمال سماوی هر 25800 سال یک دایره کامل را می پیماید. حرکت قطب شمال سماوی، و نیز حرکت قطب جنوب سماوی، به سبب آنست که محور زمین حرکت تقدیمی دارد، یعنی هر 25800 سال یک بار مخروط مضاعف باریکی را می روبد.

!نامهای ستارگان

حدود شصت ستاره معروف را اغلب به نامهای خاصشان می نامند. از این جمله اند ((جدی)) (ستاره قطبی)، ((شعرای یمانی))(پرنورترین ستاره آسمان)، ((انور فرقدان)) و ((قلب الاسد)).
عموماً ستارگان را با حروف یونانی که به صورت پیشوندی برنام صورت فلکی اضافه می شود مشخص می کنند. ستارگان دب اکبر به نامهای آلفا-دب اکبر، بتا-دب اکبر، گاما-دب اکبر و الی آخر شناخته می شود .(در انگلیسی حالت اضافه نام لاتین صورت فلکی به کار می رود : حالت اضافه ursa major در لاتین ursa majoris)است.
معمولاً پر نور ترین ستاره پیشوند (آلفا) را می گیرد. دومین ستاره از لحاظ روشنی با(بتا) مشخص می شود و الی آخر . پر نورترین ستاره ((سگ بزرگ)) ((«کلب اکب))ر) به آلفا- کلب اکبر مرسوم است. سومین ستاره صورت فلکی ((دوپیکر)) گاما-جوزا نامیده شده است. هر گاه تعداد ستارگان پرنور در یک صورت فلکی از شماره الفبای یونانی تجاوز کند حروف کوچک لاتینی به کار گرفته می شود اگر تعداد ستارگان از عده حروف این دو الفبا فزونتر گردد منجمان به اعداد پناه می برند.

!نقشه ستارگان را چگونه بکار بریم؟

مبتدیان نجوم معمولاً در استفاده از نقشه دچار اشکال می شوند. شاید نمی دانند که چگونه باید نقشه را در دست گرفت تا با ستارگان آسمان متناظر باشند اشکال این است که ناظر بر سطح خارجی یک کره (زمین) قرار دارد و ستارگان را که بر سطح داخلی کره ای دیگر (کره آسمان) اندر رصد می کند. هنگام استفاده از این نقشه فرض کنید که مانند یک تمبر پست پشت آن چسبناک است نقشه باید بر سطح داخلی کره آسمان چسبانده شود بدین طزیق چسب به ستارگان می چسبد. قبل از انطباق نقشه لازم است که آن را در امتداد درست قرار دهید: ستاره قطبی نقشه را بر ستاره قطبی آسمان منطبق کنید، دب اکبر نقشه، دب اکبر آسمان ار بپوشاند آنگاه ستارگان دیگر نقشه به درستی نشان دهنده ستارگان واقعی خواهند بود.


!همچنین ببینید:

*((دب اصغر))
*((ذات الکرسی و قیفاووس))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 28 اردیبهشت 1385 [12:31 ]   8   مجید آقاپور      جاری 
 پنج شنبه 28 اردیبهشت 1385 [12:29 ]   7   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 28 اردیبهشت 1385 [12:20 ]   6   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 چهارشنبه 13 آبان 1383 [11:36 ]   5   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 13 آبان 1383 [09:54 ]   4   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 13 آبان 1383 [09:37 ]   3   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 13 آبان 1383 [09:23 ]   2   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 13 آبان 1383 [08:54 ]   1   حامد احمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..