منو
 کاربر Online
1080 کاربر online
تاریخچه ی: ساختمان معده

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-51Lines: 1-105
-
||معده (Stomach) قسمت گشاد شده‌ای از ((دستگاه گوارش)) است که حد واسط ((مری)) و ((روده کوچک|دوازدهه)) قرار دارد. قسمت اعظم هضم مواد غذایی در معده صورت می‌گیرد.||
+{DYNAMICMENU()}
__واژه‌نامه__
*((واژگان دستگاه گوارش و بیماریها))
*((واژگان قلب و عروق))
*((واژگان پوست و مو))
*((واژگان چشم پزشکی))
__مقالات مرتبط__
*((آناتومی دستگاه گوارش))
*((درمان ترشی معده))
*((بیماری التهاب روده))
*((دستگاه گوارشی))
*((روده بزرگ))
*((روده کوچک))
*((ساختمان لوله گوارش))
*((غدد بزاقی))
*((لوزوالمعده))
*((کبد))
__کتابهای مرتبط__
*((کتابهای دستگاه گوارش و بیماریها))
__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=60|انجمن پزشکی]__
__سایتهای مرتبط__
*سایتهای داخلی
**[http://pearl.sums.ac.ir/~grc/|مرکز تحقیقات بیماریهای گوارشی]
**[http://www.gldrc.org/|مرکز تخصصی کبد و دستگاه گوارشی]
**[http://www.rcgld.org/farsi/index.htm|مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد]
**[http://iransalamat.com/?sectionId=8|پایگاه جامع اطلاع رسانی پزشکی ایران سلامت]
**[http://www.irteb.com/MEDICAL-IMAGE/atlasbimariha.htm|اطلس رنگی بیماریها]
*سایتهای خارجی
**[http://www.ddrcir.org/|مرکز تحقیقات بیماریهای گوارشی]
**[http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ulcerativecolitis.html|دستگاه گوارش و بیماریهای آن]
**[http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/digestivesystem.html|بیماریهای گوارشی]
**[http://www.hbi.ir/hosting/isf_emrc/index.htm|مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم]
__گالری تصویر__
*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=12|گالری علوم]
**[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=37|پزشکی و سلامت]

body=

|~|
{DYNAMICMENU}

||معده (Stomach) قسمت گشاد شده‌ای از ((دستگاه گوارشی|دستگاه گوارش)) است که حد واسط ((مری)) و ((روده کوچک|دوازدهه)) قرار دارد. قسمت اعظم هضم مواد غذایی در معده صورت می‌گیرد.||
 !اطلاعات اولیه !اطلاعات اولیه
 از لحاظ ((آناتومی)) در معده 4 ناحیه قابل تشخیص می‌باشد. ~~brown:کاردیا (Cardia)~~ در محل اتصال به مری ، ~~brown:فوندوس (fudus)~~ یا طاق معده ، ~~brown:تنه معده (Body)~~ و ~~brown:پیلور (Pylorus)~~ یا باب‌المعده که در محل اتصال معده به دوازدهه قرار دارد. حجم معده در حدود 1.5 - 1 لیتر می‌باشد که در برخی افراد تا 4 لیتر هم افزایش می‌یابد. مخاط معده دارای چینهایی طولی است که صاف شدن این چینها به انبساط معده کمک می‌کند.

هنگامی که غذا بلعیده می‌شود، از راه مری داخل معده می‌شود و برای مدتی در آنجا باقی می‌ماند. غذا از زمانی که در معده است در معرض فعل و انفعالات فیزیکی و شیمیایی هضم کننده‌های معده از جمله حرکات معده و اسید و ((آنزیم|آنزیمها)) قرار می‌گیرد. هنگامی که محتویات معده به صورت یک مایع نسبتا غلیظ درآمد، غذا وارد دوازدهه می‌شود.
 از لحاظ ((آناتومی)) در معده 4 ناحیه قابل تشخیص می‌باشد. ~~brown:کاردیا (Cardia)~~ در محل اتصال به مری ، ~~brown:فوندوس (fudus)~~ یا طاق معده ، ~~brown:تنه معده (Body)~~ و ~~brown:پیلور (Pylorus)~~ یا باب‌المعده که در محل اتصال معده به دوازدهه قرار دارد. حجم معده در حدود 1.5 - 1 لیتر می‌باشد که در برخی افراد تا 4 لیتر هم افزایش می‌یابد. مخاط معده دارای چینهایی طولی است که صاف شدن این چینها به انبساط معده کمک می‌کند.

هنگامی که غذا بلعیده می‌شود، از راه مری داخل معده می‌شود و برای مدتی در آنجا باقی می‌ماند. غذا از زمانی که در معده است در معرض فعل و انفعالات فیزیکی و شیمیایی هضم کننده‌های معده از جمله حرکات معده و اسید و ((آنزیم|آنزیمها)) قرار می‌گیرد. هنگامی که محتویات معده به صورت یک مایع نسبتا غلیظ درآمد، غذا وارد دوازدهه می‌شود.
 +

 +
 +
 +
 +{img src=img/daneshnameh_up/c/c9/stomach2.JPG}
 +
 +
 +
 !دیواره معده  !دیواره معده
 مشخصات ((بافت شناسی)) لایه‌های چهارگانه دیواره معده به شرح زیر می‌باشد.  مشخصات ((بافت شناسی)) لایه‌های چهارگانه دیواره معده به شرح زیر می‌باشد.
 !!طبقه مخاطی !!طبقه مخاطی
 ((بافت پوششی|سلولهای پوششی)) مخاط معده از نوع منشوری ساده است که با فرو رفتن در عمق آستر ، چاله‌های معدی را بوجود می‌آورند. ترشحات غدد گاستریک به عمق این چاله‌ها تخلیه و سپس به سطح معده می‌رسد. سلولهای پوششی مخاط موکوس خنثی ترشح می‌کند. موکوس مترشحه بوسیله سلولهای پوششی لایه ضخیمی را در سطح سلولها تشکیل داده و آنها را از اثرات ((اسید معده)) محافظت می‌کند.  ((بافت پوششی|سلولهای پوششی)) مخاط معده از نوع منشوری ساده است که با فرو رفتن در عمق آستر ، چاله‌های معدی را بوجود می‌آورند. ترشحات غدد گاستریک به عمق این چاله‌ها تخلیه و سپس به سطح معده می‌رسد. سلولهای پوششی مخاط موکوس خنثی ترشح می‌کند. موکوس مترشحه بوسیله سلولهای پوششی لایه ضخیمی را در سطح سلولها تشکیل داده و آنها را از اثرات ((اسید معده)) محافظت می‌کند.
 !!آستر مخاط !!آستر مخاط
-((بافت همبند)) شلی است حاوی الیاف کلاژن و رتیکولر ، ((دستگاه لنفاوی|سلولهای لنفاوی)) و ((عضله صاف|رشته‌های عضلانی صاف)) منشعب از عضلات مخاطی. غدد لوله‌ای ساده یا منشعب معدی نیز در آستر قرار دارند. عضلات مخاطی ، عمقیترین لایه مخاط می‌باشند که از عضلات صاف حلقوی در داخل و عضلات صاف طولی در خارج تشکیل شده‌اند. +((بافت همبند)) شلی است حاوی ((کلاژن|الیاف کلاژن)) و رتیکولر ، ((دستگاه لنفاوی|سلولهای لنفاوی)) و ((عضله صاف|رشته‌های عضلانی صاف)) منشعب از عضلات مخاطی. غدد لوله‌ای ساده یا منشعب معدی نیز در آستر قرار دارند. عضلات مخاطی ، عمقیترین لایه مخاط می‌باشند که از عضلات صاف حلقوی در داخل و عضلات صاف طولی در خارج تشکیل شده‌اند.
 !!طبقه زیر مخاط !!طبقه زیر مخاط
-در معده بافت همبند فیبر و الاستیکی است شبیه لایه زیر مخاط سایر نواحی ((ساختمان لوله گوارش|لوله گوارش)) که با پیشروی در زیر طبقه مخاطی باعث پیدایش چینهای طولی می‌شود. +در معده بافت همبند فیبر و الاستیکی است شبیه لایه زیر مخاط سایر نواحی لوله گوارش که با پیشروی در زیر طبقه مخاطی باعث پیدایش چینهای طولی می‌شود.
 !!طبقه عضلانی !!طبقه عضلانی
-در معده متفاوت از سایر قسمت های لوله گوارش بوده و از سه لایه عضلانی به صورت مورب در داخل ، حلقوی در وسط و طولی در خارج تشکیل شده است. عضلات حلقوی در ناحیه پیلور ضخیم شده و ((اسفنکتر پیلوریک)) را بوجود می‌آورد. سطح خارجی معده توسط سروز یا به عبارت دیگر ، لایه احشایی صفاق پوشیده شده است. +در معده متفاوت از سایر قسمت های لوله گوارش بوده و از سه لایه عضلانی به صورت مورب در داخل ، حلقوی در وسط و طولی در خارج تشکیل شده است. عضلات حلقوی در ناحیه پیلور ضخیم شده و __~~green:اسفنکتر پیلوریک~~__ را بوجود می‌آورد. سطح خارجی معده توسط سروز یا به عبارت دیگر ، لایه احشایی صفاق پوشیده شده است.
 !غدد معدی !غدد معدی
 غدد معدی در نایحه کاردیا و پیلور از نوع موکوسی هستند که ترشحات خود را به عمق چاله‌ها می‌ریزند. علاوه بر سلولهای موکوسی ، تعدادی سلول متمایز نشده و سلولهای APUD ترشح کننده ((هورمون گاسترین|گاسترین)) نیز در دیواره این غدد دیده می‌شود. قسمت نزدیک به چاله را گردن غده ، انتهای نزدیک به عضلات مخاطی را قاعده و حد فاصل این دو ناحیه را تنه غده می‌نامند. سلولهای مختلفی که در قسمتهای سه‌گانه غدد معدی یافت می‌شوند، عمل ترشح مواد و آنزیمهای مختلف را برای هضم مواد غذایی را انجام می‌دهند.  غدد معدی در نایحه کاردیا و پیلور از نوع موکوسی هستند که ترشحات خود را به عمق چاله‌ها می‌ریزند. علاوه بر سلولهای موکوسی ، تعدادی سلول متمایز نشده و سلولهای APUD ترشح کننده ((هورمون گاسترین|گاسترین)) نیز در دیواره این غدد دیده می‌شود. قسمت نزدیک به چاله را گردن غده ، انتهای نزدیک به عضلات مخاطی را قاعده و حد فاصل این دو ناحیه را تنه غده می‌نامند. سلولهای مختلفی که در قسمتهای سه‌گانه غدد معدی یافت می‌شوند، عمل ترشح مواد و آنزیمهای مختلف را برای هضم مواد غذایی را انجام می‌دهند.
 !انواع سلولهای موجود در غده‌های معده !انواع سلولهای موجود در غده‌های معده
 !!سلولهای موکوس گردن !!سلولهای موکوس گردن
 سلولهایی هستند با شکل نامنظم که در حد فاصل سلولهای جداری یا مرز نشین فشرده شده‌اند و با رنگ‌آمیزی به سختی از سلولهای اصلی قابل تشخیص هستند. موکوس مترشحه از این سلولها اسیدی است و از موکوس مترشحه از سلولهای سطحی که خنثی می‌باشد، متفاوت است.  سلولهایی هستند با شکل نامنظم که در حد فاصل سلولهای جداری یا مرز نشین فشرده شده‌اند و با رنگ‌آمیزی به سختی از سلولهای اصلی قابل تشخیص هستند. موکوس مترشحه از این سلولها اسیدی است و از موکوس مترشحه از سلولهای سطحی که خنثی می‌باشد، متفاوت است.
 !!سلولهای متمایز نشده !!سلولهای متمایز نشده
 این سلولها به عنوان سلولهای ریشه‌ای در اثر تکثیر و تمایز همه سلولهای پوششی معده شامل سلولهای موکوسی ، جداری ، انترو اندوکرین و اصلی را جایگزین می‌کنند. فعالیت این سلولها در ضمن آسیبهای اپیتلیال افزایش یافته و به التیام سریع زخم کمک می‌کند. در شرایط عادی سلولهای پوششی معده هر 4 - 3 روز تجدید می‌گردند.  این سلولها به عنوان سلولهای ریشه‌ای در اثر تکثیر و تمایز همه سلولهای پوششی معده شامل سلولهای موکوسی ، جداری ، انترو اندوکرین و اصلی را جایگزین می‌کنند. فعالیت این سلولها در ضمن آسیبهای اپیتلیال افزایش یافته و به التیام سریع زخم کمک می‌کند. در شرایط عادی سلولهای پوششی معده هر 4 - 3 روز تجدید می‌گردند.
 +

 +
 +
 +
 +{img src=img/daneshnameh_up/e/e7/stomach1.GIF}
 +
 +
 +
 !!سلولهای اصلی !!سلولهای اصلی
-این سلولها در تنه و قاعده غدد یافت می‌شوند. این سلولها دارای ((سیتوپلاسم)) بازوفیل بوده و دارای ((شبکه آندوپلاسمی)) خشن هستند که مشخصه سلولهای پروتئین ساز است. این سلولها ، آنزیم های ((آنزیم پپسین|پپسین)) (برای تجزیه پروتئینها)، ((آنزیم لیپاز|لیپاز)) (برای تجزیه چربیها) و ((آنزیم رنین|رنین)) (برای انعقاد شیر) را سنتز و ترشح می‌کنند. +این سلولها در تنه و قاعده غدد یافت می‌شوند. این سلولها دارای ((سیتوپلاسم)) بازوفیل بوده و دارای ((شبکه آندوپلاسمی)) خشن هستند که مشخصه سلولهای پروتئین ساز است. این سلولها ، آنزیمهای ((آنزیم پپسین|پپسین)) (برای تجزیه پروتئینها)، ((آنزیم لیپاز|لیپاز)) (برای تجزیه چربیها) و ((آنزیم رنین|رنین)) (برای انعقاد شیر) را سنتز و ترشح می‌کنند.
 !!سلولهای کناری یا مرز نشین !!سلولهای کناری یا مرز نشین
-سلولهای اسیدوفیل هستند که در تمام قسمتهای غدد معدی یافت می‌شوند. این سلولها حاوی تعداد زیادی میتوکندری هستند. سطح سلولها دارای فرورفتگی عمیق و حاوی میکرویلیهای بلند هستند. سلولهای کناری مسئول ترشح اسید معده هستند. میزان ترشح اسید معده توسط ((اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک|اعصاب کولینرژیک)) ، ((هورمون گاسترین)) و ((هیستامین و آنتی هیستامین|هیستامین)) تحریک می‌گردد. این سلولها فاکتور داخلی معده را ترشح می‌کنند که باعث جذب ((ویتامینها|ویتامین B12)) می‌شود. در صورت عدم ترشح این فاکتور، جذب ویتامین B12 مختل شده و سنتز ((هموگلوبین)) صورت نمی‌گیرد و یک نوع ((بیماری کم خونی|کم خونی)) بوجود می‌آید. +سلولهای اسیدوفیل هستند که در تمام قسمتهای غدد معدی یافت می‌شوند. این سلولها حاوی تعداد زیادی میتوکندری هستند. سطح سلولها دارای فرورفتگی عمیق و حاوی میکرویلیهای بلند هستند. سلولهای کناری مسئول ترشح اسید معده هستند. میزان ترشح اسید معده توسط ((اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک|اعصاب کولینرژیک)) ، ((هورمون گاسترین)) و ((هیستامین و آنتی هیستامین|هیستامین)) تحریک می‌گردد. این سلولها فاکتور داخلی معده را ترشح می‌کنند که باعث جذب ((انواع ویتامین|ویتامین B12)) می‌شود. در صورت عدم ترشح این فاکتور، جذب ویتامین B12 مختل شده و سنتز ((هموگلوبین)) صورت نمی‌گیرد و یک نوع ((بیماری کم خونی|کم خونی)) بوجود می‌آید.
 !!سلولهای انترو اندوکرین !!سلولهای انترو اندوکرین
 ترشحات این سلولها از سطح قاعده‌ای به ((رگ|رگهای خونی)) منتقل می‌شود. این سلولها در فوندوس معده ، سروتونین را برای تحریک عضلات جدار معده و روده و در پیلور ، گاسترین را برای تحریک ترشح سلولهای کناری ترشح می‌کنند.  ترشحات این سلولها از سطح قاعده‌ای به ((رگ|رگهای خونی)) منتقل می‌شود. این سلولها در فوندوس معده ، سروتونین را برای تحریک عضلات جدار معده و روده و در پیلور ، گاسترین را برای تحریک ترشح سلولهای کناری ترشح می‌کنند.
 !اعمال و وظایف معده !اعمال و وظایف معده
-معده ارگانی است برای تجمع و هضم اولیه مواد غذایی خورده شده. مواد غذایی در معده 4 - 3 ساعت توقف کرده و با ترشحات معده که پس از خوردن غذا به یک لیتر می‌رسد، مخلوط شده و کیموس نامیده می‌شود. ضمن تشکیل ((کیموس معدی)) ، اسفنکتر کاردیا مانع از برگشت محتویات معده به مری می‌شود. پس از آماده شدن کیموس معدی ، تحت تاثیر PH اسیدی آن اسفنکتر پیلوریک باز شده و موجب تخلیه محتویات معده به دوازدهه می‌گردد. به علت اسیدی بودن محتویات معده بروز زخمهای مخاطی در دوازدهه شایع است. از دیگر وظایف معده ترشح آنزیمهای گوارشی ، اسید معده و فاکتور ضد کم خونی است. +معده ارگانی است برای تجمع و هضم اولیه مواد غذایی خورده شده. مواد غذایی در معده 4 - 3 ساعت توقف کرده و با ترشحات معده که پس از خوردن غذا به یک لیتر می‌رسد، مخلوط شده و کیموس نامیده می‌شود. ضمن تشکیل ((کیموس معدی)) ، __~~green:اسفنکتر کاردیا~~__ مانع از برگشت محتویات معده به مری می‌شود. پس از آماده شدن کیموس معدی ، تحت تاثیر PH اسیدی آن اسفنکتر پیلوریک باز شده و موجب تخلیه محتویات معده به دوازدهه می‌گردد. به علت اسیدی بودن محتویات معده بروز زخمهای مخاطی در دوازدهه شایع است. از دیگر وظایف معده ترشح آنزیمهای گوارشی ، اسید معده و فاکتور ضد کم خونی است.
 !بیماریهای معده !بیماریهای معده
 !!زخم معده !!زخم معده
 به معنی آسیب سلولهای پوششی معده است که ((اسید معده)) از آن طریق به بافتهای عمقی نفوذ کرده و باعث زخم شدن معده می‌شود. یکی از علایم زخم معده ، وجود خون در مدفوع است. یکی از راههای درمان ((زخم معده)) ، برداشتن قسمت آسیب دیده معده است.  به معنی آسیب سلولهای پوششی معده است که ((اسید معده)) از آن طریق به بافتهای عمقی نفوذ کرده و باعث زخم شدن معده می‌شود. یکی از علایم زخم معده ، وجود خون در مدفوع است. یکی از راههای درمان ((زخم معده)) ، برداشتن قسمت آسیب دیده معده است.
 !!التهاب یا تورم معده !!التهاب یا تورم معده
 به ((التهاب معده)) ، گاستریت هم گفته می‌شود. التهاب ممکن است در اثر مسمومیت بوجود بیاید. علایم التهاب معده ، دل درد ، استفراغ و اسهال و گاهی تب است.  به ((التهاب معده)) ، گاستریت هم گفته می‌شود. التهاب ممکن است در اثر مسمومیت بوجود بیاید. علایم التهاب معده ، دل درد ، استفراغ و اسهال و گاهی تب است.
 !!سرطان معده !!سرطان معده
 علت ((سرطان معده)) معلوم نیست. پولیپ خوش‌خیم معده و زخم مزمن و طولانی ممکن است به سرطان معده تبدیل گردد. مطمئنترین طریقه تشخیص سرطان معده عکسبرداری و تنها معالجه آن عمل جراحی است.  علت ((سرطان معده)) معلوم نیست. پولیپ خوش‌خیم معده و زخم مزمن و طولانی ممکن است به سرطان معده تبدیل گردد. مطمئنترین طریقه تشخیص سرطان معده عکسبرداری و تنها معالجه آن عمل جراحی است.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((آنزیم)) *((آنزیم))
 *((اسید معده)) *((اسید معده))
 *((اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک)) *((اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک))
 *((التهاب معده)) *((التهاب معده))
 *((بافت همبند)) *((بافت همبند))
 *((حلق)) *((حلق))
-*((دستگاه گوارش)) +*((دستگاه گوارشی))
 *((روده بزرگ)) *((روده بزرگ))
 *((روده کوچک)) *((روده کوچک))
-*((ساختمان لوله گوارش)) 
 *((سرطان معده)) *((سرطان معده))
-*((لوزالمعده)) +*((لوزوالمعده))
 *((کبد)) *((کبد))
 *((مری)) *((مری))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 16 شهریور 1385 [03:58 ]   3   سمیه فارابی اصل      جاری 
 سه شنبه 08 آذر 1384 [16:42 ]   2   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 یکشنبه 30 مرداد 1384 [17:12 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..