منو
 کاربر Online
678 کاربر online
تاریخچه ی: خوشه ستاره‌ای

تفاوت با نگارش: 5

Lines: 1-101Lines: 1-109
 {DYNAMICMENU()} {DYNAMICMENU()}
 __واژه‌نامه__ __واژه‌نامه__
 *((واژگان نجوم)) *((واژگان نجوم))
 *((واژگان اختر فیزیک)) *((واژگان اختر فیزیک))
 *((واژگان کیهان شناسی)) *((واژگان کیهان شناسی))
 *((واژگان فیزیک فضا)) *((واژگان فیزیک فضا))
 __مقالات مرتبط__ __مقالات مرتبط__
 *((نجوم|فهرست مقالات نجوم)) *((نجوم|فهرست مقالات نجوم))
 *((اجرام آسمانی)) *((اجرام آسمانی))
 *((خوشه بندی کهکشان)) *((خوشه بندی کهکشان))
-*((خوشه های کهکشانی)) +*((خوشههای کهکشانی))
 __کتابهای مرتبط__ __کتابهای مرتبط__
 *((کتابهای نجوم)) *((کتابهای نجوم))
 *((کتابهای اختر فیزیک)) *((کتابهای اختر فیزیک))
-__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=54|انجمن نجوم]__
*[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=54|سوالات و نظرات خود را اینجا مطرح کنید.]
+__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=54|انجمن نجوم]__
*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=54|سوالات و نظرات خود را اینجا مطرح کنید.]
 __سایتهای مرتبط__ __سایتهای مرتبط__
 *سایتهای داخلی *سایتهای داخلی
 **[http://www.nojum.ir|مجله نجوم] **[http://www.nojum.ir|مجله نجوم]
 **[http://parssky.com|پارس اسکای] **[http://parssky.com|پارس اسکای]
 **[http://www.hupaa.com|شبکه فیزیک هوپا] **[http://www.hupaa.com|شبکه فیزیک هوپا]
 **[http://robot.ir/blog/mollasadra|ملاصدرا] **[http://robot.ir/blog/mollasadra|ملاصدرا]
 **[http://www.sact.ir/home.htm|مرکز علوم و ستاره شناسی تهران] **[http://www.sact.ir/home.htm|مرکز علوم و ستاره شناسی تهران]
 *سایتهای خارجی *سایتهای خارجی
 **[http://www.astronomy.com/asy/default.aspx|مجله astronomy] **[http://www.astronomy.com/asy/default.aspx|مجله astronomy]
 **[http://www.nasa.gov/externalflash/constellation_front/index.html|سازمان هوا - فضای آمریکا] **[http://www.nasa.gov/externalflash/constellation_front/index.html|سازمان هوا - فضای آمریکا]
 **[http://www.esa.int/esaCP/index.html|آژانش فضایی اروپا] **[http://www.esa.int/esaCP/index.html|آژانش فضایی اروپا]
 **[http://www.seds.org/MESSIER/cluster.html|خوشه‌های ستاره‌ای مسیه] **[http://www.seds.org/MESSIER/cluster.html|خوشه‌های ستاره‌ای مسیه]
 **[http://www.seasky.org/cosmic/sky7a06.html|خوشه‌های ستاره‌ای] **[http://www.seasky.org/cosmic/sky7a06.html|خوشه‌های ستاره‌ای]
 __گالری تصویر__ __گالری تصویر__
-*[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=12|گالری علوم]
**[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=38|گالری نجوم]
+*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=12|گالری علوم]
**[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=38|گالری نجوم]
 body=  body=
 |~| |~|
 {DYNAMICMENU} {DYNAMICMENU}
-
خوشه ستارگان مجموعه ای از ستارگان است که با ((جاذبه گرانشی)) دو جانبه به یکدیگر پیوسته اند. ستارگان هر خوشه، همزمان و از یک ابر غبار و ((گاز)) متولد شده اند و بنابر این سن و ترکیبشان مشابه است. ولی نوع این ستارگان متفاوت است چون جرم های متفاوتی دارند. این جرم است که چرخه حیاتی ستاره را تعیین می کند. دو نوع خوشه وجود دارند: کروی و باز. ((خوشه کروی|خوشه های کروی)) پیرترند و در هاله ای کروی پیرامون هسته ((کهکشان راه شیری)) قرار دارند ولی خوشه های جوانتر باز، در قرص کهکشان قرار گرفته اند.
+!مقدمه
خوشه ستارگان مجموعهای از ستارگان است که با ((گرانش|جاذبه گرانشی)) دو جانبه به یکدیگر پیوستهاند. ستارگان هر خوشه ، همزمان و از یک ابر غبار و گاز متولد شدهاند و بنابراین سن و ترکیبشان مشابه است. ولی نوع این ستارگان متفاوت است، چون جرمهای متفاوتی دارند. این جرم است که چرخه حیاتی ستاره را تعیین میکند. دو نوع خوشه وجود دارند: کروی و باز. ((خوشه کروی|خوشههای کروی)) پیرترند و در هالهای کروی پیرامون هسته ((کهکشان راه شیری)) قرار دارند، ولی خوشههای جوانتر باز ، در قرص کهکشان قرار گرفتهاند.
 
 
 
 
  
 ::{picture=Khoshesetare.jpg}:: ::{picture=Khoshesetare.jpg}::
  
 
 
 
 
  
 
 
  
 ~~green:موقعیت خوشه‌ها~~
 ~~green:موقعیت خوشه‌ها~~
 ~~green:خوشه‌های کروی زمانی تشکیل شدند که کهکشان~~
 ~~green:خوشه‌های کروی زمانی تشکیل شدند که کهکشان~~
 ~~green:ابری کروی بود. هنگامی که کهکشان ما به شکل قرص~~
 ~~green:ابری کروی بود. هنگامی که کهکشان ما به شکل قرص~~
 ~~green:در آمد، خوشه‌های کروی درون هاله‌ای ، پیرامون هسته~~
 ~~green:در آمد، خوشه‌های کروی درون هاله‌ای ، پیرامون هسته~~
 ~~green:باقی ماندند سپس خوشه‌های باز در داخل قرص تشکیل شدند.~~ ~~green:باقی ماندند سپس خوشه‌های باز در داخل قرص تشکیل شدند.~~
  
  
  
 
 
 
 
 !خوشه‌های باز !خوشه‌های باز
-خوشه باز مجموعه ای از ستارگان سست پیوند است که تعدادشان از کمتر از صد ستاره تا بیش از چند هزار متغیر است. تقریباً 1200 خوشه باز شناخته شده در کهکشانمان وجود دارند که همگی در قرص کهکشان واقعند. معمولاً آنها چند ((سال نوری)) پهنا دارند و شامل ستارگان گروه اول اند که جوان و فوق العاده درخشان هستند. سرانجام ستارگان خوشه های باز بخاطر اختلالات گرانشی ناشی از سایر اجرام موجود در کهکشان از یکدیگر دور می شوند.
+خوشه باز مجموعه ای از ستارگان سست پیوند است که تعدادشان از کمتر از صد ستاره تا بیش از چند هزار متغیر است. تقریباً 1200 خوشه باز شناخته شده در کهکشانمان وجود دارند که همگی در قرص کهکشان واقعند. معمولاً آنها چند ((سال نوری)) پهنا دارند و شامل ستارگان گروه اول اند که جوان و فوق العاده درخشان هستند. سرانجام ستارگان خوشههای باز بخاطر اختلالات گرانشی ناشی از سایر اجرام موجود در کهکشان از یکدیگر دور می‌شوند. />!خوشه‌های کروی
خوشه کروی مجموعه ای از ستارگان فشرده به یکدیگر است که تعدادشان از دهها هزار تا صدها هزار ستاره متغیر است. خوشه های کروی معمولاً دایره ای شکل بوده و تقریباً 100 ((سال نوری)) پهنا دارد. ستارگانشان در مرکز خوشه متمرکز شده اند. تقریباً 150 خوشه کروی شناخته شده در ((کهکشان)) ما وجود دارد، که اکثرشان در هاله پیرامون هسته کهکشان قرار دارند. ستارگان خوشه های کروی، پیر و از ستارگان گروه دوم هست
ند.
>
>
 
 
 
 
  
-{picture=Khoshebaz.jpg} +::{picture=Khoshebaz.jpg}::
  
  
 ::{picture=Khoshekoravi.jpg}:: ::{picture=Khoshekoravi.jpg}::
  
 
 
 
 
  
 
 
  
 ~~green:خوشه ستاره‌ای پروین (هفت خواهران)~~
 ~~green:خوشه ستاره‌ای پروین (هفت خواهران)~~
 ~~green:قدمت این خوشه باز 50 میلیون سال است. با چشم~~
 ~~green:قدمت این خوشه باز 50 میلیون سال است. با چشم~~
 ~~green:غیر مسلح ، بصورت مجموعه ای از 6 یا 7 ستاره به نظر می‌آید~~
 ~~green:غیر مسلح ، بصورت مجموعه ای از 6 یا 7 ستاره به نظر می‌آید~~
 ~~green:تلسکوپ آشکار می‌کند که آن شامل صدها ستاره است.~~ ~~green:تلسکوپ آشکار می‌کند که آن شامل صدها ستاره است.~~
  
  
  
  
 
 
  
 ~~green:ام13- در صورت فلکی هرکول~~
 ~~green:ام13- در صورت فلکی هرکول~~
 ~~green:عرض این خوشه 160 سال نوری است، شامل صدها~~
 ~~green:عرض این خوشه 160 سال نوری است، شامل صدها~~
 ~~green:هزار ستاره است که با جاذبه در کنار همدیگر نگه داشته~~
 ~~green:هزار ستاره است که با جاذبه در کنار همدیگر نگه داشته~~
 ~~green:شده‌اند. قدمت بسیاری از ستارگانش به 10 م%~~ ~~green:شده‌اند. قدمت بسیاری از ستارگانش به 10 م%~~
  
  
  
 
 
 
 
-!خوشه‌های کری
خوشه کروی موه ای از ستارگان رد به یکدیگر است که تعدادان از دهها هار ا دها هزا ستار متیر ات. خوه های کری معمولا دایره ای ک بوده و تریا 100 ((ا نوری)) پهنا ارد. ستارانشان در رکز خه ممرکز شه اند. تریا 150 ه کری نه شده در ((کهکان)) ما وود دارد، که اکران در هاه یراون هسته کهکش قرار دارند. ستارگان وش های کروی، یر و از تاران گروه دوم هستند .
+!عکاسی از خوشه‌های ستار‌ای
در عکاسی از خوشه‌های ستاره‌ای عکاسی به دو روش Prime Focus و Eyepiece Projection از سایر رها معقول‌ر و دقیق‌تر است. شما برای تهیه عکسهای زیبا از خوشه‌های ستاره‌ای به تلسوپی که ارای وور ردیاب است یاز دارید. ابزار بعدی که مورد نیاز شما است، ((دوربین عکاسی|دوربین مانیکی)) که ارای سرعت (B (Bulb یا دوربینهای دیجیتال از نوع DSLR که دارای سرعت M هستند. چون می‌وانید به مقدار مورد نیاز نور دهی کنید.

نکت
ه بسیار مهم ین است که اگر ر شهرهای ری مثل تهران عکاسی می‌کنید به علت آلودگی نوری زیا سبب می‌شود تا محیط عکس شما کمی رشن‌تر از مناطق تریک شود و برای رفع این مکل باید با نرم افزارهایی از قبیل فوتوشاپ عکس خو را سیاه و سفید کنید. چون در ویرایش عکسهای نجومی که کار اصی ((عکاسی نجومی|عکاسی)) است با مشکل روبرو می‌شوید. اگر از دوربینهای دیجیتال از وعی که در بالا ذکر شد (DSLR) استفاده می‌کنید حتما توجه داشته باشید که از عکسی که از جرم مورد نظر گرفته‌اید باید کس دیگری بگیرید ک به اصطلاح Dark Frame نامیده می‌شود.

این فریم دیگری ک
ه گرفته می‌شود به این علت است ک در دوربینهی دیجیتا از ((بزارای نجومی|CCD)) استفاه می‌شود و CCD پس از گرم شدن شروع به ثبت کردن ستاره‌های مازی در عکس شما می‌کند که آنها ستاره نیستن بلکه نویزهای ناشی از گرم شدن CCD است که امروزه در CCDای پیشرفته در آنها از خک کننه استفاده می‌ود.
!!چگونه Dark Frame بگیری
م؟
ف
رض کنید شما از یک خوشه تاره‌ای با یک دقیقه نور دهی در حساسیت 400 عکس را تیه کرده‌ای. حاا درب نه تلسکوپ را ینی و ا همان مشخصات عکس قبلی (یک دقیقه و ساسیت 400) عکس می‌یرید. این عکس را با عک قبلی با نرم افزارهایی مثل Photoshop یا Registax ترکیب می‌کنید و می‌ینید که نویزها به حداقل رسیده‌اند.
!!چگونه عکس
را فکوس (کانونی) کنیم؟
نکته
ی که باید مورد توجه قرار گیرد فکو کرن یا نقطه‌ای کردن ستاره است. د راه جود دارد: را اول ساده‌تر است، به این صورت که ستاره‌ای پر نور را در ویزور دروبین خود که به ((تلسکوپ)) نصب ش قرار می‌دهید و سپس ان را آنقدر فکوس می‌کنید تا به صورت نقطه‌ای متمرز ر بیاید و بعد جرم مورد نظر ا می‌گیرید و شرع به عکاسی می‌کنید. راه دوم کمی ا دردسرتر ول دیقتر است، به این صورت که مقوایی به اندازه هانه تلسکوپ می‌برید و دو طرف این مقوا را سوراخهایی به قطر ی سانتیمتر ایجاد می‌نی و بر روی تلسکوپ قرار می‌دهید و در ویزور دوربین خود نگاه می‌کنید، اما در ویزور دو ستاره می‌بینید که باید آنقدر فکوس کنید تا دو ستاره بر هم منطبق شوند و بعد از جرم مورد نظر عکاسی می‌کنید.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((اجرام آسمانی)) *((اجرام آسمانی))
 *((خوشه بندی کهکشان)) *((خوشه بندی کهکشان))
-*((خوشه های کهکشانی)) +*((خوشه پروین))
*((خوشه‌
های کهکشانی))
 *((نجوم|فهرست مقالات نجوم)) *((نجوم|فهرست مقالات نجوم))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 21 شهریور 1385 [09:34 ]   6   مجید آقاپور      جاری 
 سه شنبه 20 تیر 1385 [08:27 ]   5   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 تیر 1385 [08:26 ]   4   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 15 اسفند 1384 [15:06 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 دی 1383 [06:34 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 13 مهر 1383 [12:04 ]   1   حامد احمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..