منو
 کاربر Online
824 کاربر online
تاریخچه ی: جنگ های فجار

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-19Lines: 1-17
-


مردم
ان عرب در دوران ((جاهلیت )) بیشتر سال را به جنگ و درگیری می گذراندند آان تنها در چهار ماه (رجب، ذی قعده، ذی حجه، محرم) به پیروی از دستورات حضرت ابراهیم علیه السلام (ب للت آیه 36 از سوره توبه) یا برای تجارت و کسب کار و رونق زندگانی دست از جنگ و خونریزی می کشیدند.
>>این قانون و سنت اعراب، در چهار مورد نقض شد و چون منجر به عصیان عمومی و درگیری قبیله ای شد از آن به نبردهای فجار (گناه) یاد می کنند.
+اعراب دوران ((جاهلیت )) بیشتر ماه‌های سال را به جنگ و درگیری میگذراندند تنها در چهار ماه (رجب، ذی قعده، ذی حجه، محرم) به پیروی از دستورات حضرت ابراهیم علیه السلام (با آیه 36 سوره توبه) یا برای تجارت و کسب و کار دست از جنگ و خونریزی می کشیدند.
این قانون و سنت اعراب، در چهار مورد نقض شد و چون منجر به عصیان عمومی و درگیری قبیله ای شد از آن به نبردهای فجار (گناه) یاد می کنند.
-در هر ار لی ویدای ا عامل رگیری بد نا می د. از مله درباره عال ریی ر نگ فجار ارم (هان نگی ک یامر ی اه عیه و ل ولم در ن حور داشت) نه ند: ((نمان بن نر ))هر ا کاروانی ای به رتی و ناهبانی یکی برگان ر به اار ((عکا ))ی راد تا نها را د ن ا برون در عو چرم های ((ا|طا ))به ((یره ))با گردانند. +درباره عامل جنگ فجار چهرم (که ((پیامبر سلم)) نیز در آ ضور دات) نوته‌ان:
((ن
عمان بن منذر )) هر سال کروانی تجاری را ب سررستی یکی از بن عرب به بازار ((عکاظ )) می‌فستاد تا پس از فش کلاهای خود، چرم‌های طائفی بخرند و به ((حیره )) باز گردند.
در سالی ک
ه ((عروةارحال )) مری ز قبیله ((قیله هوازن ))، سرپرستی کروان تجاری عان را به عهده داشت، شخصی به نام ((براض )) از طایفه ((کانه )) ر نعمان خرده گرفت و گفت:«چرا یک فر وازنی را رییس م کر‌ای؟»
اا عمان بن منذر به اعتراض ا اعتنایی نکرد.
براض کین
ه عروه ا به دل گرت و ر صدد قتل او برآمد تا اینکه در ملی به نام ((تیمن ذی طلال ))، عروة الرحل هوازنی را به قتل رساند.
قریشی
ان که در بازار عکاظ مشغول تجارت بودند از ای مرا آگاه دند ون ا قبیله کنانه هم‌پیمان بودند، با عجه بازگشتن تا خود را به حرم (طرا ((مکه|مکه )) که جنگ در آنجا حرام و ممنوع است) برسانند و از درگیری امن باشند، ولی مردان قبیله هو آنها ر تعقیب کردند و پیش از آنه قریشیان به حرم برسند با آنان درگیر شدند.
قریش و کنانه در تار
یکی به وی حرم فرار کردند و ود ر به رم رسانند. از آن روز به بعد درگیری ای پراکنده‌ای ین ریش هوازنان ر می‌اد، تا ینکه در پایان، قریش با پردخت ون‌بهای کتگان هوازن که بیش از کشتگا قریش بو، جن را ایان داد.
حض
رت محمد صلی الله علیه و له و سلم در فاصله‌ی 14 تا 20 سالگی همراه عموهای خود ((بیر ))، ((اطالب|ابوطال ))، ((حزه|حمزه )) ((عباس بن عبدالمطلب|عباس ))) در بعضی از روزهای ین نبرد (که گویا جنبه دفای داشته است) شرت می‌کر و به عموهای خود تیر می‌داد تا آنان به سوی دشمن پرتاب کنند.
-در سالی که ((عروةالرحال ))مردی از قبیله ((هوازن ))سرپرستی کاروان تجاری نعمان را به عهده داشت، شخصی به نام ((براض ))از طایفه ((کنانه ))بر نعمان خرده گرفت و گفت: چرا یک نفر هوازنی را بر ما مسلط کرده ای؟

نعمان بن منذر به در
خواست او پاسخ نداد و خواسته او را عملی نکرد.

از همین جا براض کینه
عروة را به دل گرفت و در صدد هلاک او برآمد تا اینکه در محلی به نام ((تیمن ذی طلال ))، عروة الرحال هوازنی را به قتل رساند.

قریشیان که در بازار عکاظ مشغ
ول تجارت بودند از این ماجرا آاه شدد ون با قبیله کنانه هم پیمان بودند باعجله باز گشتند تا خود را به حرم (اطراف ((مکه|مکه ))که جنگ در آنجا حرام و ممنوع بوده است) برسانند و از در گیری درامان باشند، ولی مردان قبیله هوازن آنها را تعقیب کردند و پیش از آنکه قریشیان به حرم برسند با آنان درگیر شدند.

قریش و کنانه در تاریکی شب به سوی حرم فرار کردند و خود را به حرم رساندند از آن روز به بعد به صورت پراکنده درگیری بین قریش و هوازنان واقع می شد تا اینکه در پایان، قریش با پرداخت خون بهای کشتگان هوازن که بیش از کشتگان قریش بود، جنگ پایان پذیرفت.

حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم در سنین 14 تا 20 سالگی همراه عموهای خود ((
«زبیر ))، ((ابوطالب|ابوطالب ))، ((حمزه|حمزه ))، ((عباس بن عبدالمطلب|عباس ))) در بعضی روزهای این نبرد (که گویا جنبه دفاعی داشته است) شرکت می کرد و به عموهای خود تیر می داد تا آنان به دشمن پرتاب کنند.

البته یعقوبی درتاریخ خود ج1ص12می نویسد:
ابوطالب در این نبرد شرکت نکرد و اجازه نداد که از ال هاشم کسی در آن شرکت کند.
+البته در تاریخ یعقوبی چنین آمده است که :«ابوطالب در این نبرد شرکت نکرد و اجازه نداد که از ال هاشم کسی در آن شرکت کند.»
 منابع :  منابع :
-
الکامل ، ج 1 ، ص 385 تا 387 ؛ سیره النبویه ، ج 1 ، ص 195 تا ص 198
+الکامل ، ج 1 ، ص 385 تا 387 ؛ سیره النبویه ، ج 1 ، ص 195 تا ص 198

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 30 مرداد 1384 [11:31 ]   3   امیرمهدی حقیقت      جاری 
 یکشنبه 21 فروردین 1384 [07:29 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 شنبه 23 خرداد 1383 [06:53 ]   1   مینا ورمزیار      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..