منو
 صفحه های تصادفی
انگیزه‌های بیرونی
اسکلت بدن
اندیشه مقابله با قرآن
تیره چوج
طعیمه بن عدی
مصادرات
کنترل شیمیایی علف های هرز
تاریخ ادبیات
تفکر
موج زمین لرزه
 کاربر Online
799 کاربر online
تاریخچه ی: جنگ انقلابی

جنگ انقلابی
!دید کلی
به طور کلی جنگهای انقلابی را به رغم داشتن یک یا چند عنصر از مفهوم انقلاب نمی توان دقیقاً یک «انقلاب» تاقی نمود ، بلکه آن را باید بخشی یا فصلی از روند انقلاب بدانیم که در مرحله خاصی از جریان انقلاب برای ضربه زدن بر پیکره نهادهای نظامی ـ اقتصادی ، سیاسی و اجتماعینظام یا تضعیف قدرت آن ، به آن نیاز می باشد.
!تعریف جنگ انقلابی
جنگ انقلابی مرحله ای از بروز درگیری و خشونت بین نیروهای انقلابی حاکم یا دولتهای بیگانه و حامیان آن در داخل کشور یا خارج از مرزهاست.
!سیر تحولی و رشد
قبل از انقلاب 1917 نیروهای مارکسیت به رهبری لین چهار سال تمام علیه نیکلای دوم ، آخرین بازمانده نظام سلطنتی سلسله رومانفهای شوروی ، جنگید تا توانستند آن نظام را از پای در آوردند و نظم جدید انقلابی مورد نظر خود را شکل دهند.برای آغاز این جنگ انقلابی لنین به هدیه کوچکی نیاز داشت که همان جنگ جهانی اول بود که در سال 1914 بین امپراتوریهای روسیه ، آلمان ، اتریش ، مجارستان ، عثمانی و ایتالیا به وقوع پیوست و و همچنان سیر تحولی جنگهای انقلابی ادامه یافت.
در بررسی وضعیت اجتماعی دوران قبل از انقلاب فرانسه نشان می دهد که طبقات اجتماعی فرانسه از سه طبقه روحانیون ، نجبا ، و رعایا تشکیل می شد و حکومت مرروثی بود .طبقه نوپا و نو ظهور بوژردازی در اثر رونق تجارت و بازرگانی فرانسه با مستعمرانش با مال و ثروتی بیکران رسیده و مایل بود خود را جزو طبقه نجبا و بالای جامعه ارتقا دهد .از طرف دیگر وضعیت بد و نابسامان اقتصادی برای طبقات پایین اجتماع و نارضایتی عمومی مردم از امتیازات نابجای هیئت حاکم و مالیاتهای سنگین دولتی آنها را به سوی جنگی انقلابی علیه پادشاه لویی شانزدهم می کشاند.تا اینکه انقلابیون پیروز شدند.و جامعه درنهایت به حالت تعادل و آرامش رسید.
!انواع جنگهای انقلابی
* جنگ انقلابی داخلی : این نوع جنگ عموماً بین نیروهای انقلابی از یک طرف و قدرت حاکم از طرف دیگر صورت می گیرد .اهداف نیروهای مبارز ، تضعیف حکومت و در نهایت واژگونی رژیم سیاسی حاکم است که به روشهای مختلف سیاسی ، تبلیغاتی و نظامی صورت می پذیرد.
* جنگ انقلابی خارجی :
در این جنگ انقلابیون علیه دولتهای استعمارگر و حامی رژیم سیاسی حاکم می جنگند و معتقدند که تا این نیروها ی بیگانه در کشورشان حاکمیت داشته باشند ، هیچ گونه استقلال ، پیشرفت و آزادی برای آنها معنی و مفهومی نخواهد داشت .آنها با تقویت احساسات ملی گرایانه و آزادیخواهی به بسیج نیروهای مردم دست می زنند تا نیروهای بیگانه و عوامل داخلی را شکست دهند.این نوع مبارزه را مبارزه آزاد یبخش یا جنگ رهایی بخش نیز گفته اند.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 16 دی 1383 [05:51 ]   2   حسین خادم      جاری 
 پنج شنبه 03 دی 1383 [13:49 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..