منو
 کاربر Online
831 کاربر online
تاریخچه ی: جعفری «داروئی»

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-60Lines: 1-67
-!کیات گیاه شناسی

جعفری گیاهی ا لی ، دوساله عر که ارتا ن ا 70 ((سانیمتر)) می د . برگهای برنگ سبز تیره و دارای بریدگیهای لوزی یا مثلث شکل با تقسیمات رفعی است . گلهای فی کوک برنگ مایل به سبز و بصورت چتر ی باشد میوه آن کوچک به درازای 2 ((میلیمتر)) و به قطر یک میلیمتر و دارای بوی معطر است. />
+!شخصات گیاهشناسی
جعفری یکی از گیاهان متعلق به ((تیره چتریان)) ((ده بندی گیاهان دو له|گیاهان و لپه)) می‌باشد. گیاه دو ساله ب ارتاع 0.3 ا یک متر و دارای ریشه راست ، دوکی شکل یا متورم و به رنگ مایل به زرد است. ب حال وشی در اکثر نواحی نوب شرقی اروپا ، شمال افریقا ، آسیا و ایران می‌وید و به علاوه در نواحی مختلف پرورش می‌ید. برگهای عری ، شفاف ،به رنگ سبز تیره ، دارای بریدگیهای لوزی یا مثلث شکل با تقسیمات فرعی است.

/>
{picture=parsley3.JPG height=200 width=200}بر
گهای قم فوقنی ساقه آن، منقسم به قطعات باریک و وار مانند ، با ظاهری متفاوت از برگهای تحتانی می‌باشد. گلهایی کوچک مایل به سبز و مجتمع به صورت چتر مرکب دارد. در قاعده اشعه چترهای اصی و فرعی آن ، زائده‌های باریک و غیر مستقیم دیده می‌شود. میوه آن کوچک به درازای 2میلیمتر ، به قطر یک میلیمتر یا کمی بیشتر ، به رنگ سبز و دارای بو و عم بسیار معطر است. قسمت مورد استفاده جعفری ، ریشه ، میوه و ساقه‌های جوان برگدار آن است.
 !ترکیبات شیمیایی !ترکیبات شیمیایی
- />ا برگ و تم جعفری بوسیله تقیر با بار ((اسانس))ی گرفته ی ود که یر معطر است ر اها کا ی رود . ا بر جری چون به مدار سیار کم ب می ید گرا است . اان تخم جعفری کمی وی ت دد که یا مرو یت . ا 100 ((کیگرم)) م جعفری د 2 کیگر اانس ب می ید ک ا در ع ((ع)) ی و کروسی استفاد بم یآید . ریشه جعفری مر ع ن تریبا مان برگ ا .

در گم برگ جعفری و یر مو ا :
left>
+میوه این گیه دارای مواد روغنی ، آلورون ، تانن ، یک ماده ملون به رنگ زرد ، یک گلوکوزید سمی به نام __~~green:آپی‌ئین~~__ و اسانس است. سانس آن که از گرد میوه جعفری بوسیله تثیر بخار آب دست می‌آید، مایعی بی‌رنگ ، لوژیر به وزن مخصوص 1.1 ، محلول در روغن و اسانسها است و اگر تحت اثر سولفات آهن رار گید ، به نگ قمز خونی رمی‌آید.

بوی آن
معطر و شامل آپیول Apiol ، میریستیسین Myristisine ، ب مقادیر کم اتراکسیدها فنلها ، اسید پالمیتیک ، آلدهیدها و تونهاست. گوکوزید مذکور که __~~green:آپیوزید Apioside~~__ نیز نامیه می‌، ‌اگر بطور ساه تجی گردد، ماده‌ای به نام آپی‌ی Apigenine و نوعی قند به نام آیوز Apiose می‌دهد. ریشه جعفری دارای 0.08 - 0.05 رصد اسانس ، مواد قندی و 5 درصد موادمعدنی است. بوی ریشه جعفری ، معطرو طعم آن کم و بی یه قسمتهای هویی گیا است. />{picture=parsley2.JPG height=200 width=200}

!خو
ا داویی تخم جعفری />*ضد نفخ شکم است.
*شر
ینها و رگها را تی می‌کند.
*
درارآور و قاعده رو است.
*برا
ی درمان ((ب نوبه)) بکار می‌رو.
وص ریش جعفری
*
یشه جعفری اشتها آور است. />*ارار آور و قاعده آرو است.
*سنگ
کلی را دع می‌ند.
*برای
رمان هال باید 20 گرم ریشه جعفری ا در یک یر آب دم کرده و تنقی کید.
*دم
ره ریش جعفری برای رمان ((تنگی نفس)) بک می‌رود. />*رای درمان ((بیماری سرخک)) فید ات. />{picture=parsley1.JPG height=200 width=200}

!
اص ر و ساقه جعفری />*رای رع لکه‌ه و ((انواع و ن|وشهای صورت)) دم کرد عفری را روی پوس ورت بمالید. />*برای روشن شدن رنگ پوست مقداری جعفری را در یم لیتر آب ه مدت 5 دیقه بجشانید و صبح وشب صورت خود را با آن بشوئید بعد از یک هفته پوست صورت شما روشن مشود.
*دم کرد
ه جعفری تب‌بر است.
م که برگ عری رای ((بواسیر)) و سنگ کلیه مفید است.
ردن چای جعفری به هضم غذا کمک می‌کند.
*بعد
از خردن یر برای برطرف رن ی دهان فری بجوید.
*جعفری نفس را خوشبو می‌کند.
*برای درمان ب خوردگی و ون مردگی له شده برگ و ساقه جعفری را ری عضو ب یده بگذارید. />!ماحث تبط با نون
dir
align =center>
 
 
  
-||آ |85 گر
روئین |3/5 گرم
مواد رب |0/6 ر
واد ناته ای |7 گر
کیم|200 یی گرم
ف
سر|65 یی ر
آن |6/2 یلی ر />سدیم|25 یی ر
اسیم |725 یی رم
ویمین |8500 وا بین اللی
ویاین 1 |0/12 یی گر
ویتاین 2 |0/25 یلی گر
ویای ب 3| 1/2یلی رم
ویامی | 170 یلی ر||
+||
((
آتیشو «داروئى»))|((آقطی سیاه «داروئی»))|((آواو «دارئی»))|((اسطوخودوس «دارئی»))|((اسفناج «داروی»))|((انار «داروئی»|))((انبه «داروئی»))|((انجیر «داروئی»))|((انگور «داروئی»))|((باباآدم «داروئی»))
((بابونه «بابونه»))|((بادام «داروئی»))|((بادام زمیی «داروئی»))|((بادمجان «داروئی»))|((باقلا «ارئی»))|((برنج «داروئی»))|((بلوط «داروئی»))|((به «داروئی»))|((پسته «داروئی»))|((پرتقال «داروئی»))
((یاز «داروئی»))|((تخم کتان «داروئی»))|((ترب تربه «اوئی»))|((تمبر هندی «داروئی»))|((توس «داروئی»))|((جعفری «داروئی»))|((جو «داروئی»))|((جودوسر «داروئی»))|((ای کوهی «ارئی»))|((چغندر «داروئی»))
((خاک شیر «داری»))|((ختمی «دارئی»))|((خرا «داروئی»))|((خیار «داروئی»))|((دارین «اروئی»))|((دم اسب «دارئی»))|((ذرت «داروئی»))|((رازیانه «دارئی»))|((رناس «داروئی»))|((خواص اریی ریحان))|
((زرد آ «داروئی»))|((زردوبه «داروئی»))|((زرشک «دارئی»))|((زعفران «داروئی»))|((زنجبیل «داروئی»))|((زوفا «ارئی»))|((زیتون «داروئی»))|((زیره سبز «داروئی»))|((سنبل اطیب «دارئی»))|((سیب «ارئی»))
((سیب زینی «اروئی»))|((سیر «داروئی»))|((شاه سند وحشی «دارئی»))|((شبر قرمز «داروئی»))|((لم «داروئی»))|((شنلیله «داروئی»))|((شوید «داوی»))|((شیرین بیان «دارئی»))|((صبر زرد «دارئی»))|((عدس «داروئی»))
((علف هفت بند «داروئی»))|((ناب «دارئی»))|((فندق «اروئی»))|((قاصدک «داروئی»))|((قهوه «داروئی»))|((کاهو «دارئی»))|((کد «داروئی»))|((کنجد «داروئی»))|((وشا «دارئی»))|((گاوزبان «داروئی»))
((گردو «داروئی»))|((گریپ فروت «دارئی»))|((گزنه «اروئی»))|((گشنیز «دارئی»))|((گلابی «داروئی»))|((گوجه فرگی «داروئی»))|((لویا «دارئی»))|((وبیای سویا «دارئی»))|((لیمو ترش «اروئی»))|((مارچوبه «داروئی»))
((مامیران کبیر «داروئی»))|((مو «داروئی»))|((میخک «دارئی»))|((خواص ارویی نارگیل))|((نخود «داروئی»))|((نعناع «دارئی»))|((هل «داروئی»))|((هلو «ارئی»))|((هندوانه «داروئی»))|((هویج «داروئی»))
||
  
 
 
 
 
-__خواص داروئی:__ خواص تخم جعفری تخم جعفری از نظر ((طب قدیم ایران)) گرم و خشک است . 
-#ضد نفخ شکم است . 
-#شریان ها و رگ ها راتمیز می کند . 
-#ادرار آور و قاعده آرو است . 
-#برای درمان ((تب)) نوبه بکارمی رود . 
-#در قدیم الایم برای سقط جنین شیاف تخم جعفری را در داخل مهبل قرار می دادند. 
-__خواص ریشه جعفری __ 
-#ریشه جعفری اشتها آور است . 
-#ادرار آور و قاعده آرو است . 
-#((سنگ کلیه)) را دفع می کند . 
-#برای درمان اسهال باید 20 گرم ریشه جعفری را در یک لیتر آب دم کرده و تنقیه کنید . 
-#دم کرده ریشه جعفری برای درمان ((تنگی نفس)) بکار می رود. 
-#برای درمان ((سرخک)) مفید است . 
-__خواص برگ و ساقه جعفری__ 
-#برای رفع لکه ها و جوش های صورت دم کرده جعفری را روی پوست صورت بمالید . 
-#برای روشن شدن رنگ پوست مقداری جعفری را در نیم لیتر آب به مدت 5 ((دقیقه)) بجوشانید و صبح وشب صورت خود را با آن بشوئید بعد از یک هفته پوست صورت شما روشن می شود. 
-#دم کرده جعفری د تب است . 
-#دم کرده برگ جعفری برای ((بواسیر)) و سنگ کلیه مفید است . 
-#خوردن چای جعفری به هضم غذا کمک می کند . 
-#بعد از خوردن سیر برای برطرف کردن بوی دهان جعفری بجوید. 
-#جعفزی نفس را خوشبو می کند. 
-#برای درمان ضرب خوردگی و خون مردگی له شده برگ و ساقه جعفری را روی عضو ضرب دیده بگذارید . 
-__مضرات : مضرات خاصی برای آن بیان نشده است .__ 

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 26 اسفند 1385 [11:25 ]   5   سمیه فارابی اصل      جاری 
 جمعه 05 خرداد 1385 [22:37 ]   4   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 بهمن 1383 [06:58 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 بهمن 1383 [06:45 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 بهمن 1383 [06:40 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..