/> />
>>
!خواص دارویی تخم جعفری
*ضد نفخ شکم است.
*شریانها و رگها را تمیز میکند.
*ادرارآور و قاعده آرو است.
*برای درمان ((تب نوبه)) بکار میرد.
!خواص ریشه جعفری
*ریشه جعفری اشتها آور است.
*ادرار آور و قاعده آرو است.
*سنگ کلیه را دفع میکند.
*برای درمان اسهال باید 20 گرم ریشه جعفری را در یک لیتر آب دم کرده و تنقیه کنید.
*دم کرده ریشه جعفری برای درمان ((تنگی نفس)) بکار میرود.
*برای درمان ((بیماری سرخک)) مفید است. />


    
 منو
 کاربر Online
816 کاربر online
تاریخچه ی: جعفری «داروئی»

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-38Lines: 1-67
-!کیات گیاه شناسی

جعفری گیاهی ا لی ، دوساله عر که ارتا ن ا 70 سانیمتر می د . برگهای برنگ سبز تیره و دارای بریدگیهای لوزی یا مثلث شکل با تقسیمات رفعی است . گلهای فی کوک برنگ مایل به سبز و بصورت چتر ی باشد میوه آن کوچک به درازای 2 میلیمتر و به قطر یک میلیمتر و دارای بوی معطر است. />
+!شخصات گیاهشناسی
جعفری یکی از گیاهان متعلق به ((تیره چتریان)) ((ده بندی گیاهان دو له|گیاهان و لپه)) می‌باشد. گیاه دو ساله ب ارتاع 0.3 ا یک متر و دارای ریشه راست ، دوکی شکل یا متورم و به رنگ مایل به زرد است. ب حال وشی در اکثر نواحی نوب شرقی اروپا ، شمال افریقا ، آسیا و ایران می‌وید و به علاوه در نواحی مختلف پرورش می‌ید. برگهای عری ، شفاف ،به رنگ سبز تیره ، دارای بریدگیهای لوزی یا مثلث شکل با تقسیمات فرعی است.

/>
{picture=parsley3.JPG height=200 width=200}بر
گهای قم فوقنی ساقه آن، منقسم به قطعات باریک و وار مانند ، با ظاهری متفاوت از برگهای تحتانی می‌باشد. گلهایی کوچک مایل به سبز و مجتمع به صورت چتر مرکب دارد. در قاعده اشعه چترهای اصی و فرعی آن ، زائده‌های باریک و غیر مستقیم دیده می‌شود. میوه آن کوچک به درازای 2میلیمتر ، به قطر یک میلیمتر یا کمی بیشتر ، به رنگ سبز و دارای بو و عم بسیار معطر است. قسمت مورد استفاده جعفری ، ریشه ، میوه و ساقه‌های جوان برگدار آن است.
 !ترکیبات شیمیایی !ترکیبات شیمیایی
-
از برگ و تخ
م جعفری بویه تقطیر با خار اسانسی گرفته می شود ک بیر عطر است و ذا بکا می رود . اسانس برگ فی و ه مقدر بسیار کم دست ی ید گان است . اسانس م جعفری کمی بوی تل رد که یا موب ی . ا 100 کیلورم خ جعی و 2 کلور اسانس ست ی ید ه از آن ر نت ر سای کسروسای فده م میآید . یشه عری معطر م آ ری منن برگ آ است .در صد رم گ فری واد ر ج اس :آب 85 رم پتئین 3/5 وا چب 0/6 گر ود سته ی 7 گم کلسی 200 می گرم فر 65 میی گرم هن 6/2 ملی گم دی 25 یی تای 725 میی گ یامین آ 8500 ود ین لمی ویامین 1 0/12 یلی گ یامی 2 0/25 میی رم ویمی 3 1/2میی گرم ویتاین 170 میلی گرم

__خواص داروئی:__ خواص تخم جعفری تخم جعفری از نظر طب قدیم ایران گرم و خشک است .
#ضد نفخ شکم است .
#شریان ها و رگ ها راتمیز می کند .
#ادرار آور و قاعده آرو است .
#برای درمان تب نوبه بکارمی رود .
#در قدی
م الایم برا سقط جنین شیاف تخم جعفری را در داخ مهبل قرار می دادند.

__
خواص ریشه جعفری __

#
ریشه جعفری اشتها آور است .
#ادرار آور و قاعده آرو است .
#سنگ کلیه را دفع می کند .
#برای درمان اسهال باید 20 گرم ریشه جعفری را در یک لیتر آب دم کرده و تنقیه کنید .
#دم کرده ریشه جعفری برای درمان تنگی نفس بکار می رود.
#برای درمان سرخک مفید است .

__خواص برگ و ساقه جعفری__

#
برای رفع لکه ها و جوش های صورت دم کرده جعفری را روی پوست صورت بمالید .
#برای روشن شدن رنگ پوست مقدری جعفری را در نیم لیتر آب به مدت 5 دقیقه بجوشانید و صبح وشب صورت خود را با آن بشوئید بعد از یک هفته پوست صورت شما روشن می شود.
#دم کرده جعفری د تب است .
#دم کرده برگ جعفری برای بواسیر و سنگ کلیه مفید است .
#خوردن چای جعفری به هضم غذا کمک می کند .
#بعد از خوردن سیر برای برطرف کردن بوی دهان جعفری بجوید.
#جعفی نفس را خوشبو می کند.
#برای درمان ضرب خوردگی و خون مدرگی له شده برگ و ساقه جعفری را روی عضو ضرب دیده بگذارید .

__مرات : مرات خای برای آن بیان نشده است .__

+میوه ی گیاه ارای مواد رنی آورون ان یک ماه ملون به رنگ ، یک لوکید سمی به نام __~~green:یین~~__ و سانس است. اسانس ن که ز گرد میوه جعفری بوسیله تیر خا بدست ی، مایی بی‌رنگ ، لویر ن مو 1.1 محلول ر رغن و اسانسها ست گر ت ر سولفا آن را گی ه نگ قمز خنی درمآید.

وی معطر و مل آیول Apiol یرییین Myristisine به قادیر م راکسیدا ، ه ، اسید پمیتیک ، آلهیا ستونها. گکوید کو که __~~green:پیوزید Apioside~~__ نیز نمید می‌شد ‌اگر طر ساده تجزی گردد، مدهای ه نام پی‌ژی Apigenine و عی قن ام پیز Apiose می‌دد. ری جعری ارای 0.08 - 0.05 صد سانس ماد ندی و 5 رصد موادمعدنی ست. بی ری جعری معطر عم آ م و بی بی قمتهای وایی گیا ست. />

/> dir align = left> />
/>{picture=parsley2.JPG height=200 width=200} />
{picture=parsley1.JPG height=200 width=200}
>>

!خواص برگ و ساقه جعفری
*برای رفع لکهها و ((انواع جوش بدن|جوشهای صورت)) دم کرده جعفری را روی پوست صورت بمالید.
*برای روشن شدن رنگ پوست مقداری جعفری را در نیم لیتر آب به مدت 5 دقیقه بجوشانید و صبح وشب صورت خود را با آن بشوئید بعد از یک هفته پوست صورت شما روشن میشود.
*دم کرده جعفری تب‌بر است.
*دم کرده برگ جعفری برای ((بواسیر)) و سنگ کلیه مفید است.
*خوردن چای جعفری به هضم غذا کمک میکند.
*بعد از خوردن سیر برای برطرف کردن بوی دهان جعفری بجوید.
*جعفی نفس را خوشبو میکند.
*برای درمان ضرب خوردگی و خون مردگی له شده برگ و ساقه جعفری را روی عضو ضرب دیده بگذارید.
!مباحث مرتبط با عنوان
>

||
((آرتیشو «داروئى»))|((آقطی سیاه «داروئی»))|((آوکادو «داروئی»))|((اسطوخودوس «داروئی»))|((اسفناج «داروئی»))|((انار «داروئی»|))((انبه «داروئی»))|((انجیر «داروئی»))|((انگور «داروئی»))|((باباآدم «اروئی»))
((ب
ابونه «بابونه»))|((بادام «داروئی»))|((بادام زمینی «داروئی»))|((بادمجان «داروئی»))|((باقلا «داروئی»))|((برنج «داروئی»))|((بلوط «داروئی»))|((به «داروئی»))|((پسته «داروئی»))|((پرتقال «داروئی»))
((پیاز «داروئی»))|((تخ
م کان «داروئی»))|((ترب و تربچه «داروئی»))|((تمبر هندی «داروئی»))|((توس «داروئی»))|((جعفری «داروئی»))|((جو «داروئی»))|((جودوسر «داروئی»))|((چای کوهی «داروئی»))|((چغندر «داروئی»))
((
خاک یر «داروئی»))|((ختمی «داروئی»))|((خرما «داروئی»))|((خیار «داروئی»))|((دارچین «داروئی»))|((دم اسب «داروئی»))|((ذرت «داروئی»))|((رازیانه «داروئی»))|((روناس «داروئی»))|((خواص دارویی ریحان))|
((زرد
آو «داروئی»))|((زردوبه «داروئی»))|((زرشک «داروئی»))|((زعفران «داروئی»))|((زنجبیل «داروئی»))|((زوفا «داروئی»))|((زیتون «داروئی»))|((زیره سبز «داروئی»))|((سنبل الطیب «داروئی»))|((سیب «داروئی»))
((سیب زمینی «داروئی»))|((سیر «داروئی»))|((
شاه پسند وحشی «داروئی»))|((شبدر قرمز «داروئی»))|((شلغم «داروئی»))|((شنبلیله «داروئی»))|((شوید «داروئی»))|((شیرین بیان «داروئی»))|((صبر زرد «داروئی»))|((عدس «داروئی»))
((علف هف
ت بند «داروئی»))|((عناب «داروئی»))|((فندق «داروئی»))|((قاصدک «داروئی»))|((قهوه «داروئی»))|((کاهو «داروئی»))|((کدو «داروئی»))|((کنجد «داروئی»))|((کوشاد «داروئی»))|((گاوزبان «داروئی»))
((گردو «داروئی»))|((گریپ فروت «داروئی»))|((گزنه «داروئی»))|((گشنیز «داروئی»))|((گلابی «داروئی»))|((گوجه فرنگی «داروئی»))|((لوبیا «داروئی»))|((لوبیای سویا «داروئی»))|((لیمو ترش «داروئی»))|((مارچوبه «داروئی»))
>((مامیران کبیر «داروئی»))|((موز «داروئی»))|((میخک «داروئی»))|((خواص دارویی نارگیل))|((نخود «داروئی»))|((نعناع «داروئی»))|((هل «داروئی»))|((هلو «داروئی»))|((هندوانه «داروئی»))|((هویج «داروئی»))
||

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 26 اسفند 1385 [11:25 ]   5   سمیه فارابی اصل      جاری 
 جمعه 05 خرداد 1385 [22:37 ]   4   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 بهمن 1383 [06:58 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 بهمن 1383 [06:45 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 بهمن 1383 [06:40 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..