منو
 کاربر Online
1057 کاربر online
تاریخچه ی: تنانتیت

{picture file=img/daneshnameh_up/Adular.jpg}||__::تنانتیت (Tennantite)::__
::Cu3AsS3.25::
::(کوبیک (مکعبی::|__::سیستم ((تبلور))::__
::سولفور::|__::((رده بندی))::__
::ندارد::|__::((رخ))::__
::فلزی::|__::((جلا))::__
::زبر - ناصاف::|__::شکستگی::__
::(کدر(اپاک::|__::((شفافیت))::__
::شکننده::|__::نوع ((سختی))::__
|__::((خاصیت مغناطیسی))::__
::بلور- آگرگات دانه ای - توده ای::|__::اشکال ظاهری::__
::فراوان ; آلمان شرقی و غربی ، چک و اسلواکی ، اطریش ، رومانی ، امریکا و بریتانیای کبیر::|__::((ژیزمان))::__
::HNO3 محلول در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::Cu=48.42% As=19.02% S=32.56% همراه با Fe,Sb,Zn::|__::ترکیب شیمیایی::__
::خاکستری روشن - سیاه::|__::رنگ ((کانی))::__
|__::((رنگ)) اثر خط ::__
|__::تفاوت با کانی های مشابه::__
|__::تشابه کانی شناسی::__
::اسفالریت،کالکوپیریت،تترائدریت،پیریت،آرسنوپیریت::|__::((پاراژنز))::__
::((هیدروترمال))::|__::منشا تشکیل::__
::تترائدر - اکتائدر::|__::شکل ((بلور))ها::__
|__::((کاربرد))::__
::((رومانی))::|__::محل پیدایش::__
::.دارای شکستگی زبر و ناصاف است::|__::سایر مشخصات::__
::.گرفته شده است S.Tennantازنام یک شیمیدان انگلیسی::|__::((وجه تسمیه))::__||


||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
3|4|4.6|4.7||!منبع
*[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 09 مرداد 1384 [07:46 ]   4   فاطمه عیوضی      جاری 
 شنبه 08 مرداد 1384 [12:24 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 08 مرداد 1384 [11:31 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 08 مرداد 1384 [11:07 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..