منو
 کاربر Online
1027 کاربر online
تاریخچه ی: تنانتیت

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-71Lines: 1-70
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/tennantite3.jpg}
{picture file=img/daneshnameh_up/Tennantite4.jpg}
+{picture=tennantite3.jpg}{picture=Tennantite4.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::تنانتیت (Tennantite)::__ ||__::تنانتیت (Tennantite)::__
 ::Cu3AsS3.25:: ::Cu3AsS3.25::
 ::(کوبیک (مکعبی::|__::سیستم ((تبلور))::__ ::(کوبیک (مکعبی::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::((سولفور))::|__::((رده بندی))::__ ::((سولفور))::|__::((رده بندی))::__
 ::ندارد::|__::((رخ))::__ ::ندارد::|__::((رخ))::__
 ::((فلز))ی::|__::((جلا))::__ ::((فلز))ی::|__::((جلا))::__
 ::زبر - ناصاف::|__::شکستگی::__ ::زبر - ناصاف::|__::شکستگی::__
 ::(کدر(اپاک::|__::((شفافیت))::__ ::(کدر(اپاک::|__::((شفافیت))::__
 ::شکننده::|__::نوع ((سختی))::__ ::شکننده::|__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
 ::((بلور))- ((آگرگات)) دانه ای - توده ای::|__::اشکال ظاهری::__ ::((بلور))- ((آگرگات)) دانه ای - توده ای::|__::اشکال ظاهری::__
 ::فراوان ; ((آلمان)) شرقی و غربی ، ((چک و اسلواکی)) ، ((اطریش)) ، رومانی ، ((امریکا)) و بریتانیای کبیر::|__::((ژیزمان))::__ ::فراوان ; ((آلمان)) شرقی و غربی ، ((چک و اسلواکی)) ، ((اطریش)) ، رومانی ، ((امریکا)) و بریتانیای کبیر::|__::((ژیزمان))::__
 ::HNO3 محلول در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__ ::HNO3 محلول در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
 ::((مس|Cu))=48.42% ((آرسنیک|As))=19.02% ((گوگرد|S))=32.56% همراه با ((آهن|Fe)),((آنتیموان|Sb)),((روی|Zn))::|__::ترکیب شیمیایی::__  ::((مس|Cu))=48.42% ((آرسنیک|As))=19.02% ((گوگرد|S))=32.56% همراه با ((آهن|Fe)),((آنتیموان|Sb)),((روی|Zn))::|__::ترکیب شیمیایی::__
 ::خاکستری روشن - سیاه::|__::رنگ ((کانی))::__ ::خاکستری روشن - سیاه::|__::رنگ ((کانی))::__
 |__::((رنگ)) اثر خط ::__ |__::((رنگ)) اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 |__::تشابه کانی شناسی::__ |__::تشابه کانی شناسی::__
 ::((اسفالریت))،((کالکوپیریت))،((تترائدریت))،((پیریت))،((آرسنوپیریت))::|__::((پاراژنز))::__ ::((اسفالریت))،((کالکوپیریت))،((تترائدریت))،((پیریت))،((آرسنوپیریت))::|__::((پاراژنز))::__
 ::((هیدروترمال))::|__::منشا تشکیل::__ ::((هیدروترمال))::|__::منشا تشکیل::__
 ::تترائدر - اکتائدر::|__::شکل ((بلور))ها::__ ::تترائدر - اکتائدر::|__::شکل ((بلور))ها::__
 |__::((کاربرد))::__ |__::((کاربرد))::__
 ::((رومانی))::|__::محل پیدایش::__  ::((رومانی))::|__::محل پیدایش::__
 ::.دارای شکستگی زبر و ناصاف است::|__::سایر مشخصات::__ ::.دارای شکستگی زبر و ناصاف است::|__::سایر مشخصات::__
 ::.گرفته شده است S.Tennantازنام یک شیمیدان انگلیسی::|__::((وجه تسمیه))::__|| ::.گرفته شده است S.Tennantازنام یک شیمیدان انگلیسی::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 3|4|4.6|4.7|| 3|4|4.6|4.7||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 09 مرداد 1384 [07:46 ]   4   فاطمه عیوضی      جاری 
 شنبه 08 مرداد 1384 [12:24 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 08 مرداد 1384 [11:31 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 08 مرداد 1384 [11:07 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..