منو
 کاربر Online
1930 کاربر online
تاریخچه ی: تنانتیت

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-68Lines: 1-70
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/Adular.jpg} +{picture=tennantite3.jpg}{picture=Tennantite4.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::تنانتیت (Tennantite)::__ ||__::تنانتیت (Tennantite)::__
 ::Cu3AsS3.25:: ::Cu3AsS3.25::
-(کوبیک (مکعبی|__::سیستم ((تبلور))::__
::سولفور::|__::((رده بندی))::__
ندارد|__::((رخ))::__
::فلزی::|__::((جلا))::__
زبر - ناصاف|__::شکستگی::__
(کدر(اپاک|__::((شفافیت))::__
شکننده|__::نوع ((سختی))::__
+::(کوبیک (مکعبی::|__::سیستم ((تبلور))::__
::((سولفور))::|__::((رده بندی))::__
::ندارد::|__::((رخ))::__
::((فلز))ی::|__::((جلا))::__
::زبر - ناصاف::|__::شکستگی::__
::(کدر(اپاک::|__::((شفافیت))::__
::شکننده::|__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
-|__::اشکال ظاهری::__
::تریاَ کمیب ; ((سویس)) ، ((اطریش)) ، ((فرانسه)) ، ((رومانی)) ، ((مکیک))::|__::((ژیزمان))::__
::.و قلیاهای الکالن ((هافنیم|HF)) محلول در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
|__::ترکیب شیمیایی::__
|__::رنگ ((کانی))::__
+::((بلور))- ((آگرگات)) دانه ای - توده ای::|__::اشکال ظاهری::__
::روا ; ((آلمان)) شرقی و ربی ، ((چک و اسلوکی)) ، ((اطریش)) ، رومانی ، ((امریکا)) و بریتانی کیر::|__::((ژیزمان))::__
::HNO3 محلول در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::((مس|Cu))=48.42% ((آرسنیک|As))=19.02% ((گوگرد|S))=32.56% همراه با ((آهن|Fe)),((آنتیموان|Sb)),((روی|Zn))::|__::ترکیب شیمیایی::__
::خاکستری روشن - سیاه::|__::رنگ ((کانی))::__
 |__::((رنگ)) اثر خط ::__ |__::((رنگ)) اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 |__::تشابه کانی شناسی::__ |__::تشابه کانی شناسی::__
-::((کلریت))، ((تیتانیت)) ،((آیت))،((کوارتز))::|__::((پاراژنز))::__ +::((اسفالریت))،((کالکوپیریت))،((تترائدریت))،((ییت))،((آرسنوپیریت))::|__::((پاراژنز))::__
 ::((هیدروترمال))::|__::منشا تشکیل::__ ::((هیدروترمال))::|__::منشا تشکیل::__
-::((منور))های ل یادار::|__::شکل ((بلور))ها::__ +::ترا - اکادر::|__::شکل ((بلور))ها::__
 |__::((کاربرد))::__ |__::((کاربرد))::__
-::((ویس))::|__::محل پیدایش::__
::.وا ((فییک))ی و ((شیمی))یی ن ی ((از)) است::|__::سایر مشخصات::__
::.در ((اتریش)) گرفته شده است Adula از نام ((ک))::|__::((وجه تسمیه))::__||
+::((ومنی))::|__::محل پیدایش::__
::.ای شکتگی نا است::|__::سایر مشخصات::__
::.گرفته شده است S.Tennantازنام یک شییدا انگلیسی::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
-ــ|ــ|ــ|ــ|| +3|4|4.6|4.7||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 09 مرداد 1384 [07:46 ]   4   فاطمه عیوضی      جاری 
 شنبه 08 مرداد 1384 [12:24 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 08 مرداد 1384 [11:31 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 08 مرداد 1384 [11:07 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..