منو
 کاربر Online
839 کاربر online
تاریخچه ی: تعداد پیامبران الهی

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-10Lines: 1-12
-داد پیامبرا ای معرف و شهود د تا پیمبران اهی این ات که وند صدو بیست و چهار هزار یامر رای ا ل مد رتا. +اوند برای ارشاد مردم، در مجموع صد و بیست و چهار هزار پیامبر فرستاد است.
در ای
ورد، روایت معتبری از ((حضرت حمد مصطفی صلی الله علیه و آه)) نقل شده است.
پیامبر فرم
ود خدون بیست و چه هزا پیمبر فرستاد که من از مهی آنان گرامی‌ر و مقرب‌تر هم و نیز به همین تعداد، یعنی صد و بیست و چهار هزار، ((صایت|وصّی )) آفرید که از مین آنها ((حضرت میرالمؤمنین لی لیه لسلام|لی لی اسلام)) ند ا برتر گرمی‌تر ات.»
-روایات معتبری از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله وسلم نقل است که فرمود: حق تعالی صد و بیست و چهار هزار پیغمبر خلق کر که من رامی تر هستم و نیز به همین تعداد یعنی صدو بیست و چهار هزار ((وصایت|وصّی )) آفرید که نزد خداوند ((حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام|علی علیه السلام)) از همه برتر و گرامی تر است
و نیز در روایتی دیگر آمده که
فرمود: خداوند صدو بیست و چهار هزار پیامبر فرستاد که از این تعداد سیصد و سیزده تن پیامبر مرسل بوده اند و صدو بیست و چهار ((کتاب آسمانی )) برای آنان نازل فرمود.
+و نیز در روایتی دیگر فرمود:«خداوند صد و بیست و چهار هزار پیامبر فرستاد که از این تعداد سیصد و سیزده تن ((پیامبر مرسل)) بودهاند و صد و بیست و چهار ((کتاب آسمانی )) بر آنان نازل فرمود.»
-از این عداد ایاء اله تنها نام 25 تن قآن ی ده و ه « سامی قرآنی ای » مف است که آنان عبارتند از ((حضرت آدم علیه السلام))، ((حضرت نوح علیه السلام))، ((حضرت ادریس علیه السلام))، ((حضرت ابراهیم علیه السلام))، ((حضرت اسحاق علیه السلام))، ((حضرت یعقوب علیه السلام))، ((حضرت یوسف علیه السلام))، ((حضرت لوط علیه السلام))، ((حضرت هود علیه السلام))، ((حضرت صالح علیه السلام))، ((حضرت شعیب علیه السلام))، ((حضرت موسی علیه السلام))، ((حضرت هارون علیه السلام|هارون))، ((حضرت داود علیه السلام))، ((حضرت سلیمان علیه السلام))، ((حضرت ایوب علیه السلام))، ((حضرت ذوالکفل علیه السلام))، ((حضرت یونس علیه السلام))، ((حضرت الیاس علیه السلام))، ((حضرت الیسع علیه السلام))، ((حضرت زکریا علیه السلام))، ((حضرت یحیی علیه السلام))، ((حضرت عیسی علیه السلام)) و ((حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله)) +با این ا، تنها نام 25 تن ین ایء هی ((قرآن ی)) کر است که عبارت‌اند از: />((حضرت آدم علیه السلام))، ((حضرت نوح علیه السلام))، ((حضرت ادریس علیه السلام))، ((حضرت ابراهیم علیه السلام))، ((حضرت اسحاق علیه السلام))، ((حضرت یعقوب علیه السلام))، ((حضرت یوسف علیه السلام))، ((حضرت لوط علیه السلام))، ((حضرت هود علیه السلام))، ((حضرت صالح علیه السلام))، ((حضرت شعیب علیه السلام))، ((حضرت موسی علیه السلام))، ((حضرت هارون علیه السلام|هارون))، ((حضرت داود علیه السلام))، ((حضرت سلیمان علیه السلام))، ((حضرت ایوب علیه السلام))، ((حضرت ذوالکفل علیه السلام))، ((حضرت یونس علیه السلام))، ((حضرت الیاس علیه السلام))، ((حضرت الیسع علیه السلام))، ((حضرت زکریا علیه السلام))، ((حضرت یحیی علیه السلام))، ((حضرت عیسی علیه السلام)) و حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم.
 منابع:  منابع:
 حیوه القلوب مجلسی ج 1 ص 6؛ المعجم المفهرس لالفاظ القرآن؛ اعلام قرآن خزائلی حیوه القلوب مجلسی ج 1 ص 6؛ المعجم المفهرس لالفاظ القرآن؛ اعلام قرآن خزائلی

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 12 مرداد 1384 [17:19 ]   3   امیرمهدی حقیقت      جاری 
 شنبه 19 دی 1383 [11:41 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 دوشنبه 27 مهر 1383 [10:28 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..