منو
 صفحه های تصادفی
هوش فرازمینی
امام صادق علیه السلام و خبر از غیب
الکترونهای والانس و قاعده هشتایی ( اکتت )
فرضیه آمپر درباره جریان های جزئی
کلومپرامین
اصل شمول و عدم شمول
بشارت و پیامبران
خلف بن ابوجعفربن لیث
مالچ پاشی
سدکننده ها مانع اتصال RNA پلیمراز می شوند
 کاربر Online
2022 کاربر online
تاریخچه ی: ترمولیت

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-70Lines: 1-69
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/Tremolite.jpg} +{picture=Tremolite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 (تر مولیت - آگرگات های آسیکولار (عرض تصویر 46 میلیمتر  (تر مولیت - آگرگات های آسیکولار (عرض تصویر 46 میلیمتر
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::ترمولیت (Tremolite)::__ ||__::ترمولیت (Tremolite)::__
-::Ca2Mg5[OH|Si4O11]2:: +:: ((کلسیم|Ca))2((منیزیم|Mg))5(OH ((سیلیکن|Si))4O11)2::
 ::((مونوکلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__ ::((مونوکلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::((سیلیکات))::|__::((رده بندی))::__ ::((سیلیکات))::|__::((رده بندی))::__
 ::/کامل- مطابق با سطح /110::|__::((رخ))::__ ::/کامل- مطابق با سطح /110::|__::((رخ))::__
 ::((شیشه)) ای::|__::((جلا))::__ ::((شیشه)) ای::|__::((جلا))::__
 |__::شکستگی::__ |__::شکستگی::__
 ::غیر((شفاف)) - نیمه شفاف::|__::((شفافیت))::__ ::غیر((شفاف)) - نیمه شفاف::|__::((شفافیت))::__
 ::ترد::|__::نوع ((سختی))::__ ::ترد::|__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
-::((بلور))ی - آگرگات دانه ای - توده ای - رشته ای - شعاعی ::|__::اشکال ظاهری::__
::فراوان ; ((ایتالیا)) ، ((اطریش)) ، ((سوئیس)) ، ((URSS)) و غیره ::|__::((ژیزمان))::__
:: نامحلول در ((اسید))ها پس از انحلال جزئی بی رنگ می شود::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::CaO=13.8% MgO=24.18% SiO2=59.17% H2O=2.22%::|__::ترکیب شیمیایی::__
+::((بلور))ی -(( آگرگات)) دانه ای - توده ای - رشته ای - شعاعی ::|__::اشکال ظاهری::__
:: ((ایتالیا)) ، ((URSS)) فراوان ; ((اطریش)) ، ((سوئیس)) ::|__::((ژیزمان))::__
::. نامحلول در ((اسید))ها پس از انحلال جزئی بی رنگ می شود::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::((CaO))=13.8% ((MgO))=24.18% ((SiO2))=59.17% ((H2O))=2.22%::|__::ترکیب شیمیایی::__
 ::سفید - خاکستری - متمایل به سبز::|__::رنگ ((کانی))::__ ::سفید - خاکستری - متمایل به سبز::|__::رنگ ((کانی))::__
 ::سفید::|__::((رنگ)) اثر خط ::__ ::سفید::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
-::سختی - انحلال در HCl - ((اشعه ایکس))- ((واکنش های شیمیایی)):: |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ +:: ((سختی)) - HCl ((اشعه ایکس))- ((واکنش های شیمیایی)) - انحلال در :: |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 ::((کریزوتیل)) - ((ولاستونیت)) - ((کامینگتونیت)) - ((زوئیزیت))::|__::تشابه کانی شناسی::__ ::((کریزوتیل)) - ((ولاستونیت)) - ((کامینگتونیت)) - ((زوئیزیت))::|__::تشابه کانی شناسی::__
 ::((کلسیت)) - ((دولومیت)) - ((تالک)) و غیره::|__::((پاراژنز))::__ ::((کلسیت)) - ((دولومیت)) - ((تالک)) و غیره::|__::((پاراژنز))::__
 ::دگرگونی - دگرگونی مجاورتی::|__::منشا تشکیل::__ ::دگرگونی - دگرگونی مجاورتی::|__::منشا تشکیل::__
-::منشورهای طویل - رشته ای::|__::شکل ((بلور))ها::__ +::((منشور))های طویل - رشته ای::|__::شکل ((بلور))ها::__
 |__::((کاربرد))::__ |__::((کاربرد))::__
 ::((ایتالیا))::|__::محل پیدایش::__  ::((ایتالیا))::|__::محل پیدایش::__
-::. ((لومینسانس)) کامل از قرمز تیره تا ((مرصع)) و ((جواهر))ی از خود نشان می دهد::|__::سایر مشخصات::__
::در ((کوه)) های ((آلپ)) اخذ شده است Tremola از نام محل کشف آن ::|__::((وجه تسمیه))::__||
+::.((لومینسانس)) کامل از قرمز تیره تا ((مرصع)) و ((جواهر))ی از خود نشان می دهد::|__::سایر مشخصات::__
::.در ((کوه)) های ((آلپ)) اخذ شده است Tremola از نام محل کشف آن ::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 5|6|2.9|3.1|| 5|6|2.9|3.1||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 09 مرداد 1384 [12:18 ]   6   فاطمه عیوضی      جاری 
 شنبه 08 مرداد 1384 [07:20 ]   5   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 08 مرداد 1384 [07:06 ]   4   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 08 مرداد 1384 [06:06 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 08 مرداد 1384 [05:52 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 08 مرداد 1384 [05:25 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..