منو
 صفحه های تصادفی
معرف رنگی
عوامل ایجاد اختلال شخصیت
بار ناشی از انفجار
گ.دیگر معاصرین
تدابیر بازی
دو رگه
تیره گزیریداسه
مرحله اول : اقتصاد زراعت قبل از تقسیم بندی اراضی و ایجاد تغییرات در آن
ترکیبات فسفردار
چاه زمزم
 کاربر Online
1524 کاربر online
تاریخچه ی: ترجیع بند

در حال مقایسه نگارشها

نگارش واقعی نگارش:3
ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه و وزن یکسان هستند و در آخر هر رشته شعر یک بیت یکسان با قافیه ای جداگانه تکرار می شود.

بهترین ترجیح بندهای مربوط به سعدی ، هاتف و فرخی است.

از ترجیع بندهای معروف ادبی فارسی ترجیع بند هاتف است که بیت ترجیع آن این است:

که نیکی هست و هیچ نیست جز او ----- وحده لا اله الا هو
تصویر
نمونه ای از ترجیع بند از دیوان سعدی

دردا که به لب رسید جانم ----- آوخ که ز دست شد عنانم

کس دید چو من ضعیف هرگز ----- کز هستی خویش در گمانم

پروانه ام اوفتان و خیزان ----- یکبار بسوز و وارهانم

گر لطف کنی به جای اینم ----- ورجور کنی سرای آنم

بنشینم و صبر پیش گیرم ----- دنباله کار خویش گیرم

زان رفتن و آمدن چگویم ----- می آیی و می روم من از هوش

یاران به نصیحتم چه گویند ----- بنشین و صبور باش و مخروش

ای خام، من این چنین در آتش ----- عیبم مکن ار برآورم جوش

تا جهد بود به جان بکوشم ----- و آنگه به ضرورت از بن گوش

بنشینم و صبر پیش گیرم ----- دنباله ی کار خویش گیرم

ای بر تو قبای حسن چالاک ----- صد پیرهن از جدائیت چاک

پیشت به تواضع است گویی ----- افتادن آفتاب بر خاک

ما خاک شویم و هم نگردد ----- خاک درت از جبین ما پاک

مهر از تو توان برید هیهات ----- کس بر تو توان گزید حاشاک


بنشینم و صبر پیش گیرم ----- دنباله ی کار خویش گیرم


** توضیح: به علت طولانی بودن ترجیع بند تنها قسمتهایی از آن انتخاب شده است که نشان دهنده ساختار شعری ترجیع بند باشد.

فیش ناتمام است.


مجموع چند رشته شعر می باشد که هر رشته از آنها دارای یک وزن و یک قافیه بوده و در آخر هر رشته بیتی با قافیه ای جداگانه تکرار گردد البته باید بیت آخر هر بخش برای ترجیح مناسب و مستعد باشد بهترین ترجیح بند سرایان سعدی، هاتف و فرخی بوده اند.

شکل ترجیح بند بصورت زیر است:
الف ---الف
ب --- الف
ج---الف
د
د
ای دل نه هزار جهد گردی ----- کاند رطلب هوا نگردی

کس را چه گنه؟ تو خویشتن را ----- بر تیغ زدی و زخم خوردی

هم چاره تحمل است و تسلیم ----- ورنه به کدام جهد و مردی

بنشینیم و صبریش گیبرم ----- دنباله کار خویش گیرم

بگذشت و نگه نکرد با من ----- در پای کشان زکبر دامن

دو نرگس مست تیم خوابش ----- در پیش و به حسرت از قفا من

هرگز نشنیده ام که یاری ----- بی یار صبور بود تا من

بنشینم و صبر پیش گیرم ----- دنباله کار خویش گیرم

سعدی

از ترجیحات معروف ادبی فارسی ترجیح بند هاتف است که بیت ترجیع آن این است

که یکی هست و هیچ نیست جز او ----- وحده لا اله الا هو


ای بر تو قبای حسن چالاک
صد پیرهن از جدائیت چاک
پیشت بتواضعت گویی
افتادن آفتاب بر خاک
ما خاک شویم و هم نگردد
خاک درت از جبین ما پاک
مهر از تو توان برید هیهات
کس بر تو توان گزید حاشاک
اول دم برده، باز پس ده
تا دست بدادمت ز فتراک
بعد از تو به هیچکس ندارم
امید و ز کس نباشدم باک
درد از قبل تو عین داروست
زهر از جهت تو محض تریاک
سودای تو چه جای سحر بابل
سوی تو چه جای مار ضحاک
سعدی پس ازین سخن که وصفش
دامن ندهد بدست ادراک
گرد ار چه بسی هوا بگیرد
هرگز نرسد بگرد افلاک
پای طلب از روش فرو ماند
می بینم و چاره نیست الاک
بنشینم و صبر پیش گیرم
دنباله کار خویش گیرم
تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 26 مرداد 1385 [07:55 ]   7   حمیده کاشیان      جاری 
 یکشنبه 22 مرداد 1385 [07:15 ]   6   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 یکشنبه 22 مرداد 1385 [07:14 ]   5   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 یکشنبه 15 مرداد 1385 [11:12 ]   4   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 شنبه 24 تیر 1385 [13:03 ]   3   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 شنبه 24 تیر 1385 [10:23 ]   2   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 شنبه 24 تیر 1385 [08:31 ]   1   حمیده کاشیان      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..