منو
 کاربر Online
1505 کاربر online
تاریخچه ی: ترجیع بند

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-50Lines: 1-49
-::~~red:فی ناتام است.~~:: +ترجی بند از چند قطعه شعر تشکی شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه و وزن یکسان هستند و در آخر هر رشته شعر یک بیت یکسان با قافیه ای جداگانه تکرار می شود.
-مجموع چند رشته شعر می باشد که هر رشته از آنها دارای یک وزن و یک قفیه بوده و در خر هر رشته بیی با قافیه ای جداگانه کرار ردد البته باید بیت آخر ر بخش برای ترجیح مناسب و متعد باشد بهترین ترجیح بند سرایان سعدی، هاتف و فرخی بوده ان. +بهترین ری بندهای ربو به ((سعدی ))، ((هاتف )) و ((فرخی )) ات.
-__کل ترجیح بند بصورت زیر است: __
الف ---الف
ب --- الف
ج---الف
د
د
::~~green:ای دل نه هزا
ر جهد گردی ----- کند رطلب هوا نگردی ~~::
::~~green:کس را چ
ه گنه؟ تو خویشتن را ----- بر تیغ زدی و زخم وردی ~~::
::~~green:هم چاره تحمل است
و تسیم ----- ورنه به کدام جهد و مردی ~~::
::~~green:
بنشینیم صبریش گیبرم ----- دنباله کار ویش گیرم ~~::
::~~green:بگذش
ت و نگه نکر با من ----- در پای کان زکبر دامن ~~::
::~~green:
دو گس مست تی خوابش ----- در پیش و به حسرت از قفا من ~~::
::~~green:هرگز نشنیده ام
که یاری ----- بی یر صبور بود تا من ~~::
::~~green:بنشینم و صب
ر پی گیم ----- نباله کار خویش گیر ~~::
سدی
+ز ترجی بندهای مرو ادبی اری تری بند ((ت)) است که بی تری ن ای اس:
-از ترجیات معروف ادبی ارسی ترجی د ها ات که ی ترجیع ن این اس +~~green:::که نیکی هت و هیچ یست ج ----- وحده لا ه ال هو ::~~
{img src=img/daneshnameh_up/4/4a/tarjih-band.jpg}
__نمون
ه ی ز ترجیع ند از دیوان سدی__
-~~green:::که یکی هست هیچ نیت جز ا ----- وده ل له ا ::~~ +~~green:دردا که به ب رسی جام ----- آو که ست د عا
-~~green:ای بر تو قبای حسن چالاک
ص
د پیرهن از جدائیت چاک
پیشت بت
واضعت گویی
افتادن آفتاب بر خاک
ما خاک شویم و هم نگردد />ک درت از جبی ما پاک
م
هر از تو توان برید هیهات
کس بر تو توان
گزید حاشاک />اول دم برده، باز پس ده
تا دست بدادمت ز فترا
ک
بعد ا
ز تو به هیچکس ندارم
امید و ز کس نباشدم باک
درد از قبل
تو عین اروست
زهر از جهت تو محض تر
یاک
سودای تو چه جای سحر بابل
سوی تو چه جای مار ضحاک
سعدی پس ازین سخن که وصف
ش />دامن ندهد بدست ادراک />گرد ار چه بسی هوا بگیرد
هرگز نرسد بگرد افلاک
پای طلب از روش فرو
ماند
می بینم و چاره نیست الاک
بنشینم و صبر پیش گیرم
دنباله کار خویش گیر
م~~
+کس دید چو من ی هرگز ----- کز هستی ویش در گمانم
 +پروانه ام اوفتان و خیزان ----- یکبار بسوز و وارهانم
 +گر لطف کنی به جای اینم ----- ورجور کنی سرای آنم
 +بنشینم و صبر پیش گیرم ----- دنباله کار خویش گیرم
 +زان رفتن و آمدن چگویم ----- می آیی و می روم من از هوش
 +یاران به نصیحتم چه گویند ----- بنشین و صبور باش و مخروش
 +ای خام، من این چنین در آتش ----- عیبم مکن ار برآورم جوش
 +تا جهد بود به جان بکوشم ----- و آنگه به ضرورت از بن گوش
 +بنشینم و صبر پیش گیرم ----- دنباله ی کار خویش گیرم
 +ای بر تو قبای حسن چالاک ----- صد پیرهن از جدائیت چاک
 +پیشت به تواضع است گویی ----- افتادن آفتاب بر خاک
 +ما خاک شویم و هم نگردد ----- خاک درت از جبین ما پاک
 +مهر از تو توان برید هیهات ----- کس بر تو توان گزید حاشاک~~
 +~~red:بنشینم و صبر پیش گیرم ----- دنباله ی کار خویش گیرم~~
 +~~red:**~~ توضیح: به علت طولانی بودن ترجیع بند تنها قسمتهایی از آن انتخاب شده است که نشان دهنده ساختار شعری ترجیع بند باشد.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 26 مرداد 1385 [07:55 ]   7   حمیده کاشیان      جاری 
 یکشنبه 22 مرداد 1385 [07:15 ]   6   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 یکشنبه 22 مرداد 1385 [07:14 ]   5   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 یکشنبه 15 مرداد 1385 [11:12 ]   4   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 شنبه 24 تیر 1385 [13:03 ]   3   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 شنبه 24 تیر 1385 [10:23 ]   2   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 شنبه 24 تیر 1385 [08:31 ]   1   حمیده کاشیان      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..