منو
 صفحه های تصادفی
تب مالت
قطب الدین محمد بن تکش خوارزمشاهی
سرگذشت ریاضیات 2
خانه جان ما
ابرار در قرآن
رابطه دین و اقتصاد از دیدگاه ماکس وبر
کارشناس علوم و فنون هسته ای
بیماری نشانگان رویش دندان
مونتاژ کار و ارتقاء کامپیوترهای شخصی
واکسیناسیون زنان باردار بدون سابقه واکسیناسیون قبلی
 کاربر Online
765 کاربر online
تاریخچه ی: بنی قریظه

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-12Lines: 1-10
-بنی قریظه، نام یکی از قبایل یهود ((مدینه)) و نیز نام یکی از غزوات رت رسل صلی الله علیه و آله و سلم که به نام این قبیله خوانده شد، است. طبق نوشته ((یعقوبی)) آنان طایفه ای از جذام برادران نضیراند و گفته می شود که یهوی شدنشان در روزگار « عادیا بن سموئل » بود، سپس در کوهی به نام« قریظه » مدند و ب ن نت ه شدن و ه ولی « قریظه » نام یای آنها.

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پس از هجرت به مدینه با یهود « بنی قریظه » پیمان صلح و عدم تجاوز بست. ولی آنان بارها نقص عهد و پیمان نمودند و سرانجام با حمله احزاب به مدینه در سال 5 قمری، کعب بن اسد پیشوای بنی قریظه به غوی حیی بن اخطب، از بزرگان ((بنی نضیر|بنی نضیر ))، پیمان خود را با حضرت حمد صلی اله لیه و له و سلم و مسلمانان شکست و به قریش و هم پیمانان آنها پیوست.

پیامبر خدا (ص)، ((سعد بن عباده|سعد بن عباده)) رئیس ((قبیله خزرج|خزرج)) را با دو تن نزد بنی قریظه فرستاد تا درباره این مسئله تحقیق کنند. رئیس بنی قریظه پیمان خود با مسلمانان را انکار کرد و زبان به دشنام گشود. پس از پایان ((جنگ خندق|نبرد خندق)) و پراکنده شدن سپاه ((غزوه احزاب|احزاب))، رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم برای جنگ با یهودیان پیمان شکن بنی قریظه، سپاهی به فرماندهی و پرچمداری ((حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام|علی بن ابی طالب)) قلع را حاره کرد و محاصره آن قلعه د یکماه ه طول کید تا اینکه سرانجام ن به داوری ((سعد بن معاذ انصاری|سعد بن معاذ)) رئیس ((قبیله اوس)) تن دادند. او نیز به کشتن جنگوران، اسارت زنان و کودکان و تقسیم اموال آنان بین مسلمانان حکم کرد، و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نیز حکم وی را پذیرفت و ن حکم اجرا شد.
+«بنی قریظه» نام یکی از قبایل یهودی ((مدینه)) و نیز نام یکی از ((غزوه))‌های ((پیمر اکر صلی الله علیه و آله و سلم)) بود. گفته میشود که نان در روزگار «عادیا بن سموئل » یهودی شدند، سپس در کوهی به نام «قریظه » ا کدند. با ر ن ی دیر ز ورخن « قریظه » نام جد اعای آنها و.
پیامبر اکرم پس از هجرت به مدینه، با یهودیان بنی قریظه پیمان صلح و عدم تجاوز بست، ولی آنان بارها عهد و پیمان خود را شکستند و سرانجام با حمله ((غزوه احزاب|احزاب)) به مدینه در سال پنجم هجری قمری، کعب بن اسد، رییس بنی قریظه، به ووه‌ی حیی بن اخطب، از بزرگان ((بنی نضیر|بنی نضیر ))، پیمان خود را با یا و مسلمانان شکست و به ((قریش)) و هم پیمانان آنها پیوست.
پیامبر خدا ((سعد بن عباده|سعد بن عباده))، رئیس ((قبیله خزرج|خزرج))، را با دو تن از دیگر مسلمانان نزد بنی قریظه فرستاد تا درباره این مسئله تحقیق کنند. رئیس بنی قریظه پیمان خود با مسلمانان را انکار کرد و زبان به دشنام گشود. پس از پایان ((جنگ خندق|نبرد خندق)) و پراکنده شدن سپاه احزاب، رسول خدا برای جنگ با یهودیان پیمانشکن بنی قریظه، سپاهی به فرماندهی و پرچمداری ((حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام|امام علی بن ابی طالب)) اعزا ف. این ساه ه مدت یک ماه قلعه ه را محاره کد تا سرانجام نی قیظ به داوری ((سعد بن معاذ انصاری|سعد بن معاذ))، رئیس ((قبیله اوس))، تن دادند. او نیز به کشتن جنگویان، اسارت زنان و کودکان و تقسیم اموال آنان بین مسلمانان حکم کرد. رسول خدا نیز حکم وی را پذیرفت و ین حکم اجرا شد.
 مراجعه شود به: مراجعه شود به:
 ((غزوه بنی قریظه)) ((غزوه بنی قریظه))
 منابع:  منابع:
 المغازی،‌ ج 1، ص 496؛ سیره ابن هشام،‌ ج 3، ‌ص 422؛ دانشنامه قرآن و قرآن پژوهی المغازی،‌ ج 1، ص 496؛ سیره ابن هشام،‌ ج 3، ‌ص 422؛ دانشنامه قرآن و قرآن پژوهی

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 10 مرداد 1384 [12:11 ]   4   امیرمهدی حقیقت      جاری 
 شنبه 19 دی 1383 [11:17 ]   3   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 شنبه 19 دی 1383 [11:15 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 مرداد 1383 [11:53 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..