منو
 کاربر Online
1274 کاربر online
تاریخچه ی: برگ

نگارش: 1


img/daneshnameh_up/f/fc//Leaf3.jpg img/daneshnameh_up/c/ce//Leaf1.jpg


برگ بخش اصلی غذا سازی و دم و بازدم در گیاهان سبز است که شکل و اندازه های گوناگون دارد . برگ با استفاده از نور خورشید ٬ آب موجود در خاک و دی اکسید کربن هوا غذا می سازد . غذایی که برگ می سازد انرژی لازم برای رشد ٬ تولید گل و دانه ٬ و ادامه زندگی گیاه را فراهم می کند . گیاهان غذای ساخته شده را در میوه ٬ ریشه ٬ بذر٬ ساقه و حتی برگ خود ذخیره می کنند . این ذخیره های غذایی برای ادامه زندگی جانوران و انسان لازم است .

ساختمان برگ


بیشتر برگها از دو بخش اصلی پهنک و دمبرگ تشکیل شده اند. در برگ بعضی از گیاهان بخشی به نام گوشوارک نیز وجود دارد .
پهنک قسمت پهن و تخت هربرگ است و ازعده زیادی سلول غذا ساز تشکیل می شود . عمل فتوسنتز در این قسمت برگ انجام می شود . رگبرگها که لوله های نازکی هستند در تمام سطح پهنک گسترده اند و آب و مواد غذایی را در برگ جابه جا می کنند . در بیشتر برگهای پهن رگبرگها شبکه ای از چند رگبرگ بزرگ و شمار زیادی رگبرگهای کوچک می سازند و آب را به تمام قسمتهای برگ می رسانند. این رگبرگها همچنین غذایی را که در سلولهای غذا ساز ساخته می شود جمع آوری و به بخشهای دیگر برگ منتقل می کنند .

دمبرگ ٬ ساقه ای کوچک است که پهنک را به ساقه و یا شاخه متصل می کند . درون دمبرگ یک دسته لوله نازک وجود دارد که به طور فشرده در کنار هم قرار دارند . بعضی از این لوله ها آب را به رگبرگها و از راه آنها به پهنک می رسانند ٬ بعضی دیگر مواد غذایی ساخته شده را از پهنک خارج می کنند . دمبرگها به راحتی خم می شوند . خمش پذیری دمبرگها مانع از کنده شدن برگها هنگام وزش باد و ریزش باران می شود . دمبرگ بعضی از گیاهان مانند کرفس و ریواس رشد زیاد دارند . برگهای بعضی گیاهان نیز مانند گندم و جو دمبرگ ندارند.

گوشوارکها دو زائده کوچک هستند که در بعضی گیاهان در محل اتصال دمبرگ به ساقه می رویند . شکل گوشوارکها گاه شبیه برگ است . آنها حفاظت جوانه ها و غذاسازی را به عهده دارند . گوشوارکهای بعضی درختان مانند بید و گیلاس ماده ای ترشح می کنند که حشره ها را از جوانه های در حال رشد دور می کند .

img/daneshnameh_up/3/32//Leaf2.jpg


غذاسازی و دم و بازدم


غذاسازی در گیاهان با استفاده از انرژی خورشید انجام می شود . دی اکسید کربن هوا و آب مهمترین مواد اولیه غذاسازی هستند . گاز دی اکسید کربن به مقدار زیادی در هوای پیرامون گیاه وجود دارد . این گاز از راه روزنه های بشره ٬ یعنی بیرونی ترین لایه سلولی برگ ٬ وارد برگ می شود . بشره تعداد زیادی سوراخ ریز به نام روزنه دارد . در دو طرف هر روزنه ٬ دو سلول لوبیایی شکل قرار دارند که متورم و جمع می شوند . همراه با تورم این سلولها ٬ روزنه ها باز و دی اکسید کربن وارد پهنک می شود . روزنه های بیشتر گیاهان در روز باز ٬ و در شب بسته می مانند . شمار روزنه برگهای گوناگون متفاوت است . مثلا" برگ گیاه آفتابگردان در حدود دو میلیون روزنه دارد . در بیشتر گیاهان ٬ روزنه ها در سطح زیرین پهنک قرار دارند . اما در بعضی از گیاهان روزنه ها هم در زیر و هم در روی برگ قرار گرفته اند.

ریشه آب مورد نیاز را جذب می کند و آب از راه ساقه و دمبرگ وارد پهنک می شود . بخشهای داخلی پهنک آبدار هستند و در زیر و روی پهنک لایه نازکی قرار دارد که کوتیکول نامیده می شود . کوتیکول از تبخیر آب پهنک و خشک شدن آن جلوگیری می کند. سطح پهنک بیشتر گیاهان کرکهای ریزی دارد . این کرکها از شدت تابش نور خورشید بر گیاه و میزان تبخیر آب آن می کاهند . با وجود این گرمای هوا سبب می شود که گیاه مقداری از آب ذخیره خود را به صورت بخار از دست بدهد . خروج بخار آب از طریق روزنه ها را تعرق می نامند . تعرق سبب ادامه جذب آب از راه ریشه می شود . همراه با جذب آب ٬مواد معدنی محلول در آب نیز جذب گیاه می شوند . سپس این مواد در جریان فتوسنتز قرار می گیرند .

فتوسنتز در سلولهای سبز غذاساز برگ انجام می شود . وجود رنگدانه های سبز که سبزینه ( کلروفیل ) نام دارند سبب سبزی رنگ برگهاست . این رنگدانه ها نقش مهمی در فتوسنتز دارند . سلولهای سبز ٬ آب و دی اکسید کربن موجود در پهنک را جذب می کنند . سپس انرژی نور خورشید سبب تجزیه مولکولهای آب به هیدروژن و اکسیژن می شود از ترکیب ییدروژن با دی اکسید کربن ترکیبات ساده قندی بوجود می آید انرژی لازم برای فعالیت گیاه از سوختن این ترکیبات قندی در سلول حاصل می شود . بخش دیگرازقندها از راه تغییرات شیمایی به انواع پروتئین ٬ چربی و نشاسته تبدیل می شوند . اکسیژنی که در اثر تجزیه مولکولهای آب آزاد می شود از راه روزنه ها وارد هوای اطراف برگ می شود .

فعالیت غذاسازی ٬ در برگهای کاملا" رشد یافته صورت می گیرد . برگها گذشته از حفظ گیاه هوا را نیز قابل دم و بازدم می کنند و اکسیژن مورد نیاز انسانها و جانورانرا فراهم می سازند .

برگ دم و بازدم گیاه را نیز تنظیم می کند . در جریان دم و بازدمی ٬ اکسیژنی که از محیط جذب شده است با ترکیبات قند می سوزد و دی اکسید کربن آزاد می کند . دی اکسید کربن از راه روزنه ها به هوا وارد می شود . عمل دم و بازدم گیاه بیشتر در شب انجام می شود .

img/daneshnameh_up/d/d8//Leaves_opposite.jpg


سایر خواص برگتاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 06 اسفند 1384 [08:03 ]   7   حسین خادم      جاری 
 شنبه 14 آبان 1384 [05:19 ]   6   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 پنج شنبه 21 مهر 1384 [05:18 ]   5   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 پنج شنبه 21 مهر 1384 [04:45 ]   4   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 پنج شنبه 08 اردیبهشت 1384 [10:13 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 03 اسفند 1383 [10:57 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 28 مهر 1383 [05:54 ]   1   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..