منو
 صفحه های تصادفی
سنگ آهک
زندگینامه جورج گاموف
صفات و ویژگی‌های حضرت ابراهیم
متافیزیک از دید ارسطو
دوران بزرگ مالکی جامعه روستایی ایران
غده هیپوفیز
Chlorine
سینئول
مشتری مداری
ولایت چیست
 کاربر Online
1035 کاربر online
تاریخچه ی: برازیلیانیت

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-69Lines: 1-69
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/Brazilianite.jpg} +{picture=Brazilianite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
-برازیلیانت - بلور(20 میلیمتر) +(برازیلیانت - بلور(20 میلیمتر
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::برازیلیانیت (Brazilianite)::__ ||__::برازیلیانیت (Brazilianite)::__
-::NaAl3)(OH)2 PO4)2:: +::(((سدیم|Na))((آلومینیوم|Al))3)(OH)2 PO4)2::
 ::((مونوکلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__ ::((مونوکلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::((فسفات))::|__::((رده بندی))::__ ::((فسفات))::|__::((رده بندی))::__
 ::ضعیف::|__::((رخ))::__ ::ضعیف::|__::((رخ))::__
 ::((شیشه)) ای::|__::((جلا))::__ ::((شیشه)) ای::|__::((جلا))::__
 ::((صدف))ی::|__::((شکستگی))::__ ::((صدف))ی::|__::((شکستگی))::__
 ::((شفاف))::|__::((شفافیت))::__ ::((شفاف))::|__::((شفافیت))::__
 ::((ترد))::|__::نوع ((سختی))::__ ::((ترد))::|__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
 ::((بلور))ی - ((آگرگات)) اسفرولیتیک ::|__::اشکال ظاهری::__ ::((بلور))ی - ((آگرگات)) اسفرولیتیک ::|__::اشکال ظاهری::__
 :: کمیاب ; ((برزیل)) ، ((امریکا)) و غیره ::|__::((ژیزمان))::__ :: کمیاب ; ((برزیل)) ، ((امریکا)) و غیره ::|__::((ژیزمان))::__
-:: در HF , H2SO4::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
:: ((Na2O))=8.56% ((Al2O3))=42.25% ((P2O5))=39.23% ((H2O))=9.96% ::|__::((ترکیب شیمیایی))::__
+:: ((ی|HF)) , H2SO4 محلول در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
:: Na2O=8.56% Al2O3=42.25% P2O5=39.23% ((H2O))=9.96% ::|__::((ترکیب شیمیایی))::__
 ::سبز روشن - زرد سبز::|__::رنگ ((کانی))::__ ::سبز روشن - زرد سبز::|__::رنگ ((کانی))::__
 ::سفید::|__::((رنگ)) اثر خط ::__ ::سفید::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 ::((سختی)) و ((چگالی)):: |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ ::((سختی)) و ((چگالی)):: |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 ::((توپاز))::|__::تشابه کانی شناسی::__ ::((توپاز))::|__::تشابه کانی شناسی::__
 ::((موسکویت)) - ((آپاتیت)) - ((آلبیت))::|__::((پاراژنز))::__ ::((موسکویت)) - ((آپاتیت)) - ((آلبیت))::|__::((پاراژنز))::__
 ::گماتیتی::|__::منشا تشکیل::__ ::گماتیتی::|__::منشا تشکیل::__
 ::((ایزومتریک ))- ((منشور))ی::|__::شکل ((بلور))ها::__ ::((ایزومتریک ))- ((منشور))ی::|__::شکل ((بلور))ها::__
-::در ((صنایع شیمی))ائی::|__::((کاربرد))::__ +::در صنایع ((شیمی))ائی::|__::((کاربرد))::__
 ::((برزیل))::|__::محل پیدایش::__  ::((برزیل))::|__::محل پیدایش::__
 |__::سایر مشخصات::__ |__::سایر مشخصات::__
-:: از کشور برزیل که اولین بار در آن کشور کشف شده است::|__::((وجه تسمیه))::__|| +::. از کشور برزیل که اولین بار در آن کشور کشف شده است::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 -|5.4|2.98|-|| -|5.4|2.98|-||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 28 تیر 1384 [09:08 ]   9   نفیسه ناجی      جاری 
 سه شنبه 28 تیر 1384 [09:08 ]   8   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 25 تیر 1384 [05:33 ]   7   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 25 تیر 1384 [05:31 ]   6   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 22 تیر 1384 [13:44 ]   5   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 22 تیر 1384 [13:39 ]   4   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 08 تیر 1384 [06:24 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 08 تیر 1384 [06:21 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 08 تیر 1384 [06:04 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..