منو
 کاربر Online
736 کاربر online
تاریخچه ی: باکتری

<br>||باکتریها گروهی از موجودات تک یاخته‌ای ذره بینی هستند که پوشش بیرونی نسبتا ضخیمی آنها را احاطه کرده است. این موجودات ساختار ساده‌ای دارند و به ((پروکاریوت|گروه پروکاریوتها)) تعلق دارند.||
!مقدمه
باکتریها دارای ~~green:هسته بدون غشا و هستک~~ هستند و اجزای آن در سیتوپلاسم پراکنده‌اند. کروموزمهای غیر مشابه و جداگانه در آنها وجود ندارد. در باکتریها ، ((واکوئل)) دیده نمی‌شود. بیشتر آنها بدون ((کلروفیل)) هستند و متابولیسم خود را از راه ((متابولیسم در باکتریها|شیمیو سنتز)) انجام می‌دهند. ((تولید مثل در باکتریها|تولید مثل)) به دو صورت ((تولید مثل در باکتریها|جنسی)) و غیر جنسی و جوانه زدن ، قطعه قطعه شدن و تقسیم دوتایی صورت می‌گیرد.
!تاریخچه
اینکه پروکاریوتها و یا ((یوکاریوت|یوکاریوتها)) کدام یک زودتر بر روی کره زمین ظاهر شده‌اند، کاملا مشخص نیست. اما مطالعات تفاوتهای ژنتیکی بین ((یوباکتری|یوباکتریها)) ، ((آرکئو باکتری|آرکئو باکتریها)) و یوکاریوتها نشان می‌دهد که هر سه گروه از دنیای مشترکی مشتق شده‌اند. شکل باکتریها بر اساس شکل به 6 گروه تقسیم می‌شود. پنج گروه اول را __باکتریهای پست__ و گروه ششم را __باکتریهای عالی__ گویند.
!باکتریهای پست
این باکتریها تک یاخته‌ای بوده و اگر کروی یا بیضوی باشند، __کوکوس__ و اگر میله‌ای شکل یا دراز باشند، __باسیل__ و اگر خمیده باشند __ویبریون__ و چنانچه مارپیچی شکل و غیرقابل انعطاف باشند، __اسپریل__ و اگر فنری و قابل انعطاف باشند، __اسپیروکت__ نامیده می‌شوند.
!باکتریهای عالی یا رشته‌ای
این باکتریها رشته مانند و اغلب غلاف دار هستند و اغلب اوقات شاخه‌های حقیقی ایجاد کرده ، ((باکتریهای عالی|میسلیوم)) تشکیل می‌دهند و چون تشکیلات منشعب ایجاد می‌کنند، لذا ((باکتریهای عالی|اکتینومیست)) نامیده می‌شوند. بنابراین باکتریها از نظر شکل به 6 گروه ~~green:گرد ، دراز ، خمیده ، مارپیچی ، فنری و منشعب~~ تقسیم می‌شوند.
!نحوه تقسیم و طرز قرار گرفتن باکتریها
#دیپلوکوکوس
تقسیم فقط در یک سطح انجام می‌گیرد و باکتریها دو به دو ، به یکدیگر اتصال دارند.
#استرپتوکوک
تقسیمات یاخته‌ای در یک سطح انجام می‌شود و چند باکتری بدنبال هم قرار می‌گیرند.
#تتراد
اگر تقسیم در دو سطح عمود بر هم باشد ~~brown:اشکال چهارتایی~~ بوجود می‌آید.
#سارسین
تقسیم یاخته در سه سطح عمود بر هم انجام می‌شود و ~~brown:توده‌های هشت تایی~~ شبیه پاکت پستی بوجود می‌آید.
#استا فیلوکوک
تقسیمات یاخته بطور نامنظم در سطوح مختلف انجام می‌گیرد و اشکالی شبیه به ~~brown:خوشه انگور~~ بوجود می‌آید.
!ساختار باکتریها
!!((پوشینه))
در بعضی از باکتریها ، غلاف ژلاتینی چسبناکی دیواره اسکلتی را احاطه کرده است که توسط باکتریها ساخته شده و به خارج ترشح می‌گردد و جنس پوشینه بیشتر از ((پلی ساکارید|پلی ساکاریدها)) همراه با مواد دیگر است.
!!((تاژک درباکتریها|تاژک))
از واحدهای پروتئینی به نام __فلاژین__ تشکیل شده و قابل ترمیم بوده و ~~green:وسیله حرکت باکتری~~ هستند. معمولا طول آن چند برابر طول باکتری است. آرایش تاژک در ((باکتری تاژکدار|باکتریهای تاژکدار)) بصورت ''تک تاژکی ، دو تاژکی ، چند تاژکی سطحی'' است.
!!تار
به دو صورت جنسی و چسبنده وجود دارد و در عمل تحرک بی‌تاثیر است.
!!دیواره
در بیرون غشای پلاسمایی بوده و سبب __استحکام باکتری__ شده و به آن شکل می‌دهد. وجود دیواره برای رشد و تقسیم باکتریها لازم است.
!!غشای سیتوپلاسمی
به صورت پرده نازکی در داخل دیواره باکتری قرار دارد و متشکل از ((مولکول چربی|مولکولهای چربی)) و ((پروتئین|پروتئینی)) است.
!!((مزوزوم|مزوزومها))
از فرورفتگی غشای سیتوپلاسمی به درون ((سیتوپلاسم)) حاصل می‌شود و اغلب __در محل تقسیم دیواره__ وجود دارند و در عمل تقسیم DNA ، تقسیم یاخته‌ای و تبدیل باکتری به ((تولید مثل در باکتریها|هاگ)) دخالت می‌کنند.
!اجزای سیتوپلاسم
#((ریبوزم|ریبوزمها))
#مواد ذخیره‌ای
#ماده زمینه
#کروماتومور
#ماده ژنتیکی که DNA آنها غالبا به صورت یک ((کروموزوم باکتریها|کروموزوم تاخورده)) و بهم فشرده است.
!تولیدمثل باکتری
باکتریها به روشهای تقسیم مستقیم ، آمیختگی ، قطعه قطعه شدن یا بوسیله کنیدی و همچنین جوانه زدن تکثیر می‌یابند. برخی باکتریها توانایی ایجاد هاگ درونی را دارند. هاگ سبب مقاومت باکتری در برابر عوامل نامساعد محیط می‌شود. __هر باکتری فقط یک هاگ__ می‌سازد و از هر هاگ یک باکتری بوجود می‌آید.
!مباحث مرتبط با عنوان
*((آرکئو باکتری))
*((پروکاریوت))
*((تولیدمثل باکتری))
*((سیتوپلاسم))
*((شکل باکتریها))
*((متابولیسم در باکتریها))
*((واکوئل))
*((ویبریون))
*((ویروس))
*((یوباکتری))
*((یوکاریوت))


تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 22 شهریور 1384 [04:32 ]   5   سمیه فارابی اصل      جاری 
 شنبه 19 شهریور 1384 [07:35 ]   4   حسین خادم      v  c  d  s 
 جمعه 18 شهریور 1384 [10:42 ]   3   معصومه وحیدی      v  c  d  s 
 جمعه 18 شهریور 1384 [10:30 ]   2   معصومه وحیدی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 اسفند 1383 [22:54 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..