منو
 کاربر Online
1865 کاربر online
Lines: 1-14Lines: 1-19
-امام حسن علیه السلام به امام حسین علیه السلام نامه ای نوشت و او را به طر بخشش به شاعران ملامت نمود، امام حسین علیه السلام پاسخ نوشت که تو بهتر از من می دانی که بهترین مال ن است که عرض و آبروی انسان را حفظ کند.

نکته: شاید ملامت امام حس
ن علیه السلام ه این جت بود است تا عذر امام حسی ز این بخشش ها روشن شود.

ا جمله روایاتی که د ای اره آمده است این است که هنگامی که مروان ((فرزدق اعر هل بیت|رزدق ))را از مدینه اخراج کرد به حضور امام حسین علیه السلام رسید و حضرت چا د دینار به او بخشیند به حضرت گفت د که و شاعر فا گیی است.

حضرت
رمود: بهترین مال آن است که آبروی تو را حفظ کن.

پی
امبر خدا به ((کعب بن زهیر ))پاداش اد و درباره ((عباس بن مرواس ))فمود: زبان او را قطع کنید (کنایه از اینکه چیزی به او ببخشد تا دست از بدگویی بردارد.)
+((حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام|امام حسن علیه السلام)) به ((رت امام حسین علیه السلام|امام سین علیه السلام)) نمه ای نشت و رسید ا به شارانی که مد ا ا میکنند ل می‌دهد. />امام حسین علیه السلام در ا نوش که « ت هر ا ن ی ی ک بهترین مال آن است که آبروی انان را ف کند.»
-ما: بحار الانار، 44، ص 195، دی8.
>>حار، 44 189، حدی 2، ناب (درس مربو به ت دوم ا. )
+در روایتی دیگر آمد ا:
هنگامی که ((مروان
بن حکم|مروان))، ((فرزدق شاعر اهل بیت|فرزدق)) را از مدین اخراج کرد، مام سن علیه السلام به او چهار صد نار خشید. به امام گفتند فرزدق شاعر فاسق و بدنامی ست.
مام فرمو:« بهترن مل ن ست که برو تو را حفظ کند

در روا
ی یگر چین آمده است:
یامبر خدا به (ب بن زهیر)) پاداش داد و درباره ((عباس بن مرواس)) فرمود:« زبان او ا ببرید.» (کنایه از ایکه چیی ب او ببخشد تا ست از بدویی بردارد.)

منابع:
بح
ا لانوار، ج 44، ص 195، حدیث8.
بحار، ج 44، ص 189، حدیث 2، مناقب
 مراجعه شود به: مراجعه شود به:
-
((یا ادر))

((پ
ر ا ل با معاویه))

((د ))
+*((پش امم ین لیه لسلام درباره ل امم سن علیه لسلام با معاویه))
*((خشدگی اام ین لیه لسلام))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 01 آبان 1384 [12:41 ]   6   شکوفه رنجبری      جاری 
 چهارشنبه 26 مرداد 1384 [09:18 ]   5   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 چهارشنبه 26 مرداد 1384 [09:18 ]   4   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 07 فروردین 1384 [14:40 ]   3   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 بهمن 1383 [08:46 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 مرداد 1383 [08:22 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..