منو
 کاربر Online
2283 کاربر online
تاریخچه ی: الکتریسیته ساکن

V{maketoc}

! دید کلی:

*چرا به عقب بدنه تانکرهای نفت جاده‌ای زنجیر کوتاهی که با سطح زمین تماس دارد؟

*آیا زدن ((رعدوبرق)) بین ابرها نیز به علت وجود الکتریسیته ساکن در آنهاست؟

*چرا اگر میله فلزی را در دست بگیریم و مالش دهیم ((بار الکتریکی)) در آن ظاهر نمی‌شود؟

*چگونه می‌توان نشان داد یک میله فلزی هم در اثر مالش الکتریسیته‌دار می‌شود؟

! تاریخچه:

یوناینان باستان از مشاهدات خود نتیجه گرفتند که هرگاه ((کهربا)) را با پارچه پشمی یا پوست مالش دهند اجسام سبکی را به خود جذب می‌کند. واژه ((الکتریسیته)) از کلمه یونانی ((الکترون)) به معنی کهربا گرفته شده است. این واژه اولین بار در نوشته‌های ((تالس)) ( 547 ـ 640 ق . م ) به کار رفته است.

((گیلبرت|ویلیام گیلبرت)) ( 1544 ـ 1603 م )با انتشار کتابی درباره ((مغناطیس)) نظریات گذشتگان را مورد بررسی قرار داد. و نتیجه گرفت که ((نیروی الکتریکی|نیروهای الکتریکی)) و ((نیروی مغناطیسی|مغناطیسی)) از هم جدا می‌باشند. برای مثال ((سنگ مغناطیس)) می‌تواند ((آهن)) و فقط چند ماده دیگر را جذب کند. در صورتی که کهربا و اجسامی که ((خاصیت الکتریکی مواد|خاصیت الکتریکی)) دارند می‌توانند ذرات کوچک و سبک اجسام گوناگون را جذب کنند.

وی عقیده داشت که اجسام الکتریکی اثر دافعه ندارد. در سال 1646 ((سرتوماس برادن)) تجربه‌های خود را درباره ((نیروی الکتریکی|اثر دافعه الکتریکی)) منتشر نمود و اظهار کرد که بین ((مواد الکتریکی)) نیز همانند ((مواد مغناطیسی)) نیروهای جاذبه و داففه وجود دارند.

! سر تحولی و رشد:

در سال 1663 ((اتونون گریکه)) ماشینی ساخت که بوسیله آن ((بار الکتریکی)) زیادی تولید می‌شد. آنگاه ((دانشمندان)) دیگری چون ((استن گری)) ( 1670 ـ 1736 ) و ((شارل دونی)) ( 1698 ـ 1739 ) تجربه‌های دقیقتری انجام دادند به خودرو نوع ((الکتریسیته)) پس بردند. برای ایجاد الکتریسیته ساکن‌تری ساخته شدند. که می‌توانستند ((تخلیه الکتریکی|جرقه‌ها)) و تکانهای ترسناک الکتریکی تولید کنند.

برای مثال یکی از استادان فیزیک دانشگاه لندن بارهای الکتریکی این گونه ماشینها را در یک بطری پر از مایع جمع کرد. مقدار الکتریسیته در ((بطری لیدن)) آن قدر زیاد بود که اگر شخصی بطری را در دست می‌گرفت و دست دیگر خود را به میله سر بطری می‌زد تکان شدیدی در بدن خود احساس می‌کرد.

در قرن هیجدهم میلادی بطری لیدن مورد توجه ((بنیامین فرانکین)) ( 1756 ـ 1790 ) قرار گرفت وی پس از آزمایشهای متعدد نتایج کار خود را در سال 1747 منتشر کرد. او معتقد بود که دو نوع الکتریسیته که قبل از وی کشف شده بود اساسا با هم تفاوتی ندارد ، بلکه حتی جسمی در اثر مالش دارای ((الکتریسیته)) می‌شود. یکی از دو جسم دارای الکتریسیته اضافی یعنی بار مثبت ، و دیگر دارای الکتریسیته منفی می‌شود.

! ((قانون بقای بار الکتریکی)):

دو نوع بار الکتریکی وجود دارد. و این بارهای الکتریکی که می‌توانند ساکن یا متحرک باشند و آثاری از خود ظاهر می‌سازند. از نظریه ((فارنکلین)) این نتیجه درست نیز به دست آمد که: « بارهای الکتریکی ایجاد نمی‌شوند و از بین نیز نمی‌روند بلکه از قسمتی از یک جسم به قسمت دیگر منتقل می‌شوند همچنین بارهای مثبت و منفی از یکدیگر را خنثی می‌کنند ولی هیچ گاه نابود نمی‌شود.» این نتایج امروزه ((قانون بقای بار الکتریکی)) نامیده می‌شود که مانند ((قانون بقای جرم و انرژی)) از قوانین اساسی طبیعت محسوب می‌شود.

! ((قانون کولن|خواص بارهای الکتریسیته)):

با بررسی خواص بارهای الکتریکی بهتر است به ماهیت ماده پی می‌بریم. مثلا این خاصیت که بارهای الکتریکی ممنوع یکدیگر را می‌رانند و بارهای الکتریکی یا نوع مخالف یکدیگر را می‌ربایند. این واقعیت را نشان می‌دهد که درون ماده نیروهای الکتریکی موجود است. نیروهای پیوستگی بین مولکول‌ها اجسام ((جامد)) یا ((مایع)) به سبب وجود ((نیروی الکتریکی|نیروهای جاذبه الکتریکی)) بین بارهای الکتریکی از نوع مخالف است.

نیروهای متعادی که به هنگام تراکم ماده ظاهر می‌شود به علت وجود نیروهای رانشی بین بارهای الکتریکی ممنوع است. حرکت این بارهای الکتریکی ، موجب تولید جریان الکتریسیته و یا به اصطلاح متداول ، ((جریان الکتریکی|جریان برق)) می‌شود که ما در خانه و صنعت از آن استفاده می‌کنیم.

! ((تولید الکتریسیته مالشی|تولید الکتریسیته به وسیله مالش)):

می‌دانید هرگاه شانه یا یک ((میله پلاستیکی)) را با لباس خود یا با یک تکه پارچه پشمی خشک مالش دهید. ذره‌های گرد و غبار یا خرده‌های کاغذ را جذب می‌کند. همچنین اگر در هوای خشک ، سطح آینه یا شیشه پنجره را با یک تکه پارچه خشک تمیز کنید این پدیده اتفاق می‌افتد و ذره‌های گرد و غبار معلق در هوا و کرکهای جدا شده از پارچه به سطح ((آینه)) یا ((شیشه)) می‌چسبند. به طوری که پاک کردن سطح آنها از این ذره‌ها دشوار است. عاملی که سبب جذب این ذرات می‌شود جاذبه الکتریکی نام دارد. و اجسامی که در اثر مالش این خاصیت را پیدا می‌کنند دارای ((الکتریسیته ساکن)) می‌شوند.

! ((بار الکتریکی|الکتریسیته مثبت و منفی)):

پدیده وضع الکتریکی نخستین بار در سال 1672 میلادی توسط ((اتوفن گریکه)) که با نام او آشنا هستید بیان شد. او مشاهده کرد که پرهای مرغ نخست جذب یک گلوله گوگردی باردار شده و سپس از آن رانده می‌شوند. صد و پنجاه سال بعد ، در فرانسه محققی به نام ((شارل دونی)) کشف کرد که دو جسم باردار همیشه یکدیگر را نمی‌رانند بلکه گاهی هم یکدیگر را می‌ربایند و به این نتیجه رسید که دو نوع ((بار الکتریکی)) وجود دارد. به طوری که بارهای الکتریکی ممنوع یکدیگر را می‌رانند و بارهای الکتریکی که نوع آنها مختلف است یکدیگر را می‌ربایند.

دونی برای تشخیص این دو نوع الکتریسیته یکی را ((الکتریسیته شیشه‌ای)) و دیگری از ((صمغ کاندا|الکتریسیته صمغی)) ( رزینی ) نامید. الکتریسیته شیشه‌ای از مالیدن شیشه به پارچه ابر پشمی تولید می‌شود. و الکتریسیته ضمغی از مالیدن ((کهربا)) ، ((گوگرد)) ، ((لاک)) و ((ابونیت)) و بسیاری از مواد دیگر به پشم یا پوست حیوان به دست می‌آید.

بعدها معلوم شد که این طرف نامگذاری در پاره‌ای از موارد گمراه کننده است. زیرا مثلا شیشه سنگی زبر و آن در اثر مالش ، الکتریسیته ضمغی تولید می‌کند. و ابرنیت بسیار صیقلی شده دارای نوع الکتریسیته شیشه‌ای می‌شود. از این رو ((فرانکلین)) دانشمند امریکایی اصطلاح امروزی الکتریسیته مثبت و منفی را به جای دو نوع شیشه‌ای و ضمغی وضع کرد.

! آزمایش ساده برای تولید ((الکتریسیته ساکن)):

بنا به روش سنتی و قدیمی ، در آزمایشهای الکتریسیته ساکن برای تولید الکتریسیته مثبت شیشه را با ((ابریشم)) و برای تولید الکتریسیته منفی ابرنیت را با پوست حیوان و مانند پوست گربه مالش می‌دهند. ولی امروزه ((استات سلولز)) برای تولید الکتریسیته مثتب و ((پلیتن)) برای تولید الکتریسیته منفی مناسبتر تشخیص داده شده است. زیرا ((رطوبت هوا)) بر روی آنها کمتر اثر می‌گذارد.

! مواد الکتریسیته ساکن:

*__((الکترو نور)):__

در سال 1775 میلادی ((آلساندرو داتا)) که در ایتالیا معلم ((فیزیک)) بود. نام‌های به ((پریستلی)) ( کاشف ((اسپزن)) ) نوشت و در آن نامه شرح داد. که اسبابی به نام الکترو نور اختراع کرده است. الکترو نور را می توان یک نوع ماشین ((مولد الکتریسیته ساکن)) نامید. در این دستگاه صفحه نارسانا در اثر مالش با پوست حیوان دارای بار الکترون منفی می‌شود. و با قرار دادن صفحه فلزی روی آن ، قسمت بالایی صفحه در اثر القا دارای بار منفی و قسمت پایین صفحه دارای بار مثبت می‌شود.

سطح پایین‌تر فلز به وسیله چند نقطه با سطح صفحه نارسانای زیرین تماس دارد. هرگاه سطح بالایی قرص به طور موقت به زمین وصل شود. الکترونها سطح بالایی زمین منتقل می‌شوند به این ترتیب صفحه فلزی دارای بار مثبت می‌شود.

! مباحث مرتبط با عنوان:

*((الکترون))
*((الکتریسیته))
*((الکترو نور))
*((بار الکتریکی))
*((بار الکتریکی بنیادی))
*((بطری لیدن))
*((تولید الکتریسیته مالشی))
*((قانون بقای بار الکتریکی))
*((قانون کولن))
*((میدان الکتریکی))
*((مولد الکتریسیته ساکن))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 15 دی 1384 [17:07 ]   3   مجید آقاپور      جاری 
 سه شنبه 08 دی 1383 [09:30 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 03 آبان 1383 [17:50 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..