منو
 کاربر Online
2333 کاربر online
تاریخچه ی: الکترولیت

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-41Lines: 1-41
 
 
 
 
 
 
  
 
 
-{img src=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/show_image.php?id=21186} +{img src=img/daneshnameh_up/0/06/corr1.gif}
  
 
 
 
 
  
 
 
  
-آند در سمت چپ و کاتد در سمت راست
الکترولیت در فضای بین ((آند و کاتد))
یونهای + بطرف کاتد و یونهای - بطرف آند
+آند در سمت چپ و کاتد در سمت راست
الکترولیت در فضای بین ((آند و کاتد))
حرکت یونهای + بطرف کاتد و یونهای - بطرف آند
  
  
  
 
 
 
 
 ||محلولهای آبی حاوی ((آنیون و کاتیون|یون)) ، الکتریسیته را هدایت می‌کنند. آب خالص ، خود به مقدار جزئی یونیده می‌شود و رسانای ضعیفی است.

 ||محلولهای آبی حاوی ((آنیون و کاتیون|یون)) ، الکتریسیته را هدایت می‌کنند. آب خالص ، خود به مقدار جزئی یونیده می‌شود و رسانای ضعیفی است.

 ~~green:::__(2H2O→H3O+(aq)+OH-(aq__::~~ ~~green:::__(2H2O→H3O+(aq)+OH-(aq__::~~
 ((ماده)) حل شده یک محلول آبی که رسانایی الکتریکی آن بیش از ((آب)) خالص است، __~~green:الکترولیت~~__ نامیده می‌شود. یک الکترولیت به‌طور کامل یا به‌طور جزئی در آب یونیده می‌شود. مواد حل شده ((پیوند کووالانسی|کووالانسی)) که در محلول فقط به‌صورت مولکولی وجود دارند، رسانایی حلال را زیاد نمی‌کنند. این نوع مواد ، __~~green:غیر الکترولیت~~__ نامیده می‌شوند. در ضمن ، الکترولیت‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند.|| ((ماده)) حل شده یک محلول آبی که رسانایی الکتریکی آن بیش از ((آب)) خالص است، __~~green:الکترولیت~~__ نامیده می‌شود. یک الکترولیت به‌طور کامل یا به‌طور جزئی در آب یونیده می‌شود. مواد حل شده ((پیوند کووالانسی|کووالانسی)) که در محلول فقط به‌صورت مولکولی وجود دارند، رسانایی حلال را زیاد نمی‌کنند. این نوع مواد ، __~~green:غیر الکترولیت~~__ نامیده می‌شوند. در ضمن ، الکترولیت‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند.||
 !الکترولیتهای قوی !الکترولیتهای قوی
 این الکترولیتها در ((شیمی محلولها|محلول)) آبی به‌صورت کاملا ((پیوند یونی|یونی)) هستند. چند نمونه از الکترولیتهای قوی ، عبارتند از {NaCl ، MgSO4 ، Na2SO4 ، K3{Fe(CN)6. این الکترولیتها در ((شیمی محلولها|محلول)) آبی به‌صورت کاملا ((پیوند یونی|یونی)) هستند. چند نمونه از الکترولیتهای قوی ، عبارتند از {NaCl ، MgSO4 ، Na2SO4 ، K3{Fe(CN)6.
 !الکترولیتهای ضعیف !الکترولیتهای ضعیف
 ترکیبات کووالانسی قطبی هستند که در محلول آبی ، به‌طور ناقص تفکیک می‌شوند. رسانایی یک محلول 1M از یک الکترولیت ضعیف کمتر از رسانایی محلول 1m از یک الکترولیت قوی است. چند نمونه از الکترولیتهای ضعیف عبارتند از CH3COOH ، NH3 و HgCl2. ترکیبات کووالانسی قطبی هستند که در محلول آبی ، به‌طور ناقص تفکیک می‌شوند. رسانایی یک محلول 1M از یک الکترولیت ضعیف کمتر از رسانایی محلول 1m از یک الکترولیت قوی است. چند نمونه از الکترولیتهای ضعیف عبارتند از CH3COOH ، NH3 و HgCl2.
 
 
-{img src=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/show_image.php?id=21187} +{img src=img/daneshnameh_up/b/bd/Electrolyte.jpg}
 
 
 !صعود نقطه جوش و نزول نقطه انجماد !صعود نقطه جوش و نزول نقطه انجماد
 صعود نقطه جوش و نزول نقطه انجماد محلولهای رقیق الکترولیتها با غلظت معین ، متفاوت از صعود نقطه جوش و نزول نقطه انجماد محلولهای غیر الکترولیتها با همان غلظت است. چون یک مول NaCl ، شامل 2 مول یون است ( یک مول +Na و یک مول -Cl ) و ((خواص کولیگاتیو|خواص غلظتی)) به تعداد ذرات حل شده ، نه به ماهیت آنها ، بستگی دارد، انتظار داریم که نزول نقطه انجماد محلول 1m NaCl دو برابر نزول نقطه انجماد یک محلول 1m از یک غیر الکترولیت باشد.

همچنین انتظار داریم که نزول نقطه انجماد یک محلول K2SO4 ( شامل 3 مول یون به ازای هر مول K2SO4 ) با غلظت معین ، سه برابر نزول نقطه انجماد یک محلول غیر الکترولیت ( که ماده حل شده در آن به یون تفکیک نمی‌شود) با همان غلظت باشد.

"__آرنیوس__" در 1887 با توجه به این داده‌ها و نتایج حاصل از آزمایشهای رسانایی الکتریکی ، «__~~green:نظریه شیمیایی الکترولیتها~~__» را ارئه کرد. صعود ((نقطه جوش)) محلول الکترولیتها به‌طور نسبی ، بالاتر از صعود نقطه جوش محلول غیر الکترولیتها در شرایط تساوی ((غلظت)) آنهاست.
 صعود نقطه جوش و نزول نقطه انجماد محلولهای رقیق الکترولیتها با غلظت معین ، متفاوت از صعود نقطه جوش و نزول نقطه انجماد محلولهای غیر الکترولیتها با همان غلظت است. چون یک مول NaCl ، شامل 2 مول یون است ( یک مول +Na و یک مول -Cl ) و ((خواص کولیگاتیو|خواص غلظتی)) به تعداد ذرات حل شده ، نه به ماهیت آنها ، بستگی دارد، انتظار داریم که نزول نقطه انجماد محلول 1m NaCl دو برابر نزول نقطه انجماد یک محلول 1m از یک غیر الکترولیت باشد.

همچنین انتظار داریم که نزول نقطه انجماد یک محلول K2SO4 ( شامل 3 مول یون به ازای هر مول K2SO4 ) با غلظت معین ، سه برابر نزول نقطه انجماد یک محلول غیر الکترولیت ( که ماده حل شده در آن به یون تفکیک نمی‌شود) با همان غلظت باشد.

"__آرنیوس__" در 1887 با توجه به این داده‌ها و نتایج حاصل از آزمایشهای رسانایی الکتریکی ، «__~~green:نظریه شیمیایی الکترولیتها~~__» را ارئه کرد. صعود ((نقطه جوش)) محلول الکترولیتها به‌طور نسبی ، بالاتر از صعود نقطه جوش محلول غیر الکترولیتها در شرایط تساوی ((غلظت)) آنهاست.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((آند و کاتد)) *((آند و کاتد))
 *((آنیون و کاتیون)) *((آنیون و کاتیون))
 *((الکترود)) *((الکترود))
 *((الکترولیز)) *((الکترولیز))
 *((پیل الکتروشیمیایی))  *((پیل الکتروشیمیایی))
 *((جاذبه‌های بین یونی در محلول)) *((جاذبه‌های بین یونی در محلول))
-*((شیمی محلول)) +*((شیمی محلولها))
 !منبع  !منبع
 *__~~green:شیمی عمومی~~__ ، جلد اول ؛ تالیف: __چارلز مرتیمر__ ؛ __مرکز نشر دانشگاهی__ *__~~green:شیمی عمومی~~__ ، جلد اول ؛ تالیف: __چارلز مرتیمر__ ؛ __مرکز نشر دانشگاهی__

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 05 شهریور 1385 [07:07 ]   3   فیروزه نجفی      جاری 
 یکشنبه 05 شهریور 1385 [07:04 ]   2   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 05 شهریور 1385 [06:59 ]   1   فیروزه نجفی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..