منو
 کاربر Online
1844 کاربر online
Lines: 1-17Lines: 1-20
-یکی از اصول مهم در فرهنگ دینی ال اعتدال و میانه روی است. پرهیز از افراط (زیاده روی) و تفریط (کوتاهی) در هر امر پسندیده و مطلوب است.
در ادبیات زبان فارسی نیز به موضوع میانه روی اشاره شده است، سعدی می گوید:
نه چندان بخور کز دهانت برآید **** نه چندان که از ضعف، جانت برآید.
در زمینه راه رفتن نیز می گویند:
رهرو آن نیست که گه تند و گهی خسته رود **** رهرو آن است آهسته و پیوسته رود
.
+اعتدال و میانه روی یکی از اصول مهم در فرهنگ الامی است. پرهیز از افراط (زیادهروی) و تفریط (کوتاهی) در هر امری پسندیده و مطلوب است.
-در زمینه عبادت و بندگی خداوند متعال اگر چه ر چند اسان تلاش کند نمی تواند حق عبودیت و بندگی را آنچنان که شایسته ت ح است ادا کند، ولی نباید بگونه ای اقام کند که در برخی از مقاطع زندگی، همه نیرویش را صرف عبادت کند و در مقاطع دیگر اصلاْ حال و حوصله و رمقی برای عبادت نداشته باشد. +در زمینه عبادت و بندگی خداوند متعال ه این اعتدال لاز است. اگر ی تلاشی نمی تواند حق عبودیت و بندگی را آنچنان که شایسته ند است ادا کند، ولی نباید شخص مسلمان نباید به گونهای باد که در برخی از مقاطع زندگی، همه نیرویش را صرف عبادت کند و در مقاطع دیگر اصلاْ حال و حوصله و رمقی برای عبادت نداشته باشد.
-((حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله|پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله)) می فرماید: همانا این دین محکم و متین است. پس با ملایمت در آن درآیید و عبادت خدا را بر بندگان خدا با کراهت تحمیل نکنید که دراین صورت مانند سواره درمندهی می باشید که ه مسات را یموده نه مرکبی به ا گاشته است. +((حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله|پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله)) فرمود:«این دین محکم و متین است. پس با ملایمت در آن درآیید و عبادت خدا را بر بندگان خدا با کراهت تحمیل نکنید که در این صورت مانند سوار درمانده‌ای هستید که نه مسافت را پیموه و نه مکبی به جا ذاشته است.»
افراط و ز
یاده روی در عبادت موجب خستگی روح و بی رغبتی نسبت به عبادت و گریز از آن می شود. ((حضرت امام جعفر صادق علیه السلام|امام صادق علیه السلام)) در روایتی، داستان مسلمانی که مسایه مسیحی خویش را سلمان کرد ولی بر اثر وادارکردن او به عبادت‌های سنگین، یک شبه او را از دی خارج ساخت، بیان فرموده است.
هم داومت بر عبادت است، اگر ه مقدارش کم باشد.
در روا
یت است که کار ِکم ولی پیوسته از کار ِزیاد ولی ملال‌آفرین بهتر ست. در عرفان نظری نیز یی از شرایط سیر و سلوک و رسین ه خدا، رفق و مدارا معرفی شده است، که معنای خلاصه‌اش این است که سالک نباید در مقطعی تمام توان و انژری خود را صرف ذکر و ورد و عبادت کند و در مقاطع دیگر خسته و بی رمق باشد و هنوز به سر منزل مقصود نرسیده، از ادامه سفر باز بماند،‌و حتی نسبت به سیر و سلوک بدبین و بی‌اعتقاد و بی‌علاقه شود.
-فراط و زیاده وی درعبادت موب ستگی رح ی ربتی نبت به عبات گریز از می شو؛ در رویتی ((حضرت اما جعر صاد علیه اللام|ام ادق علیه السلام)) داستان مسلمنی که همایه مسیح خوی را سمان کرد و بر اثر شار و تحمیل عبدت، یک شبه او را از دی خارج ساخت، نقل می کن. بر ین ساس آه هم است مدامت بر کار عبات ت، اگر ه عبادت کم بد. +ر ادیات ب ری نی باا موو میاری اا ده است. سی میگوی: />__ چندا بور کز دان بری **** نه چدا ک ا ف، جات بید __
-و در رای است که کار کم پیوسته از زا لامت آفرین بهتر است. در عرفان نظری یز یکی از شرایط سیر و وک و رسیدن به خدا، رفق و مدارا معرفی شده است، که خلاصه این شرط آن است سال نبای در قطعی تمام توان و انژری خود را صرف ذکر و ورد و عبادت ن در مقاطع دیگر خسته و بی رق باشد و هنو به سر نزل مقود نرسیده، از ادامه سف از بماند، بلکه نسبت به سیر و سوک بدبین و ی اعتقاد و بی علاقه ود. +و ی مییند: />__ررو نیست که گ تند و گی خسته رد **** هر ن اس هسته و یوته ود__
-منابع :
>>اصول کافی ، ج 3 ، ص 129 - 137 ؛ رساله لب اللباب ، ص 110
+

منابع:
اصول کافی، ج 3، ص 129 - 137؛ رساله لب اللباب، ص 110

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 31 مرداد 1384 [10:38 ]   4   امیرمهدی حقیقت      جاری 
 سه شنبه 06 بهمن 1383 [06:06 ]   3   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 آذر 1383 [07:02 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 چهارشنبه 10 تیر 1383 [06:53 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..