منو
 کاربر Online
1529 کاربر online
تاریخچه ی: استرونیتانیت

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-68Lines: 1-69
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/Adular.jpg} +{picture=Strontianite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 (استرونتیانیت - بلور منشوری (تا 20 میلیمتر (استرونتیانیت - بلور منشوری (تا 20 میلیمتر
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::استرونتیانیت (Strontianite)::__ ||__::استرونتیانیت (Strontianite)::__
-::SrCO3:: +::((استرانسیوم|Sr))((کبالت|CO))3::
 ::((ارترومبیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__ ::((ارترومبیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::کربنات::|__::((رده بندی))::__ ::کربنات::|__::((رده بندی))::__
 ::ناقص::|__::رخ::__ ::ناقص::|__::رخ::__
 ::شیشه ای - چرب::|__::((جلا))::__ ::شیشه ای - چرب::|__::((جلا))::__
 ::ناصاف::|__::شکستگی::__ ::ناصاف::|__::شکستگی::__
 ::شفاف - نیمه شفاف::|__::((شفافیت))::__ ::شفاف - نیمه شفاف::|__::((شفافیت))::__
 ::شکننده::|__::نوع سختی::__ ::شکننده::|__::نوع سختی::__
  |__::((خاصیت مغناطیسی))::__  |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
 ::بلوری - اگرگات الیافی درخشان::|__::اشکال ظاهری::__ ::بلوری - اگرگات الیافی درخشان::|__::اشکال ظاهری::__
 ::نسبتاْ کمیاب ; ((آلمان)) غربی،((اطریش))،((بریتانیای کبیر))و((امریکا))::|__::ژیزمان::__ ::نسبتاْ کمیاب ; ((آلمان)) غربی،((اطریش))،((بریتانیای کبیر))و((امریکا))::|__::ژیزمان::__
  |__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__  |__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
-::SrO=70.19% CO2=29.81%::|__::ترکیب شیمیایی::__ +::((SrO))=70.19% ((CO2))=29.81%::|__::ترکیب شیمیایی::__
 ::سفید - خاکستری - زرد - صورتی - سبز - بنفش::|__::رنگ ((کانی))::__ ::سفید - خاکستری - زرد - صورتی - سبز - بنفش::|__::رنگ ((کانی))::__
 ::سفید::|__::رنگ اثر خط ::__ ::سفید::|__::رنگ اثر خط ::__
  |__::تفاوت با کانی های مشابه::__  |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 ::((آراگونیت)) - ((ناترولیت))::|__::تشابه کانی شناسی::__ ::((آراگونیت)) - ((ناترولیت))::|__::تشابه کانی شناسی::__
 ::((کلسیت))،((باریتین))::|__::پاراژنز::__ ::((کلسیت))،((باریتین))::|__::پاراژنز::__
 ::هیدروترمال - رسوبی::|__::منشا تشکیل::__ ::هیدروترمال - رسوبی::|__::منشا تشکیل::__
 ::منشوری - آسیکولار::|__::شکل ((بلور))ها::__ ::منشوری - آسیکولار::|__::شکل ((بلور))ها::__
  |__::کاربرد::__  |__::کاربرد::__
 ::((بریتانیای کبیر))::|__::محل پیدایش::__  ::((بریتانیای کبیر))::|__::محل پیدایش::__
 ::.کانیهای شبیه آن آراگونیت و ناترولیت است::|__::سایر مشخصات::__ ::.کانیهای شبیه آن آراگونیت و ناترولیت است::|__::سایر مشخصات::__
 ::.گرفته شده است Strontianمحلی در((اسکاتلند))به نام::|__::وجه تسمیه::__|| ::.گرفته شده است Strontianمحلی در((اسکاتلند))به نام::|__::وجه تسمیه::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 ــ|3.5|3.7|ــ|| ــ|3.5|3.7|ــ||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 22 تیر 1384 [05:51 ]   5   فاطمه عیوضی      جاری 
 دوشنبه 26 اردیبهشت 1384 [09:17 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 اردیبهشت 1384 [09:02 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 اردیبهشت 1384 [08:47 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 اردیبهشت 1384 [08:03 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..