منو
 صفحه های تصادفی
اتم باستان
مبلغان و کاشفان
تقسیم میوز
امام خمینی - تقید به زیارت
منزل حضرت روبروی منزل پیامبر در بهشت
تیره خرمالو
انگیزهای راستگویی
فتوسل های نیم رسانایی
وی ویانیت
شاخصه های مهم سلسله افشاریه
 کاربر Online
953 کاربر online
تاریخچه ی: اجرام آسمانی

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-25Lines: 1-125
-V{maketoc}


! امگاری ارا اا فضا

ری ام ی ستاره ای ا ((کهکشان|کهکشانها)) ((حابی|حابی ها)) با عنوین رایجی نامیده می ون لی برخی تنها ب یک ماه مخص می شون. در سا 1774 ((شارل مسیه)) (1817-1730) فهرستی شام 45 جرم آسمانی منتشر کرد ی یک ده ا آن به این تعدا اد. نم ر یک از را ین فهست متشکل ا رف امرف ول مسیه) و یک دنبال ین رف است. نام بسیاری یگر ز اجرم آسمانی مشکل از ان. جیی و یک عدد ات. این طرز اگاری ر هرستی که ط ار نا مارک ((ان لودویک ای یر)) (1926-1852)، منتشر ، مری شه است. ای هت، فهست عمومی نوین ''نامگذاری'' ست.
<br />
+{DYNAMICMENU()}
__واژه‌نامه__
*((واژگان نجوم))
*((اژگن اختر فیزیک)) />*((واژگن کیها شنای))
*((
اژگا فیزیک فضا))
__مقالات مرتبط__
*((نوم|فهرت مقال نوم)) />*((ورشی)) />*((ستاره)) />*((سحابی)) />*((سیاه)) />*((ر کی)) />*((کهکشان))
*((
کهکشان را یی)) />*((منومه شمسی)) />__کای مرتب__ />*((کاهی نم)) />__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=54|انجم نجوم]__ />__سایتی ط__ />*سایهای دالی />**[http://www.nojum.ir|ه نوم] />**[http://parssky.com|ارس اسکای] />**[http://www.hupaa.com|ک فییک هوپ] />**[http://robot.ir/blog/mollasadra|ملارا]
**[http://www.sact.ir/home.htm|
مرکز لوم و ره نای هران] />*سایهای اری />**[http://www.astronomy.com/asy/default.aspx|مله astronomy] />**[http://www.nasa.gov/externalflash/constellation_front/index.html|سامان وا - ای ریکا] />**[http://www.esa.int/esaCP/index.html|ژا فیی ارپا] />**[http://www.space-frontier.org|نیا مای فا] />**[http://www.challenger.org|کاش ] />**[http://www.heavens-above.com/skychart.asp|نقشه م ش] />**[http://www.windows.ucar.edu/windows.html|ه سوی عالم]
__
گالری ی__
*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=12|گالری علوم]
**[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=38|گالری نجوم]
 +body=
 +|~|
 +{DYNAMICMENU}
 +!مقدمه
 +فضا از ((کهکشان|کهکشانها)) ، منظومه‌ها ، ((ستاره|ستارگان)) ، ((سیاره|سیارات)) و بسیاری اجرام آسمانی دیگر انباشته شده است. عجایب و عظمت آنها به مراتب از تمامی دیگر پدیده‌های آفرینش بیشتر است. کهکشانها و ستارگان و بطور کلی پدیده‌های آسمانی انبوهی که عجیب و غریب می‌نماید وجود دارند، که پاره‌ای از آنها بوسیله دانشمندان شناسایی شده‌اند. مانند: ((کوتوله‌ سفید|کوتوله‌های سفید)) ، ((ستاره نوترونی|ستارگان نوترونی)) ، ((ستاره هیپرونی|ستارگان هیپرونی)) ، ((کوازارها)) و ((ستاره دنباله دار|دنباله دارها)) و ((سیاه چاله‌|سیاه چاله‌ها)) و ... .

در فضای قابل رویت برای ماده میلیاردها کهکشان جداگانه وجود دارد که بزرگترین آنها نظیر ((کهکشان راه شیری|راه شیری)) و نزدیکترین کهکشان به نام ((کهکشان اندرومیدا|اندرومیدا)) یا به قول عبدالرحمن صوفی ((امراة المسلسله)) که فاصله آن از ما تقریبا 1.5 میلیون __سال نوری__ و قطر زاویه‌ای ان 3.5 درجه و قطر خطی‌اش در حدود 100 هزار سال نوری است و دارای تقریبا یکصد میلیارد ستاره است. هر کهکشان مجموعه‌ای از میلیاردها ستاره است که بعضی از آنها از ((خورشید)) بزرگتر و بعضی دیگر بطور قابل توجهی کوچکتر.
 +

 +
 +
 +
 +{picture=Sahabisayarei.jpg}
 +
 +
 +
 +
 +
 +__سحابی دمبلی__
 +این تصویر کامپیوتری ، سحابی‌ای را به
 +شکل ساعت شنی نشان می‌دهد که از
 +گازهای دفع شده ستاره مرکزی ایجاد شده است.
 +
 +
 +
 +
 +

 +!سحابیها
 +در جهان علاوه بر ستاره‌ها مقادیر زیادی گرد و غبار و گاز وجود دارد که ما بین کهکشانها پراکنده گردیده است. یعنی چگالی گاز در فضای بین کهکشانها فقط برابر 20 اتم در هر اینچ مکعب است. سحابیها به علت نور ستارگان مجاور خود قابل رویت هستند. به کمک ((تلسکوپ)) به ساختمان و ویژگی آنها می‌توان پی برد. بعضی از ((سحابی|سحابیها)) نیز تاریک بوده و مانع عبور نور ستارگانی که در پشت آنها قرار دارند می‌گردند.
 +!سیارات
 +اجرام تقریبا کروی ، جامد و بزرگی هستند که به دور خورشید می‌گردند. بزرگترین آنها به نام ((سیاره مشتری|مشتری)) است که جرمی معادل یک هزارم جرم خورشید را دارد. تا به حال سیستم سیاره‌ای نظیر آن چه به خورشید مربوط است، کشف نگردیده است. سیارات اجرام سماوی نسبتا سرد بوده و انعکاس نور خورشید باعث مرئی شدن آنها می‌گردد.
 +

 +
 +
 +
 +{picture=_ggttqq_ajram 13.gif}
 +
 +
 +
 +

 +!!تشخیص سیارات از ستارگان در آسمان شب
 +*سیارات با نور ناپایدار می‌درخشند، ولی نور ستارگان هم از لحاظ رنگ و هم از لحاظ روشنایی به سرعت تغییر می‌کند.

 +*سیارات در آسمان حرکت کرده و محل آنها تغییر می‌کند، ولی ستارگان نسبت به هم دارا ی مکانهای تقریبا ثابتی هستند.

 +*سیارات هنگام رصد با تلسکوپها بصورت قرص نورانی بزرگ دیده می‌شود، در صورتی که ستارگان بصورت نقاط روشن به نظر می‌رسند.

 +*سیارات را می‌توان در نواحی باریکی از آسمان مشاهده کرد، ولی ستارگان را می‌توان در هر قسمتی از آسمان یافت.
 +!سیارکها
 +سیاره‌های خرد ، اجرام جامد کوچکی هستند که به دور خورشید می‌چرخند و تفاوت آنها با سیارات در بزرگی آنها است. بزرگترین این سیارکهای خرد به نام __سیرس__ می‌باشند، که قطرش برابر با 800 کیلومتر است. قطر اکثر آنها در حدود 3 کیلومتر می‌باشد. سیارکها نیز توسط انعکاس نور خورشید قابل رویت می‌باشند و آنها را بدون تلسکوپ نمی‌توان دید.
 +!قمرها
 +((قمرها)) اغلب از اجتماع و تمرکز دیسکهای غبار و گاز در پیرامون سیاره‌ها درست می‌شوند. شش سیاره از نه سیاره بزرگ هر کدام یک یا چند قمر دارند که به دور آنها می‌چرخند. تا به حال 45 قمر در ((منظومه شمسی)) کشف کردیده است.
 +

 +
 +
 +
 +{picture=PLANETLO.GIF}
 +
 +
 +
 +!ستارگان دنباله دار
 +ستارگان دنباله دار اجرام سماوی هستند که گه گاه ظاهر می‌شوند. هر ستاره دنباله دار از یک مسیر نورانی و دنباله طویلی تشکیل شده است. سر آن ممکن است به بزرگی خود خورشید و دم آن نیز در حدود چندین صد میلیون کیلومتر بوده باشد. هر ستاره دنباله دار با وجود اینکه صدها کیلومتر در ثانیه سرعت دارد برای یک چشم غیر مسطح همچون ما، بی حرکت به نظر می رسد. سرعت آنها را می‌توان از تغییر مکانش نسبت به ستارگان زمینه ثابت آسمان تعین کرد.

تا کنون نزدیک به هشتصد ستاره دنباله دار کشف و نامگذاری گردیده است. اکثر ستاره‌های دنباله دار از یک مدار بسته‌ای در حال حرکت هستند. چنین ستارگان دنباله دار اهمیت زیادی داشته و بعد از یک پریود به نزدیکی زمین آمده و مشاهده شده‌اند، که مشهورترین آنها ((ستاره دنباله‌دار هالی)) است. مدارهای ستارگان دنباله دار دیگر سهمی یا هذلولی است و به احتمال زیاد اینها فقط یک بار در مجاورت زمین ظاهر و رویت گردیده ، دور می‌زنند و سپس رفته و دیگر به نزدیکی زمین نمی‌گردند.
 +!شهابوارها
 +اجسام جامد و ریز دیگری به اندازه ته سنجاق هستند، در فضا دیده می‌شوند. اکثرا گروهی از این شهابها به طرف زمین حرکت کرده و در جو آن به دام ((مغناطوسفر|میدان مغناطیسی)) حاکم بر کره زمین می‌افتد. در اثر برخوردشان در فاصله 150 کیلومتری جو زمین و در اثر اصطکاک آن ، جسم سوخته و غبار آن به طرف زمین سقوط می‌کنند. نور حاصل شده از این برخورد را به نام ~~green:__شخانه__~~ می‌نامند. در واقع می‌شود اظهار کرد هر ساله چندین صد تن از غبار شخانه بر سطح زمین می‌نشینند. معمولا شهابها در فاصله 80 کیلومتری سطح زمین کاملا از بین می‌روند، ولی بعضی اوقات احتمال دارد که کاملا تحلیل نگردند و بصورت شهاب سنگ به سطح زمین برسند.
 +

 +
 +
 +
 +{picture=Sahabisayarei.jpg}
 +
 +
 +
 +!نامگذاری اجرام اعماق فضا
 +برخی اجرام غیر ستاره ای از جمله کهکشانها و سحابیها با عناوین رایجی نامیده می‌شوند، ولی برخی تنها با یک شماره مشخص می‌شوند. در سال 1774 __شارل مسیه__ (1817 - 1730) فهرستی شامل 45 جرم آسمانی منتشر کرد و طی یک دهه بعد از آن به این تعداد افزود. نام هر یک از اجرام این فهرست متشکل از حرف ام (حرف اول مسیه) و یک عدد بدنبال این حرف است. نام بسیاری دیگر از اجرام آسمانی متشکل از __ان. جی.سی__ و یک عدد است. این طرز نامگذاری در فهرستی که توسط ستاره شناس دانمارکی ، __جان لودویک امیل دریر__ (1926 - 1852) ، منتشر شد، معرفی شده است. این فهرست ، فهرست عمومی نوین نامگذاری شده است.
 +!مباحث مرتبط با عنوان
 +*((امراة المسلسله))
 *((خورشید)) *((خورشید))
-*((خوشه ستاره ای)) +*((خوشه ستاره‌ای)) />*((ستاره))
*((ستاره نوترونی))
*((سحابی))
*((ستاره هیپرون
ی))
 *((سیاره)) *((سیاره))
-*((سحای))
*((ستاه))
+*((سیاه مشتری))
*((سیاهچله))
 *((صور فلکی)) *((صور فلکی))
 +*((کوازارها))
 +*((کوتوله‌ سفید))
 *((کهکشان)) *((کهکشان))
-


!
ن:

*''Dk multi media''
+*((ککشان ه شیری))
*((منظومه شمسی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 05 تیر 1385 [14:26 ]   7   مهدی سالم      جاری 
 دوشنبه 05 تیر 1385 [14:23 ]   6   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 24 شهریور 1384 [07:05 ]   5   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 شهریور 1384 [13:05 ]   4   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 20 شهریور 1384 [16:53 ]   3   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 28 آذر 1383 [08:33 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 06 آبان 1383 [08:42 ]   1   حامد احمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..