منو
 کاربر Online
1968 کاربر online
تاریخچه ی: ابوذر

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-21Lines: 1-18
-« ابوذر غفاری»، جندب بن جناده از قبیله غفار از شا کا ا یر بای م ا. ابوذر از سابین یگامان ر سل بوده و و را نف هام یا جم از حا ب در اسلام گه ند.
ابوذر ا اکا ه مک ند که ر اراف آن ر ی زیست و وقی بر هور رت مد صلی الله علیه و آله وسلم را نید ه که تا و اام ورد و بد ه میان وم خو بگشته ات و حتی ر نهای (( ای ار|بدر و اد ندق ))یز رک نداش ات و ن ند ب مدن ره اس.
+« ابوذر غفاری» (جندب بن جناده) از قبیله غفار و از پیشگام در اسا بد. او ا چهری یا پنجمی ملمن تای می‌دانند. />ابوذر از ساکین شر که نود بله ر اطراف آن هر می‌یس. قتی خبر ظهور حضرت محمد صلی الله علیه و له و سلم را شنی به مه شتاف و اسلام آورد، سپس به میان م خود بازگشت حتی در جنگ‌های ((نگ هی فجار|بدر حد و خندق )) نیز شرکت نکرد. او پس از جنگ خق به مینه هجرت کرد.
پیامبر اسلام در مورد او فرمود:«خداوند ابوذر را مود حمت خویش قرار دد. ا نه زندگی می‌کد، تنه ی‌میرد و ها مشور می‌شود.»
و نیز درب
اه صراحت و صداقتش فرمود:«در زیر آسمان بی بر ری زمین خاکی راستگوتر و ریح‌تر ز ابوذر نیت.»
اب
وذر پ ز رحلت سل خدا صلی الله علیه و آله و سلم از طرفداران میرمومنان علی علیه السلام شد و ز جمله چد نفری بود که ز بیعت با ابکر خودداری کرد. می گویند او ر تح ((بیزانس )) (روم رقی) و قبرس در سال 23 قمری شرکت کرده و جزو سپاهیان مسلمانان بوه است.
در وره خلافت عثمان حیف و میل و ذل و بش‌های حکومت به بنی امیه ابوذر به انتقاد و افشاگری علیه حکومت روی ورد. ه همین لیل به شام و سپس به ((بذ )) تبعی شد. اام علی مام حسن و امام حسین علیهم السلام و ((عمار یاسر|عمار ))و ((عبدالله بن جعفر )) او را ه هنگام تبعید ب بذه مشایعت کردند.
ابوذر در سال 31 یا 32
قمری در ربذ در حالی که غیر از همرش کی در آن بیابان در کنارش ند وفا یافت و عبداله ن مود که ا چن ن از افرادش از آجا عبر می‌کرد بر او ناز خواند و او را در من جا به خاک سپد.
-حضرت رسول صلی الله علیه و آله وسلم در مورد او فرمودند: خداوند ابوذر را رحمت کند، تنها زندگی می کند و تنها می میرد و تنها محشور می شود؛ و نیز درباره صراحت لهجه و صداقت گفتار او فرمودند: در زیر آسمان آبی و بر روی زمین خاکی راستگوتر و صریح الهجه تر از ابوذر نیست.  
-ابوذر پس از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم از هواداران امیر مومنان علیه السلام بود و از جمله چند تنی بود که از بیعت ابوبکر تخلف کردند. می گویند او در فتح ((بیزانس )) (روم شرق) در سال 23 قمری شرکت کرد و جزو سپاهیان مسلمانان بود و نیز در فتح قبرس شرکت داشت.  
-هنگام خلافت عثمان و منحرف شدن کامل مسیر خلافت اسلامی از سیره و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم و حیف و میل و بذل و بخششهای حکومت به بنی امیه، ابوذر به انتقاد و افشاگری علیه حکومت روی آورد.  
-همین امر سبب تبعید او به شام و سپس به ((ربذه ))شد. امام علی و امام حسن و امام حسین علیهم السلام و ((عمار یاسر|عمار ))و ((عبدالله بن جعفر ))او را به هنگام تبعید به ربذه مشایعت کردند و سخنانی نیز فرمودند.  
-ابوذر در سال 31 یا 32 قمری در ربذه محل تبعید خود در حالی که غیر از همسرش کسی را در آن بیابان نداشت وفات یافت و عبدالله بن مسعود که یا تنی چند از افراد عبور می کرد بر او نماز خواند و او را در همان جا به خاک سپرد و فرمایش رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم که فرمود: « رحم الله اباذر یعیش وحده و یموت وحده و یحشر وحده » را تکرار نمود.  
 مراجعه شود به مراجعه شود به
 ((ابوذر علی علیه السلام را امیرالمؤمنین حقیقی می داند )) ((ابوذر علی علیه السلام را امیرالمؤمنین حقیقی می داند ))
 ((تلاش ابوذر برای رسیدن به لشگر اسلام در جنگ تبوک)) ((تلاش ابوذر برای رسیدن به لشگر اسلام در جنگ تبوک))
-((محبو ری مدم د ابذر اری)) +((محبت ابور فاری ب امم عی لیه اام))
 ((مسجد ابوذر)) ((مسجد ابوذر))
 منابع :  منابع :
 الاصابه ج 4، الاستیعاب ج 4، اسد الغابه ج 6، دایره المعارف بزرگ اسلامی ج 5، دایره المعارف تشیع ج 1 الاصابه ج 4، الاستیعاب ج 4، اسد الغابه ج 6، دایره المعارف بزرگ اسلامی ج 5، دایره المعارف تشیع ج 1

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 06 تیر 1384 [11:06 ]   3   امیرمهدی حقیقت      جاری 
 شنبه 14 آذر 1383 [06:26 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 شهریور 1383 [12:21 ]   1   عبدالله حقیقت      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..