منو
 کاربر Online
987 کاربر online
تاریخچه ی: ابوذر

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-21Lines: 1-18
-« ابوذر غفاری»، جندب بن جناده از قبیله غفار از شا کا ا یر بای م ا. ابوذر از سابین یگامان ر سل بوده و و را نف هام یا جم از حا ب در اسلام گه ند.

ابوذر ا اکا ه مک ند که ر اراف آن ر ی زیست و وقی بر هور رت مد صلی الله علیه و آله وسلم را نید ه که تا و اام ورد و بد ه میان وم خو بگشته ات و حتی ر نهای (( ای ار|بدر و اد ندق ))یز رک نداش ات و ن ند ب مدن ره اس.
+« ابوذر غفاری» (جندب بن جناده) از قبیله غفار و از پیشگام در اسا بد. او ا چهری یا پنجمی ملمن تای می‌دانند. />ابوذر از ساکین شر که نود بله ر اطراف آن هر می‌یس. قتی خبر ظهور حضرت محمد صلی الله علیه و له و سلم را شنی به مه شتاف و اسلام آورد، سپس به میان م خود بازگشت حتی در جنگ‌های ((نگ هی فجار|بدر حد و خندق )) نیز شرکت نکرد. او پس از جنگ خق به مینه هجرت کرد.
پیامبر اسلام در مورد او فرمود:«خداوند ابوذر را مود حمت خویش قرار دد. ا نه زندگی می‌کد، تنه ی‌میرد و ها مشور می‌شود.»
و نیز درب
اه صراحت و صداقتش فرمود:«در زیر آسمان بی بر ری زمین خاکی راستگوتر و ریح‌تر ز ابوذر نیت.»
اب
وذر پ ز رحلت سل خدا صلی الله علیه و آله و سلم از طرفداران میرمومنان علی علیه السلام شد و ز جمله چد نفری بود که ز بیعت با ابکر خودداری کرد. می گویند او ر تح ((بیزانس )) (روم رقی) و قبرس در سال 23 قمری شرکت کرده و جزو سپاهیان مسلمانان بوه است.
در وره خلافت عثمان حیف و میل و ذل و بش‌های حکومت به بنی امیه ابوذر به انتقاد و افشاگری علیه حکومت روی ورد. ه همین لیل به شام و سپس به ((بذ )) تبعی شد. اام علی مام حسن و امام حسین علیهم السلام و ((عمار یاسر|عمار ))و ((عبدالله بن جعفر )) او را ه هنگام تبعید ب بذه مشایعت کردند.
ابوذر در سال 31 یا 32
قمری در ربذ در حالی که غیر از همرش کی در آن بیابان در کنارش ند وفا یافت و عبداله ن مود که ا چن ن از افرادش از آجا عبر می‌کرد بر او ناز خواند و او را در من جا به خاک سپد.
-حضرت رسول صلی الله علیه و آله وسلم در مورد او فرمودند: خداوند ابوذر را رحمت کند، تنها زندگی می کند و تنها می میرد و تنها محشور می شود؛ و نیز درباره صراحت لهجه و صداقت گفتار او فرمودند: در زیر آسمان آبی و بر روی زمین خاکی راستگوتر و صریح الهجه تر از ابوذر نیست.  
-
ابوذر پس از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم از هواداران امیر مومنان علیه السلام بود و از جمله چند تنی بود که از بیعت ابوبکر تخلف کردند. می گویند او در فتح ((بیزانس )) (روم شرق) در سال 23 قمری شرکت کرد و جزو سپاهیان مسلمانان بود و نیز در فتح قبرس شرکت داشت.
 
-هنگام خلافت عثمان و منحرف شدن کامل مسیر خلافت اسلامی از سیره و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم و حیف و میل و بذل و بخششهای حکومت به بنی امیه، ابوذر به انتقاد و افشاگری علیه حکومت روی آورد.  
-همین امر سبب تبعید او به شام و سپس به ((ربذه ))شد. امام علی و امام حسن و امام حسین علیهم السلام و ((عمار یاسر|عمار ))و ((عبدالله بن جعفر ))او را به هنگام تبعید به ربذه مشایعت کردند و سخنانی نیز فرمودند.  
-ابوذر در سال 31 یا 32 قمری در ربذه محل تبعید خود در حالی که غیر از همسرش کسی را در آن بیابان نداشت وفات یافت و عبدالله بن مسعود که یا تنی چند از افراد عبور می کرد بر او نماز خواند و او را در همان جا به خاک سپرد و فرمایش رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم که فرمود: « رحم الله اباذر یعیش وحده و یموت وحده و یحشر وحده » را تکرار نمود.  
 مراجعه شود به مراجعه شود به
-
((ابوذر علی علیه  السلام را امیرالمؤمنین حقیقی می داند))
>>((تلاش ابوذر برای رسیدن به لشگر اسلام در جنگ تبوک))
>>((محبو ری مدم د ابر غاری))
>>((مسجد ابوذر))
+((ابوذر علی علیه السلام را امیرالمؤمنین حقیقی می داند ))
((تلاش ابوذر برای رسیدن به لشگر اسلام در جنگ تبوک))
((محبت ابور فاری ب امم عی لیه اام))
((مسجد ابوذر))
 منابع :  منابع :
-
الاصابه ج 4 ، الاستیعاب ج 4 ، اسد الغابه ج 6، دایره المعارف بزرگ اسلامی ج 5، دایره المعارف تشیع ج 1
+الاصابه ج 4، الاستیعاب ج 4، اسد الغابه ج 6، دایره المعارف بزرگ اسلامی ج 5، دایره المعارف تشیع ج 1

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 06 تیر 1384 [11:06 ]   3   امیرمهدی حقیقت      جاری 
 شنبه 14 آذر 1383 [06:26 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 شهریور 1383 [12:21 ]   1   عبدالله حقیقت      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..