منو
 کاربر Online
1092 کاربر online
تاریخچه ی: ابوخالد کابلی

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-8Lines: 1-8
-ابو خالد کابلی از اصحاب بزرگ امام چهارم حضرت سجاد علیه السلام و در زمره استوارترین افراد شیعه در آن زمان محسوب می شود. بنابر روایتی در آغاز امامت حضرت، وضع به گونه ای شده که اکثر مردم از اطراف خاندان پیامبر پراکنده شده و تنها چند نفر در کنار ایشان بودند: ((سعید بن جبیر))، ((حکیم بن جبیر بن مطعم))، ((یحیی ابن ام طویل)) و ابوخالد کابلی.

گفته می شود که ابو خالد در ابتدا معتقد به امامت ((محمد بن حنفیه)) بود، اما با راهنمایی یحیی بن ام طویل از آن برگشت و در زمره صحابه صادق و خالص امام چهارم در آمد. این دوره مصادف با حکومت ((حجاج بن یوسف ثقفی|حجاج بن یوسف)) بود و به همین دلیل شیعه و اصحاب امام هیچ گونه امنیتی نداشتند
.
+ابو خالد کابلی از اصحاب بزرگ ((حضرت امام سجاد علیه السلام|امام چهارم حضرت سجاد علیه السلام)) و در زمره استوارترین افراد شیعه در آن زمان محسوب می شود. بنابر روایتی در آغاز امامت حضرت، وضع به گونه ای شده که اکثر مردم از اطراف خاندان پیامبر پراکنده شده و تنها چند نفر در کنار ایشان بودند: ((سعید بن جبیر))، ((حکیم بن جبیر بن مطعم))، ((یحیی ابن ام طویل)) و ابوخالد کابلی.
 +گفته می شود که ابو خالد در ابتدا معتقد به امامت ((محمد بن حنفیه)) بود، اما با راهنمایی یحیی بن ام طویل از آن برگشت و در زمره صحابه صادق و خالص امام چهارم در آمد. این دوره مصادف با حکومت ((حجاج بن یوسف ثقفی|حجاج بن یوسف)) بود و به همین دلیل ((شیعه)) و اصحاب امام هیچ گونه امنیتی نداشتند.
 ابو خالد نیز مدتها از دست حجاج متواری بود و در نهایت به مکّه رفت تا در پناه آن از چنگال امویان در امان بماند.  ابو خالد نیز مدتها از دست حجاج متواری بود و در نهایت به مکّه رفت تا در پناه آن از چنگال امویان در امان بماند.
 پس از امام زین العابدین، وی در سلک اصحاب ((حضرت امام جعفر صادق علیه السلام|امام صادق)) قرار گرفت. پس از امام زین العابدین، وی در سلک اصحاب ((حضرت امام جعفر صادق علیه السلام|امام صادق)) قرار گرفت.
 +منابع:
 +تاریخ خلفا ص 249 / لغت نامه دهخدا

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 07 دی 1383 [12:00 ]   2   شکوفه رنجبری      جاری 
 یکشنبه 08 شهریور 1383 [12:50 ]   1   آزاده امیری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..