منو
 کاربر Online
1278 کاربر online
تاریخچه ی: ابر نواختر

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-57Lines: 1-77
-V{maketoc} +!ستارگان نواختر
در سال 1592 ، هنگامی که در ((صورت فلکی ذات الکرسی)) ستاره جدیدی با روشنی قابل توجه ، مشاهده شد، نجوم اروپایی از خواب طولانی برخاسته بود. تیکو براهه جوان ستاره جدید را به دقت رصد کرد و کتاب نواختران (D
enous Stella) را نوشت. بر اساس نام این کتاب است که هر ستاره جدید را ((نواختر)) خوانده‌اند.


 
 
 
 
  
-{picture=Abarnoakhtar.jpg} +::{picture=Abarnoakhtar.jpg}::
  
 
 
 
 
  
 
 
  
-آتش بازی آسمانی

هسته ستاره ابرغول در حال مرگ در کمتر از

یک ثانیه فرو بپاشد. این فروپاشی ناگهانی

سبب می شود که موجی ضربه ای ایجاد شود

که لایه های بیرونی ستاره را به بیرون می اندازد.
+
~~green:
آتش بازی آسمانی~~

~~green:هسته ستاره ابرغول در حال مرگ در کمتر از~~

~~green:یک ثانیه فرو بپاشد. این فروپاشی ناگهانی~~

~~green:سبب میشود که موجی ضربهای ایجاد شود~~

~~green:که لایههای بیرونی ستاره را به بیرون میاندازد.~~>
>
  
  
  
 
 
 
 
-
زندگی هر ((ستاره ابر ول)) دارای بیش از 10 ((جرم خورشیدی)) در انفجاری عظیم به نام __ابرنواختر__ پایان می یابد. این انفجار آنچنان پر انرژی است که شاید از ((کهکشان)) کاملی با میلیاردها ستاره، درخشنده تر شود. شاید تا مدتی از دید ناظر زمینی این ابر نواختر به صورت ستاره تازه و خیلی درخشان به نظر برسد. اگر از این انفجار، هسته ای با 4/1 الی 3 جرم خورشیدی بجای ماند، هسته کوچک می شود و ((ستاره نوترونی)) تشکیل می دهد. اگر جرم هسته از 3 جرم خورشیدی بیشتر باشد، جاذبه آن را وا می دارد که بیشتر منقبض شود تا حفره سیاه تشکیل بدهد.

انرژیی که از انفجار هر ابرنواختر آزاد می شود، می تواند دهها هزار سیاره نظیر زمین را ویران کند. همگی ابرنواختر ها ویرانگر نیستند، ولی این انفجارها عناصر بوجود آمده در درون ستارگان را در فضای میان ستاره ای منتشر می کنند تا در نجا به ستارگان و سیارات تازه تبدیل شوند. اتماهای ((کربن)) که بخشی از مولکولهای تشکیل دهنده اکثر غذاها و بدنمان هستند، برای نخستین بار در داخل ستارگان ایجاد شده اند.

! برگزیده ای از ابرنواختران

به رغم درخشندگی شدید ، در هر قرن فقط دو یا سه ابرنواختر در کهکشانمان مشاهده می شوند . این فهرست برخی از ابرنواخترهای شناخته شده است :
+!ابر نواخترها
قابل توجه‌ترین نواختری که پس از اختراع ((تلسکوپ)) ظاهر شد ستاره‌ای بود که __ارنست هارویک__ (Ernest Hanwrg) اخترشناس آلمانی ، در سال 1885 در ((هکشان امراة المسلسه)) کشف کر و به آن نام امراة المسلسه S داده شد. اگر این ستاره کمی روشن بود، با چشم غیر مسلح نیز دیده می‌شد. در آن زمان کسی نمی‌دانست که کهکشان مزبور چقدر دور است یا چقدر بزرگ است. اما پس از نتیجه گیریهای ((هابل)) درباره فاصله این کهکشان ، ناگهان روشنایی نواختری که در سال 1885 ظاهر شده بود، اخترشناسان را دچار حیرت کرد. این نو اختر می‌بایست 10000 برابر روشن‌تر از نواختران معمولی باشد. این یک ابر نواختر (Super nova) بود.
!تفاوت بین یک نواختر و یک ابر نواختر
رفتار فیزیکی ابر نواختران آشکارا با رفتار فیزیکی نواختران متفاوت است و اخترشناسان به بررسی جزئیات طیفهای آنها مشتاقند. اشکال اصلی این است ک
ه ابر نوختران کمیاب هستند. به عقیده تسویکی ، در هر هزار سال بطور متوسط سه ابر نواختر در کهکشان ظاهر می‌شود. روشنایی یک ابر نواختر (با ((قدر ستارگان|قدرمطلقهایی)) از مرتبه 14- و بطور تصادفی 17-) فقط می‌تواند نتیجه یک ((انفجار ستارگان|انفجار کامل)) یعنی تکه تکه شدن یک ستاره ، باشد.
زندگی هر ستاره ابر غول
دارای بیش از 10 برابر جرم خورشیدی در انفجاری عظیم به نام __ابرنواختر__ پایان مییابد. این انفجار آنچنان پر انرژی است که شاید از کهکشان کاملی با میلیاردها ستاره ، درخشندهتر شود. شاید تا مدتی از دید ناظر زمینی این ابر نواختر به صورت ستاره تازه و خیلی درخشان به نظر برسد. اگر از این انفجار ، هستهای با 1.4 الی 3 جرم خورشیدی بجای ماند، هسته کوچک میشود و ((ستاره نوترونی)) تشکیل میدهد. اگر جرم هسته از 3 برابر جرم خورشیدی بیشتر باشد، جاذبه آن را وا میدارد که بیشتر منقبض شود تا حفره سیاه تشکیل بدهد.
!انفجار ابر نواختران
انرژی که از انفجار هر ابر نواختر آزاد میشود، میتواند دهها هزار سیاره نظیر زمین را ویران کند. همگی ابر نواخترها ویرانگر نیستند، ولی این انفجارها عناصر بوجود آمده در درون ستارگان را در ((فضای بین ستاره‌ای|فضای میان ستارهای)) منتشر میکنند تا در نجا به ستارگان و سیارات تازه تبدیل شوند. اتمهای کربن که بخشی از مولکولهای تشکیل دهنده اکثر غذاها و بدنمان هستند، برای نخستین بار در داخل ستارگان ایجاد شدهاند.
!برگزیدهای از ابر نواختران
به رغم درخشندگی شدید ، در هر قرن فقط دو یا سه ابر نواختر در کهکشانمان مشاهده میشوند. این فهرست برخی از ابر نواخترهای شناخته شده است:
>
>
 
 
 
 
 __ابر نواختر__ __ابر نواختر__
 __صورت فلکی __ __صورت فلکی __
 
 
 
 
-ستاره تیکو +ستاره تیکو
 ذات الکرسی ذات الکرسی
 
 
 
 
 ستاره کپلر ستاره کپلر
 حوا حوا
 
 
 
 
  سحابی سرطان  سحابی سرطان
 ثور ثور
 
 
 
 
 اس.ان A 1987 اس.ان A 1987
 ابر ماژلانی بزرگ ابر ماژلانی بزرگ
 
 
 
 
 اس.ان J 1993  اس.ان J 1993
 کهکشان M 81 در دب اکبر کهکشان M 81 در دب اکبر
 
 
 
 
 +!مباحث مرتبط با عنوان
 +*((اجرام آسمانی))
 +*((تحولات ستاره))
 +*((تلسکوپ))
 +*((تلسکوپ اشعه ایکس))
 +*((تلسکوپ رادیویی))
 +*((تلسکوپ نوری))
 +*((رادیو نجوم))
 +*((رصدخانه))
 +*((زندگی ستارگان))
 +*((ستاره))
 +*((سیاهچاله‌))
 +*((عکسبرداری نجومی))
 +*((کاوش فضایی))
 +*((ماهواره فضایی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 18 آبان 1385 [14:15 ]   3   مجید آقاپور      جاری 
 چهارشنبه 22 مهر 1383 [07:05 ]   1   حامد احمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..