منو
 کاربر Online
843 کاربر online
Lines: 1-42Lines: 1-56
 !مقدمه !مقدمه
-در گذشته نواحی مختلف ((محیط زیست ایران)) با علفزارهای زیبا ، جنگلهای سرسبز و گلهای وحشی فراوان مامن مهمی برای حیات وحش بود، ولی دخالت انسان ، رخساره این بیوم را به کلی تغییر داده است. حتی به زیر کشت بردن ((مراتع)) و آبیاری بی‌رویه مسائل مهمی را از دیدگاههای فرسایش خاک و عوامل کویرزایی ایجاد نموده‌اند.متاسفانه برخی از محیط‌‌های طبیعی به صورت سنگلاخ درآمده‌اند و گیاهان مهاجم و هرز ، جانشین گیاهان مرغوب شده‌اند.

در محیط زیست ایران ، عاملهای آلوده کننده نگران کننده‌ای وجود دارند که بحرانهای زیادی را بوجود آورده‌اند: __آلودگی شدید نفتی__ ، __شیمیایی__ ، __((بر اثر جنگ ، تردد نفت‌کش‌ها و شستشوی مخزن آنها~میکروبی آبهای ساحلی))__ ، آلوده شدن آبها بوسیله ((فاضلاب صنعتی| فاضلابهای صنعتی و شهری)) ، استفاده بی‌رویه از سفره‌های آب زیرزمینی ، ((آلودگی هوا)) در اثر توزیع نامساوی صنایع بزرگ و کوچک و اختصاص بیشتر آنها به شهرهای بزرگ و افزایش آلودگی هوا در آن شهرها و ... ، از عوامل آلوده کننده محیط زیست هستند.
+در گذشته نواحی مختلف محیط زیست ایران با علفزارهای زیبا ، جنگلهای سرسبز و گلهای وحشی فراوان مامن مهمی برای حیات وحش بود. ولی دخالت انسان ، رخساره این ((بیوم)) را به کلی تغییر داده است. حتی به زیر کشت بردن ((منابع طبیعی ایران|مراتع)) و آبیاری بی‌رویه مسائل مهمی را از دیدگاههای ((فرسایش و مبارزه با آن|فرسایش خاک)) و عوامل کویرزایی ایجاد نموده‌اند. متاسفانه برخی از محیطهای طبیعی به صورت سنگلاخ درآمده‌اند و گیاهان مهاجم و هرز ، جانشین گیاهان مرغوب شده‌اند.

در محیط زیست ایران ، عاملهای آلوده کننده نگران کننده‌ای وجود دارند که بحرانهای زیادی را بوجود آورده‌اند: __آلودگی شدید نفتی__ ، __شیمیایی__ ، __((بر اثر جنگ ، تردد نفت‌کش‌ها و شستشوی مخزن آنها~میکروبی آبهای ساحلی))__ ، آلوده شدن آبها بوسیله ((فاضلاب صنعتی| فاضلابهای صنعتی و شهری)) ، استفاده بی‌رویه از سفره‌های آب زیرزمینی ، ((آلودگی هوا)) در اثر توزیع نامساوی صنایع بزرگ و کوچک و اختصاص بیشتر آنها به شهرهای بزرگ و افزایش آلودگی هوا در آن شهرها و ... ، از عوامل آلوده کننده محیط زیست هستند.
{picture=آلودگی 3.jpg}
 !آلودگی آب !آلودگی آب
 در ایران نیز انسان به عنوان فعالترین ، خطرناکترین و مهمترین عامل ((آلودگی آب)) بشمار می‌رود. جانوران نیز در امر آلوده سازی آب می‌توانند نقش داشته باشند. از جمله مهمترین ماده‌ها و عوامل آلوده کننده آبها به شرح زیر مطرح می‌شوند.  در ایران نیز انسان به عنوان فعالترین ، خطرناکترین و مهمترین عامل ((آلودگی آب)) بشمار می‌رود. جانوران نیز در امر آلوده سازی آب می‌توانند نقش داشته باشند. از جمله مهمترین ماده‌ها و عوامل آلوده کننده آبها به شرح زیر مطرح می‌شوند.
-!! آلودگی توسط مواد آلی
مواد آلی بویژه در فاضلابهای شهری ، از مدفوع و سایر صنایع مغذی (فسفات‌ها و ترکیبات ازته) آلی حاصل می‌شوند، یک چنین مواد مغذی در رشد ((خزه|خزه‌ها))‌ و ((جلبک|جلبکها)) به صورت بی‌رویه کمک می‌کنند که خود به عنوان اختلال بوم شناسی محسوب می‌گردد. از سوی دیگر ~~brown روغنی و گریس~~ پس از ورود به آب آن را به شدت آلوده می‌سازند. متاسفانه مواد نفتی بویژه در آبهای جنوب و نیز شمال ایران و خروج مواد نفتی از تانکر نفتکش ، امری معمول و مکرر است، در نتیجه مرگ ماهیها ، پرندگان و دیگر جانوران آبزی را سبب خواهد شد.
+!!آلودگی توسط مواد آلی
مواد آلی بویژه در فاضلابهای شهری ، از مدفوع و سایر صنایع مغذی (فسفات‌ها و ترکیبات ازته) آلی حاصل می‌شوند، یک چنین مواد مغذی در رشد ((خزه|خزه‌ها))‌ و ((جلبک|جلبکها)) به صورت بی‌رویه کمک می‌کنند که خود به عنوان اختلال ((اکولوژی عمومی|بوم شناسی)) محسوب می‌گردد. از سوی دیگر ~~brown مواد روغنی و گریس~~ پس از ورود به آب آن را به شدت آلوده می‌سازند. متاسفانه مواد نفتی بویژه در آبهای جنوب و نیز شمال ایران و خروج مواد نفتی از تانکر نفتکش ، امری معمول و مکرر است. در نتیجه مرگ ماهیها ، پرندگان و دیگر جانوران آبزی را سبب خواهد شد.
 !!آلودگی توسط باکتریهای بیماریزا !!آلودگی توسط باکتریهای بیماریزا
- ~~brown:باکتریهای کلی فرم~~ که به مقدار زیاد در ((روده)) جانوران خونگرم زندگی می‌کنند و در مدفوع آنها وجود دارند و ورود آنها سبب انتشار بیماری برای آبزیان می‌شود. قرار گرفتن برخی از مراکز شهری و کشتارگاهها در کنار منابع آب و نیز سواحلی که آبهای زیرزمینی در آنها بسیار بالاست (بندر انزلی در شمال ایران) ، این مشکل را صد چندان می‌کند. + ~~brown:باکتریهای کلی فرم~~ که به مقدار زیاد در ((روده بزرگ|روده)) جانوران خونگرم زندگی می‌کنند و در مدفوع آنها وجود دارند و ورود آنها سبب انتشار بیماری برای آبزیان می‌شود. قرار گرفتن برخی از مراکز شهری و کشتارگاهها در کنار منابع آب و نیز سواحلی که آبهای زیرزمینی در آنها بسیار بالاست (بندر انزلی در شمال ایران) ، این مشکل را صد چندان می‌کند.
 !!آلودگی توسط مواد شیمیایی !!آلودگی توسط مواد شیمیایی
-استفاده از مواد شیمیایی در کشاورزی مانند ((کود شیمیایی|کودهای شیمیایی)) ، علف‌کشها ، حشره‌کشها ، مخصوصا در مورد شالیزارهای گیلان و مازندران ، در نهایت مسموم شدن آب و خاک را به همراه خواهند داشت. متاسفانه در ایران گاه کشاورزان به دفن ((کود جانوری|کودهای جانوری)) به مدت 6 ماه در زیر خاک مبادرت نمی‌ورزند و این امر باعث می‌شود تا بسیاری از میکروبها و باکتریهای زیان‌آور که ممکن بود در زیر خاک از بین بروند، موجب آلودگی آبها و شیوع بیماری ‌شوند. +استفاده از مواد شیمیایی در کشاورزی مانند ((کود شیمیایی|کودهای شیمیایی)) ، علف‌کشها ، حشره‌کشها ، مخصوصا در مورد شالیزارهای گیلان و مازندران ، در نهایت مسموم شدن آب و خاک را به همراه خواهند داشت. متاسفانه در ایران گاه کشاورزان به دفن کودهای جانوری به مدت 6 ماه در زیر خاک مبادرت نمی‌ورزند و این امر باعث می‌شود تا بسیاری از میکروبها و ((گروههای عمده باکتریها|باکتریهای زیان‌آور)) که ممکن بود در زیر خاک از بین بروند، موجب آلودگی آبها و شیوع بیماری ‌شوند.
 !آلودگی آب بر اثر فعالیتهای صنعتی !آلودگی آب بر اثر فعالیتهای صنعتی
 آلودگی آب بر اثر فعالیتهای صنعتی در درجه نخست اهمیت قرار دارد که به بعضی از آنها اشاره می‌کنیم.  آلودگی آب بر اثر فعالیتهای صنعتی در درجه نخست اهمیت قرار دارد که به بعضی از آنها اشاره می‌کنیم.
 !!صنایع غذایی !!صنایع غذایی
-کارخانه‌های کنسروسازی و کمپوت‌سازی ایران بیشتر در نواحی کشاورزی و روستایی مستقر هستند و متاسفانه به دلیل فقدان ((سیستمهای دفع فاضلاب|سیستم دفع فاضلاب)) ، فاضلاب را در جویها ، رودخانه‌ها و سواحل ، تخلیه می‌کنند. +کارخانه‌های کنسروسازی و کمپوت‌سازی ایران بیشتر در نواحی کشاورزی و روستایی مستقر هستند و متاسفانه به دلیل فقدان سیستم دفع فاضلاب ، فاضلاب را در جویها ، رودخانه‌ها و سواحل ، تخلیه می‌کنند.
 !!صنایع شیمیایی !!صنایع شیمیایی
- انواع اسیدها ، قلیاها و ((سولفاتها ، کلراتها ، کلرورها ، فسفات‌ها و نیترات‌ها~املاح)) حاصل از کارخانه‌ها پس از تخلیه در منابع آب ، آثار زیانباری را بر آبزیان اعمال می‌کنند. ترکیبهای فلزی نیز نوع دیگری از ((سیانور)) هستند. به عنوان مثال ، در نتیجه تخلیه فاضلابها حاصل از شستشوی لوازم و ظروف‌های آلوده به سیانور در کارخانه ساخت لوازم الکتریکی واقع در رشت ، بیش از 2 میلیون ماهی در رودخانه زرجوب جان خود را از دست دادند. +انواع ((اسید|اسیدها)) ، ((قلیا|قلیاها)) و ((سولفاتها ، کلراتها ، کلرورها ، فسفات‌ها و نیترات‌ها~املاح)) حاصل از کارخانه‌ها پس از تخلیه در منابع آب ، آثار زیانباری را بر آبزیان اعمال می‌کنند. ترکیبهای فلزی نیز نوع دیگری از ((سیانور)) هستند. به عنوان مثال ، در نتیجه تخلیه فاضلابها حاصل از شستشوی لوازم و ظروف آلوده به سیانور در کارخانه ساخت لوازم الکتریکی واقع در رشت ، بیش از 2 میلیون ماهی در رودخانه زرجوب جان خود را از دست دادند.
{picture=آلودگی 2.jpg}
 !آلودگی هوا !آلودگی هوا
-انسان از روزی که زندگی اجتماعی را آغاز نمود و از هنگامی که درجه فرهنگی خود را ارتقا بخشید، در کنار پیشرفتها با یک معضل مواجه شد که __آلودگی هوا__ ، نام گرفت. البته نوع ، کمیت و کیفیت آلودگی به ساختار فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی یک شهر یا کشور بستگی دارد. البته هنوز ((مه دود نور شیمیایی|مه دود فتوشیمیایی)) لسن آنجلس ، مه دود لندن ، نیویورک که در دهه‌های 1950 و 1960 اتفاق افتادند در ایران مشاهده نشده‌اند.

در کشور پهناوری مانند ایران ، پدیده آلودگی نمی‌تواند قدمت زیادی داشته باشد، ولی به دلیل تجمع بیش از حد برخی شهرها مثل تهران با چنان مشکل مواجه شده‌ایم که مبارزه با آن نیاز به سرمایه زیاد و نیروی متخصص و فعال دارد. در ارتباط با مبارزه در برابر آلودگی هوا در ایران کمتر کار شده و در حال حاضر سازمان حفاظت محیط زیست با عدم وجود امکانات قابل قبول گتده در زمینه ((واگی ا)) ات که تاثیر زیادی در آلودگی هوا در شهرهای بزرگ مخصوصا تهران دارد.
+انسان از روزی که زندگی اجتماعی را آغاز نمود و از هنگامی که درجه فرهنگی خود را ارتقا بخشید، در کنار پیشرفتها با یک معضل مواجه شد که ((آلودگی هوا)) ، نام گرفت. البته نوع ، کمیت و کیفیت آلودگی به ساختار فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی یک شهر یا کشور بستگی دارد. البته هنوز ((مه دود نور شیمیایی|مه دود فتوشیمیایی)) لسن آنجلس ، مه دود لندن ، نیویورک که در دهه‌های 1950 و 1960 اتفاق افتادند در ایران مشاهده نشده‌اند.

در کشور پهناوری مانند ایران ، پدیده آلودگی نمی‌تواند قدمت زیادی داشته باشد، ولی به دلیل تجمع بیش از حد برخی شهرها مثل تهران با چنان مشکل مواجه شده‌ایم که مبارزه با آن نیاز به سرمایه زیاد و نیروی متخصص و فعال دارد. در ارتباط با مبارزه در برابر آلودگی هوا در ایران کمتر کار شده و در حال حاضر سازمان حفاظت محیط زیست با عدم وجود امکانات قابل قبول الیتهی زیادی در مورد کاه آدگی جام داه که تاثیر زیادی در آلودگی هوا در شهرهای بزرگ مخصوصا تهران دارد.
 !منابع آلودگی هوا در شهرهای بزرگ !منابع آلودگی هوا در شهرهای بزرگ
-*آلودگی ناشی از __گرد و غبار__ در شهرهای بزرگ مانند تهران ، کرمان و اصفهان که به کویر نمک و بیابانهای واقع در غرب و شرق نزدیک هستند. نمونه‌هایی از آلاینده‌های هوا عبارتند از:


*ترافیک سنگین و __وجود ماشینهای قدیمی گازوئیل‌سوز__ (بیشتر اتوبوسهای دولتی) ، فقدان ((مترو|سیستم مترو)) و شبکه اتوبوسرانی مناسب که باعث شود تا شهروندان از خودروهای شخصی خود استفاده نکنند.

+*آلودگی ناشی از __گرد و غبار__ در شهرهای بزرگ مانند تهران ، کرمان و اصفهان که به کویر نمک و بیابانهای واقع در غرب و شرق نزدیک هستند.


*ترافیک سنگین و __وجود ماشینهای قدیمی گازوئیل‌سوز__ (بیشتر اتوبوسهای دولتی) ، فقدان سیستم مترو و شبکه اتوبوسرانی مناسب که باعث شود تا شهروندان از خودروهای شخصی خود استفاده نکنند.

 * __وجود پالایشگاهها__ در شهرهای بزرگ مثل تهران و تبریز که بلندترین دودکش آن 80 متر است.

 * __وجود پالایشگاهها__ در شهرهای بزرگ مثل تهران و تبریز که بلندترین دودکش آن 80 متر است.

 * __استقرار کارخانه‌های آجر‌سازی ، گچ سازی و سیمان سازی__ در نزدیکی شهرهای بزرگ

 * __استقرار کارخانه‌های آجر‌سازی ، گچ سازی و سیمان سازی__ در نزدیکی شهرهای بزرگ

 *__ شوفاژها و گرم کننده‌های خانگی ، کارگاههای کوچک__ در داخل شهرها ، نانوایی‌ها و ... . *__ شوفاژها و گرم کننده‌های خانگی ، کارگاههای کوچک__ در داخل شهرها ، نانوایی‌ها و ... .
 !چشم انداز !چشم انداز
-ایران می‌رود که به یکی از ده کشور آلوده جهان تبدیل شود، البته در سالهای اخیر ((حفاظت محیط زیست|سازمان حفاظت محیط زیست)) اقدامات شایسته‌ای را در مورد خارج کردن اتومبیلهای با عمر زیاد و جایگزین کردن ((بنزین)) و ((گازوئیل)) بوسیله ((گاز طبیعی)) (CNC) با طرحی تحت عنوان ((بهینه سازی مصرف سوخت)) انجام داده است، ولی تا سطح رفاه مردم و فرهنگ آنها افزایش نیابد، نمی‌توان بر آلودگی هوا فائق آمد. همچنین تا مسولان کارخانه‌های بزرگ ندانند که فاضلابهایی را که به رودخانه‌ها می‌ریزند در نهایت ضرر و زیان آن به خود آنها برمی‌گردد، با مشکلات ((آلودگی آب|آلودگی آبها)) ، دست به گریبان خواهیم بود. +ایران می‌رود که به یکی از ده کشور آلوده جهان تبدیل شود، البته در سالهای اخیر ((حفاظت محیط زیست|سازمان حفاظت محیط زیست)) اقدامات شایسته‌ای را در مورد خارج کردن اتومبیلهای با عمر زیاد و جایگزین کردن ((بنزین)) و ((گازوئیل)) بوسیله ((گاز طبیعی)) (CNC) با طرحی تحت عنوان ((بهینه سازی مصرف سوخت)) انجام داده است، ولی تا سطح رفاه مردم و فرهنگ آنها افزایش نیابد، نمی‌توان بر آلودگی هوا فائق آمد. همچنین تا مسئولان کارخانه‌های بزرگ ندانند که فاضلابهایی را که به رودخانه‌ها می‌ریزند در نهایت ضرر و زیان آن به خود آنها برمی‌گردد، با مشکلات ((آلودگی آب|آلودگی آبها)) ، دست به گریبان خواهیم بود.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((آلودگی آب)) *((آلودگی آب))
 *((آلودگی شیمیایی)) *((آلودگی شیمیایی))
 *((آلودگی هوا)) *((آلودگی هوا))
 *((اکوسیستم های طبیعی ایران)) *((اکوسیستم های طبیعی ایران))
 *((اکولوژی گیاهی)) *((اکولوژی گیاهی))
 *((انواع آلاینده‌ها)) *((انواع آلاینده‌ها))
 *((بهینه سازی مصرف سوخت)) *((بهینه سازی مصرف سوخت))
 *((بهداشت محیط)) *((بهداشت محیط))
 *((حفاظت محیط زیست)) *((حفاظت محیط زیست))
 *((فاضلاب صنعتی)) *((فاضلاب صنعتی))
-*((محیط زیست ایران)) 
 *((منابع طبیعی ایران)) *((منابع طبیعی ایران))
 *((ویژگیهای زیست محیطی ایران)) *((ویژگیهای زیست محیطی ایران))
-*((هشدارهای زیست محیطی))
+*((هشدارهای زیست محیطی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 19 شهریور 1384 [07:13 ]   2   سمیه فارابی اصل      جاری 
 شنبه 22 مرداد 1384 [17:32 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..