منو
 کاربر Online
1165 کاربر online
تاریخچه ی: آلرژی فصلی

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-19Lines: 1-78
-__آلرژى فصلى __یک از شایع ترین آلرژیهاست . آلرژى فصلى ا ب عبارت دیق تر التهاب بیى ناشى از آلرژى معمولا در بار و تابستان به وجود مى آید و اش از گرد هاى گیاهى است. این بیمارى نى ز ستشاق گرده هاى یاهى و نیز واد د ن ب شم است. زمان برو علائم یمارى ممکن است از اوایل ((بار)) تا اواخر ((تابستان)) بر سب گرده گیاهى ک به آن حساسیت دارید زمان معین ((ر افشان))ى آن ((گیه)) مفاوت باش. معمولً یک زمینه خانوادگى هم در مبتلایان وجود دار.

__
لائم اصلى بیمارى: __

علائم اصلى
بیمارى مل مرر ((عطسه)) ، ((بریش ینى)) ، خارش و ((آبریزش چشم)) ا احساس خارش در ((گلو ))، سقف ((ان)) و ((گش)) ها، کاهش تمرکز احساس ناخوشى کلى است. />
__
دمان بیی:__

براى درمان علائم از قرص هاى
((آنتى هیستامین)) و سى هاى ضدالتهابى بینى استفاده مى شود. اسپرى ها یا قطره هاى بینى د الهاب با کاهش تورم پوشش درون بینى گرفتگى بینى را برطرف مى کنن. اپرى ها یا طر هى ینى ضد ((آرژى)) با وشش ((بینى)) و چشم مان اثر عام آرژى زا مى شوند.قرص یا اسپرى هاى ضداحتا اگر گرفتگى بینى اعث نراحت چندانى نشود خیلى مفید نیستند.
r / تازگى ی قره چمى با نام «((ولا پایدی))» واد بازار شده است که با جوگیر از آزاد شدن موادى که در بدن علائم حساسیت را به وجود مى آورند، مى اند در موارد حساسیت چمى بسیار موثر باشد؛ این طره دو ر در روز مصرف مى شود.
r />اگر ب رغم این رمان ها علائم شدید حساسیت در فرد باقى بمن، باید ب روش خاصى نسبت به ((گرد یاه))ى عال یمارى، ساسیت زدای اجا ش. در ای روش مقادیر کى از آن گرده گیى در طول یک وه ه ساله به فرد زریق مى شود تا رد سبت آن تحمل پیدا کند و رژى درمن ود.

یر از این رمان ها، مى توانید خودتان کارهیى را ام دید تا از شدت ناراحى ان کسته ش. در ورتى که مى نید به چه گده گیا حسس هسی عى کید در صل گرده افا آ یاه از رفتن به محل هاى رویش آن یاه خددارى کنید. از ((ینک)) ها آتاب براى جلوگیرى از ود شد گ ها به ((چش)) هایتان استفاده کند. داخل بینى ان را با سرم نمکى (((نرمال سالین))) شست وشو دهید یا اندى ((وازلین)) داخل بیى تان مالید. اگر در محل زندگى تان گرده هاى گیاهى در فضا پراکنده مى شوند درها و پنجره هاى اتاق خوابتان را در وسط صبح (حدود ساعت ۰) و ابتداى غروب (حدود ساعت ) بسته گه دارید چرا که معمولاً در این ساعت ها اوج گرده افشانى گیاهى صورت مى گیرد. از رفتن به پارک ها یا مزارع به خصوص به سمت غروب خوددارى کنید. براى عیین کردن این که به کدام گده ها گیهى حساسیت داید ى تونی به یک کلینیک آلرژى مراجعه کنید.
r />ا تزریق مواد آلرژى زاى مختلف به زیرپوست تان و ماهده واکنش حاصل مى توان نوع ماده آلرژى زا را تعیین کمنً توجه دشته باشید ک اراد داراى آلرژى به گد هى گیاهى ممکن است هممان به ((میوه)) ها و ((سبزیات)) خاص نیز به بعضى(( آجیل)) ها و مغز ى وراکى م حساسیت داشت باش.
+{DYNAMICMENU()} />__اژهاه__ />*((اژگا وست و مو)) />__اات مر__ />*((ری))
*((
انوا بدن)) />*((انوع ال بد)) />*((بر یا یتییگ)) />*((هاش مو))
*((
یماری اما))
*((بیماری ه)) />*((ره وختگی)) />*((ریزش م سر)) />*((نا)) />*((زگی)) />*((مالات جدی کی))
*((هیستامین و ی هیستامین)) />__کاها مرتبط__ />*((کاهای و)) />__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=60|انم زشکی]__ />__سایتای رتب__ />*ایتای دخلی
**[http://community.iransalamat.com/|ایه ام اا رسای زشکی ایران امت] />**[http://81.28.44.13/newver/postvamoo.asp|یبایی و و مو]
**[http://www.shirazderm.com/h17.htm|یی یا ب] />**[http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA|وست (یی یا)] />**[http://www.farya.com/id/874|ا ا کنده رژی] />**[http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=97.htm| ال] />**[http://www.kafsa.com/farsi/health/index.asp|بهدشت ست] />**[http://tandorosti.com/PaperDetail.aspx?id=52|پیک دری]
*ایهای خاری />**[http://www.iranhealers.com/attlas/post.htm|ا زشکی منح ه د یمیهی س] />**[http://www.aad.org/default.htm|سی کای درای امریا] />**[http://www.nsc.gov.sg/cgi-bin/WB_GroupGen.pl?id=33|رکز ین الی پو] />**[http://matrix.ucdavis.edu/|ب ایهای رماتولوی] />**[http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/skinconditions.html|بیایهای پوست در سات دلاین] />**[http://www.iranderma.com/|نکاتی راع به مات ا و] />**[http://www.intelihealth.com/IH/ihtIH/WSIHW000/7945/7945.html|آلرژی]
**[http://www.zirtek.co.uk/Home.aspx|لرژی] />**[http://www.tici.info/default.aspx?dir=Learn_man&file=Alergey81-6-6.htm|آلرژی] />**[http://www.sinuses.com/allergy.htm|الاعاتی م د رد آلرژی] />__گی توی__ />*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=12|گاری علوم] />**[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=37|کی سا]
 +body=
 +|~|
 +{DYNAMICMENU}
 +!شرح بیماری
 +__آلرژى فصلى __یکى از شایعترین آلرژیهاست. آلرژى فصلى یا به عبارت دقیقتر التهاب بینى ناشى از آلرژى معمولاً در بهار و تابستان به وجود مى‌آید و ناشى از گرده‌هاى گیاهى است. این بیمارى ناشى از استنشاق گرده‌هاى گیاهى و نیز وارد شدن آن به چشم است. زمان بروز علائم بیمارى ممکن است از اوایل بهار تا اواخر تابستان بر حسب گرده گیاهى که به آن حساسیت دارید و زمان معین گرده افشانى آن گیاه متفاوت باشد. معمولاً یک زمینه خانوادگى هم در مبتلایان وجود دارد. افراد داراى آلرژى به گرده‌هاى گیاهى ممکن است همزمان به میوه‌ها و سبزیجات خاص و نیز به بعضى آجیلها و مغزهاى خوراکى هم حساسیت داشته باشند (((آلرژی غذایی))).
 +!علل بیماری
 +از علل مهم افزایش حساسیت یا آلرژی فصلی ، گرده‌های گلها و گیاهان است که در اثر گرده‌افشانی ایجاد می‌گردد. گرده‌افشانی درختانی مانند نارون ، گردو ، تبریزی ، ‌افرا ، چنار ، زبان گنجشک در اسفند ماه شروع شده
 +تا اواسط بهار ادامه می‌یابد ولی علوفه‌ها از ماههای اردیبهشت و خرداد گرده‌افشانی می‌کنند که تا اواسط مرداد ماه ادامه می‌یابد و علفهای هرز در اواخر تابستان تا اوایل پائیز گرده افشانی می کنند . از گلها ، گیاهانی مثل شمعدانی و گل سرخ حساسیت زا هستند .
 +!علائم اصلى بیمارى
 +علائم اصلى بیمارى حملات مکرر ((عطسه)) ، آبریزش بینى ، خارش و آبریزش چشمها، احساس خارش در گلو ، سقف دهان و گوشها، کاهش تمرکز و احساس ناخوشى کلى است.
 +!آلرژی فصلی یا آلرژی بینی؟
 +تحقیقات نشان می‌دهد، التهاب مخاط بینی ناشی از آلرژیهای فصلی می‌تواند در طول همه ماههای سال ایجاد شده و افراد را با مشکل مواجه کند. طبق نظریه‌ای که بین مردم رایج است، آلرژیهای فصلی تنها در فصل بهار اتفاق می‌افتد و شدت می‌یابد، اما در عین حال پژوهشهای جدید نشان می‌دهد التهاب مخاط بینی ارتباط به فصل خاصی ندارد و به خصوص در افراد مبتلا به ((بیماری آسم|آسم)) نباید نادیده گرفته شود. آمارها نشان می‌دهد که از هر 10 فرد مبتلا به آسم 8 نفر از آلرژیهای فصلی رنج می‌بردند. به اعتقاد پژوهشگران، عوامل مختلفی در بروز آلرژیهای فصلی موثر است که به فصل خاصی ارتباط ندارد و برای درمان این دو بیماری به صورت همزمان استفاده از کورتیزون استنشاقی (بکلومتازون بینی) می‌تواند، التهاب مجاری بینی و ((برونشیت مزمن|برونشیت‌ها)) را کاهش داده و درمان موثری محسوب شود.
 +!پیشگیری
 +در صورتى که مى‌دانید به چه گرده گیاهى حساس هستید سعى کنید در فصل گرده افشانى آن گیاه از رفتن به محلهاى رویش آن گیاه خوددارى کنید. از عینکهاى آفتابى براى جلوگیرى از وارد شدن گرده‌ها به چشمهایتان استفاده کنید. داخل بینى‌تان را با سرم نمکى (نرمال سالین) شستشو دهید یا اندکى ((وازلین)) داخل بینى‌تان بمالید. اگر در محل زندگی‌تان گرده‌هاى گیاهى در فضا پراکنده مى‌شوند، درها و پنجره‌هاى اتاق خوابتان را در وسط صبح (حدود ساعت ۱۰) و ابتداى غروب (حدود ساعت ۷) بسته نگه دارید چرا که معمولاً در این ساعتها اوج گرده افشانى گیاهى صورت می‌گیرد. از رفتن به پارکها یا مزارع به خصوص به سمت غروب خوددارى کنید. براى تعیین کردن این که به کدام گرده‌هاى گیاهى حساسیت دارید مى‌توانید به یک کلینیک آلرژى مراجعه کنید.
 +!درمان
 +!!درمان دارویی
 +براى درمان علائم از قرصهاى آنتى هیستامین و اسپری‌هاى ضد التهابى بینى استفاده مى‌شود. اسپرى‌ها یا قطره‌هاى بینى ضد التهاب، با کاهش تورم پوشش درون بینى گرفتگى بینى را برطرف مى‌کنند. اسپرى‌ها یا قطره‌هاى بینى ضد آلرژى با پوشش بینى و چشم مانع اثر عامل آلرژی‌زا مى‌شوند. همچنین در موارد مقاوم از اسپری‌های بینی کرومولین سدیم استفاده می‌شود که با جلوگیری از آزاد شدن هیستامین در بدن از بروز علائم آلرژی ممانعت می‌کند. اگر گرفتگى بینى باعث ناراحتى چندانى نشود، قرص یا اسپرى‌هاى ضداحتقان خیلى مفید نیستند. به تازگى یک قطره چشمى با نام «اولا پاتیدین» وارد بازار شده است که با جلوگیرى از آزاد شدن موادى که در بدن علائم حساسیت را بوجود مى‌آورند، مى‌تواند در موارد حساسیت چشمى بسیار موثر باشد. این قطره دو بار در روز مصرف مى‌شود.
 +!!درمان به روش حساسیت زدایی
 +اگر به رغم درمانهای دارویی، علائم شدید حساسیت در فرد باقى بماند، باید به روش خاصى نسبت به گرده گیاهى عامل بیمارى، حساسیت زدایى انجام شود. در این روش مقادیر کمى از آن گرده گیاهى در طول یک دوره سه ساله به فرد تزریق مى‌شود تا فرد نسبت آن تحمل پیدا کند و آلرژى درمان شود. با تزریق مواد آلرژی‌زاى مختلف به زیر پوستتان و مشاهده واکنش حاصل مى‌توان نوع ماده آلرژی‌زا را تعیین کرد.
 +!مباحث مرتبط با عنوان
 +*((آلرژی))
 +*((آلرژی دارویی))
 +*((آلرژی غذایی))
 +*((بیماری آسم))
 +*((بیماری اگزما))
 +*((تنگی نفس))
 +*((خارش پوست))
 +*((سرفه))
 +*((شوک حساسیتی))
 +*((عطسه))
 +*((عوامل فعال کننده آلرژی))
 +*((کهیر))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 11 مرداد 1385 [15:47 ]   5   سمیه فارابی اصل      جاری 
 یکشنبه 28 خرداد 1385 [11:23 ]   4   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 بهمن 1383 [07:53 ]   3   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 بهمن 1383 [06:15 ]   2   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 بهمن 1383 [06:11 ]   1   سارا بهنیا      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..