منو
 صفحه های تصادفی
با ترس کودکان چه کنیم؟
جابربن عبدالله انصاری
برخورد نیکو در گفتگو
جهانگیر آق قویونلو
انفاق و ایثار امام علی علیه السلام
امین
کاخ چهل ستون
ناصر اطروش
ناکامی مأمون در قتل امام رضا علیه السلام
قانونهای پیشرفت ریاضیات
 کاربر Online
948 کاربر online
تاریخچه ی: آتشفشان سهند

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-34Lines: 1-48
 ||آتشفشانهای بزرگ سهند ، در 40 کیلومتری جنوب ((تبریز)) واقع است و با آتشفشانهای کوچکتر شمال غرب ((دریاچه ارومیه)) و مرکز آتشفشانی ارمنستان و ((رشته کوه آرارات|آرارات)) که در نزدیکی مرز ایران واقع است، ارتباط دارد.|| ||آتشفشانهای بزرگ سهند ، در 40 کیلومتری جنوب ((تبریز)) واقع است و با آتشفشانهای کوچکتر شمال غرب ((دریاچه ارومیه)) و مرکز آتشفشانی ارمنستان و ((رشته کوه آرارات|آرارات)) که در نزدیکی مرز ایران واقع است، ارتباط دارد.||
 !آشنایی !آشنایی
-ارتفاع ((کوه سهند)) از سطح دریا 3695 متر می باشد و مخروطی بسیار پهن و گسترده دارد که از توفها و ((خاکستر آتشفشانی|خاکسترهای فوران)) تشکیل گردیده و بر اثر آبهای جاری دره‌های تنگی در آنها ایجاد شده است. سهند مخروط بسیار پهن و گسترده ای از تناوب منظم گدازه و خاکستر است که ((چینه بندی)) منظم دارد. ((مواد آتشفشانی|مواد آتشفشانی سهند)) بر روی رسوبات مختلف (از ((دوران پالئوزوئیک|پالئوزوئیک)) تا ((دوره میوسن|میوسن))) و مساحت تقریبی 4500 کیلومتر مربع را پوشانیده است. این وسعت قشر نازک خاکسترهای آتشفشانی سهند در مناطق دوردست (مثلا در اطراف ((جاده بستان آباد - تبریز))) را شامل نمی شود. +ارتفاع ((کوه سهند)) از سطح دریا 3695 متر می باشد و مخروطی بسیار پهن و گسترده دارد که از توفها و خاکسترهای فوران تشکیل گردیده و بر اثر آبهای جاری دره‌های تنگی در آنها ایجاد شده است. سهند مخروط بسیار پهن و گسترده ای از تناوب منظم گدازه و خاکستر است که ((لایه بندی|چینه بندی)) منظم دارد. مواد آتشفشانی سهند بر روی رسوبات مختلف (از ((دوران پالئوزوئیک|پالئوزوئیک)) تا ((دوره میوسن|میوسن))) و مساحت تقریبی 4500 کیلومتر مربع را پوشانیده است. این وسعت قشر نازک خاکسترهای آتشفشانی سهند در مناطق دوردست (مثلا در اطراف جاده بستان آباد - تبریز را شامل نمی شود.

{img src=img/daneshnameh_up/b/b5/sahand1.JPG}

 !فعالیت آتشفشان سهند !فعالیت آتشفشان سهند
-تعیین سن مطلق ((گدازه آتشفشانی|گدازه‌های سهند)) بین 14/0 میلیون سال تا 12 میلیون سال را نشان داده است. با این ترتیب آتشفشانهای سهند در چند مرحله فعالیت داشته و در حد بین این مراحل فعال ، آرامش نسبی برقرار بوده است. وجود رسوبات حاصل از فرسایش ((مواد آتشفشانی)) و سن متفاوت نمونه ها ، مسئله فوق را تائید می کند. +تعیین سن مطلق گدازه‌های سهند بین 14/0 میلیون سال تا 12 میلیون سال را نشان داده است. با این ترتیب آتشفشانهای سهند در چند مرحله فعالیت داشته و در حد بین این مراحل فعال ، آرامش نسبی برقرار بوده است. وجود رسوبات حاصل از فرسایش ((مواد آتشفشانی)) و سن متفاوت نمونه ها ، مسئله فوق را تائید می کند.
 !محیط رسوبی گدازه‌های سهند !محیط رسوبی گدازه‌های سهند
-((سیمانی شدن|سیمان لایه‌ای سنگها)) ، ((دانه بندی|دانه بندی رسوبات)) و وجود آثار ((انواع ماهی)) در ((خاکستر خلعت پوشان تبریز|خاکسترهای خلعت پوشان تبریز)) سبب شده تا عده ای از زمین شناسان ، براین باور باشند که سهند به صورت جزیره و یا شبه جزیره کوهستانی بوده که با دریایی کم ژرفا احاطه می‌شده و مواد آتشفشانی ورودی به این محیط ، به کمک جریان آب ، به صورت یکنواخت در سطحی وسیع پراکنده می‌شدند. +سیمان لایه‌ای سنگها ، دانه بندی رسوبات و وجود آثار انواع ماهی در خاکسترهای خلعت پوشان تبریز سبب شده تا عده ای از زمین شناسان ، براین باور باشند که سهند به صورت جزیره و یا شبه جزیره کوهستانی بوده که با دریایی کم ژرفا احاطه می‌شده و مواد آتشفشانی ورودی به این محیط ، به کمک جریان آب ، به صورت یکنواخت در سطحی وسیع پراکنده می‌شدند.
 !چینه شناسی آتشفشان سهند !چینه شناسی آتشفشان سهند
-سهند ، ((توده آذرین)) خروجی است که به صورت کلاهکی برروی پایه ای از ((سنگ رسوبی|سنگهای رسوبی)) به سن‌های مختلف قرار گرفته است. ضخامت مواد آتشفشانی بیش از 800 متر برآورد شده است و در یک نگاه کلی ، مواد آتشفشانی تشکیل دهنده سهند به ترتیب از پائین به بالا ، عبارتند از : ((کنگلومرا|کنگلومرای آتشفشانی)) ، ~~green:افق‌های پامیس‌دار~~ و ((آندزیت|گدازه‌های آندزیتی)) ، تناوبی از لایه های آگلومرایی ، روانه‌های برشی و لاهار و ((داسیت|گدازه‌های داسیتی)). بدین ترتیب با توجه به وضع ((چینه شناسی)) ، سهند را می توان نوعی کلاسیک از یک ((آتشفشان چینه‌ای)) دانست. +سهند ، ((توده آذرین خروجی)) است که به صورت کلاهکی برروی پایه ای از ((سنگ شناسی رسوبی|سنگهای رسوبی)) به سن‌های مختلف قرار گرفته است. ضخامت مواد آتشفشانی بیش از 800 متر برآورد شده است و در یک نگاه کلی ، مواد آتشفشانی تشکیل دهنده سهند به ترتیب از پائین به بالا ، عبارتند از : کنگلومرای آتشفشانی ، ~~green:افق‌های پامیس‌دار~~ و ((آندزیت|گدازه‌های آندزیتی)) ، تناوبی از لایه های آگلومرایی ، روانه‌های برشی و لاهار و ((داسیت|گدازه‌های داسیتی)). بدین ترتیب با توجه به وضع ((چینه شناسی)) ، سهند را می توان نوعی کلاسیک از یک آتشفشان چینه‌ای دانست.

{img src=img/daneshnameh_up/8/81/SahandShomal.JPG}

 !ویژگی تکتونیکی آتشفشان سهند !ویژگی تکتونیکی آتشفشان سهند
-به احتمال زیاد ، پیدایش آتشفشانهای سهند به تجدید فعالیت ((گسل تبریز|گسل سلطانیه - تبریز)) که از منطقه ((کوه سهند|سهند)) عبور می‌کند، مربوط بوده است. +به احتمال زیاد ، پیدایش آتشفشانهای سهند به تجدید فعالیت ((گسل تبریز|گسل سلطانیه - تبریز)) که از منطقه سهند عبور می‌کند، مربوط بوده است.
 !سنگ شناسی آتشفشان سهند !سنگ شناسی آتشفشان سهند
-آتشفشان سهند بیشتر از نوع ((ریولیت|گدازه‌های ریولیتی)) ، داسیتی و آندزیتی اند که در بین آنها توفها و خاکسترهای فراوان دیده می‌شود. وجود خاکستر با قطعات ((پامیس)) در فواصل بسیار دور از قله ( ((مراغه)) ، ((میانه)) ، ((بستان آباد)) ) نشان می‌دهد که فوران‌های انفجاری سهند بسیار شدید بوده است. +آتشفشان سهند بیشتر از نوع ((ریولیت|گدازه‌های ریولیتی)) ، داسیتی و آندزیتی اند که در بین آنها توفها و خاکسترهای فراوان دیده می‌شود. وجود خاکستر با قطعات ((پامیس)) در فواصل بسیار دور از قله ( مراغه ، میانه ، بستان آباد ) نشان می‌دهد که فوران‌های انفجاری سهند بسیار شدید بوده است.
 !آثار زیست محیطی آتشفشان سهند !آثار زیست محیطی آتشفشان سهند
-فوران انفجاری سهند در مدفون نمودن ((پستانداران)) حوالی مراغه بی‌تاثیر نبوده است. آثار این پستانداران ذی‌قیمت به دفعات مورد دستبرد علمی قرار گرفته و در موزه‌های مختلف دنیا ضبط شده است. +فوران انفجاری سهند در مدفون نمودن پستانداران حوالی مراغه بی‌تاثیر نبوده است. آثار این پستانداران ذی‌قیمت به دفعات مورد دستبرد علمی قرار گرفته و در موزه‌های مختلف دنیا ضبط شده است.
 !تحولات ماگمایی آتشفشان سهند !تحولات ماگمایی آتشفشان سهند
 زمین شناسان بر اساس داده‌های جدید ، بر این باورند که:

 زمین شناسان بر اساس داده‌های جدید ، بر این باورند که:

-*در سهند تغییر و تحولات ماگمایی در طول زمان صورت گرفته و این تحولات ناشی از تفریق ماگمای اصلی بر اثر ((نیروی گرانش)) می‌باشد. به گونه‌ای که ، در محفظه ماگمایی ، از ماده مذاب اولیه با ترکیب آندزیتی ( ((آندزیت)) قرمز گل ) ، ((سنگهای اسیدی؟|سنگهای اسیدی)) شامل ((داسیت)) و ((ریوداسیت)) بوجود آمده است.


*با توجه به ((ترکیبات شیمیایی سنگ|ترکیب شیمیایی سنگها)) ، به نظر می‌رسد که ماگمای تشکیل دهنده سنگها از ذوب بخش پوسته زیرین حاصل شده است.


*با توجه به نتایج ((تقویم زمین شناسی|زمین گاه شماری)) ، مراکز آتشفشانی سهند از اواسط ((دوره میوسن)) تا اواخر ((پلیتوسن)) ، بطور متناوب فعال بوده است.
+*در سهند تغییر و تحولات ماگمایی در طول زمان صورت گرفته و این تحولات ناشی از تفریق ماگمای اصلی بر اثر نیروی گرانش می‌باشد. به گونه‌ای که ، در محفظه ماگمایی ، از ماده مذاب اولیه با ترکیب آندزیتی ( آندزیت قرمز گل ) ، سنگهای اسیدی شامل ((داسیت)) و ریوداسیت بوجود آمده است.


*با توجه به ترکیب شیمیایی سنگها ، به نظر می‌رسد که ماگمای تشکیل دهنده سنگها از ذوب بخش پوسته زیرین حاصل شده است.


*با توجه به نتایج زمین گاه شماری ، مراکز آتشفشانی سهند از اواسط ((دوره میوسن)) تا اواخر ((پلیتوسن)) ، بطور متناوب فعال بوده است.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((آتشفشان)) *((آتشفشان))
 *((آتشفشان تفتان)) *((آتشفشان تفتان))
 *((آتشفشان چینه‌ای)) *((آتشفشان چینه‌ای))
 *((آتشفشان دماوند)) *((آتشفشان دماوند))
 *((آتشفشان سبلان)) *((آتشفشان سبلان))
-*((انواع آتشفشان)) 
-*((خاکستر خلعت پوشان تبریز)) 
 *((رسوبات آذر آواری)) *((رسوبات آذر آواری))
-*((کوه سهند)) 
 *((گدازه آتشفشانی)) *((گدازه آتشفشانی))
 *((ماگما)) *((ماگما))
 *((مواد آتشفشانی)) *((مواد آتشفشانی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 24 دی 1384 [05:29 ]   2   اسماعیل حامدی      جاری 
 دوشنبه 03 اسفند 1383 [07:12 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..