منو
 کاربر Online
1199 کاربر online
تاریخچه ی: ‎طیف نمایی رامان‎

V{maketoc}


! ‎مفاهیم پایه‎:

طیف نمایی رامان چه در اصول و چه در عمل تا اندازه ای از ((طیف نمایی جذبی)) و گسیلی متفاوت است. ‏اما آنچنان وسیله مهمی در تحلیل ((مولکول|مولکولی)) است که بایستی در اینجا به طور خلاصه ذکر می ‏کنیم. اگر گاز یا مایعی تحت تابش یک خط قوی با ((فرکانس)) اختیاری ( v0 ‏‎به عنوان مثال ، یکی از خطوط ‏صادره از لامپ جیوه ) قرار گیرد، نور پراکنده شده عمدتا دارای همان ((فرکانس)) است.

اما یک یا چند خط ‏ضعیف ((جابه جایی)) ممکن است در طرف ((طول موج)) های بلند مثلا در فرکانس های‎ νs ‎ظاهر شوند ‏که اینها به ((خطوط استوکس)) معروفند. حتی در طرف طول موج های کوتاه ممکن است خطوط ضعیف ‏تری به نام ((خطوط استوکس|پاد استوکس)) ، با فرکانس‎ νa ‎ظاهر شوند‎. ‎

! ‎نوارهای رامان‎:

اختلاف انرژی‎ νs - ν0 ‎یا νa‏ν0 - ‎ به صورت ((انرژی دورانی|انرژی ارتعاشی یا دورانی)) مولکول داده ( یا از آن گرفته) ‏می شود. از این روش می توان برای بررسی ((مد ارتعاشی|مدهای ارتعاشی)) مولکولی که منجر به جذب ‏فروسرخ نمی شوند، استفاده کرد.

شرط وجود ظهور طیف رامان این است که مولکل دارای قابلیت قطبی شدنی باشد ‏که به حالت ارتعاشی یا دورانی بستگی دارد. در مولکول های دو اتمی این وضع همیشه هست، و طیف رامان ‏شامل یک نوار استوکس و یک نوار پاداستوکس در فرکانس های ‎ ω ‎± است که ساختار دورانی هر کدام به ‏وسیله قاعده گزینش به صورت 2± و 0‏‎ΔJ= ‎ تعیین می شود‎. ‎

! ‎طیف رامان دورانی‎:

ساختمان دورانی در حول خط تابشی ظاهر می شود، ((مولکول چند اتمی|مولکول های چند اتمی)) طیف های رامان دورانی خالص ‏نیز دارند ( جز برای مولکول های نوع تقارن کروی ) معمولا بعضی از ((مد ارتعاشی|مدهای ارتعاشی)) رامان فعال بوده و ‏بعضی چنین نیستند. در موارد مشخصی قواعد مربوط به ظهور ((امواج مادون قرمز‎|‎طیف های فروسرخ)) و ‏رامان به طور متقابل منحصر به فردند. در حقیقت ، نوع ((تقارن مولکولی|تقارن در مولکول)) را می توان صرفا از وجود یکی ‏از طیف های رامان یا فروسرخ یا هر دوی آنها نتیجه گرفت‎. ‎

! ‎کاربردهای طیف رامان‎:

جدیدترین مسئله تجربی معمولا ناکافی بودن شدت است، زیرا خطوط جابجا شده بسیار ضعیف بوده و می ‏باید از خط بسیار قوی کشسان پراکنده جابجا نشده ، تمیز داده شود. تا این اواخر طیف نمایی رامان مستلزم ‏وجود ((طیف سنج|طیف نگارهایی)) با روزنه های بسیار بزرگ بوده و به میزان وسیعی‎ ‎به نمونه هایی از مایع ، منحصر ‏شده بود که برای آنها مراکز پراکندگی طبعا بزرگتر است‎. ‎

بایستی خاطر نشان کنیم که دوران آزاد مولکول ها در حالت ((مایع)) ممکن نیست، لذا در طیف نمایی رامان ‏مایعات ، ساختار دورانی ناپیوسته ای ظاهر نمی شود. همان محدودیت عینا برای طیف های جذبی نیز وجود ‏دارد. اما در این مورد به کار برد نمونه های گازی بسیار ساده تر است. در هر صورت طیف نمایی رامان ‏فنی است که برای آن ((لیزر)) منبع نور مطلوب است. در این صورت مشکلات تجربی ، به هیچ وجه ، به همان ‏شدت حالت های پیشین نیستند‎.‎

! ‎مباحث مرتبط با عنوان‎:

*((‎امواج‎))
*((‎امواج مادون قرمز‎))
*((انرژی دورانی))
*((تقارن مولکولی))
*((خطوط استوکس))
*((طیف سنج))
*((‎طیف نمایی))
*((‎طیف نمایی جذبی‎))
*((مد ارتعاشی))
*((مولکول چند اتمی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 13 آذر 1385 [11:22 ]   4   مجید آقاپور      جاری 
 دوشنبه 13 آذر 1385 [11:22 ]   3   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 آبان 1383 [07:58 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 18 مهر 1383 [11:45 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..