منو
 کاربر Online
674 کاربر online
تاریخچه ی: یورش تیمور به خوارزم

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-36Lines: 1-41
 V{maketoc} V{maketoc}
 !یورش تیمور به خوارزم !یورش تیمور به خوارزم
  «781- 772 ق/ 1379- 1370 م »  «781- 772 ق/ 1379- 1370 م »
 ((تیمور لنگ |تیمور)) در رمضان 771 ق/ آوریل 1370 م در ((بلخ)) حکومتی مستقل بنا نهاد. پس از آن، از بلخ به ((ماوراءالنهر ))رفت و ((سمرقند)) را مرکز حکومت خویش ساخت.  ((تیمور لنگ |تیمور)) در رمضان 771 ق/ آوریل 1370 م در ((بلخ)) حکومتی مستقل بنا نهاد. پس از آن، از بلخ به ((ماوراءالنهر ))رفت و ((سمرقند)) را مرکز حکومت خویش ساخت.
 آرامش ماوراءالنهر و استقرار حکومتش در آن دیار، تنها به دفع خانان جَثه در ترکستان ( آسیای مرکزی فعلی ) و مقابله با خانان خوارزم بستگی داشت که دائماً به نواحی او تاخت و تاز می کردند.  آرامش ماوراءالنهر و استقرار حکومتش در آن دیار، تنها به دفع خانان جَثه در ترکستان ( آسیای مرکزی فعلی ) و مقابله با خانان خوارزم بستگی داشت که دائماً به نواحی او تاخت و تاز می کردند.
-__حمله های ناموفق تیمور به خوارزم و ترکستان : +__حمله های ناموفق تیمور به خوارزم و ترکستان :__
 تیمور طی پنج سال از 772 تا 777 ق/ 1370 تا 1375، سه بار به ((خوارزم)) و پنج بار نیز به قلمرو خانان جثه در آن سوی ((سیحون)) لشکر کشید.  تیمور طی پنج سال از 772 تا 777 ق/ 1370 تا 1375، سه بار به ((خوارزم)) و پنج بار نیز به قلمرو خانان جثه در آن سوی ((سیحون)) لشکر کشید.
 __تثبیت قدرت :__ __تثبیت قدرت :__
 در عین حال در سمرقند به بسط آبادی و تحکیم قدرت پرداخت. به دنبال ((فتح جند)) و ((کاشغر)) و قسمتی از خوارزم، از مجموع بقایای حکومتهای محلی حاکم بر ماوراء النهر، دولت واحدی به وجود آورد.  در عین حال در سمرقند به بسط آبادی و تحکیم قدرت پرداخت. به دنبال ((فتح جند)) و ((کاشغر)) و قسمتی از خوارزم، از مجموع بقایای حکومتهای محلی حاکم بر ماوراء النهر، دولت واحدی به وجود آورد.
 __مشروعیت ظاهری :__ __مشروعیت ظاهری :__
-سپس آنگونه که در آن ایام معمول بود ، یکی از نوادگان چنگیز را بصورت ظاهری و برای توجیه مشروعیت حکومتش به اسم خان به فرمانروایی برداشت، این کس سیورغتمش نام داشت و از اعقاب گمنام چنگیز از اولوس جغتای بود . تیمور خود به نام او ، زمام امور را در دست گرفت. +سپس آنگونه که در آن ایام معمول بود ، یکی از نوادگان ((چنگیز)) را بصورت ظاهری و برای توجیه مشروعیت حکومتش به اسم خان به فرمانروایی برداشت، این کس سیورغتمش نام داشت و از اعقاب گمنام چنگیز از اولوس جغتای بود . تیمور خود به نام او ، زمام امور را در دست گرفت.
 ! فتح نهایی خوارزم : ! فتح نهایی خوارزم :
 با این حال فتح نهایی تمام خوارزم، ده سال بعد از آغاز سلطنت تیمور ممکن شد .  با این حال فتح نهایی تمام خوارزم، ده سال بعد از آغاز سلطنت تیمور ممکن شد .
 او پس از فتح و غارت آن منطقه «781ق/ 1379 م، علما؛ و حافظان قرآن، ((صنعتگران)) و پیشه وران خوارزم را به شهر "کش " کوچ داد و به این ترتیب خوارزم را به دست ویرانی و پریشانی سپرد.  او پس از فتح و غارت آن منطقه «781ق/ 1379 م، علما؛ و حافظان قرآن، ((صنعتگران)) و پیشه وران خوارزم را به شهر "کش " کوچ داد و به این ترتیب خوارزم را به دست ویرانی و پریشانی سپرد.
 این سیاست بعدی تیمور در مورد اکثر مناطقی بود که فتح می نمود . چنانچه نقاشان و خطاطان و معماران بنامی را از مناطق داخلی ((ایران)) را پایتخت خود یعنی سمرقند کوچ داد .  این سیاست بعدی تیمور در مورد اکثر مناطقی بود که فتح می نمود . چنانچه نقاشان و خطاطان و معماران بنامی را از مناطق داخلی ((ایران)) را پایتخت خود یعنی سمرقند کوچ داد .
 __حمله به منطقه افغانستان کنونی :__ __حمله به منطقه افغانستان کنونی :__
 پس از آن برای خاتمه دادن به تاخت و تازهای ((آل کرت)) در ماوراءالنهر، که از عهد امیر قزغن و ملک معزالدین آغاز شده بود، لشکرکشی به نواحی ((هرات)) را لازم دید. با آنکه در این ایام ظاهراً ملوک کرت از در طاعت درآمده بودند، با این وجود ، تصرف آن نواحی را برای تحکیم موضع خود در ماوراء النهر امری ضروری می دید.  پس از آن برای خاتمه دادن به تاخت و تازهای ((آل کرت)) در ماوراءالنهر، که از عهد امیر قزغن و ملک معزالدین آغاز شده بود، لشکرکشی به نواحی ((هرات)) را لازم دید. با آنکه در این ایام ظاهراً ملوک کرت از در طاعت درآمده بودند، با این وجود ، تصرف آن نواحی را برای تحکیم موضع خود در ماوراء النهر امری ضروری می دید.
 به این ترتیب به ((بادغیس)) و هرات لشکر کشید و تمام آن نواحی را به تصرف خود درآورد «782 ق/1380 م». در هرات نیز، پس از ویران کردن حصار شهر، عده ای از بزرگان ولایت را به سمرقند کوچ داد . بطوریکه حتی دروازه های قدیم شهر را که به نقل ((میرخواند)) مورخ آن سرزمین : «مفرق به آهن و مزین به نقوش و کنایه بود» به شهر "کش" فرستاد. به این ترتیب به ((بادغیس)) و هرات لشکر کشید و تمام آن نواحی را به تصرف خود درآورد «782 ق/1380 م». در هرات نیز، پس از ویران کردن حصار شهر، عده ای از بزرگان ولایت را به سمرقند کوچ داد . بطوریکه حتی دروازه های قدیم شهر را که به نقل ((میرخواند)) مورخ آن سرزمین : «مفرق به آهن و مزین به نقوش و کنایه بود» به شهر "کش" فرستاد.
 ! مطالب مرتبط با این بحث : ! مطالب مرتبط با این بحث :
 +__((تیمور لنگ |تیمور گورکانی))__
 __((تیموریان ))__ __((تیموریان ))__
 __((جانشینان تیمور))__ __((جانشینان تیمور))__
 __((نقاشی در دوره تیموری))__ __((نقاشی در دوره تیموری))__
 __((خطاطی در دوره تیموری))__ __((خطاطی در دوره تیموری))__
 __((معماری در دوره تیموری))__ __((معماری در دوره تیموری))__

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 12 بهمن 1384 [06:33 ]   5   محمد رضا قدوسی      جاری 
 چهارشنبه 12 بهمن 1384 [06:17 ]   4   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 12 بهمن 1384 [06:15 ]   3   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 12 بهمن 1384 [06:14 ]   2   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 اردیبهشت 1384 [08:59 ]   1   نغمه آذربویه      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..