منو
 کاربر Online
1147 کاربر online
تاریخچه ی: یزدگرد سوم

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-19Lines: 1-29
-یزد گرد سوم، سی و پنجمین پادشاه ساسانی در ((ایران))، در سال 632 میلادی به تخت نشست، نسب او به درستی معلوم نیست. طبری می گوید که پسر شهریار (نوه ((خسرو پرویز))) و مادرش اهل زنگبار بوده است و چون کسی را از خانواده سلطنت نیافتند ناچار او را بر تخت نشاندند وقتی یزدگرد به سلطنت رسید مشکلات فراوانی در مملکت وجود داشت. +یزدگرد سوم، سی و پنجمین پادشاه ((ساسانیان|ساسانی)) در ((ایران))، در سال 632 میلادی به تخت نشست، نسب او به درستی معلوم نیست. طبری می گوید که پسر شهریار (نوه ((خسرو پرویز))) و مادرش اهل ((زنگبار)) بوده است و چون کسی را از خانواده سلطنت نیافتند ناچار او را بر تخت نشاندند وقتی یزدگرد به سلطنت رسید مشکلات فراوانی در مملکت وجود داشت.
 +__مذاکره مسلمانان و یزدگرد__
 در سال 14 هجری مسلمین پس از فتح شام آماده جنگ با ایران شدند.  در سال 14 هجری مسلمین پس از فتح شام آماده جنگ با ایران شدند.
-در همان سال ((عمر بن خطاب|عمر)) هیاتی مرکب از 12 نفر از مسلمین را به دربار یزدگرد فرستاد، ایرانیها در بدو ورود مسلمانان را به تمسخر گرفتند ولی یزدگرد آنان را به احترام پذیرفت زیرا مقارن این احوال مسلمین دمشق را فتح کرده بودند. +در همان سال ((عمر بن خطاب|عمر)) هیاتی مرکب از 12 نفر از مسلمین را به دربار یزدگرد فرستاد، ایرانی ها در بدو ورود مسلمانان را به تمسخر گرفتند ولی یزدگرد آنان را به احترام پذیرفت ، زیرا مقارن این احوال مسلمین دمشق را فتح کرده بودند.
 یزد گرد پرسید: مقصودتان چیست؟ یزد گرد پرسید: مقصودتان چیست؟
-
گفتند: باید اسلام را بپذیرید یا ((جزیه)) دهید!
+گفتند: باید اسلام را بپذیرید یا ((جزیه)) دهید!
 شاه در جواب با نظر حقارت به آنها نگریسته و اشاره به لباس آنها کرده گفت: شما مردمانی هستید که سوسمار می خورید و بچه هایتان (دخترانتان) را می کشید!  شاه در جواب با نظر حقارت به آنها نگریسته و اشاره به لباس آنها کرده گفت: شما مردمانی هستید که سوسمار می خورید و بچه هایتان (دخترانتان) را می کشید!
-مسلمین پاسخ دادند: که ما فقیر و گرسنه بودیم ولی خدا خواسته است غنی و سیر باشیم. حالا که شما جنگ را اختیار کرده اید بین ما و شما شمشیر حکم می کند و به این ترتیب زمینه جنگ ایران و اسلام فراهم گردید 30000 نفر سپاه اسلام به فرماندهی سعد بن ابی وقاص و 120 هزار نفر سپاه ایران به فرماندهی رستم فرخ زاد پس از چهار روز جنگ سخت، رستم فرخ زاد کشته شد. +مسلمین پاسخ دادند: که ما فقیر و گرسنه بودیم ولی خدا خواسته است غنی و سیر باشیم. حالا که شما جنگ را اختیار کرده اید بین ما و شما شمشیر حکم می کند و به این ترتیب زمینه جنگ ایران و اسلام فراهم گردید .

__جنگ مسلمانان و ایرانیان__
30 هزار نفر سپاه اسلام به فرماندهی ((سعد بن ابی وقاص)) و 120 هزار نفر سپاه ایران به فرماندهی ((رستم فرخ زاد)) پس از چهار روز جنگ سخت، رستم فرخ زاد کشته شد.
 در سال 16 هجری سپاه اسلام به سوی ((مدائن)) حرکت کرده پس از فتح تیسفون غنائم بسیاری بدست آوردند و سرانجام در جنگ دیگری در ((نهاوند)) سپاه یزدگرد را با همه کثرت تعداد و آمادگی جنگی فراوان که داشت شکست دادند که این آخرین جنگ بین ایرانیان و مسلمانان بود. این جنگ را مسلمانان فتح الفتوح نامیدند.  در سال 16 هجری سپاه اسلام به سوی ((مدائن)) حرکت کرده پس از فتح تیسفون غنائم بسیاری بدست آوردند و سرانجام در جنگ دیگری در ((نهاوند)) سپاه یزدگرد را با همه کثرت تعداد و آمادگی جنگی فراوان که داشت شکست دادند که این آخرین جنگ بین ایرانیان و مسلمانان بود. این جنگ را مسلمانان فتح الفتوح نامیدند.
 +__تصرف تمام ایران توسط مسلمانان__
 پس از این جنگ اصفهان، ری، آذربایجان، فارس و شهرهای دیگر به تصرف مسلمین در آمد.  پس از این جنگ اصفهان، ری، آذربایجان، فارس و شهرهای دیگر به تصرف مسلمین در آمد.
-یزد گرد پس از شکست در جنگ نهاوند از ری به ((اصفهان)) و از آنجا به کرمان و بعد به ((بلخ)) و ((مرو)) رفت و از امپراطوران چین و خاقان ترک در خواست کمک کرد لیکن آنها از دادن کمک خودداری نمودند. +*آذربایجان در آن زمان شامل استان های ((آذربایجان شرقی)) و ((آذربایجان غربی)) و ((استان اردبیل |اردبیل)) و همچنین ((آذربایجان |جمهوی آذربایجان )) و ((ارمنستان |جمهوی ارمنستان )) و بخش هایی از ((ترکیه ))فعلی نیز بود .
یزد گرد پس از شکست در ((جنگ نهاوند)) از ((ری)) به ((اصفهان)) و از آنجا به ((کرمان)) و بعد به ((بلخ)) و ((مرو)) رفت و از امپراطوران ((چین)) و خاقان ترک در خواست کمک کرد لیکن آنها از دادن کمک خودداری نمودند.

__مرگ یزدگرد__
و چون یزد گرد از سوء نیّت مرزبان ((مرو)) نسبت به خود آگاه شد از نزد او خارج گشته و نزدیکی مرو به آسیابی پناه برد تا شب را در آنجا بگذراند. آسیابان یزد گرد را به طمع لباس و جواهراتش به قتل رساند.
با مرگ یزد گرد در سال 31 هجری قمری ((سلسله ساسانی)) پس از 416 سال سلطنت در ایران منقرض ش
د.
- چون یزد گرد ا وء نیّت مرزبان مرو نسبت به خود آگاه د از نزد و ارج گشت و نزدیکی رو ب آسیابی پناه برد تا شب را در آنجا بگذراند. آسیابان ید گرد ا به طمع لاس و جواهراتش به قتل رساند.

ب
ا مرگ یزد گرد در سال 31 هجری قمی سلسله اسانی پس از 416 سال سلطنت در ایران منقرض شد.
+نا: />تاریخ ایان ی یرنیا 229 ا 239 - لت نامه هدا

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 13 بهمن 1384 [16:05 ]   4   محمد رضا قدوسی      جاری 
 پنج شنبه 13 بهمن 1384 [16:01 ]   3   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 شنبه 12 دی 1383 [13:42 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 27 اردیبهشت 1383 [08:16 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..