منو
 کاربر Online
399 کاربر online
تاریخچه ی: یدآرژیریت

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-72Lines: 1-73
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
- {picture=Willemite.jpg} + {picture=Iodargyrite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
-(یدآرژیریت - تجمع بلورهای پهن زرد مایل به سبز (عرض تصویر 20 میلی متر) مربوط به زون اکسیداسیون ژیزمان (Broken Hill +(یدآرژیریت - تجمع بلورهای پهن زرد مایل
به سبز (عرض تصویر 20 میلی متر) مربوط به
زون اکسیداسیون ژیزمان (Broken Hill
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::یدآرژیریت (Iodargyrite)::__ ||__::یدآرژیریت (Iodargyrite)::__
 :: AgI :: :: AgI ::
 ::((هگزاگونال))::|__::سیستم ((تبلور))::__ ::((هگزاگونال))::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::((هالوژن))::|__::((رده بندی))::__ ::((هالوژن))::|__::((رده بندی))::__
 ::/کامل - مطابق باسطح /0001::|__::((رخ))::__ ::/کامل - مطابق باسطح /0001::|__::((رخ))::__
 ::چرب - الماسی ::|__::((جلا))::__ ::چرب - الماسی ::|__::((جلا))::__
 ::|__::شکستگی::__ ::|__::شکستگی::__
 ::((شفاف))::|__::((شفافیت))::__ ::((شفاف))::|__::((شفافیت))::__
 ::|__::نوع ((سختی))::__ ::|__::نوع ((سختی))::__
 ::|__::((خاصیت مغناطیسی))::__ ::|__::((خاصیت مغناطیسی))::__
 :: ((بلور))های فلسی - پودر ::|__::اشکال ظاهری::__ :: ((بلور))های فلسی - پودر ::|__::اشکال ظاهری::__
 ::کمیاب ; ((آلمان)) ، ((شیلی)) ، ((مکزیک)) ::|__::((ژیزمان))::__ ::کمیاب ; ((آلمان)) ، ((شیلی)) ، ((مکزیک)) ::|__::((ژیزمان))::__
 ::محلول در ((اسید نیتریک)) گرم و ((اسید سولفوریک)) ::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__ ::محلول در ((اسید نیتریک)) گرم و ((اسید سولفوریک)) ::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
-::Ag=45.95% I=54.05% ::|__::ترکیب شیمیایی::__ +::((کانسار نقره|Ag))=45.95% I=54.05% ::|__::ترکیب شیمیایی::__
 ::زرد - زرد متمایل به سبز ::|__::رنگ ((کانی))::__ ::زرد - زرد متمایل به سبز ::|__::رنگ ((کانی))::__
 ::زرد ، براق ::|__::((رنگ)) اثر خط ::__ ::زرد ، براق ::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 ::|__::تفاوت با کانی های مشابه::__ ::|__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 ::((کلورآرژیریت)) - ((برومارژیریت)) ::|__::تشابه کانی شناسی::__ ::((کلورآرژیریت)) - ((برومارژیریت)) ::|__::تشابه کانی شناسی::__
 ::((لیمونیت)) - ((کلورآرژیریت)) - ((وانادینیت)) ::|__::((پاراژنز))::__ ::((لیمونیت)) - ((کلورآرژیریت)) - ((وانادینیت)) ::|__::((پاراژنز))::__
 ::((ثانوی)) ::|__::منشا تشکیل::__ ::((ثانوی)) ::|__::منشا تشکیل::__
 ::((منشور))های کوتاه و پهن::|__::شکل ((بلور))ها::__ ::((منشور))های کوتاه و پهن::|__::شکل ((بلور))ها::__
-::((ان)) ::|__::((کاربرد))::__ +:: کانسار((اسار نقره)) ::|__::((کاربرد))::__
 ::((استرالیا))::|__::محل پیدایش::__  ::((استرالیا))::|__::محل پیدایش::__
-::قابل انعطاف ، با آب مقطر تمیز می شود
. از معرض نور باید دور نگاه داشته شود
کانیهای مشابه آن کلورآرژیریت - ((برومارژیریت)) است که از آنها با رخ کامل خود تفکیک می گردد::|__::سایر مشخصات::__
+::قابل انعطاف ، با آب مقطر تمیز می شود
. از معرض نور باید دور نگاه داشته شود
کانیهای مشابه آن کلورآرژیریت - ((برومارژیریت)) است
که از آنها با رخ کامل خود تفکیک می گردد::|__::سایر مشخصات::__
 ::.از ((ترکیب شیمیایی)) اش مشتق شده است::|__::((وجه تسمیه))::__|| ::.از ((ترکیب شیمیایی)) اش مشتق شده است::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 1|1.5|5.7|-|| 1|1.5|5.7|-||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 04 دی 1384 [06:22 ]   5   نفیسه ناجی      جاری 
 یکشنبه 04 دی 1384 [06:19 ]   4   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 دی 1384 [06:17 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 26 آذر 1384 [08:41 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 26 آذر 1384 [08:35 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..