منو
 کاربر Online
1051 کاربر online
تاریخچه ی: گل مژه و شالازیون

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-45Lines: 1-107
-V{maketoc} +{DYNAMICMENU()}
__واژه‌نامه__
*((واژگان چشم پزشکی))
__مقالات مرتبط__
*((بیماریهای چشم))
*((تنبلی چشم))
*((دوربینی چشم))
*((ساختمان و عملکرد چشم))
*((پیرچشمی))
*((نابینایی))
*((ناخنک چشم))
*((نزدیک بینی چشم))
*((چشم))
*((مقالات جدید پزشکی))
__کتابهای مرتبط__
*((کتابهای چشم پزشکی))
__[http://217.218.177.31/
mavara/mavara-view_forum.php?forumId=60|انجمن پزشکی]__
__سایتهای مرتبط__
*سایتهای داخلی
**[http://www.noorvision.com/|مرکز اصلاح دید نور]
**[http://www.orcir.org/persianIndex.html|مرکز تحقیقات چشم دانشگاه شهید پزشکی]
**[http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1589&Number=41|فصلنامه بینا]
**[http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=2094&Number=71|مجله چشم پزشکی ایران]
**[http://dastjerdi.persianblog.com/|دانستنیهای چشم پزشکی برای عموم]
**[http://www.noorvision.com/patients/?category=anatomy&code=index|آناتومی چشم]
**[http://www.
koodakan.org/Cnslt/magh/m32.htm|تنبلی چشم]
**[http://www.irso.org/farsi/soci
ety/magazine_16_4/16_4_5.htm|مجله چشم پزشکی ایران]
**[http://www.b
oali.com/searchmedicine.htm|مطالب پزشکی]
*سایتهای خارجی
**[http://www.sciencenews.org/articles/20050312/fob1.asp|اخبار علمی]
**[http://www.iranhealers.com/attlas/eye.htm|اطلس چشم پزشکی]
**[www.ajo.org|ژورنال چشم پزشکی]
**[http://www.aao.org/|آکادمی چشم پزشکی آمریکا]
**[www.revophth.com|مروری بر چشم پزشکی]
__گالری تصویر__
*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=12|گالری علوم]
**[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=37|پزشکی و سلامت]
-<table align=left>
<tr>
<t
d>
{picture file
=img/daneshnameh_up/stye.jpg} /></td>
</tr>
</table>
+body=
 +|~|
 +{DYNAMICMENU}
 +!کلیات بیماری
 +گل مژه (‌sty) به صورت یک توده متورم ، حساس و دردناک و قرمز رنگ در نزدیکی لبه پلک تظاهر می‌کند. این توده در حقیقت یک آبسه کوچک با سر زرد رنگ است که در اثر عفونت یا التهاب ریشه مژه‌ها یا غدد ترشح کننده چربی پلک ایجاد می‌شود. از جمله عوامل ایجاد گل مژه باکتری چرکی به نام استافیلوکوک است و تماس با دستهای آلوده نیز سبب سرایت آن می‌شود.

گل مژه یا هوردئولوم hordeolum (عفونت غدد پلک) را به دو نوع داخلی (داخل لبه پلک) و خارجی (خارج لبه پلک) تقسیم می‌کنند. نوع داخلی گاهی به سمت پوست و گاهی به سمت ملتحمه چشم است. ولی نوع خارجی همیشه به سمت پوست است. شالازیون مثل گل مژه داخلی است. ولی علائم التهابی و علائم آبسه (درد و قرمزی و تورم) ندارد. و عبارت است از التهاب گرانولوماتو، مزمن، استریل (بدون عفونت) وبا علت نامعلوم در غدد چربی پلک.
-__گل مژه__ بیماری شایعی است که می تواند افراد را در سنین مختلف گرفتار کند. ل ژه به صورت یک وده و ، ا و دردناک و قرمز رنگ در ندیکی لبه ((پلک)) اه ی کند. ی و ر یق یک ((سه)) کوچک ات ه در ا ((عونت)) یا التاب ری ((ژه)) ها یا د ترش کننده چربی ک ایجاد می د. ا ست د با ((چشم)) (به وص ار ترشحات ((ینی)) وه شده اد) و اته له ل ((بلاری)) ا عوامل مهمی هتند ک ا برو گل مژه ی وند. +
{picture=stye.jpg}

!گل مژه
گل مژه التهاب غدد لبه پلک در چشم است که بروز مداوم آن نشان دهنده ضعف سیستم ایمنی است. این التهاب غالبا عفونی و بسیار دردناک است.
گل مژه بیماری شایعی است که میتواند افراد را در سنین مختلف گرفتار کند. تماس ست آلده با چشم (به خصوص اگر با ترشحات بینی لوده شد اشد) و تهاب له پلک (بلفارت ی وره پلک) ا عوامل مهمی هستند که باعث برو ل مژه می‌شوند.
!!عل
ائم و نشانه‌ها
*__ایجاد ی
ک توده برجسته قرمز رنگ دردنک در لبه پلک__ />*سا سگینی و دد لک />*وش ار اشکریش
*__گاه
ی وج ترشحات چرکی ا ل مژه__
*__تاری
دید:__ ((تاری دید)) ا وامل معول گل مژه نیست اما اگر گل مژه نسبتا بزرگ باشد با فشار ی ((رنیه)) باعث ایجاد یماتیسم و تاری دید می‌شو.
!!درمان
ا
کثر گ مژه‌ها ظرف ند روز به تدریج بهبود می‌یابند شکل خاصی ایجاد نمی‌کنند. ر چد ز اول ستفاده ز کس ر باعث تسی ((درد)) می‌شود و ممکن است به باز ردن گل مژه و لیه ترشحات چکی کمک کند. برای ی منظو یک حوله تمیز را با آب جوشیده گم (نه دا!) مرطوب کنید و برای دت 10 15 قیقه ری شم مبتلا رار دهی. مااژ ملایم هم به تسکین درد و تخلیه رشحات کمک می‌کند. ماساژ کپرس گم را می‌ون روزی 4-3 بار انحام داد تا ترشحات تخلیه شو و گل مژه بود پیدا کند.
-!علام و نشانه ها +هرگز سعی نکنید گل مژه را بترکانید یا به زور تخلیه کنید، این کار می‌تواند باعث گسترش عفونت به بافتهای مجاور و یا حتی ورود عفونت به ((مغز)) شود. اگر پس از چند روز (تقریبا 2 روز) گل مژه بهبود پیدا نکرد حتماً به چشم پزشک مراجعه کنید. چشم پزشک می‌تواند در صورت لزوم با یک جراحی کوچک گل مژه را تخلیه کند. تخلیه گل مژه با بی‌حسی موضعی با استفاده از قطره بی‌حس کننده انجام می‌شود. در گل مژه‌های معمولی استفاده از قطره‌های ((آنتی‌بیوتیک)) می‌تواند کمک کننده باشد. اما در بچه‌های کوچک یا افرادی که گل مژه‌های شدیداً ملتهب دارند ممکن است لازم باشد با نظر چشم پزشک آنتی‌بیوتیک خوراکی برای جلوگیری از گسترش عفونت به بقیه پلک و قسمتهای مجاور استفاده شود.
!!پیشگیری
در برخی از افراد گل مژه مکرراً
عود می‌کند. برای پیشگیری از عود گل مژه:
*
ا تماس دست آلوده با چشم جلوگیری کنید.
*بهدا
شت پلک را رعایت کنید. شستشوی منظم پلکها با آب ولرم یا شستشوی لبه پلک با شامپو بچه رقیق شده می‌تواند به جلوگیری از عود گل مژه کمک کند.
-* احا نگیی در پلک
*
ایاد یک تود برست قمز گ ددا ر له ک />* و ار و اشکریش
* گای رو ترات چرکی گل مژه
*
اری دید: تاری ید ل معمو مژ یست اما اگر گل مژه نسبتا ز شد فشر وی ((ریه)) با ایجد تیگماتیم و تاری دید می .
+*در صورت بروز گل مژه‌های مکرر حماً ه چم پزشک مراجعه کنید. گاهی اقات بیماریهای چشی یر مل بلفاریت (التهاب لبه پلک) یا مشکلات غدد ترشح کننده چربی اث بروز ل مژه مکرر می‌شود که تشخیص و دران این بیماریه تسط چم پزشک اعث جوگیری از عود گل مژه می‌ود. ب علاوه اهی وقات بعضی از بیماریهای جدی چشمی (مثلً تومورها) کن است به و گ مژه‌هی مکرر تظاهر کن که در این موارد معاینه توسط چشم پزشک رهگشا است.
!شالازیون
ش
اازیون یکی یگر از توه‌های لبه پلک است که در تدا تظاهری یه گل مژه ارد. __شالازیون__ رجستی کوچکی در لبه پلک در زیر پوست است که در اثر انسداد مجرای روجی غدد شح کنن چبی لک و تجمع مواد ترشح شد در غ ایجاد می‌شد. شاازیون ممکن است در ابتدا ملتهب باشد و باعث ایجاد درد و قرمزی شود ه ر این حالت شبیه گل مژه است. اا پ از مدتی د و قمی فروکش می‌کن و وده توری در لبه پلک باقی می‌من. اندازه این برجی بت نیست و ممکن است به تدری بزرگتر یا کوچکتر شود. معمولا شالازیون از ابتدا فقط به صورت یک توده برجسته ظاهر مشود و با درد و قرمزی هما نیت. />

{picture=chalazion.jpg}
-!درمان +شالازیون معمولاً مشکل چشمی مهمی ایجاد نمی‌کند و پس از چند هفته تا چند ماه خود به خود کوچک می‌شود و از بین می‌رود. استفاده از کمپرس گرم (روزی 3-2 بار و هر بار 5-10 دقیقه) با استفاده از حوله تمیز و ماساژ ملایم ممکن است به باز شدن مجرای غده چربی کمک کند و باعث بهبود سریعتر شالازیون شود.
!
!درمان
شالازیون‌های خیلی کوچک که ظاهر ناخوشایندی ندارد احتیاج به درمان خاصی ندارند و معمولاً به مرور زمان خود به خود خوب می‌شوند. شالازیون‌های بزرگتر به دو علت اصلی نیاز به درمان پیدا می‌کنند:
*اول آنکه شالازیون‌های بزرگتر ظاهر ناخوشایندی دارند و از لحاظ زیبایی ظاهری مشکل ساز هستند، ضمن آنکه بهبود خودبخودی آنها ممکن است چندین ماه طول بکشد.
-کثر ل مژه ها ظرف چند روز به تدریج بهبود می یبند و مشکل خاصی ایجاد نمی کنند. در چند روز اول، استفاده از کمپرس گرم باعث تسکین ((درد)) می شود و ممکن است به سرباز کردن گل مژه و تخلیه ترشحات چرکی کمک کند. برای این منظور یک حوله تمیز را با آب جوشیده گرم (نه داغ!) مرطوب کند و برای مدت 10 تا 15 دقیقه روی چشم مبتلا قرار دهید. ماساژ ملایم هم به تسکین درد و تخلیه ترشحات کمک می کند. ماساژ کمپرس گرم را می توان روزی 4-3 بار انحام داد تا ترشحات تخلیه شود و گل مژه بهبود پیدا کند. هرگز سعی نکنید گل مژه را بترکانید یا به زور تخلیه کنی، این کار می توند اعث گسترش عفونت به بافت های مجاور و یا حتی ورود عفونت به ((مغز)) شود. ار پس از چند روز گل مژه بهبود پیدا نکرد حتماً به چشم پزشک مراجعه کنید. چشم پزشک می تواند در صورت لزوم با یک جراحی کوچک گل مژه را تخلیه کند. تخلیه گل مژه با بی حسی موضعی با استفاده از قطر بی حس کننده اجام می شود و گل مژه از سمت پشت پلک تخلیه می شود.

د
ر گل مژه های معمول استفاده از قطره های ((آنتی بیوتیک)) یا آنتی بیوتیک خوراکی فایده ای ندارد. اما در بچه های کوچک یا افرادی که گل مژه های شدیداً ملتهب دارند ممکن است لزم باشد با نظر چشم پزشک آنتی بیوتیک خوراکی برای جلوگیری از گسترش عفونت به بقیه پلک قسمت های مجاور استاده شود.

! پ
یشگیری

در برخی از افراد گل مژ
ه مکرراً عود می کند. برای پیشگیری از عو گل مژه به نکته های زیر توجه کنید:

ا ماس دست آلوده با چشم جلوگیری نی.

ب
داشت پلک را رعایت کنید. شستشوی منظم پلک ها با آب ولرم یا شستشوی لبه پلک با شامپو بچه رقیق شده می تواند ب جلوگیر ز عود گل مژه کمک کند.
+*دوم نکه شالازیونهای بزرگ به خو در پلک بالایی روی قریه شار میآورند و با تییر شک قریه باع ایجا ((ستیگاتیسم)) و تاری دید یوند.
   
-در صورت بروز گل مژه های مکرر حتماً به چشم پشک مراجعه کنی. اهی اوقات بیماری های چشمی دیگر مثل بلفاریت (التهاب لبه پلک) یا مشکلات غدد ترشح کننده چربی باعث بروز گل مژه مکرر می شود که تشخیص و درمان ای بیماری ها توسط چشم پزشک باعث جلوگیری از عود گل مژه می شود. به علاوه گاهی اوقات بعضی از بیماری های جدی چمی (مثلاً تومورها) ممکن ست به صورت گل مژه های کرر تظاه کند که در این موارد معاینه توسط چشم پزشک راهشاست.

!گل
مژه و شالازیون

((شالازیون)) ی
کی یگر از توده های لبه پلک است که در ابتدا تظاهری شبیه گل مژه دارد.


+پ در اینگون موارد برای دمان تما ا چشم پزشک مک گیرید.
 +روش اصلی درمان در این حالت جراحی شالازیون است که با استفاده از بی‌حسی موضعی انجام می‌گیرد. روش دیگر __تزریق داروهای استروئیدی__ در داخل ضایعه در لبه پلک است که معمولاً در مواردی به کار می‌رود که یا تعداد زیادی شالازیون کوچک وجود داشته باشد که نتوان آنها را با جراحی خارج کرد و یا شالازیون در جایی باشد که جراحی آن احتمال ایجاد آسیب در ساختمانهای مجاور را به همراه داشته باشد.
 +!!شالازیون‌های مکرر
 +در برخی از افراد شالازیون مکرراً عود می‌کند. در این حالت لازم است فرد حتماً توسط چشم پزشک ویزیت شود زیرا:
 +*اولاً گاهی اوقات بیماریهای جدی چشمی مثل تومورهای بدخیم پلک به صورت شالازیونهای مکرر تظاهر می‌کنند که تشخیص آنها از شالازیون معمولی فقط از عهده چشم پزشک برمی‌آید.
 +*ثانیاً در برخی از موارد بیماریهای دیگر چشمی مثل التهاب لبه پلک (((بلفاریت))) یا مشکلات غدد ترشح کننده چربی لبه پلک (میبومینیت) باعث ایجاد شالازیونهای مکرر می‌شود. در این حالت کنترل این بیماریها توسط چشم پزشک به جلوگیری از عود شالازیون کمک می‌کند.
 +!مباحث مرتبط با عنوان
 +*((آستیگماتیسم))
 +*((آناتومی چشم))
 +*((بیماریهای چشم))
 +*((تاری دید))
 +*((تومورهای چشمی))
 +*((عدسی چشم))
 +*((قرنیه چشم))
 +*((لکه زرد چشم))
 +*((مردمک چشم))
 +*((ناخنک چشم))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 10 مرداد 1385 [15:13 ]   7   سمیه فارابی اصل      جاری 
 دوشنبه 12 تیر 1385 [15:06 ]   6   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 بهمن 1383 [22:08 ]   5   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 بهمن 1383 [22:08 ]   4   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 بهمن 1383 [21:39 ]   3   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 بهمن 1383 [21:37 ]   2   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 بهمن 1383 [13:29 ]   1   سارا بهنیا      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..