منو
 کاربر Online
701 کاربر online
تاریخچه ی: گسیل گرمایی الکترون

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-60Lines: 1-40
-V{maketoc} 
 __گسیل الکترون توسط اجسام ملتهب__ __گسیل الکترون توسط اجسام ملتهب__
 +!دید کلی
 +طبیعت حرکت گرمایی ((الکترون|الکترونها)) در فلز کاتوره‌ای است، به طوری که سرعت الکترونهای منفرد نظیر سرعت مولکولهای گاز ، ممکن است متفاوت باشند. به این معنا که همیشه تعدادی الکترون سریع در فلز وجود دارند که می‌توانند از سطح آن بگریزند. به عبارت دیگر بر طبق ((ساختار فلزات|الگوی ساختاری فلزات)) باید تبخیر الکترون به مشابه تبخیر مایعات مشاهده شود.
 +

 +
 +
 +
 +{img src=img/daneshnameh_up/a/a9/cathode_2.jpg}
 +
 +
 +
 +!تبخیر الکترون از فلزات
 +در دمای اتاق فقط بخش قابل اغماضی از الکترونهای فلز از شرط تبخیر الکترونی ((انرژی گرمایی|انرژی گرمایی الکترونها)) یا ((انرژی جنبشی|انرژی جنبشی الکترونها)) بزرگتر از ((پتانسیل الکتریکی|انرژی پتاسیل کولنی)) اتمی باشد، تبعیت می‌نماید و تبخیر الکترونها آنچنان است که نمی‌توان آنها را مشاهده کرد. ولی اگر فلز تا دمای بالای 1500تا 2000 درجه سانتیگراد گرم شود وضع فرق می‌کند. در این حالت تبخیر گرمایی افزایش می‌یابد و تعداد الکترونهایی که فرار می‌کنند زیاد می‌شود و تبخیر را می‌توان با آزمایشهایی به سهولت آشکار کرد.
 +!نشر ترمویونی
 +انتشار الکترون از فلزات ملتهب __نشر ترمویونی__ نام دارد. یعنی وقتی فلزی یا سطحی گرم شود از خود ((الکترون)) می‌دهد. معادله اساسی برای میزان نشر الکترون حرارتی از یک جامد گرم شده توسط ((ریچاردسون داشمن)) (Richard - Dushman) بدست آمده و بررسی گردید که این انتشار الکترونی به ((تابع کار مواد|تابع کار فلزات)) بستگی شدیدی دارد. و عامل دومی که میزان انتشار الکترون را کنترل می کند، دمای جسم منتشر کننده است. بستگی دمایی در مورد فلزات بیشتر به ((خواص فیزیکی)) مثل اثر ((انبساطی حجمی)) و اثرات الکترواستاتیک داخلی ارتعاشات اتمی مربوط می‌شود. ((کاتد|کاتدهای)) زیادی به عنوان چشمه‌های اصلی ساتع کننده الکترون به روش ترمویونی ساخته شده‌اند و کاربردهای تجربی فراوانی دارند.
 +

 +
 +
 +
-! دید کلی : <br />
طبیعت ((حرکت گرمایی)) الکترون ها در فلز ((حرکت کاتوره ای|کاتوره ای)) است به طوری که ((سرعت)) الکترونهای منفرد نظیر سرعت مولکول های گاز ، ممکن است متفاوت باشند. به این معنا که همیشه تعدادی ((الکترون سریع)) در فلز وجود دارند که می توانند از سطح آن بگریزند. به عبارت دیگر بر طبق ((الگوی ساختاری فلزات)) باید تبخیر الکترون به مشابه ((تبخیر مایعات)) مشاهده شود.<br />r />! ((تبخیر الکترون از فلزات)):
<br />در دمای اتاق فقط بخش قابل اغماضی از الکترونهای فلز از شرط تبخیر الکترونی ((انرژی گرمایی الکترونها)) یا ((انرژی جنبشی الکترون ها)) بزرگتر از ((انرژی پتاسیل کولنی)) اتمی باشد ، تبعیت می نماید. و تبخیر الکترون ها آنچنان است که نمی توان آنها را مشاهده کرد. ولی اگر فلز تا دمای بالای 1500تا 2000 درجه سانتیگراد گرم شود وضع فرق می کند. در این حالت تبخیر گرمایی افزایش می یابد و تعداد الکترونهایی که فرار می کنند زیاد می شود و تبخیر را می توان با آزمایش هایی به سهولت آشکار کرد.

! ((نشر ترمویونی)):

انتشار الکترون از فلزات ملتهب نشر ترمویونی نام دارد. یعنی وقتی فلزی یا سطحی گرم شود از خود ((الکترون)) می دهد. معادله اساسی برای ((میزان نشر الکترون حرارتی)) از یک جامد گرم شده توسط ((ریچاردسون داشمن)) (Rich
ard - Dushman) بدست آمده و بررسی گردید که این انتشار الکترونی به ((تابع کار مواد|تابع کار فلزات)) بستگی شدیدی دارد. و عامل دومی که میزان انتشار الکترون را کنترل می کند، دمای جسم منتشر کننده است. <br />
بستگی دمایی در مورد فلزات بیشتر به ((خواص فیزیکی)) مثل اثر ((انبساطی حجمی)) و ((اثرات الکترواستاتیک داخلی)) ((ارتعاشات اتمی)) مربوط می شود. کاتدهای زیادی به عنوان چشمه های اصلی ساتع کننده الکترون به روش ترمویونی ساخته شده اند و کاربردهای تجربی فراوانی دارند.
>
! ((کاتد|انواع کاتدها)):

*__((کاتدهای اکسید قلیایی خاکی)):__
((کاتدهای فلزی)) که پوشش اکسیدی رویشان داده شده باشد. /
>
*__((کاتدهای ماتریسی)) :__
جهت اصلاح عیوب ((کاتدهای اکسیدی)) و مقاوم ساختن آنها در برابر نیروی های مخرب ((نیروی مکانیکی|مکانیکی)) ، ((نیروی الکتریکی|الکتریکی)) و ((نیروی شیمیایی|شیمیایی)) آنها را به صورت شبکه های دو بعدی مسطح ساختند که به کاتدهای ماتریسی معروف هستند. /
>
*__((کاتدهای اکسید توریم))__ />
*__((کاتدها ی هگزا بوراید))__ />
*__((کاتدهای اکسید خاک های نادر))__ />
*__((کاتدهای فلزی))__

! مباحث مرتبط با عنوان:

*((رت گرمایی))
*((رت کته ی))
*((اتون سریع))
*((اگی ااری زا))
+td>
tr>
table>
!انواع کاتدها
*__((کاتدهای اکسید قلیایی خاکی)):__ ((کاتدهای فلزی)) که پوشش اکسیدی رویشان داده شده باشد.>>
*__((کاتدهای ماتریسی)) :__ جهت اصلاح عیوب ((کاتدهای اکسیدی)) و مقاوم ساختن آنها در برابر نیروهای مخرب ((نیروی مکانیکی|مکانیکی)) ، ((نیروی الکتریکی|الکتریکی)) و ((نیروی شیمیایی|شیمیایی)) آنها را به صورت شبکههای دو بعدی مسطح ساختند که به کاتدهای ماتریسی معروف هستند.>>
*__((کاتدهای اکسید توریم))__>>
*__((کاتدها ی هگزا بوراید))__>>
*__((کاتدهای اکسید خاک های نادر))__>>
*__((کاتدهای فلزی))__
!مباحث مرتبط با عنوان
*((نری گرمایی))
*((نری ی))
*((اری پتسیل))
*((ابساطی حجی)) />*((ا کار ا))
 *((تبخیر الکترون از فلزات)) *((تبخیر الکترون از فلزات))
-*((نرژی گرمایی لکترونها))
*((ان
رژی جبشی الکترونها))
*((انرژی پتاسیل کولنی))
*((نشر ترمویونی))
*((می
زان نشر الکترون حرارتی))
*((تابع کار مواد))
*((انبساطی حجمی))
*((ارتعاشات اتمی))
*((اثرات الکترواستاتیک داخلی
))
+*((اتار لزات))
 *((کاتد|انواع کاتدها)) *((کاتد|انواع کاتدها))
-*((کاتدهای اکسید قلیایی خاکی)) 
 *((کاتدهای فلزی)) *((کاتدهای فلزی))
-*((کاتدهای ماتریسی)) 
-*((کاتدهای اکسیدی)) 
-*((نیروی مکانیکی)) 
-*((نیروی الکتریکی)) 
-*((نیروی شیمیایی)) 
-*((کاتدهای اکسید توریم)) 
-*((کاتدها ی هگزا بوراید)) 
-*((کاتدهای اکسید خاک های نادر)) 

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 16 اردیبهشت 1386 [14:39 ]   3   هامونی      جاری 
 دوشنبه 23 آذر 1383 [07:29 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 09 شهریور 1383 [09:05 ]   1   10.1.191.35      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..