منو
 کاربر Online
850 کاربر online
تاریخچه ی: گسل

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-80Lines: 1-118
 +{DYNAMICMENU()}
 +__واژه‌نامه__
 +*((واژگان زمین شناسی ساختمانی و تکتونیک))
 +__مقالات مرتبط__
 +*((زمین شناسی ساختمانی))
 +*((تعدادی از پدیده های مهم گسلی))
 +*((تقسیم بندی و نامگذاری گسله ها))
 +*((عوامل مشخص گسله ها))
 +*((گسلش و زمین لرزه))
 +*((مکانیسم تشکیل گسله ها))
 +*((عناصر گسله))
 +*((گسل تبریز))
 +*((گسل زاگرس))
 +*((گسل‌های مهم ایران))
 +__کتابهای مرتبط__
 +*(( کتابهای زمین شناسی ساختمانی و تکتونیک))
 +__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=46|انجمن زمین شناسی]__
 +__سایتهای مرتبط__
 +*سایتهای داخلی
 +**[www.gsi.iv/?lang=fa&p=01-09 |بخش تکتونیک سایت سازمان زمین شناسی]
 +**[www.gsi-info.com |سایت محققین و دانشجویان علوم زمین]
 +*سایتهای خارجی
 +**[http://www.science.smith.edu/departments/Geology/Structure_Resources/|سایت زمین شناسی ساختمانی]
 +**[http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/539/description#description|مجلات زمین شناسی ساختمانی]
 +**[http://www.gsajournals.org/gsaonline/?request=index-html |انجمن زمین شناسی آمریکی ]
 +**[http://www.tinynet.com/faults.html |همه چیز در رابطه با گسلها ]
 +**[http://www.uwgb.edu/dutchs/EarthSC202Notes/quakes.htm | گسلها و زمین لرزه ]
 +**[http://earth.leeds.ac.uk/faults/index.htm | گسلها]
 +**[http://earth.leeds.ac.uk/faults/stress/index.htm | گسلها و تنشها ]
 +**[http://earth.leeds.ac.uk/faults/types/index.htm |انواع گسل]
 +**[http://earth.leeds.ac.uk/faults/picturegallery.htm | گالری تصاویر گسلها]
 +**[http://www.geos.ed.ac.uk | مدرسه علوم زمین انگلیس ]
 +**[http://www.physicalgeography.net/fundamentals/10l.html |مبانی زمین شناسی ]
 +**[http://www.ucmp.berkeley.edu/exhibit/geology.html | بخش زمین شناسی سایت دانشگاه برکلی ]
 +__گالری تصویر__
 +*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=15|گالری کانیها و زمین شناسی]
 +body=
 +|~|
 +{DYNAMICMENU}
 !آشنایی !آشنایی
 *گسل‌ها عبارت از شکستگی‌هایی هستند که در آنها ، سنگهای طرفین صفر شکستگی ، به موازات این صفحه لغزش پیدا می‌کنند و به کمک همین مشخصه ، می‌توان آنها را از ((درزه‌ها)) تشخیص داد. لغزش گسل‌ها در انواع مختلف متفاوت است. از چند میلیمتر تا چندین کیلومتر تغییر می‌کند.

 *گسل‌ها عبارت از شکستگی‌هایی هستند که در آنها ، سنگهای طرفین صفر شکستگی ، به موازات این صفحه لغزش پیدا می‌کنند و به کمک همین مشخصه ، می‌توان آنها را از ((درزه‌ها)) تشخیص داد. لغزش گسل‌ها در انواع مختلف متفاوت است. از چند میلیمتر تا چندین کیلومتر تغییر می‌کند.

 *در بعضی موارد ، یک گسله به صورت مجزا دیده می‌شود ولی در پاره‌ای حالات ، چندین گسله موازی و نزدیک به هم دیده می‌شوند که به نام ((منطقه گسله)) نامیده می‌شوند. گاهی نیز بدون این که یک شکستگی مشخص در سنگها دیده ‌شود، ((سنگها)) نسبت به هم تغییر مکان می‌یابند که منطقه بین آنها ، به نام منطقه برش موسوم است. *در بعضی موارد ، یک گسله به صورت مجزا دیده می‌شود ولی در پاره‌ای حالات ، چندین گسله موازی و نزدیک به هم دیده می‌شوند که به نام ((منطقه گسله)) نامیده می‌شوند. گاهی نیز بدون این که یک شکستگی مشخص در سنگها دیده ‌شود، ((سنگها)) نسبت به هم تغییر مکان می‌یابند که منطقه بین آنها ، به نام منطقه برش موسوم است.
 !مشخصه‌های گسله‌ها !مشخصه‌های گسله‌ها
 مهمترین مشخصه‌های گسله‌ها به شرح زیر است:

 مهمترین مشخصه‌های گسله‌ها به شرح زیر است:

-*__((امتداد گسل)) :__
از آنجا که در بسیاری حالات ، صفحه گسل یک سطح مستوی و یا حداقل در منطقه مورد مطالعه ، به حالت مستوی است، لذا شیب و امتداد صفحه گسل را همانند شیب و امتداد طبقات اندازه گیری می‌نمایند. در حالت کلی ، امتداد گسل ، امتداد یک خط افقی در سطح گسل است، که مقدار آن نسبت به شمال بیان می‌شود.


*__((شیب گسل)) :__
زاویه بین سطح افق و سطح گسل را شیب گسل می‌نامند. در این رابط متمم زاویه شیب به نام هید ( Hade از زاویه بین) تعریف می‌شود.

+*__امتداد گسل :__
از آنجا که در بسیاری حالات ، صفحه گسل یک سطح مستوی و یا حداقل در منطقه مورد مطالعه ، به حالت مستوی است، لذا شیب و امتداد صفحه گسل را همانند شیب و امتداد طبقات اندازه گیری می‌نمایند. در حالت کلی ، امتداد گسل ، امتداد یک خط افقی در سطح گسل است، که مقدار آن نسبت به شمال بیان می‌شود.


*__شیب گسل :__
زاویه بین سطح افق و سطح گسل را شیب گسل می‌نامند. در این رابط متمم زاویه شیب به نام هید ( Hade از زاویه بین) تعریف می‌شود.

 *__زاویه ریک یا پیچ:__
این زاویه عبارتست از زاویه بین خطی که اثر حرکت گسل را در روی صفحه آن نشان می‌دهد با خط افقی که در صفحه گسل قرار دارد.

 *__زاویه ریک یا پیچ:__
این زاویه عبارتست از زاویه بین خطی که اثر حرکت گسل را در روی صفحه آن نشان می‌دهد با خط افقی که در صفحه گسل قرار دارد.

 *__زاویه میل :__
زاویه بین خط موجود در صفحه گسل با صفحه افقی را زاویه میل نامند.

 *__زاویه میل :__
زاویه بین خط موجود در صفحه گسل با صفحه افقی را زاویه میل نامند.

 *__کمر بالا و کمر پایین ( فرا دیواره و فرو دیواره ) :__
قطعه روی سطح گسل را کمر بالا و قطعه زیر آن را کمر پایین می‌نامند. این اصطلاحات در مورد گسلهای قائم صادق نیست، چون در این حالت بالا و پایین سطح گسل مفهومی ندارد.
 *__کمر بالا و کمر پایین ( فرا دیواره و فرو دیواره ) :__
قطعه روی سطح گسل را کمر بالا و قطعه زیر آن را کمر پایین می‌نامند. این اصطلاحات در مورد گسلهای قائم صادق نیست، چون در این حالت بالا و پایین سطح گسل مفهومی ندارد.
-!((تقسیم‌بندی گسلها)) +!تقسیم‌بندی گسلها
 گسلها را بر اساس اصول مختلف طبقه‌بندی می‌کنند که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 گسلها را بر اساس اصول مختلف طبقه‌بندی می‌کنند که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 __طبقه‌بندی بر اساس شیب صفحه گسل :__

 __طبقه‌بندی بر اساس شیب صفحه گسل :__

 *__گسل پرشیب :__
در این نوع گسل شیب صفحه گسل ، بین 30 تا 80 درجه می‌باشد.
 *__گسل پرشیب :__
در این نوع گسل شیب صفحه گسل ، بین 30 تا 80 درجه می‌باشد.
 *__گسل کم شیب :__
در صورتیکه شیب صفحه گسل از 30 درجه کمتر باشد، گسل را کم شیب می‌نامند.
 *__گسل کم شیب :__
در صورتیکه شیب صفحه گسل از 30 درجه کمتر باشد، گسل را کم شیب می‌نامند.
 *__گسل عمودی :__
اگر شیب صفحه گسل بیشتر از 80 درجه باشد، گسل را عمودی می‌نامند.

 *__گسل عمودی :__
اگر شیب صفحه گسل بیشتر از 80 درجه باشد، گسل را عمودی می‌نامند.

-__((طبقه‌بندی زایشی گسلها)) :__

+__طبقه‌بندی زایشی گسلها :__

 اساس این طبقه‌بندی ، نوع ((حرکت نسبی)) در امتداد گسلها است که خود ناشی از نحوه تشکیل و مکانیسم توسعه گسل است. بر همین اساس ، گسلهای زیر در این رده قرار می‌گیرند.

 اساس این طبقه‌بندی ، نوع ((حرکت نسبی)) در امتداد گسلها است که خود ناشی از نحوه تشکیل و مکانیسم توسعه گسل است. بر همین اساس ، گسلهای زیر در این رده قرار می‌گیرند.

 *__گسل‌ نرمال یا عادی :__
به این نوع گسل ، گسل مستقیم یا وزنی نیز می‌گویند که در آن کمر بالا نسبت به کمر پایین به طرف پایین حرکت کرده است. این گسل‌ها بر اساس حالت گسل نسبت به چینه‌بندی به انواع زیر تقسیم می‌شوند:

 *__گسل‌ نرمال یا عادی :__
به این نوع گسل ، گسل مستقیم یا وزنی نیز می‌گویند که در آن کمر بالا نسبت به کمر پایین به طرف پایین حرکت کرده است. این گسل‌ها بر اساس حالت گسل نسبت به چینه‌بندی به انواع زیر تقسیم می‌شوند:

 ::{img src=img/daneshnameh_up/3/3c/05-01_normal_fault-tsurugizaki.jpg}:: ::{img src=img/daneshnameh_up/3/3c/05-01_normal_fault-tsurugizaki.jpg}::
 ** __گسل مطابق :__
در این حالت شیب سطح گسل در جهت شیب طبقات است.
 ** __گسل مطابق :__
در این حالت شیب سطح گسل در جهت شیب طبقات است.
 ** __گسل نامطابق :__
در این حالت شیب سطح گسل در خلاف جهت شیب طبقات است.

 ** __گسل نامطابق :__
در این حالت شیب سطح گسل در خلاف جهت شیب طبقات است.

 *__گسل معکوس :__
گسل معکوس ، گسلی است که در آن کمر بالا به طرف بالا حرکت کرده باشد. در حالت کلی شیب گسل بیشتر از 45 درجه است. گسل معکوس به دو حالت زیر دیده می‌شود:

 *__گسل معکوس :__
گسل معکوس ، گسلی است که در آن کمر بالا به طرف بالا حرکت کرده باشد. در حالت کلی شیب گسل بیشتر از 45 درجه است. گسل معکوس به دو حالت زیر دیده می‌شود:

 **__((راندگی)) ( سوارشدگی ) :__
به گسل معکوسی که شیب آن کمتر از 45 درجه باشد، راندگی گویند. این گسل به نام گسل زیر رانده نیز معروف است.

 **__((راندگی)) ( سوارشدگی ) :__
به گسل معکوسی که شیب آن کمتر از 45 درجه باشد، راندگی گویند. این گسل به نام گسل زیر رانده نیز معروف است.

 **__رو راندگی :__
گسل رو رانده ، گسل معکوسی است که زاویه شیب آن کمتر از 10 درجه و لغزش کلی آن زیاد باشد.

 **__رو راندگی :__
گسل رو رانده ، گسل معکوسی است که زاویه شیب آن کمتر از 10 درجه و لغزش کلی آن زیاد باشد.

 *__((گسل امتداد لغز)) :__
در این گسلها جابجایی کلی ( لغزش کلی ) به موازات امتداد گسل است، یعنی لغزش امتدادی غالب بر لغزش شیبی است.

 *__((گسل امتداد لغز)) :__
در این گسلها جابجایی کلی ( لغزش کلی ) به موازات امتداد گسل است، یعنی لغزش امتدادی غالب بر لغزش شیبی است.

 ::{img src=img/daneshnameh_up/9/99/sslip2.JPG}:: ::{img src=img/daneshnameh_up/9/99/sslip2.JPG}::
-__طبقه‌بندی بر اساس حالت گسل نسبت به ((چینه‌بندی گسلها|چینه‌بندی)) :__


*__((گسل چینه‌ای)) :__
در این حالت سطح گسل موازی سطح چینه‌بندی است.
+__طبقه‌بندی بر اساس حالت گسل نسبت به چینه‌بندی :__


*__گسل چینه‌ای :__
در این حالت سطح گسل موازی سطح چینه‌بندی است.
 *__گسل مطابق و نامطابق :__
بر حسب اینکه شیب گسلها در جهت یا خلاف جهت شیب طبقات باشد، گسل مطابق یا نا مطابق مطرح است.

 *__گسل مطابق و نامطابق :__
بر حسب اینکه شیب گسلها در جهت یا خلاف جهت شیب طبقات باشد، گسل مطابق یا نا مطابق مطرح است.

 __طبقه‌بندی بر اساس وضعیت گسل نسبت به طبقات اطراف : __
وضعیت گسل نسبت به طبقات مجاور اساس این طبقه‌بندی را تشکیل می‌دهد و در آن گسلها به انواع زیر تقسیم می‌شوند:

 __طبقه‌بندی بر اساس وضعیت گسل نسبت به طبقات اطراف : __
وضعیت گسل نسبت به طبقات مجاور اساس این طبقه‌بندی را تشکیل می‌دهد و در آن گسلها به انواع زیر تقسیم می‌شوند:

 *__گسل امتدادی :__
گسلی است که امتداد آن موازی یا تقریبا موازی امتداد لایه‌بندی است.
 *__گسل امتدادی :__
گسلی است که امتداد آن موازی یا تقریبا موازی امتداد لایه‌بندی است.
 *__گسل مورب :__
گسلی است که امتداد آن موازی یا تقریبا موازی امتداد لایه‌بندی است.
 *__گسل مورب :__
گسلی است که امتداد آن موازی یا تقریبا موازی امتداد لایه‌بندی است.
 *__گسل طولی :__
در گسل طولی امتداد گسل با امتداد لایه‌بندی هم جهت است.
 *__گسل طولی :__
در گسل طولی امتداد گسل با امتداد لایه‌بندی هم جهت است.
 *__گسل عرضی :__
چنانچه امتداد گسل بر امتداد لایه بندی یا ((ساختهای زمین‌شناسی)) ناحیه عمود یا تقریبا عمود باشد، گسل را عرضی می‌نامند.
 *__گسل عرضی :__
چنانچه امتداد گسل بر امتداد لایه بندی یا ((ساختهای زمین‌شناسی)) ناحیه عمود یا تقریبا عمود باشد، گسل را عرضی می‌نامند.
 *__گسل شیبی :__
در گسل شیبی ، امتداد گسل موازی یا تقریبا موازی جهت شیب لایه‌بندی و یا سیستوزیسته سنگهای اطراف است.
 *__گسل شیبی :__
در گسل شیبی ، امتداد گسل موازی یا تقریبا موازی جهت شیب لایه‌بندی و یا سیستوزیسته سنگهای اطراف است.
-*__((گسل چرخشی)) :__
نوعی گسل است که در آن یک یا هر دو قطعه گسل حول یک محور که عمود بر سطح گسل است، دوران نموده است.

+*__گسل چرخشی :__
نوعی گسل است که در آن یک یا هر دو قطعه گسل حول یک محور که عمود بر سطح گسل است، دوران نموده است.

 __طبقه‌بندی گسلها بر اساس طرح آنها:__
در این روش گسلها را بر مبنای وضعیت آنها نسبت به یکدیگر طبقه‌بندی می‌نمایند، این تقسیم‌بندی، شامل انواع زیر می‌شود:

 __طبقه‌بندی گسلها بر اساس طرح آنها:__
در این روش گسلها را بر مبنای وضعیت آنها نسبت به یکدیگر طبقه‌بندی می‌نمایند، این تقسیم‌بندی، شامل انواع زیر می‌شود:

 *__گسلهای موازی :__
این گسلها دارای شیب و امتداد یکسان یا تقریبا یکسان بوده و با یکدیگر موازیند.
 *__گسلهای موازی :__
این گسلها دارای شیب و امتداد یکسان یا تقریبا یکسان بوده و با یکدیگر موازیند.
 *__گسلهای شعاعی: __
این گسلها تقریبا همگی از یک نقطه منشعب می‌شوند. این گسلها معمولا بر روی گنبدها تشکیل می‌شوند.
 *__گسلهای شعاعی: __
این گسلها تقریبا همگی از یک نقطه منشعب می‌شوند. این گسلها معمولا بر روی گنبدها تشکیل می‌شوند.
 *__گسل پر مانند :__از به هم پیوستن گسلهای فرعی به اصلی، منظره پر یا شاخه مانند ایجاد می‌شود. *__گسل پر مانند :__از به هم پیوستن گسلهای فرعی به اصلی، منظره پر یا شاخه مانند ایجاد می‌شود.
 *__گسلهای محیطی :__
طرح این گسلها به صورت دایره یا قوسی از دایره است.
 *__گسلهای محیطی :__
طرح این گسلها به صورت دایره یا قوسی از دایره است.
-*__ ((گسلهای پوششی)) :__
به گسلهایی اطلاق می‌شود که حالت پله‌ای دارند و یکدیگر را می‌پوشانند.
!نشانه‌های ((شناسایی گسل‌ها))
+*__ گسلهای پوششی :__
به گسلهایی اطلاق می‌شود که حالت پله‌ای دارند و یکدیگر را می‌پوشانند.
!نشانه‌های شناسایی گسل‌ها
 نشانه‌های شناساسی گسلها را می‌توان به دو گروه نشانه‌های خارجی و نشانه‌های داخلی تقسیم کرد:

 نشانه‌های شناساسی گسلها را می‌توان به دو گروه نشانه‌های خارجی و نشانه‌های داخلی تقسیم کرد:

 __ نشانه‌های خارجی تشخیص گسل‌ها :__
عملکرد گسلها بر روی زمین باعث جابجایی ، قطعه ، تکرار لایه‌ها و یا ساختهای دیگر زمین شناسی می‌شود، نشانه‌هایی که در این گروه جای می‌گیرند، شامل موارد زیر است:

 __ نشانه‌های خارجی تشخیص گسل‌ها :__
عملکرد گسلها بر روی زمین باعث جابجایی ، قطعه ، تکرار لایه‌ها و یا ساختهای دیگر زمین شناسی می‌شود، نشانه‌هایی که در این گروه جای می‌گیرند، شامل موارد زیر است:

 * __خطواره‌ها ( انتظامهای خطی ): __
وجود هر نوع شکل خطی طویل و غیر عادی در ((سطح زمین)) ، خطواره‌ها نشانه‌ای لازم ولی غیر کافی برای یک گسل‌اند، زیرا خطواره‌ها ممکن است به دلیل وجود درز، دایک، لایه‌بندی یا تورق نیز ایجاد شوند.
 * __خطواره‌ها ( انتظامهای خطی ): __
وجود هر نوع شکل خطی طویل و غیر عادی در ((سطح زمین)) ، خطواره‌ها نشانه‌ای لازم ولی غیر کافی برای یک گسل‌اند، زیرا خطواره‌ها ممکن است به دلیل وجود درز، دایک، لایه‌بندی یا تورق نیز ایجاد شوند.
 *__ پرتگاه: __
وجود پرتگاههای پر شیب و طویل با سطحی نسبتا صاف.

 *__ پرتگاه: __
وجود پرتگاههای پر شیب و طویل با سطحی نسبتا صاف.

 *__جابجایی :__
جابجایی رشته ارتفاعات یا رودخانه‌ها یا دیگر اشکال ((ژئومورفولوژیکی)).

 *__جابجایی :__
جابجایی رشته ارتفاعات یا رودخانه‌ها یا دیگر اشکال ((ژئومورفولوژیکی)).

 *__قطع شدگی :__
قطع و محو شدن ناگهانی ارتفاعات یا برجستگی‌ها.

 *__قطع شدگی :__
قطع و محو شدن ناگهانی ارتفاعات یا برجستگی‌ها.

 *__((رودهای جوان|رودهای جوان شده)) :__
بر اثر کج شدن زمین ، جهت جریان در رودها و آبراهه‌ها معکوس شده است.

 *__((رودهای جوان|رودهای جوان شده)) :__
بر اثر کج شدن زمین ، جهت جریان در رودها و آبراهه‌ها معکوس شده است.

 *__((آبگیرهای فرونشینی)) :__
امتداد طی دریاچه‌ها ، برکه‌ها ، چشمه‌ها و رطوبت زمین و تغییرات خطی در ((پوشش گیاهی)).

 *__((آبگیرهای فرونشینی)) :__
امتداد طی دریاچه‌ها ، برکه‌ها ، چشمه‌ها و رطوبت زمین و تغییرات خطی در ((پوشش گیاهی)).

 *__تغییر ناگهانی ((رخساره‌های رسوبی)) :__
در بعضی موارد ، قرار گرفتن غیر عادی لایه‌ها در کنار هم و یا وجود سنگهایی که از نظر رخساره رسوبی در شرایط یکسانی تشکیل نمی‌شوند، دلیلی بر عملکرد گسل است.

 *__تغییر ناگهانی ((رخساره‌های رسوبی)) :__
در بعضی موارد ، قرار گرفتن غیر عادی لایه‌ها در کنار هم و یا وجود سنگهایی که از نظر رخساره رسوبی در شرایط یکسانی تشکیل نمی‌شوند، دلیلی بر عملکرد گسل است.

 *__ فرازمین و فروزمین :__
وجد دره‌های ناشی از پایین افتادگی و برجستگی‌های ناشی از بالا زدگی سنگهای واقع در بین چند گسل.

 *__ فرازمین و فروزمین :__
وجد دره‌های ناشی از پایین افتادگی و برجستگی‌های ناشی از بالا زدگی سنگهای واقع در بین چند گسل.

 *__کشیدگی طبقات :__
به هنگام تشکیل گسل ، به علت اصطکاک سنگها ، طبقات طرفین سطح گسل در جهات مخالف هم کشیده می‌شوند. با استفاده از این کشیدگیها جهات حرکت طرفین گسل را نیز می‌توان تشخیص داد.

 *__کشیدگی طبقات :__
به هنگام تشکیل گسل ، به علت اصطکاک سنگها ، طبقات طرفین سطح گسل در جهات مخالف هم کشیده می‌شوند. با استفاده از این کشیدگیها جهات حرکت طرفین گسل را نیز می‌توان تشخیص داد.

 *__لرزه خیزی :__
امتداد خطی ((زمین لرزه‌های تاریخی)) یا ثبت شده.

 *__لرزه خیزی :__
امتداد خطی ((زمین لرزه‌های تاریخی)) یا ثبت شده.

 __ نشانه‌های داخلی تشخیص گسل‌ها :__
نشانه‌هایی که مربوط به سطح گسل می‌باشد، در این گروه جای دارند و شامل موارد زیر است:

 __ نشانه‌های داخلی تشخیص گسل‌ها :__
نشانه‌هایی که مربوط به سطح گسل می‌باشد، در این گروه جای دارند و شامل موارد زیر است:

 * __آیینه گسل:__
سطوح صیقلی و دارای خش لغزش ( خطوط لغزشی ) که ناشی از عملکرد نیروهای برشی در سنگهای ضعیف‌ترند.
 * __آیینه گسل:__
سطوح صیقلی و دارای خش لغزش ( خطوط لغزشی ) که ناشی از عملکرد نیروهای برشی در سنگهای ضعیف‌ترند.
 *__گوژ:__
مواد پودر شده و عمدتا رسی در طول گسل که از ویژگیهای سنگهای مستحکمترند.

 *__گوژ:__
مواد پودر شده و عمدتا رسی در طول گسل که از ویژگیهای سنگهای مستحکمترند.

 *__برشی شدن :__
وجود قطعات زاویه تا نیمه زاویه‌دار یک زمینه ریزتر در امتداد خط گسل برشها مشخصه سنگهای مستحکمترند.

 *__برشی شدن :__
وجود قطعات زاویه تا نیمه زاویه‌دار یک زمینه ریزتر در امتداد خط گسل برشها مشخصه سنگهای مستحکمترند.

 *__((هوازدگی)) و تجزیه :__
هوازدگی ، تجزیه ، ((سیمان شدگی)) و تغییر رنگ خطی سنگها.

 *__((هوازدگی)) و تجزیه :__
هوازدگی ، تجزیه ، ((سیمان شدگی)) و تغییر رنگ خطی سنگها.

 *__سطح ایستابی :__
در مواردی ، گوژ رسی ، سدی نقوذناپذیر در جلو آب زیرزمینی ایجاد می‌کند که باعث تفاوت سطح ایستابی در دو سوی گسل می‌شود.

 *__سطح ایستابی :__
در مواردی ، گوژ رسی ، سدی نقوذناپذیر در جلو آب زیرزمینی ایجاد می‌کند که باعث تفاوت سطح ایستابی در دو سوی گسل می‌شود.

 *__((میلونیت شیلی)) :__
رگه نازکی به ضخامت چند سانتی‌متر از گوژ در لایه‌ای نامقاوم مثل شیل یا رس گره در بین لایه‌های مستحکتری مثل ((ماسه سنگ)) و ((سنگ آهک)) قرار گرفته‌اند.

 *__((میلونیت شیلی)) :__
رگه نازکی به ضخامت چند سانتی‌متر از گوژ در لایه‌ای نامقاوم مثل شیل یا رس گره در بین لایه‌های مستحکتری مثل ((ماسه سنگ)) و ((سنگ آهک)) قرار گرفته‌اند.

 * __((سیلیسی شدن)) و ((تشکیل کانیها)) :__در بعضی موارد ممکن است در طول شکافهای حاصل از گسل ، محلولهای حاوی ((کانی)) عبور و رسوب نمایند. * __((سیلیسی شدن)) و ((تشکیل کانیها)) :__در بعضی موارد ممکن است در طول شکافهای حاصل از گسل ، محلولهای حاوی ((کانی)) عبور و رسوب نمایند.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
-*((امتداد گسل)) 
 *((تقسیم‌بندی گسلها)) *((تقسیم‌بندی گسلها))
 *((چین خوردگی)) *((چین خوردگی))
-*((چینه‌بندی گسلها)) 
-*((چینه شناسی)) 
 *((درزه‌ها)) *((درزه‌ها))
-*((رخساره‌های رسوبی)) 
 *((ساختهای زمین‌شناسی)) *((ساختهای زمین‌شناسی))
 *((شناسایی گسل‌ها)) *((شناسایی گسل‌ها))
-*((طبقه‌بندی زایشی گسلهاک)) +*((طبقه‌بندی زایشی گسلها))
 *((منطقه گسله)) *((منطقه گسله))
-*((هوازدگی)) +

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 01 مرداد 1385 [07:39 ]   6   اصغر نامور      جاری 
 دوشنبه 14 آذر 1384 [06:12 ]   4   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 آذر 1384 [06:07 ]   3   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 25 آذر 1383 [06:04 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 11 آذر 1383 [16:10 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..