منو
 صفحه های تصادفی
بردار ها در فضای 3 بعدی
مزدکی
درخواست صلح از سوی دولت عثمانی
روند تکامل شیوه بازی
کشف علوم در کتب آسمانی
پیش گفتار
عبور خاندان امام حسین علیه السلام از کربلا در بازگشت به مدینه
تبعید امام خمینی به ترکیه
آفریقا در قرن نوزدهم میلادی
یزید بن مغفل و شهادت در کربلا
 کاربر Online
509 کاربر online
تاریخچه ی: گزانتوکنیت

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-71Lines: 1-71
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 (گزانتوکنیت - بلورگزانتوکنیت به رنگ قرمز جگری (2میلیمتر (گزانتوکنیت - بلورگزانتوکنیت به رنگ قرمز جگری (2میلیمتر
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::گزانتوکنیت (Xanthoconite)::__ ||__::گزانتوکنیت (Xanthoconite)::__
-::Ag3AsS3 :: +::((نقره|Ag))3((آرسنیک|As))S3 ::
 ::((مونوکلینیک)) ::|__::سیستم ((تبلور))::__ ::((مونوکلینیک)) ::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::(( سولفور))::|__::((رده بندی))::__ ::(( سولفور))::|__::((رده بندی))::__
 ::/مطابق با سطح /001::|__::((رخ))::__ ::/مطابق با سطح /001::|__::((رخ))::__
 ::((الماس))ی - صدفی ::|__::((جلا))::__ ::((الماس))ی - صدفی ::|__::((جلا))::__
 ::نیمه ((صدف))ی::|__::شکستگی::__ ::نیمه ((صدف))ی::|__::شکستگی::__
 ::((شفاف)) - نیمه شفاف::|__::((شفافیت))::__ ::((شفاف)) - نیمه شفاف::|__::((شفافیت))::__
 |__::نوع ((سختی))::__ |__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
 :: ((بلور))ی - خاکی::|__::اشکال ظاهری::__ :: ((بلور))ی - خاکی::|__::اشکال ظاهری::__
 :: کمیاب ; ((ایرلند)) شمالی ، ((چک و اسلواکی)) ، ((ایسلند)) و غیره ::|__::((ژیزمان))::__ :: کمیاب ; ((ایرلند)) شمالی ، ((چک و اسلواکی)) ، ((ایسلند)) و غیره ::|__::((ژیزمان))::__
 ::. ((HCl )) محلول در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__ ::. ((HCl )) محلول در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
-:: Ag=65.42% As=15.14% S=19.44% ::|__::ترکیب شیمیایی::__ +:: ((نقره|Ag))=65.42% ((آرسنیک|As))=15.14%(( جیوه|S))=19.44% ::|__::ترکیب شیمیایی::__
 ::قرمز جگری - ((قهوه)) ای - درنور زرد((لیمو))ئی::|__::رنگ ((کانی))::__ ::قرمز جگری - ((قهوه)) ای - درنور زرد((لیمو))ئی::|__::رنگ ((کانی))::__
 ::زردنارنجی::|__::((رنگ)) اثر خط ::__ ::زردنارنجی::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 ::((پروستیت))::|__::تشابه کانی شناسی::__ ::((پروستیت))::|__::تشابه کانی شناسی::__
 :: پروستیت - ((آرسنیک))::|__::((پاراژنز))::__ :: پروستیت - ((آرسنیک))::|__::((پاراژنز))::__
 ::((هیدروترمال)) ::|__::منشا تشکیل::__ ::((هیدروترمال)) ::|__::منشا تشکیل::__
 ::پهن و کوتاه - ((پسودورومبوئدری))::|__::شکل ((بلور))ها::__ ::پهن و کوتاه - ((پسودورومبوئدری))::|__::شکل ((بلور))ها::__
 |__::((کاربرد))::__ |__::((کاربرد))::__
 ::((چک و اسلواکی))::|__::محل پیدایش::__  ::((چک و اسلواکی))::|__::محل پیدایش::__
 ::. با آب ((مقطر)) تمیز میشود - ازنورحفظ شود - کانی مشابه آن پروستیت است که ازنظرفرم ((بلور))ها و اثرخط با آن فرق دارد::|__::سایر مشخصات::__ ::. با آب ((مقطر)) تمیز میشود - ازنورحفظ شود - کانی مشابه آن پروستیت است که ازنظرفرم ((بلور))ها و اثرخط با آن فرق دارد::|__::سایر مشخصات::__
 ::. به مفهوم پودر گرفته شده است Konis به معنای زرد و Xanthos از کلمات یونانی ::|__::((وجه تسمیه))::__|| ::. به مفهوم پودر گرفته شده است Konis به معنای زرد و Xanthos از کلمات یونانی ::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 2|3|5.5|5.6|| 2|3|5.5|5.6||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 09 آبان 1384 [06:59 ]   3   نفیسه ناجی      جاری 
 دوشنبه 09 آبان 1384 [06:55 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 09 آبان 1384 [05:48 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..