منو
 کاربر Online
652 کاربر online
تاریخچه ی: گروه دوری

||V{maketoc}||
::||@#16:((گروه)) {TEX()} {G } {TEX} را یک __گروه دوری__ می نامند هر گاه {TEX()} {G } {TEX} توسط یک عنصر خودش تولید شود.#@||::
^@#16:
!((مولد گروه)) دوری
فرض کنیم {TEX()} {(G,*)} {TEX} یک گروه دوری است . اگر عنصری مانند {TEX()} {x \in G} {TEX} گروه {TEX()} {G } {TEX} را پدید آورد ، می نویسیم {TEX()} {G=<x>} {TEX} و {TEX()} {x} {TEX} را ((مولد گروه)) {TEX()} {G } {TEX} می‌نامیم.
* مولد هر ((گروه)) لزوما منحصر به فرد نیست.
* در گروه {TEX()} {(Z_n,\oplus)} {TEX} عدد{TEX()} {m} {TEX} مولد {TEX()} {Z_n} {TEX} است که {TEX()} {(m,n)=1} {TEX}
* اگر {TEX()} {G } {TEX} ((گروه ضربی)) باشد و {TEX()} {x} {TEX} مولد {TEX()} {G } {TEX} باشد ، آنگاه {TEX()} {G=<x>={x^n | n \in Z}} {TEX}
* اگر {TEX()} {G } {TEX} ((گروه جمعی)) باشد و{TEX()} {a} {TEX} مولد {TEX()} {G } {TEX} باشد ، آنگاه {TEX()} {G=<a>={na | n \in Z} } {TEX}
---
!قضیه‌ها
!!1. هر گروه دوری جابجایی است.
__اثبات:__
فرض می‌کنیم {TEX()} {G } {TEX} گروه دوری و ضربی باشد ، بطوریکه {TEX()} {G=<x> , x \in G} {TEX}. بنابراین هر عضو {TEX()} {G } {TEX} به صورت توانی از {TEX()} {x} {TEX} است . حال فرض می‌کنیم عناصر دلخواه {TEX()} {a,b \in G} {TEX} را داریم. در نتیجه:
{TEX()} {\exists m,n \in Z ; a=x^n , b=x^m} {TEX}
لذا:
{TEX()} {a.b=x^n.x^m=x^{n+m}=x^{m+n}=x^m.x^n=b.a} {TEX}
پس {TEX()} {G } {TEX} ((گروه جابجایی)) است.

__تذکر:__
عکس قضیه فوق در حالت کلی برقرار نیست.به عنوان مثال ((گروه چهارتایی کلاین)) ، {TEX()} {v_4} {TEX} ، ((گروه جابجایی)) است اما دوری نیست.

!!2. هر ((زیرگروه)) یک گروه دوری ، دوری است.
__اثبات:__
فرض می‌کنیم {TEX()}{G }{TEX} یک گروه ضربی دوری باشد و عنصری مانند {TEX()}{a \in G}{TEX} وجود دارد که{TEX()} {G=<a>} {TEX} .یعنی هر عنصری از {TEX()}{G }{TEX} به صورت توانی از {TEX()}{a}{TEX} است.
حال فرض می‌کنیم {TEX()}{H}{TEX} یک ((زیرگروه)) دلخواهی از {TEX()}{G }{TEX} باشد. نشان می‌دهیم {TEX()}{H}{TEX} دوری است:
اما چون {TEX()}{H \le G}{TEX} بنابراین هر عضو {TEX()}{H}{TEX} نیز به صورت توانی از {TEX()}{a}{TEX} است. بنا براین یک ((عدد طبیعی)) مانند {TEX()}{n}{TEX} وجود دارد که {TEX()}{a^n \in H}{TEX}.
فرض می‌کنیم {TEX()}{m}{TEX} کوچکترین ((عدد طبیعی)) باشد که {TEX()}{a^m \in H}{TEX}. با فرض {TEX()}{a^m=c}{TEX} ثابت می‌کنیم {TEX()}{H}{TEX} توسط {TEX()}{c}{TEX} تولید می‌شود:
حال فرض می‌کنیم {TEX()}{b }{TEX} عنصر دلخواهی از {TEX()}{H }{TEX} باشد. بنابراین می‌توان {TEX()}{b=a^n}{TEX} در نظر گرفت که {TEX()}{m \le n }{TEX}. طبق ((الگوریتم تقسیم)) داریم:
{TEX()}{n=mq+r}{TEX}
در نتیجه:
{TEX()}{a^n=a^{mq+r}=a^{mq}.a^r \Rightarrow a^r=a^n.{a^m}^{-q} \in H }{TEX}
چون{TEX()}{m}{TEX} کوچکترین ((عدد طبیعی)) است که {TEX()}{a^m \in H}{TEX} و{TEX()}{0 \le r <m}{TEX}، بنابراین {TEX()}{r }{TEX} ((عدد طبیعی)) نیست. پس برای {TEX()}{r}{TEX} فقط اتنخاب {TEX()}{r=0 }{TEX} ممکن است . پس:
{TEX()}{a^n=(a^m)^q=c^q }{TEX}
که به این معنا است که {TEX()}{H}{TEX} دوری است و مولد آن {TEX()}{c}{TEX} است.
---
!همچنین ببینید
*((گروه))
*((جایگشت))
---
پیوندهای خارجی
[http://en.wikipedia.org/wiki/Cyclic_group]
#@^


تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 16 مرداد 1385 [10:41 ]   10   علی هادی      جاری 
 دوشنبه 04 اردیبهشت 1385 [12:04 ]   9   سعید صدری      v  c  d  s 
 یکشنبه 03 اردیبهشت 1385 [04:16 ]   8   زینب معزی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 30 فروردین 1385 [05:42 ]   7   زینب معزی      v  c  d  s 
 دوشنبه 28 فروردین 1385 [12:55 ]   6   سعید صدری      v  c  d  s 
 دوشنبه 28 فروردین 1385 [12:54 ]   5   سعید صدری      v  c  d  s 
 دوشنبه 28 فروردین 1385 [12:45 ]   4   سعید صدری      v  c  d  s 
 دوشنبه 28 فروردین 1385 [11:35 ]   3   سعید صدری      v  c  d  s 
 شنبه 26 فروردین 1385 [13:52 ]   2   سعید صدری      v  c  d  s 
 شنبه 26 فروردین 1385 [13:29 ]   1   زینب معزی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..