منو
 کاربر Online
800 کاربر online
تاریخچه ی: گرمازدگی

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-84Lines: 1-87
 V{maketoc} V{maketoc}
 !شرح بیماری  !شرح بیماری
 گرمازدگی‌ عبارت‌ است‌ از بیماری‌ ناشی‌ از قرار گرفتن‌ طولانی‌مدت‌ در معرض‌ حرارت‌ زیاد، نخوردن‌ مایعات‌ به‌ حد کافی‌، یا خوب‌ کار نکردن‌ مکانیسم‌های‌ تنظیم‌ حرارت‌ در ((مغز)). این‌ حالت‌ می‌تواند در هر سنی‌ رخ‌ دهد، اما در سالمندان‌ شایع‌تر است‌. گرمازدگی‌ عبارت‌ است‌ از بیماری‌ ناشی‌ از قرار گرفتن‌ طولانی‌مدت‌ در معرض‌ حرارت‌ زیاد، نخوردن‌ مایعات‌ به‌ حد کافی‌، یا خوب‌ کار نکردن‌ مکانیسم‌های‌ تنظیم‌ حرارت‌ در ((مغز)). این‌ حالت‌ می‌تواند در هر سنی‌ رخ‌ دهد، اما در سالمندان‌ شایع‌تر است‌.
 !علایم‌ شایع‌ !علایم‌ شایع‌
 *~~green:خستگی‌ گرمایی‌~~:  *~~green:خستگی‌ گرمایی‌~~:
 **منگی‌، خستگی‌، غش‌، سردرد  **منگی‌، خستگی‌، غش‌، سردرد
 **رنگ‌ پریدگی‌ و مرطوب‌ بودن‌ پوست‌  **رنگ‌ پریدگی‌ و مرطوب‌ بودن‌ پوست‌
 **تند و ضعیف‌ بودن‌ ((نبض))  **تند و ضعیف‌ بودن‌ ((نبض))
 **تند و سطحی‌ بودن‌ تنفس‌  **تند و سطحی‌ بودن‌ تنفس‌
 **گرفتگی‌ عضلانی‌  **گرفتگی‌ عضلانی‌
 *~~green:تنشگی‌ زیاد گرمازدگی‌~~:  *~~green:تنشگی‌ زیاد گرمازدگی‌~~:
 **غالباً قبل‌ از این‌ مرحله‌، خستگی‌ گرمایی‌ و علایم‌ آن‌ وجود دارد.  **غالباً قبل‌ از این‌ مرحله‌، خستگی‌ گرمایی‌ و علایم‌ آن‌ وجود دارد.
 **داغ‌، خشک‌ و بر افروخته‌ بودن‌ پوست‌  **داغ‌، خشک‌ و بر افروخته‌ بودن‌ پوست‌
 **تعریق‌ وجود ندارد.  **تعریق‌ وجود ندارد.
 **بالا بودن‌ درجه‌ حرارت‌ بدن‌  **بالا بودن‌ درجه‌ حرارت‌ بدن‌
 **تند بودن‌ ضربان‌ ((قلب))‌  **تند بودن‌ ضربان‌ ((قلب))‌
 **گیجی‌  **گیجی‌
 **از دست‌ دادن‌ هوشیاری‌ **از دست‌ دادن‌ هوشیاری‌
 !علل‌ !علل‌
 *خستگی‌ گرمایی‌ به‌ علت‌ نوشیدن‌ آب‌ به‌ مقدار ناکافی‌، خوردن‌ ((نمک))‌ به‌ مقدار ناکافی‌، و کمبود تولید عرق‌ به‌ وجود می‌آید. (بدن‌ به‌ کمک‌ عرق‌ کردن‌ و بخار شدن‌ عرق‌ خنک‌ می‌شود).  *خستگی‌ گرمایی‌ به‌ علت‌ نوشیدن‌ آب‌ به‌ مقدار ناکافی‌، خوردن‌ ((نمک))‌ به‌ مقدار ناکافی‌، و کمبود تولید عرق‌ به‌ وجود می‌آید. (بدن‌ به‌ کمک‌ عرق‌ کردن‌ و بخار شدن‌ عرق‌ خنک‌ می‌شود).
 *گرمازدگی‌ در اثر قرار گرفتن‌ بیش‌ اندازه‌ در حرارت‌ شدید و کار نکردن‌ مکانیسم‌های‌ تنظیم‌ حرارت‌ بدن‌ ایجاد می‌شود. در این‌ حالت‌ دمای‌ بدن‌ تا حد خطرناکی‌ بالا می‌رود (حتی‌ تا حدود 5/41 درجه‌). *گرمازدگی‌ در اثر قرار گرفتن‌ بیش‌ اندازه‌ در حرارت‌ شدید و کار نکردن‌ مکانیسم‌های‌ تنظیم‌ حرارت‌ بدن‌ ایجاد می‌شود. در این‌ حالت‌ دمای‌ بدن‌ تا حد خطرناکی‌ بالا می‌رود (حتی‌ تا حدود 5/41 درجه‌).
 !عوامل‌ افزایش‌ دهنده‌ خطر !عوامل‌ افزایش‌ دهنده‌ خطر
 *اثرات‌ عمومی‌ بالا رفتن‌ سن‌  *اثرات‌ عمومی‌ بالا رفتن‌ سن‌
 *نوشیدن‌ ((الکل)) یا سوءمصرف‌ سایر مواد  *نوشیدن‌ ((الکل)) یا سوءمصرف‌ سایر مواد
 *بیماری‌ مزمن‌ مثل‌ دیابت‌ یا بیماری‌ عروق‌  *بیماری‌ مزمن‌ مثل‌ دیابت‌ یا بیماری‌ عروق‌
 *بیماری‌ اخیر که‌ باعث‌ از دست‌ رفتن‌ مایع‌ در اثر استفراغ‌ یا اسهال‌ شده‌ باشد.  *بیماری‌ اخیر که‌ باعث‌ از دست‌ رفتن‌ مایع‌ در اثر استفراغ‌ یا اسهال‌ شده‌ باشد.
 *هوای‌ داغ‌ و پر رطوبت‌ (شرجی‌)  *هوای‌ داغ‌ و پر رطوبت‌ (شرجی‌)
 *کارکردن‌ در محیط‌ بسیار گرم‌  *کارکردن‌ در محیط‌ بسیار گرم‌
 *از دست‌دادن‌ مایعات‌ بدن‌ در اثر تعریق‌ و ننوشیدن‌ مایعات‌ کافی‌ برای‌ جایگزینی‌ آب‌ از دست‌ رفته‌  *از دست‌دادن‌ مایعات‌ بدن‌ در اثر تعریق‌ و ننوشیدن‌ مایعات‌ کافی‌ برای‌ جایگزینی‌ آب‌ از دست‌ رفته‌
 *پوشیدن‌ لباس‌ زیاد، خصوصاً لباس‌ تنگ‌  *پوشیدن‌ لباس‌ زیاد، خصوصاً لباس‌ تنگ‌
 *((تب))‌ بالا  *((تب))‌ بالا
 *فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری بدنی‌ یا ورزش‌ شدید در هوای‌ داغ‌ و پر رطوبت‌ *فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری بدنی‌ یا ورزش‌ شدید در هوای‌ داغ‌ و پر رطوبت‌
 !پیشگیری‌ !پیشگیری‌
 *در هوای‌ داغ‌، لباس‌ سبک‌ و گشاد بپوشید.  *در هوای‌ داغ‌، لباس‌ سبک‌ و گشاد بپوشید.
 *مرتب‌ آب‌ بنوشید و صبر نکنید تا تشنه‌ شوید و سپس‌ ((آب)) بنوشید.  *مرتب‌ آب‌ بنوشید و صبر نکنید تا تشنه‌ شوید و سپس‌ ((آب)) بنوشید.
 *اگر تعریق‌ زیاد دارید، آب‌ بیشتر بنوشید. اگر مقدار ادرار کم‌ شود، میزان‌ آب‌ دریافتی‌ را زیادتر کنید.  *اگر تعریق‌ زیاد دارید، آب‌ بیشتر بنوشید. اگر مقدار ادرار کم‌ شود، میزان‌ آب‌ دریافتی‌ را زیادتر کنید.
 *اگر زیادی‌ گرمتان‌ شده‌ است‌، پنجره‌ را باز کنید، یا از فن‌ یا تهویه‌ مطبوع‌ استفاده‌ کنید. این‌ کارها باعث‌ راحت‌تر تبخیر شدن‌ عرق‌ و در نتیجه‌ خنک‌ شدن‌ پوست‌ می‌شوند.  *اگر زیادی‌ گرمتان‌ شده‌ است‌، پنجره‌ را باز کنید، یا از فن‌ یا تهویه‌ مطبوع‌ استفاده‌ کنید. این‌ کارها باعث‌ راحت‌تر تبخیر شدن‌ عرق‌ و در نتیجه‌ خنک‌ شدن‌ پوست‌ می‌شوند.
 *سعی‌ کنید به‌ هوای‌ داغ‌ عادت‌ کنید. *سعی‌ کنید به‌ هوای‌ داغ‌ عادت‌ کنید.
 !عواقب‌ مورد انتظار !عواقب‌ مورد انتظار
 معمولاً با درمان‌ سریع‌ بهبودی‌ کامل‌ در عرض‌ 2-1 روز حاصل‌ می‌شود. معمولاً با درمان‌ سریع‌ بهبودی‌ کامل‌ در عرض‌ 2-1 روز حاصل‌ می‌شود.
 !عوارض‌ احتمالی‌ !عوارض‌ احتمالی‌
 ممکن‌ است‌ هر کدام‌ از اعضای‌ مهم‌ بدن‌ دچار مشکل‌ شوند ( ((قلب))، ((ریه)) ها، ((کلیه)) ها، ((مغز)) )  ممکن‌ است‌ هر کدام‌ از اعضای‌ مهم‌ بدن‌ دچار مشکل‌ شوند ( ((قلب))، ((ریه)) ها، ((کلیه)) ها، ((مغز)) )
 با مدت‌ زمان‌ قرار گرفتن‌ در معرض‌ گرما و شدت‌ آن‌، و نیز سرعت‌ و اثربخشی‌ درمان‌ ارتباط‌ دارد. با مدت‌ زمان‌ قرار گرفتن‌ در معرض‌ گرما و شدت‌ آن‌، و نیز سرعت‌ و اثربخشی‌ درمان‌ ارتباط‌ دارد.
 !درمان‌ !درمان‌
 !اصول‌ کلی‌ !اصول‌ کلی‌
-*اگر فردی‌ علایم‌ گرمازدگی‌ را دارد و عرق‌ نمی‌کند: ـ وی‌ را سریعاً خنک‌ کنید. لباس‌های‌ وی‌ را در آورید و او را در آب‌ سرد قرار دهید، یا دور او ملحفه‌ مرطوب‌ بپیچید. ترتیب‌ انتقال‌ او را به‌ نزدیکترین‌ بیمارستان‌ بدهید. این‌ یک‌ اورژانس‌ است‌!
*اگر فردی‌ ضعیف‌ و خسته‌ است‌ اما عرق‌ می‌کند: وی‌ را در یک‌ جای‌ خنک‌ بخوابانید، مایعات‌ خنک‌ به‌ او بدهید (آب‌، آب‌ میوه‌، یا سایر نوشیدنی‌های‌ خنک‌). ترتیب‌ انتقال‌ او را به‌ نزدیکترین‌ بیمارستان‌ بدهید، مگر در موارد خفیف‌. توصیه‌های‌ پزشکی‌ برای‌ مراقبت‌ مناسب‌ از فرد را به‌ وی‌ یا همراهان‌ وی‌ ارایه‌ دهید.
+*~~red:اگر فردی‌ علایم‌ گرمازدگی‌ را دارد و عرق‌ نمی‌کند~~: /> وی‌ را سریعاً خنک‌ کنید. لباس‌های‌ وی‌ را در آورید و او را در آب‌ سرد قرار دهید، یا دور او ملحفه‌ مرطوب‌ بپیچید. ترتیب‌ انتقال‌ او را به‌ نزدیکترین‌ بیمارستان‌ بدهید. این‌ یک‌ اورژانس‌ است‌!

*~~red:اگر فردی‌ ضعیف‌ و خسته‌ است‌ اما عرق‌ می‌کند~~:
وی‌ را در یک‌ جای‌ خنک‌ بخوابانید، مایعات‌ خنک‌ به‌ او بدهید (آب‌، آب‌ میوه‌، یا سایر نوشیدنی‌های‌ خنک‌). ترتیب‌ انتقال‌ او را به‌ نزدیکترین‌ بیمارستان‌ بدهید، مگر در موارد خفیف‌. توصیه‌های‌ پزشکی‌ برای‌ مراقبت‌ مناسب‌ از فرد را به‌ وی‌ یا همراهان‌ وی‌ ارایه‌ دهید.
 !داروها !داروها
 برای‌ این‌ اختلالات‌ معمولاً دارویی‌ مورد نیاز نیست‌. برای‌ این‌ اختلالات‌ معمولاً دارویی‌ مورد نیاز نیست‌.
 !فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری  !فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری
 *وقتی‌ که‌ علایم‌ وجود دارند، در حالتی‌ که‌ پاهایتان‌ بالا باشد استراحت‌ کنید.  *وقتی‌ که‌ علایم‌ وجود دارند، در حالتی‌ که‌ پاهایتان‌ بالا باشد استراحت‌ کنید.
 *با روبه‌ بهبود گذاشتن‌ علایم‌ می‌توان‌ کارهای‌ روزمره‌ را تدریجاً از سر گرفت‌. *با روبه‌ بهبود گذاشتن‌ علایم‌ می‌توان‌ کارهای‌ روزمره‌ را تدریجاً از سر گرفت‌.
 !رژیم‌ غذایی‌ !رژیم‌ غذایی‌
 رژیم‌ خاصی‌ توصیه‌ نمی‌شود. رژیم‌ خاصی‌ توصیه‌ نمی‌شود.
 !درچه شرایطی باید به پزشک مراجعه نمود؟ !درچه شرایطی باید به پزشک مراجعه نمود؟
 اگر شما یا یکی‌ از اعضای‌ خانواده‌تان‌ علایم‌ گرمازدگی‌ یا خستگی‌ گرمایی‌ را دارید، یا این‌ که‌ علایم‌ را در فردی‌ دیگر مشاهده‌ نموده‌اید. بلافاصله‌ اورژانس‌ را خبر کنید! این‌ اختلالات‌ ممکن‌ است‌ جدی‌ یا مرگبار باشند. اگر شما یا یکی‌ از اعضای‌ خانواده‌تان‌ علایم‌ گرمازدگی‌ یا خستگی‌ گرمایی‌ را دارید، یا این‌ که‌ علایم‌ را در فردی‌ دیگر مشاهده‌ نموده‌اید. بلافاصله‌ اورژانس‌ را خبر کنید! این‌ اختلالات‌ ممکن‌ است‌ جدی‌ یا مرگبار باشند.
 __منبع: www.irteb.com__ __منبع: www.irteb.com__

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 17 مرداد 1384 [06:00 ]   4   پریسا احمدی      جاری 
 دوشنبه 17 مرداد 1384 [05:58 ]   3   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 17 مرداد 1384 [05:55 ]   2   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 17 مرداد 1384 [05:53 ]   1   پریسا احمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..