منو
 صفحه های تصادفی
رنگهای روشن
رمالان و زایچه بینان
راحت طلبی
. نقش اقتصاد و کشاورزی در ایجاد نهاد حکومت و قدرت
واژگان شیمی آلی
تفاوت آزادى اسلامى با آزادى غربى
مدل های توصیف نور
تیره گز
بروکیت
هشت پایان
 کاربر Online
827 کاربر online
تاریخچه ی: گراف کامل

در ((نظریه گراف)) ،یک گراف کامل ،گرافی است که هر بین هر دو راس آن دقیقا یک یال وجود داشته باشد.یک گراف کامل از مرتبه __n__،دارای n راس و {TEX()} {\frac{n(n-1)}{2}} {TEX} یال است و با {TEX()} {k_{n}} {TEX} نشان می‌دهند.یک گراف کامل یک ((گراف منتظم)) از درجه __n-1__ است.در شکل زیر گراف‌های کامل از مرتبه یک تا مرتبه هشت نمایش داده شده است. از تعریف این نوع گراف معلوم است که گراف کامل از مرتبه اول ،هیچ یالی ندارد.

{picture=200px-Complete_graph_K1.png}

{picture=200px-Complete_graph_K2.png}

{picture=200px-Complete_graph_K3.png}

{picture=200px-Complete_graph_K4.png}


{picture=200px-Complete_graph_K5.png}

{picture=200px-Complete_graph_K6.png}


{picture=200px-Complete_graph_K7.png}

{picture=200px-Complete_graph_K8.png}

---
!همچنین ببینید
*((گراف منتظم))
*((نظریه گراف))
---
!پیوند خارجی
[http://olympiad.roshd.ir/computercontentlist.html]
[http://en.wikipedia.org/wiki/Complete_graph]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 22 فروردین 1385 [18:45 ]   5   سعید صدری      جاری 
 سه شنبه 22 فروردین 1385 [18:44 ]   4   سعید صدری      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 فروردین 1385 [18:41 ]   3   سعید صدری      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 فروردین 1385 [18:37 ]   2   سعید صدری      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 فروردین 1385 [18:37 ]   1   سعید صدری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..