منو
 کاربر Online
1031 کاربر online
تاریخچه ی: گراف کامل

نگارش: 1

در نظریه گراف ،یک گراف کامل ،گرافی است که هر بین هر دو راس آن دقیقا یک یال وجود داشته باشد.یک گراف کامل از مرتبه n،دارای n راس و <font style="vertical-align:-150%;"> </font> یال است و با <font style="vertical-align:-50%;"> </font> نشان میدهند.یک گراف کامل یک گراف منتظم از درجه n-1 است.در شکل زیر گرافهای کامل از مرتبه یک تا مرتبه هشت نمایش داده شده است. از تعریف این نوع گراف معلوم است که گراف کامل از مرتبه اول ،هیچ یالی ندارد.
<br>


<table align=center border=1 >
<tr>
<td>
img/daneshnameh_up/c/c8/200px-Complete_graph_K1.png
</td>

<td>
img/daneshnameh_up/4/4f/200px-Complete_graph_K2.png
</td>
</tr>
<tr>
<td>
img/daneshnameh_up/3/3e/200px-Complete_graph_K3.png
</td>


<td>
img/daneshnameh_up/b/b5/200px-Complete_graph_K4.png
</td>
</tr>
<tr>
<td>

img/daneshnameh_up/3/38/200px-Complete_graph_K5.png
</td>
<td>
img/daneshnameh_up/1/1c/200px-Complete_graph_K6.png
</td>
</tr>
<tr>
<td>

img/daneshnameh_up/1/1e/200px-Complete_graph_K7.png
</td>
<td>
img/daneshnameh_up/3/36/200px-Complete_graph_K8.png
</td>
</tr>
</table>

پیوند خارجی


http://en.wikipedia.org/wiki/Complete_graphتاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 22 فروردین 1385 [18:45 ]   5   سعید صدری      جاری 
 سه شنبه 22 فروردین 1385 [18:44 ]   4   سعید صدری      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 فروردین 1385 [18:41 ]   3   سعید صدری      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 فروردین 1385 [18:37 ]   2   سعید صدری      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 فروردین 1385 [18:37 ]   1   سعید صدری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..