منو
 کاربر Online
630 کاربر online
تاریخچه ی: گراف کامل

در حال مقایسه نگارشها

نگارش واقعی نگارش:1در نظریه گراف ،یک گراف کامل ،گرافی است که هر بین هر دو راس آن دقیقا یک یال وجود داشته باشد.

  • یک گراف کامل از مرتبه n،دارای n راس و یال است و آن را با نشان می‌دهند.
  • یک گراف کامل یک گراف منتظم از درجه n-1 است.

مثال‌هایی از گراف کامل

در شکل زیر گراف‌های کامل از مرتبه یک تا مرتبه هشت نمایش داده شده است. از تعریف این نوع گراف معلوم است که گراف کامل از مرتبه اول ،هیچ یالی ندارد.
img/daneshnameh_up/c/c8/200px-Complete_graph_K1.png img/daneshnameh_up/4/4f/200px-Complete_graph_K2.png
img/daneshnameh_up/3/3e/200px-Complete_graph_K3.png img/daneshnameh_up/b/b5/200px-Complete_graph_K4.png
img/daneshnameh_up/3/38/200px-Complete_graph_K5.png img/daneshnameh_up/1/1c/200px-Complete_graph_K6.png
img/daneshnameh_up/1/1e/200px-Complete_graph_K7.png img/daneshnameh_up/3/36/200px-Complete_graph_K8.png


همچنین ببینید


پیوند خارجی

http://olympiad.roshd.ir/computercontentlist.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Complete_graph

در نظریه گراف ،یک گراف کامل ،گرافی است که هر بین هر دو راس آن دقیقا یک یال وجود داشته باشد.یک گراف کامل از مرتبه n،دارای n راس و <font style="vertical-align:-150%;"> </font> یال است و با <font style="vertical-align:-50%;"> </font> نشان میدهند.یک گراف کامل یک گراف منتظم از درجه n-1 است.در شکل زیر گرافهای کامل از مرتبه یک تا مرتبه هشت نمایش داده شده است. از تعریف این نوع گراف معلوم است که گراف کامل از مرتبه اول ،هیچ یالی ندارد.
<br>


<table align=center border=1 >
<tr>
<td>
img/daneshnameh_up/c/c8/200px-Complete_graph_K1.png
</td>

<td>
img/daneshnameh_up/4/4f/200px-Complete_graph_K2.png
</td>
</tr>
<tr>
<td>
img/daneshnameh_up/3/3e/200px-Complete_graph_K3.png
</td>


<td>
img/daneshnameh_up/b/b5/200px-Complete_graph_K4.png
</td>
</tr>
<tr>
<td>

img/daneshnameh_up/3/38/200px-Complete_graph_K5.png
</td>
<td>
img/daneshnameh_up/1/1c/200px-Complete_graph_K6.png
</td>
</tr>
<tr>
<td>

img/daneshnameh_up/1/1e/200px-Complete_graph_K7.png
</td>
<td>
img/daneshnameh_up/3/36/200px-Complete_graph_K8.png
</td>
</tr>
</table>

پیوند خارجی


http://en.wikipedia.org/wiki/Complete_graph


تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 22 فروردین 1385 [18:45 ]   5   سعید صدری      جاری 
 سه شنبه 22 فروردین 1385 [18:44 ]   4   سعید صدری      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 فروردین 1385 [18:41 ]   3   سعید صدری      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 فروردین 1385 [18:37 ]   2   سعید صدری      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 فروردین 1385 [18:37 ]   1   سعید صدری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..